загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Права ув'язнених в РБ

Права ув'язнених в РБ

Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими

Прийнято на першому Конгресі Організації Об'єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, що відбувся в Женеві в 1955 році, і схвалені Економічною і соціальною

Радою в її резолюціях 663 С (XXIV) від 31 липня 1957 року і 2076 (LXH) від 13 травня 1977

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
1. Нижченаведені правила не мають на меті детальний опис зразкової системи пенітенціарних закладів, а призначені лише для того, щоб на основі загальновизнаних досягнень сучасної думки і з урахуванням основних елементів найбільш задовільних нині систем викласти те, що звичайно вважається правильним з принципового і практичного поглядів у галузі поводження з ув'язненими та управління закладами.
2. Беручи до уваги різноманітність юридичних, соціальних, економічних і географічних умов зрозуміло, що не всі ці правила можна застосовувати повсюди і водночас. Вони повинні, однак, покликати до життя постійне прагнення до подолання практичних труднощів, що стоять на шляху до їх здійснення, оскільки загалом і в цілому вони відображають ті мінімальні умови, які Організація Об'єднаних Націй вважає прийнятними.
3. З іншого боку, вони охоплюють поле діяльності, де громадська думка постійно йде вперед. Вони не мають на меті перешкоджати проведенню дослідів і введенню практики, сумісні з викладеними в них принципами і спрямовані на досягнення окресленої в них мети. Для центрального тюремного управління буде завжди виправданим допускати відступу від правил в цьому дусі.
4.1) Частина I Правил стосується загального управління закладами і застосовна до всіх категорій ув'язнених, незалежно від того, чи перебувають останні в ув'язненні у кримінальній або цивільній справі і чи знаходяться вони тільки під слідством або ж засуджені, включаючи ув'язнених, які є предметом
«заходів безпеки» або виправних заходів, призначених суддею.
2) В Частини II викладаються правила, які застосовуються до особливих категорій, про які йдеться в кожному розділі. Однак правила, що фігурують у розділі
А, що стосуються засуджених ув'язнених, слід однаковою мірою застосувати й до категорії осіб, про яких йдеться в розділах В, С і D, за умови, .що вони не суперечать правилам, розробленим для цих категорій, і поліпшують становище останніх.
5. 1) Правила не мають на меті регламентувати управління такими установами для малолітніх, як заклади Борстала або виправні будинки.
Проте Частина I може знайти застосування і в цих закладах.
2) До категорії неповнолітніх слід відносити, по крайней мере, всіх тих молодих ув'язнених, які підлягають компетенції судів для малолітніх злочинців. Як правило, таких молодих людей не варто засуджувати до тюремного ув'язнення.

ЧАСТИНА I загальноприйнятних ПРАВИЛА

Основний принцип
6. 1) Нижченаведені правила слід застосовувати неупередженістю.
Дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, сімейного походження або соціального стану неприпустима.
2) З іншого боку, потрібно поважати релігійні переконання та моральні засади в'язнів, що належать до тих чи інших груп населення.

Реєстр
7. 1) У всіх місцях ув'язнення треба мати реєстр у вигляді журналу з пронумерованими сторінками, куди повинні заноситися щодо кожного в'язня такі дані: a) відомості, що стосуються його особистості; b) причини його укладення і влади, що прийняли рішення про укладення; c) день і година його прибуття виходу з місця ув'язнення. 2) Ніхто не може прийматися до в'язниці без офіційного наказу про укладення, подробиці якого попередньо заносяться в реєстр.

Разбивка за категоріями
8. Різні категорії в'язнів утримуються в закладах або в різних частинах одного й того ж закладу, з урахуванням їхньої статі, віку, попередньої судимості, юридичних причин їх ув'язнення та нормативно поводження з ними. Таким чином: a) чоловіків та жінок треба по можливості утримувати в закладах; якщо ж чоловіки і жінки утримуються в одному і тому ж закладі, то жінок слід розміщувати в абсолютно окремих приміщеннях; b) незасуджених в'язнів треба розміщувати окремо від засуджених; c) осіб, засуджених за невиконання боргових зобов'язань, та інших в'язнів у цивільних справах, слід розміщувати окремо від осіб, які вчинили кримінальний злочин; d) неповнолітніх правопорушників треба утримувати окремо від дорослих.

Приміщення

9. 1) Там, де в'язні ночують у камерах або кімнатах, кожен з них повинен мати окрему камеру або кімнату. Якщо з особливих причин, таких, як тимчасове перевантаження тюрми, центральному тюремному управлінню доводиться відмовитися від застосування цього правила, розміщувати двох в'язнів в одну і ту ж камеру або кімнаті є небажаним.
2) Там, де є загальні камери, що розміщуються в них ув'язнених, треба ретельно відбирати, щоб упевнитися, що вони здатні жити разом у таких умовах. Ночами слід здійснювати постійний нагляд, сумісний з характером закладу.
10. Всі приміщення, якими користуються в'язні, особливо спальні, повинні відповідати всім санітарним вимогам, причому належну увагу слід звертати на кліматичні умови, особливо на кубатуру цих приміщень, на мінімальну площу, на освітлення, опалення та вентиляцію.
11. У приміщеннях, де живуть і працюють в'язні, a) вікна повинні мати достатні розміри для того, щоб ув'язнені могли читати і працювати при денному світлі, і повинні бути сконструйовані так, щоб забезпечувати доступ свіжого повітря, незалежно від того, чи існує чи ні штучна система вентиляції; b) штучне освітлення має бути достатнім для того, щоб ув'язнені могли читати і працювати без шкоди для зору.
12. Санітарні установки повинні бути достатніми для того, щоб кожен в'язень міг задовольнити свої природні потреби, коли йому це потрібно, в умовах чистоти і пристойності.
13. Банні установки-і кількість душів повинні бути достатніми для того, щоб кожен в'язень міг і був зобов'язаний купатися або приймати душ при підходить для даного клімату, і так часто, як цього вимагають умови загальної гігієни , з урахуванням пори року і географічного району, тобто у всякому разі хоча б раз на тиждень в помірному кліматі.
14. Всі частини закладу, якими в'язні користуються регулярно, повинні завжди утримуватися в належному порядку і суворій чистоті.

Особиста гігієна
15. Від ув'язнених потрібно вимагати, щоб вони утримували себе в чистоті.
Для цього їх треба забезпечувати водою і туалетним приладдям, необхідним для підтримання чистоти та здоров'я.
16. Для того щоб ув'язнені могли зберігати зовнішній вигляд, сумісний з їхньою людською гідністю, їм треба давати можливість дбати про свою зачіску і бороду, дозволяючи чоловікам регулярно голитися.

Одяг і спальні речі
17. 1) В'язням, які не мають права носити цивільний одяг, слід видавати обмундирування, яке відповідає даному клімату і дозволяє підтримувати їхнє здоров'я в задовільному стані. Цей одяг не повинен мати ні образливого, ні принизливого характеру.
2) Одяг повинен утримуватися в чистоті і справності. Прання і видачу свіжої білизни слід забезпечувати відповідно до вимог гігієни.
3) У виняткових випадках, коли в'язень покидає заклад з дозволу влади, йому слід дозволяти переодягтися у власний одяг або надягати іншу, не привертає увагу, одяг.
18. Якщо укладеним дозволяється носити цивільний одяг, то в момент їх укладення слід вживати заходів до того, щоб воно було чистим і придатний для носіння.
19. Кожному ув'язненому слід забезпечити окреме ліжко відповідно до національних чи місцевих норм, забезпечене окремими постільними речами, які повинні бути чистими в момент видачі їх, підтримуватися в порядку і мінятися досить часто, щоб забезпечувати їх чистоту.

Харчування
20. 1) Тюремне управління мусить у визначені години забезпечувати кожного укладеним їжу, достатньо калорійною для підтримання його здоров'я і сил, мати добру якість, добре приготовану і подану.
2) Кожен в'язень повинен мати питну воду, коли відчуватиме в ній потребу.

Фізичні вправи і спорт
21.1) Всі ув'язнені, не зайняті роботою на свіжому повітрі, мають право щоденно, принаймні, на годину, займатися фізичними вправами на вулиці, якщо це дозволяє погода.
2) Неповнолітнім та іншим ув'язненим підходящого віку, що мають відповідний фізичний стан, слід забезпечити фізичне тренування і можливість ігор під час періоду вправ. Для цього потрібно мати необхідні майданчики і спортивне обладнання.

Медичне обслуговування
22. 1) Усі заклади повинні мати у своєму розпорядженні, принаймні, одного кваліфікованого медичного працівника, досвідченого в галузі психіатрії. Медичне обслуговування слід організувати в тісному зв'язку з місцевими або державними органами охорони здоров'я. Воно повинно охоплювати психіатричні діагностичні служби і, там, де це необхідно, лікування психічно ненормальних ув'язнених.

2) Хворих в'язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід переводити в особливі заклади або ж у звичайні лікарні. Тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворим і для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал.
3) Кожен

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар