загрузка...

трусы женские
загрузка...
Особистість і її розуміння
На питання, що таке особистість, психологи відповідають по-різному, і в різноманітності їх відповідей, а почасти і в розходженні думок на цей рахунок проявляється складність самого феномена особистості.
Використання цифрових колекцій у навчальних комунікаціях
Дана робота пропонує механізм організації колективного доступу до матеріалів цифрових колекцій і включення колекційних записів у навчальну комунікацію.
Гуманізація відносин вчителя і учнів на уроках читання
1. Гуманістична спрямованість роботи педагога в поглядах
В.А. Сухомлинського та Ш.А. Амонашвілі. 30
2. Необхідність гуманізації навчання молодших школярів 42
3. Порівняльна характеристика иде
Терапія творчим самовираженням
Терапія творчим самовираженням - клінічний, що не психоаналитически орієнтований терапевтичний метод лікування людей з обтяжливим переживанням своєї неповноцінності.
Освітні ресурси інтернет
Перш ніж я почну писати цей реферат - відразу обмовлюся: ця тема була обрана мною не випадково. Так уже склалося, що зовсім недавно мені знадобився один підручник - у вільному продажу він коштував купу грошей, і
Виховання, школа і педагогічна думка у феодальному суспільстві
Виховання в період раннього феодалізму. Церковні школи в Західній Європі. Виховання світських феодалів. Схоластика. Школа і педагогічна думка епохи Відродження (XIV-XVI століття).
Рівень домагань
Сутність явища "рівень домагань". Взаємозв'язок рівня домагань з іншими психологічними характеристиками. Методики діагностики рівня домагань.
Теорія і практика взаємодії
Вищим гуманістичним змістом соціального розвитку стає утвердження ставлення до людини як найвищої цінності буття, створення умов для вільного розвитку кожної людини.
Система освіти в Німеччині
Що потрібно сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя? Яку роль повинна відігравати школа і яка вона повинна бути в XXI столітті, щоб підго
форми I методи професійної підготовкі майбутнього вчителя
Вчитель - святе слово. І Цім добрим словом ти всегда згадуєш вчителів, Які допомоглі тобі дива людиною. Сіячі розумного, доброго та вічного - говорять про вчителів. Від них - все Найкраще в людіні. Про автора
Проблемне навчання у викладанні теми фізики 8 класу "Теплові явища"
В даний час дуже часто буває так, що засвоєння знань учнями формальне а, це призводить до нерозумінню суті явищ і законів. Крім того, відбувається зниження інтересу до предмета.
Педагогічна творчість
Педагогічна діяльність - процес постійного творчості. Типологія творчої особистості. Творча діяльність учителя. Область прояви педагогічної творчості.
Сімейна педагогіка: філософія сімейного виховання
Сім'я - найпоширеніший вид соціальної групи, основна осередок суспільства, в якій народжується, формується, розвивається і велику частину часу протягом життя знаходиться людина. Сімейні стосунки про
Проблема дотримання прав учнів в умовах демократичної школи
Питання про дотримання прав дітей у сфері освіти має істотне значення для вирішення ключової проблеми розвитку російської школи. Йдеться про проблему переходу школи на гуманістичну основу.
Використання кабінету для позакласної роботи з іноземної мови
З розвитком науки, техніки, промисловості, а також з розвитком міжнародних відносин суспільство встало на більш високу ступінь суспільного розвитку. У будь-якій з цих сфер діяльності мова відіграє немаловажну
Форми організації процесу навчання: традиції та новації
У процесі навчання і його організації ми бачимо чітку спрямованість на реалізацію провідних компонентів змісту освіти: знань, способів діяльності (умінь і навичок), досвіду творчої діяльності та
Навчання в Англії
Discussion.

EDUCATION in UK.
----------------------------------------------------------------------------

* THE UK EDUCATION SYSTEM.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
First i'd like to criticize John Major's position about that a good educa-
tion is not necessarily the key of success in British life.As far as i'm
concercerned i fully disagree with it . As far as Mr.Major is concerned i
suppose that he did not pay great attention to his school-life: A school-
leaver at the age of sixteen Mr.Major even claimed a recent television in-
terview that he could not remember exactly his academic qualifications we-
re.While the head of the goverment show it their nonchalant attitude towa-
rds the education all British political parties are now talking about the
education issue very seriously indeed.In fact in recent years the subject
has risen to the very top of political agenda.In the year 1989-90 spending
on education consumed 14% of all public expenditure in the UK.And as far
as our country's spending on education are concerned - they are less then
1.5% of the whole public expenditure.As far as our primary schools are
concerned they are not offering the sub-standart teaching in reading etc.
The tests showed that the average Russian school-child is 4-5 years above
his or her American or English contemporary.Just the 9-class middle educa-
tion is enought to enter a good foreign univercity.As far as private scho-
ols in UK are concerned i think that they are useful from one side and
useless from the other.The costs are very high.If i had 3000 pounds i wo-
uld not spend them on my education in school.perhaps i would spent them on
the education in any univercity but not in school.Nowadays in Russia a lot
of private and independent schools were opened.I suppose that they influe-
nce better on the moulding the personality but the level of education is
lower than in primary comprehensives.As far as education is concerned it
must be free of charge from the state or any bany or company.I also suppo-
se that it must be compulsory and every boy and girl MUST have a primary
education.But the school must accept pupils on the selective basis with
reference to aptitude or ability.In the UK childern are accepted to school
on non-selective basis but it is not correct to my mind: intelligent, good,
bright pupils must study with lazy and silly? No.
Методи інформатики у навчанні математики
Під впливом інформатики в педагогіці з'явилася ідея підходу до навчання як до процесу управління навчальною діяльністю учнів, до процесу навчання людей почали застосовувати такі засоби, як елементи теорії алгоритмів і теорії інформації.
Розвиток логічного мислення молодших школярів під час навчання побудові допоміжних моделей у процесі рішення текстових завдань
Психологічні дослідження показують, що в цей період головне значення набуває подальший розвиток мислення. Причому мислення дитини молодшого шкільного віку знаходиться на переломному етапі розвитку.
Роль уяви в ігровій діяльності дошкільників
Великий німецький математик Давид Гільберт на запитання одного з своїх учнів відповів: «Він став поетом. Для математика у нього не вистачило уяви » . Саме завдяки уяві, у науці вчинені великі рев
Організація і методика виробничого навчання
Навчальна діяльність підприємства. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Основні принципи навчання.
Гуманізація освіти
Російське суспільство перебуває на переломному етапі свого розвитку. Він характеризується переоцінкою цінностей, критикою і подоланням того, що заважає подальшому руху вперед. Вищим гуманістичним змістом
Навчання менеджерів
Що ми розуміємо під словом «навчання» ? Що мають на увазі викладачі шкіл менеджменту, коли вони кажуть що їх курси навчання «ефективні» ? Як можна оцінити ефективність навчання менеджерів і фахівців
Розумово відсталі діти
ПЛАН:

1. Причини виникнення відхилень у розвитку у дітей
2
Психологічна готовність дитини до школи
Це протиріччя поширюється і на інші сфери особистості. У цьому віці дитина прагне до самоствердження у таких видах діяльності, які вже підлягають громадській оцінці і охоплюють сфери життя,
Автоматизована система навчання програмуванню
Актуальною проблемою вдосконалення навчального процесу є розробка програмного забезпечення для його проведення. Очевидним прогалиною є майже повна відсутність засобів навчання основам програмування.
Проблеми і завдання гуманізації навчального процесу в загальноосвітніх закладах
Чудовий педагог В. О. Сухомлинський говорив: "Розум виховується розумом, совість - совістю, відданість Батьківщині - дієвим служінням Батьківщині ". Продовжуючи цю думку, можна сказати, що гуманність виховується гуманністю.
Антропонімів як засіб сатири та гумору в оповіданнях Чехова
Фамільний антропонім Топорков є ложномотівірованним, утворений від слова «сокиру» . У контексті автор зазначає, як Топорков «ні на кого не дивлячись. важливо, по-генеральському, на весь будинок скриплячи своїми сяючим
Роль художньої літератури в духовно-моральному розвитку майбутнього офіцера
Жоден народ не може жити без загальнонаціонального еталона, без зразка та ідеалу. Пушкін - один з наших світочів. У цей чудное ім'я ми вкладаємо цілий світ і програму. Якщо армія народна, вона не може не испо
Сила впливу керівника на колектив
У роботі розповідається, якими якостями повинен володіти керівник.
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар