загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з юриспруденції » Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб

про народження дітей;

Довідки про навчання дітей до 24 років на денній формі ВУЗів, які мають право на освітню діяльність;

Квитанції за своє навчання;

Квитанції за лікування з власних коштів;

Квитанції за дороге лікування з власних коштів;

Квитанції про благодійну допомогу.

На основі зазначених документів у відповідні поля програми на аркуші Microsoft Excel вводяться дані, після чого програма розраховує:

суму доходів, отриманих у податковому періоді;

Суму доходів за основним місцем роботи;

Суму інших доходів;

Суму утриманого ПДФО податковим агентом за основним місцем роботи;

ПДФО з інших доходів;

Суму пільг, наданих податковим агентом-роботодавцем за основним місцем роботи;

Суми авансових платежів;

Максимальну суму податкових вирахувань;

Загальну суму затрат на соціальні цілі;

Програма перевіряє, чи перевищує загальна сума доходів загальну суму витрат і в разі перевищення витрат видає сигналізацію червоним підсвічуванням поля затрат, що вони не можуть бути більше доходів (застосований спосіб умовного форматування комірки);

В укладенні програма видає суму податку, яка повинна бути доплачена до податкового органу або підлягає поверненню платнику податків (застосований спосіб умовного форматування комірки: при боргу за платником податків в комірці позитивне число червоного шрифту, в іншому випадку, негативне синього кольору).

Програма наочна і зручна для проведення фінансового аналізу з податку на доходи фізичних осіб, при введенні різних вихідних даних, як за доходами, так і за видатками платника податків.

Проте, на мій погляд, використовуваний на підприємстві ТОВ «Інвенти» для виконання завдань бухгалтерського і податкового обліку програмний продукт, мало ефективний у зв'язку з необхідністю програмування кожної знову виникає ситуації.

Тому, для цілей розрахунку й обліку справляння ПДФО доцільніше було б скористатися стандартизованими програмними продуктами, а первинний аналіз проводити за допомогою ексклюзивних засобів, найбільш доступних кожному конкретному користувачеві.

Для стандартизації задач бухгалтерського і податкового обліку, незважаючи на швидко змінюється законодавство, доцільніше скористатися стандартизованими засобами обліку, добре зарекомендували себе в практиці роботи сучасних російських фірм. На таке універсальний засіб податкового та бухгалтерського обліку претендує комп'ютерна фірма 1С, міцно зайняла лідерство на ринку зазначених комп'ютерних програм.

Зокрема, на базі програми 1С: Підприємство 7.7, в різних конфігураціях є можливість організувати бухгалтерський і податковий облік з мінімальними витратами, незважаючи на всі усложняющиеся вимоги законодавства.

4.2. Шляхи оптимізація механізму обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб

Податкова оптимізація - це зменшення розміру податкових зобов'язань за допомогою цілеспрямованих правомірних дій платника податків, що включають в себе повне використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних прийомів і способів [6, c.7]. Оптимізація податкових платежів - це законний спосіб вирішення господарських завдань.

На сьогоднішній день є декілька найбільш поширених схем оптимізації податків, зокрема податку на доходи фізичних осіб. Різні варіанти передбачають свої підходи до подібного податкового планування та різну ступінь мінімізації податкового тягаря. Схеми оптимізації дозволяють економити податки з різною ефективністю, аж до повної економії з віднесенням виплат на витрати і відсутністю додаткових витрат.

Все що застосовуються на сьогоднішній день схеми мінімізації податку на доходи фізичних осіб умовно можна поділити на три групи.

До першої групи належать схеми незаконного ухилення від сплати ПДФО, їх застосування в даний час неприпустимо («зарплатні страхові схеми» , «інвалідна схема» - переведення працівників в громадську організацію інвалідів, схеми з іноземною компанією, схема з учнівськими договорами і т.д.).

Наприклад, схема видачі компенсації за затримку заробітної плати.

Дана схема заснована на тому, що з сум компенсації, що нараховуються за затримку виплати заробітної плати, ПДФО не стягується (Лист МНС Росії від 27.12.2002г. № 04-1-06 / 1383-АТ533) . Розмір такої компенсації повинен бути визначений в колективному договорі фірми і її співробітників. При цьому вона може навіть перевищувати розмір, що передбачається в ст. 236 ТК РФ.

При застосуванні даної схеми вчасно виплачується тільки частина заробітної плати. Пізніше, наприклад, через місяць, працівникові видається як невиплачена заробітна плата, так і компенсація, яка не обкладається ПДФО.

Видаючи і компенсацію, і заробітну плату, організація фактично збільшує дохід співробітника. Тому для збереження його на колишньому рівні, необхідно знизити розмір заробітної плати за трудовим договором. Величина економії залежить від суми компенсації, тому перед використанням схеми необхідно підрахувати, яку частину заробітної плати платити офіційно за договором, а яку - у вигляді компенсації. Співвідношення між цими виплатами організація може встановлювати на свій розсуд.

Застосування платниками податків схем такого роду на сьогоднішній день категорично неприйнятно. І це цілком зрозуміло, оскільки саме їм податкові органи приділяють пильну увагу при проведенні податкових перевірок. Так, наприклад, більшість з подібного роду схем ретельно розбиралися на минулому в березні 2005 р всеросійському семінарі-нараді податкових органів з питань адміністрування єдиного соціального податку (Лист УФНС РФ по м Москві від 05 квітня 2005 № 21-08 / 22742).

До другої групи належать методики зниження ПДФО, які, як показує практика, розглядаються державою в особі податкових органів як схеми ухилення від сплати ПДФО. Однак, оскільки чинним законодавством прямих заборон на використання не встановлено, при детальності врегулювання всіх істотних моментів, що стосуються взаємовідносин учасників таких моделей і ретельної опрацьованості всіх умов, застосування таких методик можливо. Хоча обгрунтування законності їх застосування з великою часткою ймовірності компанія змушена буде доводити в суді.

Це - дивідендні схеми оптимізації, використання компенсаційних виплат, схема виплати заробітної плати з використанням механізму аутсорсингу і аутстаффінгa і т.п.

Наприклад, схемою оренди персоналу («аутстаффінг» ) вже скористалися десятки роботодавців. Вона зручна з багатьох причин. Фірмі більше не потрібно:

шукати працівників і вести кадрове діловодство;

Витрачатися на податки з заробітної плати;

Дозволяти трудові спори, адже це не свої співробітники, а кадрового агентства - воно уклало з ними трудові договори, і саме там вони отримують латку.

У подібній ситуації, якщо у компанії немає трудових відносин з працівниками, які працюють за договором аутстаффінгу, то і нараховувати ПДФО взагалі не потрібно. Компанія лише перераховує суму, яку зобов'язана заплатити за договором, а зарплату і всі податки їм нараховує та утримує їх роботодавець.

Перш за все подібний спосіб прийому на роботу необхідний компаніям, які наймають низькокваліфікований персонал - наприклад, будівельних підсобних робітників. Їх чисельність, як правило, досить велика. Адже доведеться тримати кадрову службу, а найголовніше, платити податки з заробітної плати. Крім того, деякі компанії, які застосовують спрощену систему оподаткування і мають великий штат співробітників, за допомогою оренди персоналу зберігають критерій чисельності працюючих, що становить 100 осіб.

Головний ризик такого методу в тому, що інспектори можуть встановити, що співробітник, що працює за договором аутстаффінгу, має трудові відносини не з кадровим агентством, де він числиться, а з фірмою, на якій виконує обов'язки. В цьому випадку до підприємства будуть застосовані санкції, згідно з чинним законодавством: нарахують ЄСП, ПДФО, штраф 20 або 40 відсотків, і, природно, пені.

Застосування методик в рамках даної групи в даний час, хоча і викликає питання у податкових органів, однак, при ретельному опрацюванні механізму її використання та розумному підході, в більшості випадків визнається для платників податків законним способом вибудовування відносин з персоналом, що має економічне підгрунтя [5, c.32]. Наприклад, щодо аутсорсингу, це пояснюється особливостями російського трудового законодавства та наявністю досвіду розвинених країн у використанні інституту «позикового» праці.

До третьої групи належать моделі, які слід розглядати як правомірні з точки зору чинного законодавства з практики податкової оптимізації. Відсутність фіктивності характеру угод і зловживання правом, наявність розумної ділової мети, сумлінність учасників господарських операцій, забезпечують максимальний рівень прозорості та законності використання таких методик зниження податкового тягаря.

Для застосування таких моделей в даний час встановлений «зелене світло» , що сигналізує про відсутність податкових ризиків (укладення договору надання послуг, модель «Заробітна плата у вигляді орендних платежів» , модель «Продаж товарів співробітником» , кредитування співробітників, поступка права вимоги, дарування, презенти партнерам по бізнесу тощо).

Держава сама часто пропонує методи оптимізації. Наприклад, компенсація транспортних витрат співробітникам, чия робота носить роз'їзний характер, яка стала можлива з жовтня 2006 року у зв'язку із змінами, внесеними в Трудовий кодекс РФ. Важливо відзначити, що збирати «квиточки» для списання витрат не потрібно, головне, щоб рухливий і роз'їзний характер роботи був закріплений в трудовому договорі із співробітником, а сума компенсації затверджена внутрішнім правовим актом організації.

Відповідно до п.1 ст.ст. 779, 781 ГК РФ за договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги у строки та порядку, які зазначені в договорі возмездного надання послуг.

На підставі п.2 ст.709 ГК РФ ціна в договорі возмездного надання послуг включає компенсацію витрат виконавця та належну йому винагороду.

Оформляючи такий договір в цілях економії ПДФО, більша частина оплати за договором передбачається як компенсаційні виплати. Зазначені в договорі особи можуть мати статус ПБОЮЛ. В цьому випадку якщо вони є платниками податків за спрощеною системою оподаткування, вони звільняються від сплати ПДФО і ЕСН.

Наприклад, передбачене договором відшкодування витрат виконавця у вигляді оплати йому вартості проїзду до місця виконання послуг і вартості проживання є компенсаційною виплатою, що не вважається винагородою за виконання послуг. Такого

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар