загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Путівки для працівників

Путівки для працівників

Путівки для працівників

Костін Олександр Олександрович, податковий адвокат

Досить багато питань виникає у бухгалтера організації при придбанні путівок для працівників. У даний роботі даються рекомендації з оподаткування та бухгалтерського обліку операцій з придбання путівок в різних ситуаціях.

1. Мабуть, найбільш поширений випадок - придбання путівок за рахунок власних коштів організації. Як правило, організація оплачує путівки повністю або в частині, а потім розподіляє такі путівки між працівниками.

Слід враховувати, що для цілей обчислення податку на прибуток організацій не враховуються витрати на оплату путівок на лікування або відпочинок, а також інші аналогічні витрати, зроблені на користь працівників. Тобто витрати на придбання доведеться оплачувати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (подп.29 п.1 ст.270 НК РФ).

Фактично, вартість путівки, оплачена роботодавцем, визнається виплатою на користь працівника, і, відповідно, доходом останнього. При цьому, відповідно до п.3 ст.236 Податкового кодексу РФ виплати та винагороди не зізнаються об'єктом оподаткування по єдиному соціальному податку, якщо такі виплати та винагороди не відносяться на витрати з метою обчислення податку на прибуток. Таким чином, ЄСП при придбанні путівки в даному випадку не сплачується.

Відповідно до п.9 ст.217 НК РФ податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) не обкладається вартість путівок, придбаних роботодавцями для своїх працівників та членів їх сімей, при дотриманні наступних умов:

- путівки купуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації або за рахунок коштів Фонду соціального страхування;

- Путівки не носять туристичного характеру;

- Путівки купуються в санаторно-курортні та оздоровчі заклади, що знаходяться на території Російської Федерації.

При дотриманні перерахованих умов вартість путівок не включається до доходу працівника, який підлягає обкладенню ПДФО. В іншому випадку організація визнається податковим агентом і зобов'язана обчислити, утримати та перерахувати до бюджету відповідну суму ПДФО.

Бухгалтерський облік операцій з придбання путівок можна продемонструвати на наступному прикладі.

Приклад

ТОВ придбало путівки для своїх співробітників. Бухгалтер організації зробив такі проводки:

Дебет 76 Кредит 51

- 10 000 руб. - Перераховані кошти базі відпочинку в оплату путівки

Дебет 50/3 Кредит 76

- 10 000 руб. - Путівка оприбутковано в касу організації (субрахунок «Грошові документи» )

Дебет 73 Кредит 50-3

- 10 000 руб. - Путівка видана працівникові організації;

Дебет 50/1 Кредит 73

- 5 000 руб. - Працівник частково оплатив путівку в касу організації

Дебет 91/4 Кредит 73

- 5 000 руб. - Вартість путівки віднесена за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні організації (субрахунок «Витрати, вироблені за рахунок власних коштів» )

2. Організація може придбати путівки за рахунок коштів профспілки. У даному випадку для цілей оподаткування ЄСП діють правила подп.13 п.1 ст.238 НК РФ, згідно з яким не підлягають оподаткуванню виплати, здійснювані членам профспілки за рахунок членських внесків. При цьому необхідно враховувати, що для цілей застосування пільги такі виплати не повинні проводиться частіше одного разу на три місяці, сукупний обсяг виплат не повинен перевищувати 10 000 рублів на рік. Отже, необхідно контролювати відповідність зазначеним обмеженням і також звернути увагу на джерело виплати: членські внески чи іншій.

При визначенні податкової бази з ПДФО слід враховувати, що відповідно до п.31 ст.217 НК РФ не підлягають оподаткуванню виплати членам профспілки, вироблені за рахунок членських внесків. Обмежень, аналогічних названим вище, для цілей обчислення ПДФО законодавством не передбачено.

Слід також враховувати, що для застосування зазначених пільг по ЕСН і ПДФО не обов'язково наявність у профспілкової організації статусу юридичної особи, що допускається чинним законодавством (ст.8 Федерального закону від 12.01.1996 р. № 10-ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ).

Приклад

ТОВ придбало путівки для своїх співробітників за рахунок коштів профспілкової організації. Бухгалтер організації зробив такі проводки:

Дебет 76 Кредит 51

- 10 000 руб. - Перераховані кошти базі відпочинку в оплату путівки

Дебет 50/3 Кредит 76

- 10 000 руб. - Путівка оприбутковано в касу організації (субрахунок «Грошові документи» )

Дебет 73 Кредит 50-3

- 10 000 руб. - Путівка видана працівникові організації;

Дебет 51 Кредит 76

- 10 000 руб. - Профспілкою перераховані грошові кошти в оплату путівки

Дебет 76 Кредит 73

- 10 000 руб. - Кошти профспілки спрямовані на погашення вартості путівки

3. Путівки можуть бути придбані організаціями за рахунок коштів Фонду соціального страхування РФ.

Податок на доходи фізичних осіб у ситуації, що розглядається не нараховується на вартість путівок на підставі п.9 ст.217 НК РФ. Детальніше про умови застосування цієї пільги див. вище.

Вартість путівок, оплачених за рахунок коштів Фонду соціального страхування РФ, не обкладається також і ЄСП згідно подп.1 п.1 ст.238 НК РФ як державна допомога, що виплачується відповідно до законодавства Російської Федерації.

Федеральним законом від 16.07.1999 р. № 165-ФЗ «Про основи обов'язкового соціального страхування» одним з видів обов'язкового страхового забезпечення громадян є оплата путівок на санаторно - курортне лікування та оздоровлення працівників та членів їх сімей .

Слід зауважити, що згідно позиції Мінфіну РФ, викладеної у Листі від 4 червня 2002 р. № 04-04-04/82, оплата вартості путівок, придбаних за рахунок коштів ФСС РФ, не обкладається ЕСН відповідно до подп.2 п.1 ст.238 НК РФ.

Відповідні відомості про засоби Фонду соціального страхування РФ, спрямованих на оплату санаторно-курортного обслуговування працівників та членів їх сімей, відображаються в Розрахункової відомості по коштах ФСС РФ, составляемой організацією за формою 4-ФСС на підставі положень п.5 ст.243 НК РФ.

При оплаті путівок за рахунок коштів ФСС РФ в 2003 році необхідно враховувати положення Федерального закону від 08.02.2003 р. № 25-ФЗ «Про бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації на 2003 рік» .

Відповідно до ст.13 Закону кошти ФСС РФ можуть бути спрямовані на оплату путівок для дітей працівників у дитячі санаторні оздоровчі табори з розрахунку до 400 рублів на одну дитину на добу не більше ніж за 24 дні перебування в такому таборі. Крім того, статтею 18 Закону дозволено Фонду приймати рішення про направлення до 20% перерахованих організацією в 2002 році страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Приклад

ТОВ придбало путівки для своїх співробітників за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Бухгалтер організації зробив такі проводки:

Дебет 76 Кредит 51

- 10 000 руб. - Перераховані кошти базі відпочинку в оплату путівки

Дебет 50/3 Кредит 76

- 10 000 руб. - Путівка оприбутковано в касу організації (субрахунок «Грошові документи» )

Дебет 73 Кредит 50-3

- 10 000 руб. - Путівка видана працівникові організації;

Дебет 69/1 Кредит 73

- 10 000 руб. - Вартість путівок оплачена за рахунок коштів Фонду соціального страхування РФ

4. Законом РФ від 19.02.1993 р. № 4520-1 «Про державні гарантії і компенсації особам, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях » встановлено, що особи, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях мають право на оплачувану один раз на два роки проїзд до місця використання відпустки і назад на території Російської Федерації, а також провезення багажу не більше 30 кілограмів .

Слід враховувати, що Закон РФ № 4520-1 діє в частині, що не суперечить Трудовому кодексу РФ (ст.423 ТК РФ). Статтею 325 ТК РФ передбачено, що виплати вартості проїзду є не сумуються у разі, якщо працівник своєчасно не скористався своїм правом на оплату вартості проїзду до місця використання відпустки і назад і провозу багажу.

Виходячи з наведених норм можна зробити висновок, що оплаті працівнику підлягає тільки вартість проїзду без урахування додаткових витрат на проїзд (постільні приналежності при пересуванні залізничним транспортом і т.д.).

Оплата вартості проїзду в даному випадку не включається в податкову базу з ПДФО на підставі п.3 ст.217 НК РФ і в податкову базу по ЕСН на підставі подп.2 п.1 ст.238 НК РФ як компенсаційні виплати, встановлені чинним законодавством.

Витрати на оплату проїзду до місця використання відпустки осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, відносяться до витрат на оплату праці та зменшують базу оподаткування з податку на прибуток організацій (п.7 ст .255 НК РФ). Необхідно також враховувати, що такі витрати мають бути підтверджені документами відповідно до законодавства РФ (ст.252 НК РФ).

Відповідно до ст.171 НК РФ платник податків має право зменшити обчислену суму податку на додану вартість на податкові відрахування, передбачені ст.171 НК РФ. Застосування податкових вирахувань при оплаті проїзду працівника до місця проведення відпустки і назад положеннями зазначеної статті не передбачено. Оплата вартості проїзду не може бути кваліфікована і як придбання послуг для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування. Сама по собі послуга за договором перевезення виявляється саме працівнику організації, остання лише відшкодовує вартість послуги працівникові відповідно до законодавства. Організація не виступає в даному випадку стороною договору перевезення і не набуває відповідні послуги.

Таким чином, ПДВ, сплачений у складі вартості проїзду до місця проведення працівником відпустки і назад, не можна прийняти до відрахування при обчисленні суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту yurclub /

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар