загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Організація податкових органів і контроль за сплатою податків в США і Німеччині

Організація податкових органів і контроль за сплатою податків в США і Німеччині

Зміст:
ВСТУП ............... .... ... ......................................................... .3
1. ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ... .. ............ ..7
2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ СЛУЖБ В США ..................... 11
2.1. СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНІХ ДОХОДІВ В США
І ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ................ ................................. .11
2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ СЛУЖБ ШТАТІВ .............................. .18
2.3. Междуштатной ПОДАТКОВА КОМІСІЯ ................................. .22
3. СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ
ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ НІМЕЧЧИНИ ..................... ..................... 24
3.1. ПОДАТКОВІ СЛУЖБИ І ВІДОМСТВА НІМЕЧЧИНИ ........................... 24
3.2. ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ........................ ... 29
3.3. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАРНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК .................. 32
ВИСНОВОК .. ......... .... .......................................................... ..36
Список використаних джерел ....................................... 39
ВСТУП
Податкові системи в провідних країнах Заходу зараз досягли, можливо, піку свого розвитку. Минулого податки бували й більш високими, і більш численними, але ніколи в історії вони не становили настільки потужну і всеосяжну структуру.
На відміну від тих часів, коли податки визначалися по числу димових труб в будинку або по головах худоби, зараз в правилах обчислення і сплати податків не можна розібратися без спеціальної підготовки.
Податкові органи практично всіх країн озброїлися потужними комп'ютерами і містять спеціальні служби податкових розслідувань, сторону платників податків представляють висококваліфіковані юристи та бухгалтери, які розробляють особливі схеми й цілі програми мінімізації податків і обходу податкових законів.
На тій і іншій стороні трудяться сотні тисяч фахівців і експертів, які займаються тільки податками. Податки стали одним з основних предметів міжнародних суперечок, нерідко головною мотивацією для прийняття найважливіших рішень у фінансовій політиці компаній і навіть глуздом і основою існування деяких держав.
Все це, звичайно, виходить далеко за межі здорового глузду. У світової спільноти сьогодні і так достатньо проблем у сфері економіки, фінансів, екології, які потребують особливої ??уваги, щоб не розтрачувати ресурси настільки малопродуктивним чином.
Загалом, зараз обидві протиборчі сторони - податкові органи і платники податків - однаково сходяться на тому, що сучасні податкові системи потребують різкому і радикальному спрощенні, а податкові ставки - у зменшенні і впорядкування [5].
В даній роботі ми спробували узагальнити найбільш цікаві та актуальні аспекти організації роботи податкових органів, їх структура і функціонування, на прикладі двох економічно високорозвинених країн - США і Німеччини, використання яких у вітчизняній практиці могло б підвищити ефективність роботи податкових органів.
З практичного досвіду, накопиченого цими країнами, випливає, що необхідними ознаками будь-якої високорозвиненої системи контролю за дотриманням податкового законодавства є:
* створення структури податкового відомства з орієнтацією на певні категорії платників податків, а також чітка і ясна відповідальність по вертикалі всередині відомства;
* Проводити ефективну роботу з населенням (public relations), пов'язану з ознайомленням з податковим законодавством, а також надавати допомогу щодо заповнення декларацій та інших питань, що стосуються оподаткування;
* Наявність ефективної системи відбору платників податків для проведення контрольних перевірок, що дає можливість вибрати найбільш оптимальний напрямок використання обмежених кадрових і матеріальних ресурсів податкових органів, домогтися максимальної результативності податкових перевірок при мінімальних витратах зусиль і коштів, що витрачаються на їх проведення, за рахунок відбору для перевірок таких платників податків, ймовірність виявлення податкових порушень у яких представляється найбільшою;
* Застосування ефективних форм, прийомів і методів податкових перевірок, заснованих, як на розробленій податковим відомством єдиної комплексної стандартної процедурі організації контрольних перевірок, так і на міцній законодавчій базі, що надає податковим органам широкі повноваження у сфері податкового контролю для впливу на недобросовісних платників податків;
* Використання системи оцінки роботи податкових інспекторів, що дозволяє об'єктивно врахувати результати діяльності кожного з них, ефективно розподіляти навантаження при плануванні їх роботи.
Значний інтерес у цьому зв'язку, як вже говорилося раніше, являє знайомство зі структурою і діяльністю податкових відомств США та Німеччини.
Податковий контроль - одна з конституційних функцій держави. Він забезпечує підтримку балансу між правами і обов'язками платників податків.
Мною була обрана саме ця тема для написання курсової роботи, т.к. актуальною проблемою соціально-економічного розвитку суспільства на сучасному етапі є забезпечення ефективного податкового контролю. А одним з найбільш дієвих засобів у сфері контролю за поповненням бюджету виступають контролюючі податкові органи.
Метою даної роботи є вивчення діяльності податкових органів. Завдання, які сприяють досягненню цієї мети, полягають у розгляді структури, функцій, принципів та механізмів роботи податкових органів Сполучених Штатів Америки та Німеччини, способів їх взаємодії між собою і з платниками податків. Предмет дослідження в даній роботі можна виділити як вивчення механізмів функціонування з метою регулювання податкових взаємовідносин між учасниками товариства.
Що відбуваються все нові перетворення в галузі політики і економіки, зміна правових та бюджетних відносин між рівнями і гілками влади, процес інтегрування російської економіки у світову, вимагають проведення адекватної податкової політики, побудови ефективної, справедливої, стабільної податкової системи, а також чіткості формулювання правового положення податкових органів.
Дане питання актуальне і зараз, т. До. Відбуваються перетворення вносять зміни у всю систему оподаткування, що призводить невід'ємно до змін, як у правовому статусі, так і в регулюванні діяльності самих податкових органів.
1. ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ.
Більшість економістів розглядають податкове адміністрування як один з елементів управління оподаткуванням. На нашу думку, податкове адміністрування є відносно самостійним процесом, що має властиві лише йому особливості. Як всяка складна система, податкова система являє собою специфічний об'єкт управління.
В загальному плані задача податкового управління зводиться до перекладу системи з одного стану в інший, найбільш адекватне змінюваних умов розвитку економіки, пріоритетам економічної та соціальної політики держави. По суті справи, податкове управління включає в себе і розробку податкового законодавства, встановлення об'єктів і суб'єктів податкових правовідносин, що можна розуміти як реалізацію самого податкового процесу. Як і всяке управління, воно передбачає прогнозування стану податкової системи в цілому (аналіз тенденцій і пропозиція заходів щодо зміни податкового законодавства, його методологічне забезпечення у формі інших підзаконних актів), планування розвитку податкової системи у взаємозв'язку з розвитком бюджетної системи та економіки в цілому, регулювання податкового процесу, аналіз і контроль.
Виходячи з цього, під податковим адмініструванням розуміється відносно більш приватна підсистема управління податковою системою в цілому, яким займаються переважно податкові органи і Міністерство фінансів (розробка заходів, що реалізують фіскальну і регулюючі функції податків) [4].
Податкові органи вирішують питання не тільки оподаткування, але і ведуть акти цивільного стану, перепис населення і сприяють забезпеченню загальних виборів. Поряд з цим вони надають допомогу платникам податків, які хочуть чесно і правильно платити податки, знаючи про досить складною національної податкової системи та частих змінах в оподаткуванні.
Однією з найважливіших задач, що стоять перед податковими органами, є контроль за дотриманням законодавства про податки і збори. Питаннями справляння та контролю за правильністю сплати податків займається спеціальний апарат - податкова служба, яка суттєво різниться по організаційну структуру та адміністративної відповідальності. Однак у більшості країн податкова адміністрація або податкове відомство є, як правило, складовою частиною міністерства фінансів. Разом з тим це не виключає деяку їх автономність у здійсненні своїх функцій. В США і Великобританії до цього апарату відноситься Служба внутрішніх доходів (СВД), у Франції - Головне податкове управління (ГНУ), в Німеччині - Федеральне податкове управління і податкові управління земель і т. Д.
Податкові інспектора з'явилися в якості збирачів податків ще в XVIII столітті. У міру розкручування державної машини цей вид бюрократичного апарату також розширювався. Податкові відомства мають величезний штат працівників, наприклад, в США 120 тис. Осіб, у Великобританії - близько 100 тис., У Франції - 82,4 тис., Що становить приблизно 45% зайнятих в системі Міністерства економіки, фінансів і бюджету. Зараз лідерство, мабуть, належить Росії - 180 тис. Осіб (включаючи податкову поліцію).
Робота в податкових органах вважається не тільки високооплачуваною, але і престижною. Як правило, прийом на роботу ведеться на основі конкурсного відбору. Широко розвинена мережа спеціальних курсів та вищих навчальних закладів. Для фахівців, що вже працюють в податкових службах, в багатьох країнах вже діють курси підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
У зарубіжних країнах, зокрема в США, непрямі методи в практиці контрольної роботи федерального податкового відомства вже давно застосовуються, і, перш за все,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар