загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з педагогіки » Психологічний аналіз уроку англійської мови

Психологічний аналіз уроку англійської мови

Сахалінський Державний Університет

Кафедра психології

Психологічний аналіз уроку

Керівник:

Виконав:

Група:

Дата:

Оцінка:

Південно-Сахалінськ

2004р.
Дата: 11.03.04
Урок: англійська мова
№ уроку за розкладом: 5
Клас: 10б (I підгрупа), Ліцей № 1
Учитель: Новикова Ольга Миколаївна
Тип уроку: урок на закріплення
Тема: Права людини

| Час | Основні етапи | Дії вчителя по | Зміст навчального |
| | уроку | організації | матеріалу |
| | | діяльності | |
| 12:20 | Організаційний | Sit down please. Now | Повідомляються результати |
| | момент | I'll talk about your | контрольної роботи |
| | | tests | |
| 12:21 | Робота над | Виклик учнів до | Переклад на англійську |
| | помилками | дошці, коментарі, | пропозицій, |
| | | питання до класу | аналогічних тим, що |
| | | | були в контрольній |
| | | | роботі |
| 12:30 | Опитування (переклад | Коментарі | Читання і переклад |
| | статей) | | статей на тему «права |
| | | | людини » |
| 12:35 | Запис | Open your diaries | Написати« Конвенцію |
| | домашнього | and write your | Ліцею № 2 » , |
| | завдання | homework | підготуватися до |
| | | | самостійної |
| | | | роботі |
| 12:36 | Опитування | Коментарі | Переклад аналогічних |
| | (аналогічні | | форм (типу tomorrow - |
| | форми) | | next day) |
| 12:45 | Переклад | Коментарі, | Пропозиції з |
| | пропозицій | виділення слів | використанням |
| | | | різних часів. |
| 12:55 | Індивідуальне | Індивідуальне | Пропозиції типу «Я |
| | завдання | завдання і перевірка | хотів би ...» |

Висновки:
1. Увага
Вчителька насамперед привертала увагу учнів постійним опитуванням класу і коментарями, виділенням головних ділянок фраз. Перевага віддавалася безпідставного і Послепроизвольное увазі.
Учні, в основному, уважно стежили за ходом уроку (дивилися на вчителя на дошку, вчасно давали відповіді, розуміючи суть питання).
2. Сприйняття
Урок спирався, в основному, на слухове сприйняття: постійно звучала мова вчительки англійською (питання до учнів, фрази, направляючі хід уроку), учнів (відповіді, переклади статей). Іноді використовувалася орієнтування на зорове сприйняття: записи на дошці, текст у підручнику.
Для кращої організації сприйняття вчителька завжди чітко і голосно промовляла текст, звертала увагу учнів на ключові моменти у складанні англійських фраз, правила. Іноді, якщо учні не могли перекласти фразу, їм давався переклад російською мовою.
3. Пам'ять
Урок був орієнтований більшою мірою на словесно-логічний, довільний, механічний, логічний типи пам'яті. Також були включена мимовільна пам'ять.
Для організації ефективного запам'ятовування правил, було використано безліч прикладів - питань учням, дано багато коментарів до них.
4. Мислення
Учитель звертав увагу учнів на ті ділянки фраз для перекладу, які безпосередньо ставилися до недавно пройденої теми і які лежали в основі складання фраз. Також, учні, перебуваючи біля дошки пояснювали, чому вони перевели опорний фрагмент так чи інакше.
Що стосується розумових операцій, в основному вони стосувалися застосування вже вчинених правил до конкретних пропозицій, тобто аналіз фрази, порівняння структури даної фрази з уже відомою і синтез - переклад.
Елементи проблеми вчителька на цьому уроці не використовувала
5. Час
Час було використано досить ефективно, вчителька встигла провести всі етапи, які планувала.

Схема психологічного аналізу уроку
| п | в | м | Характер матеріалу | Організація діяльності | п | в | м |
| + | + | | 1. Новизна | 1. Постановка мети і завдань | | + | |
| | + | | 2. Зв'язок із | 2. Знання, потребують | + | + | + |
| | | | потребами, | високої активності | | | |
| | | | інтересами | (стежити за відповіддю, | | | |
| | | | | виправити помилки) | | | |
| | + | + | 3. Емоційність | 3. Завдання і прийоми | | + | + |
| | | | | перемикання активності | | | |
| | | | | (логічні містки, | | | |
| | | | | називання нового етапу, | | | |
| | | | | розрядка, запис на дошці) | | | |
| | + | + | 4. Життєвість | 4. Виділення смислових | + | + | + |
| | | | конкретних | опорних пунктів | | | |
| | | | прикладів | (складання плану, схеми , | | | |
| | | | | діаграми, таблиці) | | | |
| + | + | | 5. Опора на | 5. Включення матеріалу в | | | + |
| | | | різні | різноманітні зв'язки | | | |
| | | | модальності | | | | |
| | | | (зір, слух, | | | | |
| | | | рух). | | | | |
| | | | Наочність | | | | |
| + | | + | 6. Структурна | 6. Використання різних | | + | + |
| | | | організація і | прийомів роботи з | | | |
| | | | смислова | матеріалом і способів його | | | |
| | | | угруповання | подачі | | | |
| + | + | | 7. Обсяг матеріалу | | | | |
| | + | | 8. Доступність | | | | |

Схема класу
| | + + + + - + | | + + + | + + + + |
| | Гліба | | Васильєва | Красовських |
| | Антон | | Дар'я | Михайло |
| | | | | |
| + + + | - + 0 + + + | | + + + | + 0 0 - + + |
| Лапшова | + | | Кім | Хван |
| Аліна | Калинченко | | Євген | Микола |
| | Василь | | | |
| | | | | |
| + | + + - + | | 0 + + + | |
| Кім | Тен | | Ген | |
| Ольга | Альбіна | | Вадим | |

| Вв (+) | 27 | Вв (-) | 4 | Вв | 4 | Ов | 35 |
| ВНВ (+) | 6 | ВНВ (-) | 0 | ВНВ | 0 | ОНВ | 6 |
| В (+) | 33 | В (-) | 4 | В | 4 | Під | 41 |
| ІВВ (+) | 0.6585 | ІВВ (-) | 0.0975 | ІВВ | 0.0975 | Ів | 0.8536 |
| ІВнв (+) | 0.1463 | ІВнв (-) | 0 | ІВнв | 0 | Інв | 0.1463 |
| І (+) | 0.8048 | І (-) | 0.0975 | І | 0.0975 | Іво | 4.1 |

Висновки:
На уроці явно переважає позитивне вербальне увагу. Уважність вчителя до всіх учнів однакова за винятком підвищеної до Гліба Антону і Хвану Миколі (швидше за все через їх середнього рівня підготовки) і
Калинченко Василю (з - за надмірної отвлекаемости). Найчастіше вчитель, проявляючи увагу, задає учневі питання. Можливо, Гліба Антон часто опитується і через те, що сидить на першій парті.
-----------------------
Ярославкіна Є. В.
Меркулов М. Ю.
511
01.03.04


 
Подібні реферати:
План уроку алгебри. Тема: Значення тригонометричних функцій. Рішення прос ...
Південно-Сахалінськ 2003р. Тема: Значення тригонометричних функцій. Рішення найпростіших тригонометричних рівнянь. Тип: урок з вивчення нового матеріалу Мета уроку: обчислення значень Тригона
План уроку геометрії. Тема: вектори у просторі
Якщо вектор AB коллінеарен вектору CD, і промені AB і CD сонаправлени, то вектора AB і CD називають сонаправленнимі. Позначається: AB ((CD. Якщо ж промені AB і CD протилежно спрямовані, то вектора AB і CD назив
Творче дослідницьке завдання
У шкільній програмі велике місце займають навички та вміння. Для вироблення їх застосовується особливий метод - вправи. Суть вправ у навчальній роботі полягає в навмисному багаторазовому повторенні визначені
Конспект традиційного уроку
3. Розвиваюча Вивчення нової теми та основних понять, пов'язаних із нею. Познайомити учнів з менталітетом жителів європейських країн, зокрема Німеччини; з тим, як обговорюване питання вирішується в країні
Урок з АСО
Конспект уроку з АСО. Російська мова. Тема: Перенесення слів. Цілі: * навчити правильному переносу слів з одного рядка на іншу; закріпити поняття "склад"; * розвивати зв'язну усне мовлення учнів; * виховувати вміння хлопців працювати спільно, в групах. Модель уроку: вчитель учні ІР ФК пауза ІР Хід уроку: 1.Організація класа.
Урок з АСО
Російська мова. Тема: Перенесення слів. Цілі:. навчити правильному переносу слів з одного рядка на іншу; закріпити поняття "склад"; . розвивати зв'язне усне мовлення учнів; . виховувати розумний
Методика викладання теми Звичайні дроби в шкільному курсі математики
Дати характеристику числа 6 (6 лютого). Яку частину становить число 6 від усього місяця? (1/28) Яку частину складають 6 прожитих днів лютого від усього місяця? (6/28) З якими числами ми працюємо на уроках? (Д
План уроку геометрії. Тема: Властивість медіан трикутника
В) Що таке середня лінія трикутника? О) Це відрізок, що з'єднує середини 2-х сторін трикутника. В) Якими властивостями володіє середня лінія трикутника? О) Середня лінія трикутника паралл
Аналіз резульіатов відвідування занять
Перевірка засвоєння теми відбувалася в усній формі. Учитель проявив вимогливість істрогость при перевірці знань учнів. Особлива увага приділялася розумінню учнями теми, вмінню пояснити і довести основ
Експериментальне дослідження
| | | | | | | | | | | | Інтегруються предмети | | | | | | | | | | Далі-| Діяльність | Діяльність | Діяльність | | | | житель-| учнів | вчителя | помічника | | Модель | | ність | | | вчителя
Психолого-педагогічне обгрунтування уроку
Проект: Урок природознавства в 2 класі. Тема: Жива і нежива природа.
Психолого-педагогічне обгрунтування уроку
На цьому уроці учні згадують деякі матеріали пройденого курсу "ознайомлення з навколишнім світом". Зокрема такі вистави як "природа", "рослини", "тварини" і деякі інші. На е
Роль і місце I чверті 5 класу в системі занять по З
У процесі навчання вирішуються такі завдання: закріплювати уявлення про принципи побудови композиції творів декоративно-прикладного характеру , про колірному рішенні композиції; розвивати художньо-
Нетрадиційний урок як засіб підвищення пізнавальної діяльності учащ ...
На уроці організується фронтальна, колективна та індивідуальна форми навчальної роботи. Різні форми проведення уроку не тільки урізноманітнюють навчальний процес, а й викликають в учнів задоволення від самого процесу праці.
Методи навчання та їх призначення (таблиця)
Метод і його призначення Функції вчителя Функції учня Засоби навчання Умови успішного виконання 1 2 3 4 5 РОЗПОВІДЬ - монологічне виклад навчального матеріалу , не переривається питаннями, що містить в основному фактологічний матеріал-вступ, розповідь, висновок.
Комплексний проект уроку
На першій сторінці (титульний лист) номер не ставиться. Далі слід наскрізна нумерація. Решта КПУ можуть бути представлені в рукописному варіанті. Кожен КПУ вкладається у файл і підшивається в папку-скор
Завдання по акмеології професійно-педагогічної діяльності на період ...
Після самодіагностики, зробіть письмово висновки, в яких відобразіть два моменти: які, на Ваш погляд, необхідні зміни у змісті та організації професійно-педагогічної підготовки на факультеті; до
Комплексний проект уроку
Комплексний проект уроку (надалі КПУ) являє собою завершений у смисловому і логічному відношенні відрізок навчального матеріалу, в якому реалізуються ефективні технології навчання і представлений повний дидактичний цикл. Мета КПУ: інтегрувати знання, вміння та навички, отримані при вивченні психології, педагогіки, різних предметів і методик їх викладання, застосувати їх при конструюванні уроку.
Поняття конфлікту в педагогіці. Конфліктні ситуації
Конфліктна ситуація - це ситуація, в якій учасники (опоненти) відстоюють свої неспівпадаючі з іншими цілі, інтереси і об'єкт конфлікту. Опоненти (противники в суперечці) відрізняються один від одного позицією, "силою" або рангом.
Виховний захід з математики
Південно-Сахалінськ 2004р. Початок Команди розсідаються за двома здвоєними партами, вболівальники розсідаються у залі. Ведучий: сьогодні ми з вами граємо у гру, яка називається «Математичний
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар