загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з педагогіки » Емоційно-естетичне ставлення до природи в малюнках старших дошкільників

Емоційно-естетичне ставлення до природі в малюнках старших дошкільників


ОГЛАВЛЕНИЕ

Основні положення випускної роботи 3

Введення
5

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Глава I. Роль природи у формуванні особистості дошкільника
7

Глава II. Виразно-зображальні засоби в малюнках старших дошкільників
10

Глава III. Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності у взаємозв'язку з ознайомленням їх з природою
14

Глава IV. Вплив основних засобів з ознайомлення з природою на образотворчу діяльність (малювання) старших дошкільнят
22

ГлаваV. Задачі художнього виховання дітей старшого дошкільного віку, реалізовані в програмі "Дитинство".
28

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Глава VI. Експеримент №1 і №2. Висновки.

30

Тезаурус (основні поняття)
42

Література
44

Основні положення випускної роботи

Актуальність. Природа в усі часи служила змістом образотворчого творчості, в тому числі і дитячого. Створювані дітьми малюнки сприяють закріпленню і уточненню їхніх знань про об'єкти природи, формують інтерес до природи й позитивне ставлення до неї. У зв'язку з цим цілеспрямовані спостереження з дітьми об'єктів природи повинні здійснюватися як єдиний процес природничонаукового і естетичного пізнання. Здійснювати цей процес необхідно так, щоб викликати у дітей позитивне ставлення до природи, яскраві емоційні переживання. Все це підвищує інтерес до природи і викликає бажання відбивати її явища в своїй творчості.
Зображуючи природу, діти знову відчувають естетичні почуття до неї, що робить їх життя цікавіше і змістовніше.

Об'єкт. Малюнки дітей старшого дошкільного віку.

Предмет. Емоційно-естетичне ставлення до природи в малюнках старших дошкільників.

Мета. Визначити особливості естетичного ставлення дітей до природи і до свого малюнку;

Визначити особливості зображення дітьми старшого дошкільного віку, різноманітність природних явищ та об'єктів, їх форм, розмірів, фактур, колірних взаємодій: сезонних і кліматичних.

Завдання:

1) Підбір та обробка методичної літератури;

2) Бесіда з дітьми старшого дошкільного віку на теми "Що таке природа?", "Які явища і об'єкти природи можна назвати гарними і чому?";

3) Малювання на теми "найкрасивіше" і "саме негарне";

4) Спостереження в природі (за квітучими деревами, кущами, квітами, тваринами і т.д.);

5) Розгляд ілюстрацій, пейзажних картин про природу;

6) Читання художньої літератури, віршів, прослуховування музичних творів про природу;

7) Проведення з дітьми дидактичних ігор на відмінність відтінків одного кольору.

Методи:

- спостереження;

- Екскурсії;

- Обстеження;

- Читання художньої літератури;

- Розгляд предметів мистецтва, картин;

- Бесіда.

Гіпотеза. Ми вважаємо, що різноманітність засобів, методів і прийомів по ознайомленню старших дошкільнят з природою впливають на рівень знань про явища і об'єкти природи, на позитивне емоційне і естетичне ставлення до них, а головне на зміст і якість дитячих малюнків, використання різноманітних засобів вираження в них .

Введення

Природа - найважливіший засіб виховання та розвитку дітей дошкільного віку. Скільки відкриттів робить дитина, спілкуючись з нею!

Дошкільнята спілкуються з природою в різні пори року - і коли навколо лежить пухнастий сніг, і коли зацвітають сади. Таким чином, дитина з допомогою органів почуттів, сприймає розмаїття властивостей природних об'єктів: форму, величину, звуки, фарби, просторове становище, рух і т.д. У нього формуються конкретні початкові та яскраві уявлення про природу, які надалі допомагають йому побачити і зрозуміти зв'язки і відносини природних явищ, засвоїти нові поняття. Багато в процесі спостережень. Це дає можливість педагогу розвивати у вихованців логічне мислення (П. Г. Саморукова).

Спілкування дітей з природою має і ідейно-світоглядне значення.
Накопичення реальних, достовірних уявлень, розуміння взаємодій явищ природи лежить в основі подальшого формування у дітей елементів матеріалістичного світорозуміння.

Різноманітність об'єктів природи дозволяє педагогові організувати цікаву і корисну діяльність дітей. В процесі спостережень, ігор та праці в природі діти знайомляться з властивостями і якостями об'єктів і явищ природи, вчаться помічати їх зміну і розвиток. У них розвивається допитливість.

Дбайливе ставлення до природи залежить від здатності естетично сприймати її, тобто вміти бачити і переживати красу природи.
Естетичне сприйняття забезпечується безпосереднім "живим" спілкуванням дітей з природою. Спостереження краси природних явищ - невичерпне джерело естетичних вражень. Важливо показати дітям естетичні якості природних явищ, навчити їх відчувати прекрасне, викликати оціночні судження, пов'язані з переживанням краси спостережуваних явищ.

Естетичне сприйняття природи викликає у дітей почуття дбайливого, дбайливого ставлення рослинам, тваринам, прагнення не вбивати, а примножувати і доглядати за ними. Діти з добре розвиненим естетичним сприйняттям запам'ятовують і відбивають у своїх малюнках велику кількість образів, використовують більш різноманітні засоби виразності. Дитячі пейзажі завжди особливі. Хлопці використовують різну техніку виконання робіт: акварель, гуаш, воскові крейди і т.д.

З дитинства, навчившись розуміти природу, цінувати її, дитина, будучи дорослим, зможе випробувати на собі її благотворний вплив. Мистецтво і образотворча діяльність самих дітей, допоможе їм закріпити і поглибити поки елементарні, але потрібні знання про рідну природу, про місце і роль людини, що живе з нею в єдності.

"Через свідомість суті, змісту мистецтва в душі дитини поступово формується морально-естетична позиція, необхідна нашому суспільству, ставлення до всіх явищ життя - праці, дружбі, Батьківщині, а головне - до природи". (Б. Неменский, художній педагог, професор).

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Глава I. Роль природи у формуванні особистості дошкільника.

Природа, будучи середовищем проживання людини, джерелом, що його життєві сили і надихаючим його на заощадження його багатств, водночас містить в собі величезний потенціал всебічного розвитку особистості.
Особливо ефективно здійснюється цей розвиток, якщо воно починається з раннього дитинства. Сприйнятливість дитини в дошкільні роки відома. І вплив природи на формування різних сторін особистості малюка також широко відомо. Природа збуджує допитливість дитини, впливає на його сенсорику і викликає почуття прекрасного. Можна без перебільшення сказати, що найбільш повно дитина пізнає красу навколишнього світу через сприйняття краси природи.

Фахівці з естетичного виховання (А. А. Адаскін, Н. А.
Ветлугіна та ін.) Вважають, що естетика природи є основою формування естетичного ставлення до природи і висловлює діалектичне єдність світу.

Впливаючи на емоції дитини своїми естетичними якостями - досконалістю форми, різноманітним і (залежно від часу дня, року, освітлення) мінливим колоритом, природа викликає естетичні почуття. Це сприяє прояву емоційного ставлення до об'єктів і явищ природи.

Образотворча діяльність дітей дошкільного віку - діяльність, що відображає і, як діяльність дорослого художника, в образах передає і об'єкти природи, тобто виконує завдання естетичного оформлення результатів природничо-наукового пізнання природи, і при цьому завжди вона є і вираження ставлення до об'єктів природи.

Природа в усі часи служила змістом образотворчого, і не тільки образотворчого творчості (літературного, музичного та ін.)

Відомий російський педагог Н. Є. Румянцев писав, що природа "вічно жива, оновлювана, велика у своєму розмаїтті ... завжди є живим джерелом поетичної творчості". Те ж саме могли б сказати про природу, що надихнула їх на творчість, художники і музиканти. Велике місце займає природа і в дитячій творчості. Тому зв'язок цих розділів роботи є природною і органічною.

Взаємозв'язок образотворчої діяльності і ознайомлення дітей із природою збагачує пізнання дітей про природу, і їх образотворче творчість.

Прагнення передати образи природи в малюнку (ліплення, аплікації) призводить до поглиблення, уточненню знань і уявлень про природу, її об'єкти та явища. Разом з тим збагачується зміст дитячої творчості образами природи. У дитячих малюнках (ліпленні, аплікації) з'являються нові теми. І в процесі пізнання природи, і в процесі її зображення у дітей розвиваються психічні процеси, що лежать в основі пізнання природи і відображення її в художній творчості: сприйняття, розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, уподібнення, узагальнення), уява, позитивне емоційне ставлення до природи, і до образотворчої діяльності.

Ідея гармонізації відносини людини з природою включає в себе і естетичну сторону: ознайомлення дітей з природою, а потім її відображення в образотворчій діяльності дітей служать вирішенню цього завдання.

Мистецтво, передаючи навколишню дійсність (в тому числі і природу) в образах, перетворює її (С. Т. Котенков, Е. А. Чарушин, народне декоративне мистецтво та ін.). Але щоб її перетворити, її треба пізнати.

В. О. Сухомлинський писав: "Світ, що оточує дитину, - це, перш за все, світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою. Тут в природі, вічне джерело дитячого розуму і творчості ".

Таке пізнання здійснюється в процесі повсякденного сприйняття об'єктів і явищ природи, організованих педагогом систематичних спостережень. Розвитку у дітей образного, естетичного сприйняття, а, отже, образного пізнання природи сприяє використання у цьому процесі образних виразів, порівнянь, епітетів, які можна знайти в поетичних творах. Яскраві поетичні рядки можна підібрати до багатьох предметів і картинам природи, яка надихала творчість багатьох поетів і письменників. Реальний світ і світ природи - це об'єкти мистецтва та творчості відображення його дитиною в малюнках, ліпленні, аплікації.

В дослідженні Ялинки Янакіевой (фахівця з дитячого образотворчого творчості) підкреслюється, що взаємозв'язок образотворчої діяльності з ознайомленням дітей з явищами та об'єктами природи має дві сторони: перша-придбання дитиною знань на основі сприйняття об'єктів і явищ природи , формування уявлень про них, як джерело дитячої творчості; друга-вплив образотворчої діяльності, в процесі якої діти зображують предмети і об'єкти природи, як синтез пізнання і емоційно

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар