загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з політології » Організація Варшавського договору

Організація Варшавського договору


Варшавський договір 1955р. Про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, підписаний Албанією, Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею, Румунією,
СРСР і Чехословаччиною 14 травня 1955 на Варшавському нараді європейських держав по забезпеченню миру та безпеки в Європі.
Набув чинності 5 червня 1955р.

Укладання Варшавського договору було викликано загрозою миру в
Європі, створеної ратифікацією західними державами Паризьких угод 1954р., Що передбачають освіту Західноєвропейського союзу, ремілітаризацію Західній Німеччині і включення її в НАТО .
Варшавський договір носить строго оборонний характер. Він має на меті прийняття необхідних заходів для забезпечення безпеки країн - його учасниць і підтримки миру в Європі. Договір складається з преамбули та 11 статей. Відповідно до його умов та Статутом ООН держави - учасники Варшавського договору зобов'язалися утримуватися в своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування, а в разі збройного нападу на будь-кого з них надати зазнали нападу державам негайну допомогу всіма засобами, які буде досить їм необхідними , включаючи застосування збройні сили. Члени Організації
Варшавського договору зобов'язалися діяти в дусі дружби і співробітництва в цілях подальшого розвитку і зміцнення економічних і культурних зв'язків між собою, слідуючи принципам взаємної поваги незалежності, суверенітету і невтручання у внутрішні справи один одного і інших держав . Передбачені взаємні консультації учасників Варшавського договору з усіх важливих міжнародних питань зачіпають їхні спільні інтереси. Для проведення консультацій та розгляду питань, що виникають у зв'язку із здійсненням Варшавського договору, створений Політичний консультативний комітет (ПКК). На практиці склалося, що в ПКК представлені всі держави - учасниці Варшавського договору на найвищому рівні. Термін дії Варшавського договору - 20 років з автоматичним продовженням його на 10 років для тих держав, які за рік до закінчення строку не передадуть уряду Польщі заяву про денонсацію
Варшавського договору. Він відкритий для приєднання інших держав, незалежно від їх суспільного і державного ладу. Варшавський договір втратить силу в разі створення в Європі системи колективної безпеки і укладення з цією метою загальноєвропейського договору.

Для забезпечення ефективного захисту від можливої ??агресії учасники
Варшавського договору ухвалили рішення про створення Об'єднаного командування збройними силами ОВС.

Об'єднане командування і штаб ОВС забезпечують взаємодію збройних сил і зміцнення обороноздатності країн - учасниць
Варшавського договору. У цих цілях вони проводять спільні командно штабні і військові вчення, і маневри на території цих країн. Спільні навчання та маневри союзних армій проводилися на території всіх вхідних в нього країн. До числа найбільш великих відносяться учення під кодовими назвами: «Жовтневий штурм» (1965), «Дніпро» (1967) «Північ» (1968) ...
«Братство по зброї» (1970) і ін .

На нарадах ПКК та ін. нарадах країн - учасниць Варшавського договору їх представники обговорювали найважливіші питання міжнародних відносин і вдосконалення організації Варшавського договору, а також неодноразово виступали з ініціативами по розрядці міжнародної напруженості. Був створений також Військова рада Об'єднаних збройних сил. Неодноразово скликалися в рамках Варшавського договору наради міністрів закордонних справ, міністрів оборони та їх заступників.

Вже на першому (Празькому) засіданні ПКК (1956г) держави - учасники Варшавського договору виступили з пропозиціями, предусматривавшими заміну існуючих в Європі військових угруповань системою колективної безпеки, встановлення зон обмеження і контролю над озброєннями і т. д.

На Московському засіданні ПКК (1958г.) Була прийнята Декларація, в якій пропонувалося укласти пакт про ненапад між державами - учасниками Варшавського договору та членами НАТО.

У прийнятій на засіданні ПКК в Москві (1960) Декларації союзні держави схвалили рішення Радянського уряду в односторонньому порядку відмовитися від ядерних випробувань за умови, що західні держави теж не відновлять ядерних вибухів, і закликали створити сприятливі умови для завершення вироблення договору про припинення випробувань ядерної зброї.

На Варшавському нараді ПКК (1965г.) Обговорювалося становище, що склалося в зв'язку з планами створення багатосторонніх ядерних сил
НАТО, а також розглянуті захисні заходи на випадок здійснення цих планів .

Найбільш повно миролюбна програма держав - учасниць
Варшавського договору була сформульована в Декларації про зміцнення миру і безпеки в Європі, прийнятій на нараді ПКК в Бухаресті
(1966р.). Розгорнута в Декларації програма досягнення європейської безпеки передбачала, зокрема, поряд з вирішенням інших важливих питань, розвиток добросусідських відносин між усіма європейськими державами на основі принципів мирного співіснування держав з різним суспільним ладом; часткові заходи для військової розрядці на європейському континенті; виключення можливості допуску ФРН до ядерної зброї в якій би то не було формі; визнання реально існуючих кордонів у Європі і т.д. Для обговорення питань забезпечення безпеки в Європі та налагодження загальноєвропейського співробітництва держави - учасники Варшавського договору запропонували скликати загальноєвропейський нараду.

Учасники Бухарестського наради, а також наради ПКК в Софії
(1968р.) Рішуче засудили озброєну інтервенцію американського імперіалізму у В'єтнамі і підтвердили свою підтримку визвольної боротьби в'єтнамського народу. На Софійському нараді відбувся також обмін думками з проблеми нерозповсюдження ядерної зброї.

Будапештське нараду ПКК, поряд з розглядом питань щодо зміцнення і вдосконалення військової організації Варшавського договору, приділило велику увагу питанням європейської безпеки і прийняло Звернення до всіх європейських країн щодо підготовки та проведення загальноєвропейської наради з метою знайти шляхи та кошти, які ведуть ліквідації розколу Європи на військові угруповання і здійсненню мирної співпраці між європейськими державами і народами, до створення міцної системи колективної безпеки.

Ідея Будапештського наради ПКК про скликання загальноєвропейської наради отримала подальший розвиток на нараді міністрів закордонних справ країн - учасниць Варшавського договору. Міністри закордонних справ запропонували провести нараду в Гельсінкі. До порядку денного наради вони рекомендували два питання: про забезпечення європейської безпеки і про відмову від застосування сили або загрози її застосування у взаємних відносинах між державами в
Європі; про розширення торгових, економічних і науково - технічних зв'язків на рівноправних засадах, спрямованих на розвиток політичної співпраці між європейськими державами.

Позиція країн - учасниць Варшавського договору, спрямована на зміцнення безпеки і розвитку мирного співробітництва в Європі, була знову підтверджена на Берлінському нараді. Учасники Берлінського наради відзначили величезне значення для доль європейського світу визнання існуючого становища в Європі, що склалися на результаті 2 - ї світової війни, вказали на важливість укладення договору між СРСР і ФРН.

Учасники наради підтвердили свою готовність надавати і надалі рішучу підтримку зазнали агресії народам Індокитаю і арабським народам, у тому числі арабському народу Палестини, і знову вказали на необхідність політичного врегулювання в Індокитаї і на Близькому
Сході.

У зв'язку з агресією колонізаторів проти Гвінейської Республіки учасники
Берлінського наради зажадали покласти край імперіалістичним провокаціям проти незалежних народів Африки.

Пропозиції, висунуті державами - учасниками Варшавського договору, знаходяться в центрі уваги всіх європейських народів. Ці пропозиції, як і вся діяльність Організації Варшавського договору, свідчать про справжнє миролюбстві її учасників і їх турботі про підтримку миру і безпеки в Європі.


загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар