загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з юриспруденції » Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб

68-1 в кореспонденції з кредитом рахунка 51.

Маркетолог Костіцина Е.А. (ІПН 153763390417), що постійно проживає в Росії (м Митищі, Московської області, код за Окатий муніципального освіти за місцем проживання - 46234000000), в 2006 році отримала такі доходи.

З січня по грудень ТОВ «Інвенти» щомісяця виплачувало їй зарплату в розмірі 9000 рублів. При цьому Костіцин Е.А. надавалися стандартні податкові відрахування відповідно до статті 218 Податкового Кодексу Російської Федерації:

в розмірі 400 рублів (подп. 3 п.1);

В розмірі 600 рублів на забезпечення дитини (подп.4 п.1).

В квітні Костіцина Е.А. отримала від ТОВ «Інвенти» подарунок вартістю 10 000 рублів;

В серпні отримано матеріальна допомога в розмірі 20 000 рублів;

12 березня ТОВ «Інвенти» видало Костіцин Е.А. безвідсоткову позику в розмірі 200 000 рублів строком на 5 років на придбання садового будиночка.

Умовами Договору передбачається, що позика погашається одноразово після закінчення п'яти років з дня видачі позикових коштів. Величина отриманої матеріальної вигоди за підсумками 2005 року визначається в порядку, встановленому статтею 212 НК РФ, виходячи з ? діючої ставки рефінансування ЦБ РФ на дату отримання позикових коштів, тобто 9% (3/4 х 12%) - Телеграма ЦБ РФ від 23.12 .2005 № 1643-У.

Таким чином, сума доходу у вигляді матеріальної вигоди за 2006 рік склала:

200 000 руб. х 9%: 365дн. х 295 дн. = 14 547 руб. 95 коп.

Костіцина Е.А. не уповноважувала ТОВ «Інвенти» , яке видало їй позикові кошти, бути податковим агентом і брати участь у відносинах зі сплати податку на доходи з матеріальної вигоди, отриманої у вигляді економії на відсотках за користування позиковими коштами. Тому сплата податку була проведена самим платником податків на підставі податкової декларації, поданої до податкового органу за місцем проживання.

ТОВ «Інвенти» за підсумками 2006 року надало до податкового органу відповідні відомості на Костіцин Е.А. за 2006 рік за формою 2-ПДФО.

21 травня 2006 Костіцина Е.А. отримала від іноземного видавництва INTER LTD (США) винагорода в розмірі 1500 доларів США за створення нею наукової праці. Гроші були перераховані на розрахунковий рахунок Костіцин Е.А. в Ощадбанку Росії. Курс долара, встановлений Банком Росії на 21 травня 2006 року, - 26, 9987 руб. / Дол. США. Документи, що підтверджують сплату податку з цієї винагороди, відсутні.

В авторському договорі передбачено, що витрати, пов'язані із створенням і публікацією наукової праці, автор здійснює за рахунок особистих коштів. Оскільки в даному випадку податковий агент відсутній, Костіцина Е.А. скористалася професійним податковим вирахуванням згідно п. 3 ст. 221 НК РФ. Для цього одночасно з податковою декларацією нею було подано письмову заяву на надання професійних податкових відрахувань.

Костіцина Е.А. володіє акціями ЗАТ «Едельвейс» , за якими в лютому їй були виплачені дивіденди за 2006 рік у розмірі 40 000 рублів. За розрахунками податкового агента податком на доходи фізичних осіб оподатковується сума 32650 рублів, з якою був нарахований і утриманий податок до бюджету за ставкою 9%. Сума податку склала 2939 рублів (32 650 х 9%).

- У вересні 2006 року Костіцина Е.А. продала фізичній особі автомобіль, що знаходився в її власності понад три роки, за 250 000 рублів. Згідно зі статтею 228 НК РФ розрахунок і сплата податку з даного виду доходу повинні проводитися платником податку самостійно по закінченні податкового періоду при поданні податкової декларації. Одночасно з декларацією Костіцина Е.А. подалаа заяву на надання майнового податкового відрахування, передбаченого пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.

- 13 квітня 2006 Костіцина Е.А. придбала у власність будинок вартістю 700 000 рублів. Оплата була проведена з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця. Право власності на будинок зареєстровано 22 квітня 2006 року, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію права власності.

Костіцина Е.А. надала до податкового органу за місцем проживання податкову декларацію із заявою про надання їй майнового податкового відрахування, передбаченого пп.2 п.1 ст.220 НК РФ.

- У серпні 2006 року Костіцина Е.А. оплатила навчання сина у віці двадцяти років на денній формі навчання у вищому навчальному закладі в сумі 21 000 рублів. У зв'язку з цими витратами вона скористалася правом на отримання соціального податкового відрахування, передбаченого пп.2 п.1 ст.219 НК РФ.

Таким чином, в 2005 році Костіцина Е.А. отримала дохід з-за кордону, дохід у вигляді матеріальної вигоди і дохід від продажу майна, що належало їй на праві власності. До податкового органу за місцем проживання нею була надана податкова декларація з ПДФО, в якій були відображені всі отримані в 2006 році доходи, джерела їх виплат, податкові відрахування, суми податку, утримані податковими агентами, суми податку, що підлягають сплаті до бюджету та повернення з бюджету .

На підставі податкової декларації, поданої Костіцин Е.А. за формою 3-НДФЛ (Додаток 3), нею було отримано такі відрахування:

професійний податкове вирахування в межах нормативу затрат (20%) за створення наукових праць і розробок (п.3 ст.221 НК РФ);

Майновий податкове вирахування в зв'язку з продажем автомобіля, що належить на праві власності (пп.1п.1 ст.220 НК РФ);

Майновий податкове вирахування в зв'язку з придбанням у власність житлового будинку (пп. 2 п.1 ст.220 НК РФ);

Соціальний податкове вирахування в зв'язку з витратами по оплаті навчання дитини (пп.2 п.1 ст.219 НК РФ).

3.2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з податку на доходи фізичних осіб.

В ТОВ «Інвенти» бухгалтерський облік ведеться за змішаною формою обліку (автоматизованою - із застосуванням комп'ютерної техніки та журнально-ордерної) .Для обліку розрахунків з бюджетом використовується журнально-ордерна форма при якій облікові дані систематизуються в спеціальних регістрах - журналах-ордерах. Журнали-ордери являють собою вільні листи великого формату зі значною кількістю реквізитів. В журнали-ордера проводяться тільки кредитові записи того синтетичного рахунки, операції якого враховуються у цьому журналі. При такій формі обліку виключається багаторазовість записів і відбувається об'єднання синтетичного і аналітичного обліків.

Узагальнення інформації про розрахунки з бюджетами з податків і зборів, що сплачуються ТОВ «Інвенти» , і податках, утриманих з працівників цієї організації, провадиться на рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів» , на якому ведеться синтетичний облік даного об'єкта бухгалтерського обліку.

Рахунок 68 "Розрахунки за податками і зборами" кредитується на суми, належні за податковим деклараціям (розрахунками) до внеску до бюджетів (в кореспонденції з рахунком 99 "Прибутки і збитки" - на суму податку на прибуток , з рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суму прибуткового податку і т.д.).

За дебетом рахунка 68 "Розрахунки з податків і зборів" відображаються суми, фактично перераховані до бюджету, а також суми податку на додану вартість, списані з рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

Аналітичний облік за рахунком 68 "Розрахунки з податків і зборів" ведеться за видами податків.

Рахунок 68 "Розрахунки за податками і зборами" кореспондує з рахунками:

по дебету

19 Податок на додану вартість по придбаним цінностям

50 Каса

51 Розрахункові рахунки

52 Валютні рахунки

55 Спеціальні рахунки в банках

66 Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

67 Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками

по кредиту

08 Вкладення у необоротні активи

10 Матеріали

11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

15 Заготівля та придбання матеріальних цінностей

20 Основне виробництво

23 Допоміжні виробництва

26 Загальногосподарські витрати

29 Обслуговуючі виробництва і господарства

41 Товари

44 Витрати на продаж

51 Розрахункові рахунки

52 Валютні рахунки

55 Спеціальні рахунки в банках

70 Розрахунки з персоналом з оплати праці

75 Розрахунки з засновниками

90 Продажі

91 Інші доходи і витрати

98 Доходи майбутніх періодів

99 Прибутки та збитки

Синтетичний облік вироблених в ТОВ «Інвенти» розрахунків з бюджетом ведеться в журналі - ордері №8 за кредитом рахунка 68, а аналітичний облік - у відомості №7 по дебіт і за кредитом рахунка 68.

Місячні підсумки журналу-ордера показують загальну суму кредитового обороту рахунки 68 і суми дебетових оборотів кожного кореспондуючого з ним рахунку. Господарські операції записуються в журнал-ордер по мірі їх здійснення і оформлення документами. Тому систематична запис в журналах є одночасно і хронологічної записом.

Відомість №7 відкривається на кожен місяць. Для цього до відомості передбачені вкладні листи для кожного місяця. Для кожного дебітора (кредитора) в відомостях відводяться певну кількість рядків. Записи у відомостях виробляються, як правило, з конкретних первинних документів.

У всіх випадках суми оборотів по кредиту рахунку 68 відображаються в кореспонденції з дебетуемимі рахунками. В кінці місяця по дебіту зчитуються підсумки за місяць і сальдо на початок наступного місяця за певними дебіторам (кредиторам) і в цілому за відомістю.

Обороти по кредиту рахунків за місяць в розрізі кореспондуючих рахунків переносяться в журнал ордер №8.

Синтетичний облік за рахунком 68 «Розрахунки з податків і зборів» ведеться в оборотному балансі, куди записуються залишки і обороти з оборотної відомості по аналітичних рахунках. Підсумки оборотної відомості по аналітичних рахунках звіряють з підсумками відповідного синтетичного рахунки - вони обов'язково повинні бути рівні. Після запису оборотів і сальдо по всіх субрахунках, включається до оборотно-сальдову відомість, підсумкове сальдо за рахунком 68 переноситься в Головну книгу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар