загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Чиста монополія і монополіческая влада

Чиста монополія і монополіческая влада

ЧИСТА МОНОПОЛІЯ І монопольної влади.

Чиста монополія (Pure monopoly) - ситуація на ринку, коли існує тільки один продавець даного товару, що не має близьких замінників. Монополістичний ринок є повною протилежністю абсолютно конкурентного ринку. Для покупців існує тільки одне джерело пропозиції - монополіст.

Зрозуміло, що, як і досконала конкуренція, чиста монополія є якоюсь абстракцією. По-перше, практично не існує продуктів не мають замінників. По-друге, рідко коли на національному (або світовому) ринку є тільки один продавець. Хоча на більш замкнутих ринках, наприклад, в маленькому містечку, ми можемо спостерігати явище чистої монополії. Наприклад, в такому місті може бути тільки один лікар - стоматолог. Необхідно відзначити, що, як правило, діяльність таких монополій регламентується муніципальною владою та урядовими організаціями.

Фірма має монопольної владою (monopoly power) тоді, коли вона має можливість впливати на ціну свого товару, змінюючи кількість, що вона готова продати. Ступінь, до якої монополіст може використовувати свою монопольну владу залежить від наявності близьких замінників на його товар і його частки на даному ринку. Природно, щоб володіти монопольною владою фірмі не потрібно бути чистою монополією. Причому необхідно, щоб крива попиту на продукцію фірми була нахилена вниз, а не була горизонтальної, як для конкурентної фірми, бо інакше у монополіста не буде можливості змінювати ціну шляхом зміни кількості пропонованого товару. У крайньому, граничному випадку крива попиту на продукт, реалізований чистою монополією, є спрямованою вниз кривої ринкового попиту на даний продукт. Істотна відмінність між монополістичним ринком і ринком конкурентним полягає в тому, що монополіст здатний впливати на ціну, виручає за товар, а конкурентний продавець такої можливості не має. Фірма з монопольною влада є фірмою, яка за своїм розсудом установлює ціну на свій товар, а не приймає її як дане, тобто на відміну знову - таки від конкурентного продавця вона не є ценополучателем.

Ринкова структура (market structure) вказує на число покупців і продавців на ринку, на їх частки у загальній кількості купується і продається товару, ступінь стандартизації товару, а також легкість входу на ринок і виходу з ринку. Чиста монополія і досконала конкуренція є крайніми формами організації ринку (ринкової структури). Реальні ринкові структури знаходяться між цими двома крайніми випадками.

БАР'ЄРИ ДЛЯ ВХОДУ В ГАЛУЗЬ.

Прибутки, одержувані продавцями на ринку, служать як сигнал для підприємців про те, чи варто виходити на даний ринок чи ні. Природно, що висока економічна прибуток, одержуваний монополістом, залучить на ринок потенційних виробників даного товару. Підтримка чистої монополії, отже, вимагає наявності умов, які запобігають конкуренцію нових продавців з монополістом. Бар'єр для входу в галузь (Barrier entry) - обмежувач, який запобігає появі нових додаткових продавців на ринку монопольної фірми. Бар'єри для входу на ринок необхідні для того, щоб підтримувати монополію в довгостроковому плані. Так, якби був можливий вільний вхід на ринок, то економічні прибутки, одержувані монополістом, привернули б на ринок нових продавців, значить зросла б пропозиція. Монопольний контроль над цінами зник би зовсім, так як ринки, в кінцевому рахунку, стали б конкурентними.

[НАВ1]

Можна виділити кілька основних типів бар'єрів для входу в галузь:

Виключні права, отримані від держави. Іноді, уряд свідомо йде на те, щоб надати окремій фірмі статус монополіста в даній галузі або в певному секторі національного ринку. Часто як такого монополіста може виступати сама держава.

Патенти й авторські права. Патенти й авторські права забезпечують творцям нових продуктів або творів мистецтва, літератури, музики etс виняткові права на продаж, використання, надання ліцензії на використання їхніх винаходів і творінь. Патенти можуть видаватися на виробничі технології. Але патенти і авторські права забезпечують монопольні позиції лише на обмежену кількість років, залежно від місцевого законодавства. Після закінчення терміну дії патенту бар'єр для входу в галузь зникає. Ідея патентів та авторських прав стимулює фірми і окремі особистості до винаходу нових продуктів, так як винахіднику заздалегідь гарантуються ексклюзивні права на реалізацію продукту.

Власність на всю пропозицію виробничого ресурсу. Монополія також може підтримуватися в результаті володіння всіма джерелами конкретного ресурсу, необхідного для виробництва монополізованого товару.

Унікальні здібності і знання також можуть створити монополію. Так співаки, художники, спортсмени володіють монополією на використання своїх послуг. Фірма, що володіє технологічним секретом, за умови, що інші фірми не можуть відтворити дану технологію, володіє монополією на даний продукт. Хоча, як правило, така монополія не є чистою, так як можуть існувати близькі замінники даного продукту.

Перевага низьких витрат великого виробництва, обумовленого монополізацією ринку, Переваги у витратах, наявні у дуже великих фірм, можуть дозволити одній фірмі, яка обслуговує весь ринок як єдиного продавця, робити продукцію з більш низькими витратами, ніж це було б можливо, якби на ринку було б більшу кількість продавців. Це може сприяти монополізації ринку, так як монополіст має можливість встановлювати низькі ціни, відповідні його витратам, що зробить недоступним даний ринок для потенційних продавців, так як вони не зможуть отримувати прибуток при даній ціні. Так, якщо фірми можуть послідовно знижувати середні витрати і при цьому отримувати прибуток шляхом розширення виробництва, задовольняючи довгостроковий ринковий попит, то в підсумку на ринку залишиться тільки одна фірма - монополіст. При появі домінуючої фірми нові фірми не можуть увійти на ринок, так як вони спочатку занадто малі, щоб досягти таких середніх витрат, якими володіє фірма - монополіст. Остання може використовувати контроль над ціною, щоб усувати конкурентів зі своїх ринків збуту. Фірма, яка може забезпечити весь ринковий попит на який - або товар з меншими середніми витратами, ніж ті, які були б можливі, якби дві або більше фірм постачали б така ж кількість товару, називається природною монополією (natural monopoly). Переваги низьких витрат виробництва природної монополії показані на графіку 1.

У природної монополії LRAC знижується уздовж всього інтервалу значень випуску, для якого крива попиту лежить вище LRAC. Природна монополія може призвести кількість Q1 c більш низькими довгостроковими середніми витратами, ніж це можуть зробити дві менші фірми, кожна з яких випускає Q1 / 2. Q1 = 2Q1 / 2.

 

Чистая монополия и монополическая власть Чистая монополия и монополическая власть Ціна

 
Подібні реферати:
Фірма в умовах чистої монополії
Наприкінці XIX сторіччя ринок чи не вперше за свою багатовікову історію розвитку зіткнувся зі складними проблемами. Виникла реальна загроза для функціонування конкуренції (цього необхідного атрибута ри
Держава і проблеми монополій
Наприкінці XIX сторіччя ринок чи ледве не вперше за свою багатовікову історію розвитку зіткнувся зі складними проблемами. Виникла реальна загроза для функціонування конкуренції (цього необхідного атрибута ри
Антимонопольне законодавство Російської Федерації
Конкуренція стимулює технічний прогрес, сприяє розвитку економіки, просуванню вітчизняних товарів на світовий ринок . Створенню повноцінного конкурентного середовища в нашій країні заважає засилля монополі
Акція
фінасово положення акції. які права у акціонера.
Антимонопольне законодавство Росії
Нормативно-правова база антимонопольної діяльності. Сфера застосування Закону. Визначення ключових понять.
Рекет як нелегальний правоохоронний бізнес
Проведення аналогії між мафією і звичайної легальної фірмою. Споживачі нелегальних правоохоронних послуг. Особливості праці в рекет-бізнесі.
Прибутковість акцій і її розрахунок
Прибутковість акцій і її розрахунок від інвестиційного періоду та оцінка акції від її прибутковості.
Антимонопольне законодавство в Україні
- нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не відносяться до предмета договору, в тому числі нав'язування товару , не потрібного контрагенту;
Розгляд спорів про порушення патентів і судова практика
Реалізація товару і патентна чистота. Фактори, що впливають на оцінку обсягу можливих претензій, пов'язаних з порушенням патенту. Поняття "порушення патенту".
Основи ринку цінних паперів
Кліринг на російському біржовому ринку. Кліринг на ринку реальних товарів. Типи та системи клірингу.
Ціноутворення в ГК і ТФ
Ціни є активним інструментом формування структури виробництва, що сприяє підвищенню ефективності виробництва, впливають на розподіл і використання робочої сили, зумовлюють рівень життя
Правова основа здійснення агентських функцій
Агентування: збіг економічних інтересів агента і принципала. Конкретні форми агентування: брокерство, индент, комісія, консигнація. Оптове купецтво. Дистриб.
Торговельне маклерство
джоберства. Посилторговское посередництво. Торговельне представництво. Аукціонерство.
Ліцензійний договір
Поняття ліцензійного договору. Зміст ліцензійного договору. Інші договори та угоди, супутні ліцензійної угоді.
Вносимо зміни в декларації
При підготовці звітів багато бухгалтерів знаходять помилки у більш ранніх періодах. Головне в такій ситуації - вчасно внести виправлення і подати уточнені декларації. Якщо бухгалтер виявив помилку в декларації, її слід виправити і подати уточнення.
Механізми застосування антимонопольних законів
Контроль за дотриманням антимонопольних законів. Цивільний контроль. Правило непрямого покупця.
Правове регулювання діяльності дилерів і дистриб'юторів
У ході багатовікової історії розвитку економіки і торгівлі як основної фігури і головного суб'єкта комерційного (торгового) обігу розглядаються окремі особи, які займаються торгово-посередницькими про
Ринок землі та нерухомого майна
Нормальне функціонування фази обміну, що охоплює землю. Оренда землі. Зміна структури позик, видаваних банками під заставу землі. Земля як засіб виробництва.
Біржа: поняття і значення
Походження терміну до кінця не з'ясовано. Одні пов'язують його з давньогрецьким назвою площі, де відбувалися торгові зборів, інші вважають, що так в Стародавньому Римі називали шкіряний мішок » в якому х
Митний контроль музичного бізнесу
Успішний розвиток національного музичного бізнесу сьогодні в тій чи іншій формі безпосередньо залежить від економічно вигідних ділових контактів з фірмами грамзапису, музичними видавництвами і підприємствами.
загрузка...

ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар