загрузка...

трусы женские
загрузка...

Довіреність

ДОВЕРЕННОСТЬ

Якщо громадянин бажає нотаріально засвідчити довіреність (або якщо він повинен зробити це в силу п. 3 ст. 187 або п. 2 ст. 185 ГК РФ). нотаріус застосовує бланк нового зразка. Інакше довіреність буде визнана недійсною.

Оскільки наказ не суперечить федеральному законодавству, підстав для втручання Генеральної прокуратури немає.

Будь-яка довіреність - одностороння угода, тому при її складанні чи підписанні не вимагається присутність представника (особи якій видається довіреність). Граничний термін, на який можна оформити довіреність, - три роки. Наприклад, власник автомобіля хотів би видати довіреність на право керування без звернення до нотаріуса. В довіреності він повинен вказати: хто видає, кому, на який термін, основні характеристики автомобіля. Обов'язкове особлива вимога до довіреності - дата видачі. І звичайно - підпис власника. Якщо, складаючи довіреність громадянин врахував всі ці моменти, значить, він має в своєму розпорядженні довіреністю в простій письмовій формі. На такі довіреності згаданий наказ не поширюється. Громадянин передає довіреність своєму представникові, який має право нею користуватися.

ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДАІ, вимагають від, ОСІБ, які керують автотранспортом, ДОВІРЕНОСТІ НА НОВИХ БЛАНКАХ, НЕЗАКОННІ. ВИДНО, МВС СЛІД посилити роз'яснювальну роботу щодо застосування НАКАЗУ.

А.Чурілов,

заступник начальника управління з нагляду

за виконанням законів і законності

правових актів Генеральної прокуратури РФ,

старший радник юстиції.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Місто (сел.), Область, край ________________________________________

(адреса місцезнаходження та дата прописом)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Я, гр. ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проживає (а) _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт серії ____________ N_______________________________________

виданий ____________ г ._________________________________

__________________________________________________________________

маючи у власності (розпоряджаючись по довіреності , виданої

гр.__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Дата видачі прописом)

__________________________________________________________________

(адреса і найменування нотаріальної контори в якому

__________________________________________________________________

посвідчена довіреність і N за реєстром)

транспортне (им) засіб (м) ______________________________________

(марка, модель)

державний реєстраційний знак _____________________________

ідентифікаційний номер (VIN) ____________________________________

рік випуску __________, двигун N________________________________

шасі (рама) N_________________, кузов (коляска) N___________________

колір ______________________, паспорт транспортного засобу

серія _____________ N ________________, свідоцтво про реєстрацію

(техпаспорт ) транспортного засобу серія ___________ N______________

видано ДАІ ______________________________________________________

_______________ 199__г., перебуває на обліку в ДАІ _________

__________________________________________________________________

________________, цією довіреністю уповноважую

гр.__________________________________________________________________________________________________________________________________

Проживаючого (ую) по адресу:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Вміст довірених повноважень)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Довіреність видана ___________________________________ передоручення

(з правом, без права)

строком на (до) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис особи, яка видала довіреність _____________________________

__________________________________________________________________

________________ 199__г. справжня довіреність

посвідчена мною ________________________________________________

нотаріусом _______________________________________________________

Довіреність підписана гр .________________________________________

__________________________________________ у моїй присутності.

Особистість його встановлена, дієздатність перевірено.

зарегестрированной в реєстрі за N____________________________________

Стягнуто державного мита (тариф) ____________________ руб.

Нотаріус ____________________________

(підпис)

РОЗ'ЯСНЕННЯ

експерта "Російської юстиції":

Державтоінспекція не завжди права

Наказом N 9-01-31-95 з 1 вересня 1995 введена в дію нова форма бланка довіреності. Текст довіреності не змінився. Зміни внесені тільки в структуру паперу, на якій виповнюється довіреність. У нових бланків, на відміну від колишніх, інше качесіво, мається додаткові компоненти захисту від підробок.

Для довіреності на право пользовантя і розпорядження транпортного засобами законом передбачена проста письмова форма. Аналогічні норми містилися і в раніше діяв ГК РРФСР. Крім того, громадяни ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ можуть засвідчити довіреність нотаріально.

Обов'язкове нотаріальне посвідчення передбачено при оформленні довіреності на право укладання угоди, що вимагає нотаріальної форми (п. 2 ст. 185 ГК РФ). Наприклад, громадянину доручається продати автомобіль, оскільки сам договір купівлі - продажу автотранспорту повинен бути посвідчений нотаріально (ч. 2

п.1 ст. 161 ГК РФ), то і довіреність на право продажу - теж.

Згаданий наказ поширюється саме на випадки нотаріального посвідчення. Згідно п. 1 наказу нова форма бланка вводиться для розповсюдження нотаріусами і должнлстнимі особами органів виконавчої влади, які за відсутності в населеному пункті нотаріуса уповноважені здійснювати нотаріальні дії. При цьому п. 6, що тягне визнання недійсними довіреностей, виконання не на нових бланках, застосуємо тільки до нотаріально посвідчених довіреностей. Вимоги цього пункту не мають відношення до довіреностями, укладеним в простій письмовій формі.

Аналізуючи текст наказу, можна зробити наступні висновки.

Всі раніше видані довіреності продовжують діяти до закінчення їх терміну.

Після закінчення терміну давності громадянин вправі видати її в простій письмовій формі, і його не можна зобов'язати користуватися новим бланком. (Звичайно, за винятком вищезгаданих випадків паредоверія, зміни власника і ін.)

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар