загрузка...

трусы женские
загрузка...

Типовий договір

Договір

Між дошкільною освітнім закладом № і батьками (особами, які їх замінюють) дитини, яка відвідує дошкільний заклад в Російській Федерації

місто _________________ «___» _________ 200__ р
Дошкільний навчальний заклад №
____________________________________________
____________________________________________________________________________
_______

(найменування) що називається надалі ДОУ, в особі завідувача ДОП
_________________________________
____________________________________________________________________________
_______

(прізвище, ім'я, по батькові) діє на підставі Статуту ДНЗ, з одного боку, і матір'ю (батьком, особою, що їх замінює)
______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________
___________________________________________________ матері, батька, осіб, які їх замінюють ) іменованої надалі «Батько» , дитини
__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові дитини;
____________________________________________________________________________
_______ Рік народження) з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. ДОУ зобов'язується:
1.1. Зарахувати дитину до групи _______________________________________________________

(найменування) на підставі
_______________________________________________________________________

(найменування документа про зарахування)
1.2. Забезпечити охорону життя і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини; його інтелектуальне, фізичне і особистий розвиток; корекцію (елементарну; кваліфіковану) наявних відхилень у розвитку дитини; розвиток її творчих здібностей та інтересів; здійснювати індивідуальний підхід до дитини, враховуючи особливості його розвитку; дбати про емоційний благополуччя дитини.
1.3. Навчати дитину за програмою «Світ Музики»

(найменування програми;
____________________________________________________________________________
_______ органу, що затвердив програму)
4. Організовувати предметно-розвиваюче середовище в ДОУ (приміщення, обладнання, навчально-наочні посібники, ігри, іграшки).
5. Організовувати діяльність дитини відповідно до її віком, індивідуальними особливостями, змістом освітньої програми.
6. Надавати дитині додаткові освітні послуги (за рамками основної освітньої діяльності); безкоштовні освітні послуги
___________________________________________________

(найменування видів послуг,
____________________________________________________________________________
_______ оплачуваних за рахунок коштів спонсорів; засновника) платні освітні послуги
______________________________________________________

(найменування видів послуг,
____________________________________________________________________________
_______ оплачуваних батьками) надавати «Батькові» право вибирати педагога для роботи з дитиною.
7. Здійснювати медичне обслуговування дитини: лікувально-профілактичні заходи: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
_______

(найменування, кратність) оздоровчі заходи:
_______________________________________________________

(найменування, кратність) санітарно-гігієнічні заходи: ________________________________________________

(найменування ) додаткові медичні послуги: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______

(найменування, платні, безкоштовні)
8. Забезпечувати дитини збалансованим харчуванням, необхідним для його нормального росту і розвитку: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______

(вид харчування, в т.ч. дієтичне)
____________________________________________________________________________
_______

(його кратність, час прийому їжі)
9. встановлювати графік відвідування дитиною ДОУ:
____________________________________________________________________________
_______
(дні тижня, час перебування, вихідні, святкові дні; графік вільного відвідування )
10. Зберігати місце за дитиною в разі його хвороби, санаторно-курортного лікування; карантину; відпустки і тимчасової відсутності «Батька» з поважних причин (хвороба, відрядження, інше), а також у літній період, строком до 75 днів, незалежно від тривалості відпустки

«Батька» ; в інших випадках
_____________________________________________________________________
11. Дозволяти «Батькові» знаходитися в групі разом з дитиною

_____________________

(час)

12. Забезпечити збереження майна дитини.
13. Надавати кваліфіковану допомогу «Батькові» у вихованні та навчанні дитини; в корекції наявних відхилень у його розвитку

__________________________________
14. Переводити дитини в наступну вікову групу *

___________________________

(дата переказу)
15. Надавати дитині місце на заміській дачі

ДОП ____________________________
____________________________________________________________________________
_______

(адреса дачі)
____________________________________________________________________________
_______

(термін перебування на дачі)
____________________________________________________________________________
_______

(розмір і порядок оплати)
____________________________________________________________________________
_______

(інше)
16. Дотримуватися цей договір.
2. «Батько» зобов'язується:
2.1. Дотримуватися Статут ДОП і цей договір.
2.2. Вносити плату за утримання дитини в ДОП в сумі
_________________________________
____________________________________________________________________________
_______ в терміни
____________________________________________________________________________

2.3. Особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передоручення дитини особам, які не досягли 16-річного віку (чи інші умови).
4. Наводити дитини в ДОУ в охайному вигляді; чистому одязі і взутті

____________________

(інші вимоги
____________________________________________________________________________
_______

ДОП з урахуванням місцевих; сезонних; вікових; індивідуальних особливостей дитини)

5. Інформувати ДОУ про майбутній відсутності дитини; його хвороби.
6. Взаємодіяти з ДОП в усіх напрямках виховання і навчання дитини,
7. Надавати ДОП посильну допомогу в реалізації статутних завдань _______________________
____________________________________________________________________________
_______
(охорона життя дитини; оздоровлення; гігієнічне; культурно-естетичне
____________________________________________________________________________
_______
(екологічне виховання; корекційна робота в умовах сім'ї; інше)
8. ДОП має право:
3.1. Відрахувати дитини з установи за наявності медичного висновку про стан здоров'я дитини, який перешкоджає його подальшому перебуванню в
ДОП.
3.2. Надавати «Батькові» відстрочку платежів за утримання дитини в ДОУ за його клопотанням.
3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховання дитини в сім'ї.
* У разі комплектування груп по одновікових принципом.
Розірвати даний договір достроково при систематичному невиконанні
«Батьком» своїх зобов'язань, повідомивши «Батька» про це за ________ днів.
«Батько» має право:
4.1. Приймати участь в роботі Ради освітян ДОП з правом дорадчого голосу.
4.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми та по організації додаткових послуг в ДНЗ.
4.3. Вибирати педагога для роботи з дитиною за наявності відповідних умов в ДНЗ.
Вибирати освітню програму з використовуваних ДОП в роботі з дітьми.
Вибирати види додаткових послуг ДОП.
Перебувати з дитиною в ДОП в період його адаптації протягом _____ днів;
______ Годин; в інших випадках
________________________________________________________________
Клопотати перед ДОП про відстрочку платежів за утримання дитини в ДОУ; за додаткові послуги не пізніше ніж за _______ днів до встановлених термінів оплати.
Вимагати виконання Статуту ДОП і умов цього договору.
Заслуховувати звіти завідувача ДОП і педагогів про роботу з дітьми в групі.
Розірвати даний договір достроково в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це ДОУ за ______ днів.
Договір діє з моменту його підписання і може бути продовжений; змінений; доповнений за згодою сторін.
Зміни, доповнення до договору оформляються у формі додатка до нього.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань
___________________________________________________________________
(відповідальність сторін)
8. Термін дії договору з ___________________ по
______________________ 20___ р
9. Договір складений в двох примірниках: один примірник зберігатися в ДОП в особовій справі дитини; другий - у «Батька» (осіб його замінюють).

Сторони, які підписали цей Договір:


| Дошкільна освітня | Батько |
| установа | Мати (батько, особа, яка їх замінює ) |
| № ________________ | |
| Адреса | ________________________________ |
| ________________________________ | ________ |
| __ | (ПІБ; паспортні дані, |
| (індекс, місто, | ________________________________ |
| ________________________________ | ________ |
| ________ | адреса проживання |
| район, округ, вулиця, будинок) | ________________________________ |
| ________________________________ | ________ |
| ________ | місце роботи |
| ________________________________ | ________________________________ |
| ________ | ________ |
| ________________________________ | посаду; телефон |
| ________ | ________________________________ |
| Телефон | ________ |
| ________________________________ | (домашній, службовий) |
| | |
| | |
| ________________________________ | |
| ________ | |
| Друк | Підпис |
| Підпис | ________________________________ |


загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар