загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Митне право / Україна /

Митне право / Україна /

Страхування відповідальності.
Особливість: страховик страхує страхувальника від майнової відповідальності перед третьою особою, якій страхувальник завдав шкоди своїми діями або бездіяльністю. Підставою для оголошення настання страхового випадку служить рішення суду про стягнення суми шкоди з застрахованої на користь потерпілого. Існує безліч об'єктів страхування. Всі види страхування відповідальності можна згрупувати наступним чином:
1. Страхування цивільної відповідальності фізичних осіб - виникає на підставі загальних законів (типове - страхування відповідальності власників автотранспорту).
2. Страхування цивільної відповідальності юридичних осіб пов'язано з екологічним забрудненням (непостійним, випадковим, ненавмисним), ризиком радіоактивного зараження (у багатьох країнах - обов'язкова), відповідальність, пов'язана з вибухом.
3. Страхування професійної відповідальності працівників (на заході - відповідальність лікарів, медсестер, працівників судово-правової системи, поліцейських). У страхувальника повинен бути страховий інтерес, обумовлений наявністю судової системи, яка суворо карає за нанесення професійного збитку.
4. Страхування відповідальності за договорами - між підприємствами - з постачання продукції, з отримання кредитів банку (позичальником), орендаря з орендодавцем і т.д.
Загальні риси видів страхування відповідальності:
1. При укладанні договору страхування відповідальності відомі 2 особи - страхувальник і страховик, одержувач невідомий.
2. Не відома величина збитку (встановлюється max межа страхової відповідальності).
3. Страхові тарифи виражаються в натуральних показниках на 1 об'єкт страхування.
4. Захищають насамперед інтереси страхувальника, але у чому і потерпілого. Страхування відповідальності певною мірою знижує відповідальність самих страхувальників (винуватців порушення).
Наявність потужної юридичної служби у страхових компаніях для відстеження правильності страхових випадків і судових рішень


Завдання 2.

Об'єкт оцінений в сумі 18 200 грн., а застрахований у розмірі 80% його оцінки. Обчислити суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності, якщо збиток страхувальника складає 6200 грн.

Розмір страхової суми становить 18200 * 0,8 = 14560 грн

розмір збитку * страхова сума
Розмір страхового відшкодування = ----------------------------------------------------
вартість майна

Розмір страхового відшкодування = 6200 * 14560/18200 = 4960 грн.

Завдання 3.

Від сибірської виразки в радгоспі 10 серпня п. р. полягли 3 корови. У господарстві немає індивідуального обліку балансової вартості дорослого поголів'я великої рогатої худоби. Всього в господарстві на 1 січня п. р. було 630 корів, загальна вартість яких - 302 680 грн. З 1 січня п.р. по день загибелі тварин господарство не набувало дорослого поголів'я великої рогатої худоби, а також не переводило худобу із молодняку ??в основне стадо. Визначити збиток і суму страхового відшкодування за трьома загиблими коровам.

Згідно правил добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств від 6 червня 1997 р п. 4.1. загальна страхова сума за договорами страхування тварин - договірна, але не більше балансової вартості.

Згідно п. 7.4 розмір збитків при знищенні майна, яке входить до остав основних засобів (до яких відноситься велика рогата худоба), проводиться виходячи з повної балансової вартості ...
... на момент укладання договору страхування.

Згідно п. 7.5. страхове відрахування виплачується в розмірі заданих збитків ...

балансова вартість стада = 302680 грн

балансова вартість 3 корів = 302680 * 3/630 = 1441 грн 33 коп.


 
Подібні реферати:
Квитки по предмету ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ за 1-ий семестр 2001 года
9. Вкажіть об'єкти майнового страхування. 10. Назвіть об'єкти особистого страхування. 11. Дайте визначення страхувальника. 12. Дайте визначення страховика. 13. Розкрийте зміст поняття
Поняття і види страхування
Страхові терміни: страхувальник, страховик, страховий ризик та інші.
Страхування "Автокаско"
Зміст: Що таке «Каско» ? 2 «Автокаско» - вид страхування автотранспорту 2 Розмір збитку та страхового відшкодування по страхуванню «автокаско» 6 глосарій 10 Використана література: 11 Що таке «Каско» ? «Каско» (hull insurance) - страховий термін, який застосовується при страхуванні транспортного засобу (судна, літаки, автомобілі).
На свій страх і ризик
Введення в ринок страхових послуг.
Cтрахование залізничного транспорту
Обьект страхування. Страхова виплата.
Екологічне страхування
План 1. Введення 2
Етапи розвитку страхування в СРСР
Страхування в СРСР в довоєнний період. Встановлення Радянської влади в 1917 р
Відшкодування моральної шкоди при страхуванні відповідальності
Питання про можливість відшкодування моральної шкоди за допомогою страхування є одним з найбільш спірних в сучасній цивілістиці. Ми спробуємо дати свою оцінку цій проблемі.
Страхування життя
Про тарифи. Позика - важливий елемент страхового контракту. Сучасні продукти страхування життя.
Довгострокове страхування життя в Росії
Види добровільного страхування життя. Страхування життя - вигідне вкладення. Чому не розвивається ДСЖ в Росії?
Організація особистого страхування
Страхування життя. Форми страхування життя. Страхування від нещасних випадків.
Страхування фінансових гарантій
Поняття страхування фінансових гарантій. Види договорів страхування фінансових гарантій. Розрахунок розміру тарифних ставок за договорами страхування фінансових гарантій.
Страхування інвестицій від політичних ризиків
Поняття страхування фінансових інвестицій. Класифікація видів страхування фінансових інвестицій. Об'єкти страхування фінансових інвестицій.
Іпотечне страхування: тенденції та проблеми
У розвитку іпотеки беруть участь різні організації: Держдума, уряд, банки, що надають іпотечні кредити, страхові компанії, які страхують іпотечні ризики. І всі вони стикаються з самими різними труднощами.
Страхування
Поняття про морське страхування. Поняття і зміст страхування вантажів. Страхова корпорація Ллойда.
Сучасна законодавча база України в області страхування
План роботи: Введення. 3 Характеристика основного закону «Про страхування» . 4 Характеристика інших законів. 11 Висновок. 15 Список літератури. 16 Введення. Мета моєї роботи полягає в тому, щоб коротко розглянути чинне законодавство в галузі страхування в Україні. Відразу хочу відзначити, що багато видів страхування, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою, не мали можливості одержати розвиток в Україні.
Страхування підприємницьких ризиків
Поняття і види страхування підприємницьких ризиків. Класифікація підприємницьких ризиків. Рівні підприємницьких ризиків.
Майнове страхування
Розподіл страхування на майнове та особисте є традиційним для цивільного законодавства Росії.
Страхування життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них
Страхування співробітників міліції. Страхування співробітників, військовослужбовців та працівників державної протипожежної служби. Страхування співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи.
Страхування
Зміст: Загальні поняття страхування. Майнове страхування. Страхування космічних ризиків. Висновки. Література. Загальні поняття страхування Страхування, в редакції Закону РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" [1] являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій).
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар