загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з юриспруденції » Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб

від здійснення підприємницької (приватної) діяльності. Ці доходи підлягають оподаткуванню податком за ставкою 13%. Законодавством передбачено два варіанти визначення розміру професійного податкового відрахування:

1-й варіант.

Розмір професійного вирахування визначається як сума фактично зроблених витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням оподатковуваного доходу.

Витрати приймаються до заліку лише за наявності підтвердних ці витрати документів. Крім того, ці витрати повинні відповідати складу витрат, які приймаються до відрахування відповідно до 25 главою НК РФ «Податок на прибуток організацій» .

У складі витрат при визначенні професійного вирахування також враховуються:

суми податку на майно фізичних осіб, сплачені підприємцем відповідно до статей розділу "Податок на майно фізичних осіб" ( за винятком житлових будинків, квартир, дач, гаражів) по майну, безпосередньо використовується для ведення підприємницької діяльності;

Суми єдиного соціального податку, сплачені індивідуальним підприємцем у звітному податковому періоді за встановленими ставками, як в якості безпосереднього платника, так і в якості роботодавця, що виробляє виплати найманим працівникам;

Інші нараховані або сплачені підприємцем за податковий період податки і збори (за винятком податку на доходи фізичних осіб), встановлені чинним законодавством. До заліку приймаються тільки ті податки і збори, які пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності, то до відрахування приймається сукупна сума витрат за всіма видами здійснюваної діяльності.

2-й варіант.

Розмір професійного вирахування становить 20 відсотків від загальної суми доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Цей варіант використовується у випадках, коли підприємець не може документально підтвердити зроблені витрати. При цьому, в пункті 1 ст. 221 НК РФ міститься обмовка про незастосування даного методу визначення професійних відрахувань щодо доходів фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, але не зареєстрованих як індивідуальних підприємців.

При визначенні податкової бази витрати, підтверджені документально, не можуть враховуватися одночасно з витратами в межах встановленого нормативу.

Розмір професійного вирахування визначається як сума фактично вироблених громадянином витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням робіт за конкретним договором. Ці витрати приймаються до відрахування, якщо вони документально підтверджені. Якщо чинним законодавством передбачені податки і збори, які платник податків зобов'язаний сплатити за податковий період у зв'язку із здійсненням ним діяльності за договором цивільно-правового характеру, то ці податки включаються до витрат, що враховуються при визначенні суми професійних відрахувань.

Як і у випадку з індивідуальним підприємцем, законодавством передбачено два варіанти розрахунку професійних відрахувань.

1-й варіант.

Професійний відрахування дорівнює сумі фактично виготовлених й документально підтверджених витрат. Платник податків може включити до витрат суми нарахованих або сплачених ним податків, якщо вони пов'язані із здійсненням діяльності, дохід від якої підлягає обкладенню податком.

2-й варіант.

Якщо платник податків не може документально підтвердити зроблені витрати, то вони приймаються до відрахування в наступних розмірах:

з винагород за створення літературних творів (у тому числі для театру, кіно , естради та цирку) - 20 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за створення художньо-графічних творів, фоторобіт для друку, творів архітектури та дизайну - 30 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за створення творів скульптури, монументально-декоративного живопису, декоративно-прикладного мистецтва, станкового живопису, театрально і кінодекораційного мистецтва і графіки, виконаних у різній техніці - 40 відсотків до суми нарахованого доходу з винагород за створення аудіовізуальних творів (відео-, теле-і кінофільмів) - 30 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за створення музично-сценічних, симфонічних, хорових, камерних творів, творів для духового оркестру, оригінальної музики для кіно-, теле-і відеофільмів і театральних постановок - 40 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за створення інших музичних творів - 25 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за виконання творів літератури і мистецтва - 20 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за створення наукових праць і розробок - 20 відсотків до суми нарахованого доходу;

З винагород за відкриття, винаходи і створення промислових зразків - 30 відсотків до суми доходу, отриманого за перші два роки використання.

При визначенні розміру професійного відрахування, що надається авторам, витрати, підтверджені документально, не можуть враховуватися одночасно з витратами в межах встановленого нормативу.

3 ПОРЯДОК обчислення, утримання та РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПДФО У ТОВ «Інвенти»

3.1.Ісчісленіе податку на доходи фізичних осіб на підприємстві.

Розглянемо деякі практичні приклади обчислення ПДФО, що мали місце на підприємстві ТОВ «Інвенти» в 2006 році.

Основним предметом діяльності ТОВ «Інвенти» є надання послуг фізичним та юридичним особам, що дозволяє наймати працівників незалежно від місця їх проживання та наявності російського громадянства. Так, в 2006 році ТОВ «Інвенти» уклало трудову угоду з громадянкою України Полякової О.Н., яка проживає і виконуючої роботу на території своєї держави, на розробку рекламних роликів. У цьому випадку мало місце правовідношення за участю іноземного працівника. Конституцією Російської Федерації (ст. 15) встановлено пріоритет ратифікованих міжнародних договорів РФ над актами внутрішнього законодавства. Згідно ст.15 Угоди між

Урядом РФ і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків від 8 лютого 1995 року, «платню, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в іншій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, одержані у зв'язку з цим винагороди можуть оподатковуватись у цій другій Державі » .

Так як Полякова О.М. постійно проживала на території України і не є податковим резидентом РФ, то у неї не виникло обов'язку щодо сплати в Російській Федерації податку на доходи фізичних осіб (ст. 11 НК РФ), а у ТОВ «Інвенти» - обов'язки виконувати функцію податкового агента з виплат відносно цього працівника. Таким чином, ПДФО з Полякової О.Н. в ТОВ «Інвенти" не стягувався, нею сплачувався прибутковий податок в Україні (за податковою декларацією).

Протягом 2006 року ТОВ «Інвенти» видало п'яти працівникам позики на пільгових умовах. При цьому співробітники отримали матеріальну вигоду, з якою треба заплатити податок на доходи фізичних осіб. Згідно з розділом II-2 Методичних рекомендацій податковим органам про порядок застосування глави 23 "Податок на доходи фізичних осіб" частини другої НК РФ, затверджених наказом МНС Росії від 29.11.2000 № БГ-3-08 / 415 (в редакції від 05.03.2001, далі - Методичні рекомендації), матеріальна вигода виникає в тому випадку, коли людина отримує гроші на підставі таких договорів:

за договором позики. По ньому організація передає громадянину гроші або інші речі, які треба повернути після закінчення певного часу. Такий договір вважається укладеним з моменту передачі майна;

По кредитному договору. Такий договір можуть укладати тільки кредитні організації. Він повинен мати письмову форму і набуває чинності з моменту підписання сторонами;

За договором товарного кредиту. Він являє собою розстрочку платежу за поставлені матеріальні цінності.

Разом з тим в Методичних рекомендаціях зазначено, що матеріальна вигода не виникає, коли людина отримує комерційний кредит. Він надається у вигляді авансу або попередньої оплати.

Якщо людина отримала грошові кошти, але вони не були оформлені будь-яким договором, то податкова інспекція також може нарахувати ПДФО з отриманої матеріальної вигоди. Порядок оподаткування такого доходу громадян наведено в главі 23 НК РФ.

Якщо співробітник отримує від організації позику в рублях, то для розрахунку ПДФО за матеріальній вигоді потрібно:

визначити суму відсотків, яку повинен заплатити працівник за користування позиковими коштами;

Розрахувати суму відсотків за позикою виходячи з 3/4 ставки рефінансування Банку Росії, яка діяла на день його видачі.

Якщо за договором людина повинна заплатити менше відсотків, ніж ті, які розраховані за ставкою рефінансування, то з різниці потрібно заплатити ПДФО. Якщо за договором відсотки більше, то платити податок не треба.

Відповідно до статті 224 НК РФ матеріальна вигода, яку отримує людина за користування позиковими засобами, обкладається ПДФО за ставкою 35 відсотків. Якщо людина користується кредитом, то податок треба обчислювати за ставкою 13 відсотків. На це вказано в Методичних рекомендаціях.

ТОВ "Інвент" 8 квітня 2006 видало своєму співробітникові Єгошкін Є.І. позику в розмірі 1 000 000 рублів під 8,5 відсотків річних. За умовами договору гроші повинні бути повернуті через місяць. В цей же день треба заплатити відсотки по ним.

При видачі позики бухгалтером була зроблена проводка:

Дт 73-1 Кр 50-1 - 1000000 рублів - виданий позику Єгошкін Е.И .;

Для утримання ПДФО з матеріальної вигоди бухгалтером було зроблено наступний розрахунок.

За договором позики співробітник повинен заплатити:

1000000 рублів х 8,5%: 12 місяців = 7083 рубля;

В день видачі позики Єгошкін Є.І. (8 квітня 2006) ставка рефінансування Банку Росії дорівнювала 12 відсоткам річних. Відсотки за користування позиковими засобами, розраховані на підставі ставки рефінансування, складуть:

1000000 рублів х 12% х 3/4: 12 місяців = 7500 рублів;

Таким чином, співробітник отримав матеріальну вигоду, яка обкладається ПДФО, в розмірі:

7500 рублів - 7083 рубля = 417 рублів;

З цього доходу було утримано ПДФО в сумі:

417 рублів х 35% = 146 рублів;

Єгошкін Є.І. повернув позику і відсотки по ньому 8 травня

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар