загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Аналіз ефективності роботи сучасного комерційного банку

Аналіз ефективності роботи сучасного комерційного банку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Білоруський державний університет

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ

ЯКИМОВИЧ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ

СУЧАСНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Курсова робота

СТУДЕНТА IV КУРСУ

Керівник-

Змитрович Анатолій Йосипович професор кафедри ММАД

Мінськ 1997
I. Баланс, доходи і витрати банку

1.1. Динаміка обсягу і структури активів балансу.

Якісний склад активів визначається на основі наступних груп агрегованих статей:
1. Виробничі активи
2. Невиробничі активи
3. Витрати на власні потреби.

На основі якісного розподілу активів і використання методу порівняння визначаються пропорції між рахунками, виявляються тенденції у їх зміні і оцінюється, якою мірою ці динамічні зміни і відхилення вплинули на ліквідність і прибутковість операцій банку.

У задачі застосовуються як мінімум три тимчасових періоду t1, t2, t3.
Окремо вноситься розрахунок по іноземній і національній валюті за всіма статтями, як цього вимагає балансовий звіт.

У постановці завдання наведена більш детальна у порівнянні з балансовим звітом угруповання статей, що дозволяє банку робити більш глибинний якісний фінансовий аналіз. Система дозволяє зручне зміну статей, додавання нових, видалення наявних, отримання агрегатів статей.

Процес прийняття рішення про рівень фінансового стану банку включає наступні етапи:

1. Формування аналітичних таблиць

2. Вибір з аналітичних таблиць даних (статей), які зазнали максимальні зміни за часовими періодами.

3. Формування рішення на основі поведінки сильно змінилися і стабільних значень параметрів.

Таблиця 1
| Агре-г | Статті та порядок розрахунку | | Питома |
| ат | ??| млрд.руб. | Вага в% |
| | | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| А1 | Продуктивні активи | | | | | | |
| | А1 = А2 + А3 + А4 + А5 + А9 + А12 + А19 + А20 + А23 | | | | | | |
| А2 | Золото і дорогоцінні метали | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| А3 | Каса і прирівняні кошти | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| А4 | Кошти в Національному банку | | | | | | |
| | 1201 +1202 +1240 | | | | | | |
| А5 | Кошти в банках і кредитних установах | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 121 +126 +1501 +1502 +1521 +1522 +1531 +1532 +1551 + | | | | | | |
| | +1552 + A6 + A7 + A8-199 | | | | | | |
| з | | | | | | | |
| них: | | | | | | | |
| А6 * | Пролонговані кредити | | | | | | |
| | 156 | | | | | | |
| А7 * | Прострочені кредити | | | | | | |
| | 158 | | | | | | |
| А8 * | Сумнівні кредити | | | | | | |
| | 198 | | | | | | |
| А9 | Цінні папери | | | | | | |
| | 14-147 (А-П) +41-417 (А-П) +42 (А-П) | | | | | | |
| А12 | Кредити клієнтам | | | | | | |
| | А13 + А14 + А15 + А16 + А17 | | | | | | |
| А13 | Кредити небанківським фінансовим установам | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 20-207-209 +280-290 | | | | | | |
| А14 | Кредити державним та недержавним | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | |
| | 21-217-219 +281-291 | | | | | | |
| А15 | Кредити підприємствам без освіти | | | | | | |
| | юридичної особи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 23-237-239 +283-293 | | | | | | |
| А16 | Кредити фізичним особам | | | | | | |
| | 24-247-249 +284-294 | | | | | | |
| А17 | Кредити громадським організаціям | | | | | | |
| | 25-257-259 +285-295 | | | | | | |
| | з них: | | | | | | |
| А121 * | Пролонговані кредити | | | | | | |
| | 206 +216 +236 +246 +256 | | | | | | |
| А122 * | Прострочені кредити | | | | | | |
| | 208 +218 +238 +248 +258 | | | | | | |
| А123 * | Сумнівні кредити | | | | | | |
| | 28 | | | | | | |
| А19 | Фінансовий лізинг | | | | | | |
| | 555 | | | | | | |
| А20 | Інвестиційний портфель | | | | | | |
| | А21 + А22 | | | | | | |
| А21 | Часткові участі банку | | | | | | |
| | 51 (А-П ) | | | | | | |
| А22 | Інвестиції в дочірніх структурах | | | | | | |
| | 52 (А-П) | | | | | | |
| А23 | Інші активи | | | | | | |
| | 127 +147 +157 +1591 +1592 +180 +207 +209 +217 +219 +237 | | | | | | |
| | +239 +247 +249 +257 +259 +380 +388 мінус 389 +417 + | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 673 +674 +682 +683 +684 +79 (А-П) | | | | | | |
| А24 | Непродуктивні активи - всього А25 + | | | | | | |
| | А26 | | | | | | |
| А25 | Кошти, абстрактні в розрахунки | | | | | | |
| | 62 (А-П) +6301 +6303 (А-П) +6309 ( А-П) +6342 + 6346 + | | | | | | |
| | +6361 +69 (А-П) | | | | | | |
| А26 | Інші дебітори | | | | | | |
| | з 650 по 658 мінус 659 | | | | | | |
| А27 * | Обов'язкові резерви | | | | | | |
| | 122 + 123 | | | | | | |
| А30 | Витрати на власні потреби | | | | | | |
| | А31 + А32 + А33 + А34 +738 | | | | | | |
| А31 | Капіталізовані активи | | | | | | |
| | (з 550 по 558) (А-П) - 555 | | | | | | |
| А32 | Товарно-матеріальні цінності | | | | | | |
| | 60 (А-П) | | | | | | |
| А33 | Нематеріальні активи | | | | | | |
| | 54 (А-П) | | | | | | |
| А34 | Фінансування організацій | | | | | | |
| | 61 (А-П) | | | | | | |
| Баланс | | | | | | | |
| | А1 + А24 + А30 | | | | | | |
| акти-в | | | | | | | |
| ів | | | | | | | |


1.2. Динаміка обсягу і структури залучених коштів.

Таблиця 2
| Агре-г | Статті та порядок розрахунку | млрд.руб. | Питома |
| ат | ??| | вага в% |
| | | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| П1 | Залучені кошти - брутто | | | | | | |
| | П1 = П2 + П3 + П6 + П10 + П11 | | | | | | |
| П2 | Кошти Національного банку | | | | | | |
| | 16-167 | | | | | | |
| П3 | Кошти банків і кредитних установ | | | | | | |
| | 1701 +1721 +1731 +174 +1751 +178 +1702 +1722 +1732 + | | | | | | |
| | +1752 | | | | | | |
| П6 | Кошти клієнтів | | | | | | |
| | 30-307 +31-317 +33-337 +34-347 +351 +352 +353 +37-| | | | | | |
| |-3789 +381 | | | | | | |
| | з них: | | | | | | |
| П7 * | бюджетів, позабюджетних фондів і організацій, | | | | | | |
| | перебувають на бюджеті | | | | | | |
| | 303 +304 +33-337 +343 +37-3789 | | | | | | |
| П8 * | юридичних осіб та фізичних осіб | | | | | | |
| | 3011 +3012 +3013 +3015 +305 +3111 +3112 +3113 +3115 +3 | | | | | | |
| | 121 +3122 +3123 +3125 +313 +3411 +3412 +3413 +3415 +35 | | | | | | |
| | 11 +3512 +3513 +3515 +3516 +3521 +3522 +3523 +3526 +35 | | | | | | |
| | 3 + | | | | | | |
| | +381 +3014 +3114 +3124 +3414 +3514 + +3524 +3525 | | | | | | |
| П10 | випущених боргових цінних паперів | | | | | | |
| | 49-497 | | | | | | |
| П11 | Інші пасиви | | | | | | |
| | 167 +177 +181 +307 +317 +337 +347 +3541 +3542 +3543 + | | | | | | |
| | +3544 +3789 +497 +5302 +61 (П-А) +62 (П-А) + 6302 + | | | | | | |
| | +6303 (П-А) +6309 (П-А) + 631 +632 +633 +6341 +6345 + | | | | |

Сторінки: 1 2 3 4 5
 
Подібні реферати:
Розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб в Ощадбанку
Динаміка залишків на розрахункових рахунках клієнтів. | Середньоденні | 1998 | 1999 | 2000 | | залишки (тис. | | | | | крб.) | | | | | | I кв. | II | III | IV | I кв. | II | III | IV | I кв. | II | III | IV |
ЦБРФ
(млн. руб.) | | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.11 | | | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | | 1. Дорогоцінні метали | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 43 | 54 |
Аудиторський висновок
незалежної аудиторської організації ІП «Аудит» про достовірність бухгалтерської звітності ВАТ «Банк Європейський» , підготовлений відповідно до вимог законодавства Республіки Білорусь на 1 жовтня 200
Конспект лекцій з обліку в банках
При заміні док. з відкриття рахунку за діючими рахунками клієнтів подаються док. перевіряються на відповідність встановленим нормативним актам і вказівкам НБ, для їх заміни в документах з відкриття рахунку.
Фінансовий аналіз в управлінні відділенням Ощадбанку
Актуальність дослідження, викладеного в даній роботі, можна визначити як назрілу необхідність сьогоднішнього дня. Економічна робота у банку взагалі і фінансовий аналіз зокрема привертають до себе в на
Ринок пластикових карток у Росії
6. Вигоди і недоліки карткових розрахунків | для учасників платіжних систем | 27.04.2001. | | 1.5. Технічні засоби | | | 1.5.1. Використання POS-терміналів | | | 1.5.2. Імпринтер | | | 1.5
Стадії створення АС. Формування вимог до АС
Транскредитбанк має ліцензії на здійснення всіх видів банківських та деяких інших фінансових операцій. Він також є уповноваженим банком ряду російських державних структур і учасником націо
Розвиток безготівкових форм розрахунків на основі використання засобів мобільно ...
Студент Юрасов Олексій Валентинович виконав дипломну роботу на тему: «Розвиток безготівкових форм розрахунків на основі використання засобів мобільного зв'язку» на матеріалах ВАТ «ВимпелКом-Регіон» Орловський філія
Аналіз господарської діяльності комерційного банку
Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Тому сьогодні, в умовах переходу України до ринкових відносин, різко зростає до неї увагу і інтерес. Це обумовлено
Ризики
| | Код | На | На | На | На | | | стр. | 1.01.97 | 1.04.97 | 1.07.97 | 1.10.97 | | Актив | | | | | | | I. Необоротні активи | | | | | | | Нематеріальні активи | 110 | 9871 | 9587 | 65344 | 99814 | | Основні
Банківська статистика (Контрольна)
Зробимо угруповання з довільними інтервалами за допомогою коефіцієнта варіації, що визначається за формулою: де (-середньоквадратичне відхилення, x - середня арифметична.
Методики визначення кредитоспроможності позичальника
В даний час банківський кредит в розвинених країнах має надзвичайно важливе значення в розвитку реального сектора економіки, тому як залучення підприємствами кредитів на розвиток виробництва (при раци
Аналіз фінансового стану банку
Російські банки змушені працювати в умовах підвищених ризиків і частіше, ніж їх закордонні партнери опиняються у кризових ситуаціях. Насамперед, це пов'язано з недостатньою оцінкою власного фінансового
Аналіз доходів і витрат банку
В зв'язку із зростаючою роллю банківської системи регіону в обслуговуванні економічних суб'єктів, розширенням зовнішньоекономічних і міжрегіональних зв'язків, триваючим процесом становлення та ліквідації відділ
Аналіз пропорційності розвитку ринку банківських послуг
Ринок банківських послуг - явище суцільне і многоструктурное. Його розвиток відбувається у взаємозв'язку і координації з різними компонентами ринкової економіки та соціального життя населення, які в большинст
Комерційні банки
Зміст: Введення 1. Сутність і роль аналізу фінансового стану комерційного банку. 1.1 Сутність, мета, завдання аналізу фінансового стану банку. 1.2 Методи аналізу фінансового стану банку та їх класифікація. 1.3 Характеристика фінансової звітності банку, використовуваної в аналізі фінансового стану банку. 2
Бухгалтерський облік в банках
Останнім часом показник прибутку і в нашій країні офіційно став головним показником діяльності банку. Прибутковість, прибутковість як принцип означає те, без чого банк не може існувати, без чого тер
Кредитоспроможність
П4) постійні пасиви - статті розд. I пасиву "Джерела власних коштів" за винятком статей, віднесених до попередньої групи, і з додаванням статей "Доходи майбутніх періодів" і "Резерви по зімніть
Фінансовий менеджмент в комерційному банку
Банківський менеджмент - наукова система управління банківською справою і персоналом, зайнятим у банківській сфері. Він базується на наукових методах управління, конкретизованих практикою ведення банківської справи.
Аналіз ліквідності
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЛИСТ від 27 липня 2000
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар