загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з юриспруденції » Стандартизація послуг Legal due diligence в сфері обігу комерційної нерухомості

Стандартизація послуг Legal due diligence в сфері обігу комерційної нерухомості

Стандартизація послуг Legal due diligence в сфері обігу комерційної нерухомості

Андрій Венерин

Стандартизація процесу формування інформаційної бази експертного дослідження здатна скоротити терміни проведення Legal Due Diligence, знизити його собівартість для консалтингової компанії і зберегти при цьому високий рівень професійного виконання

Послуги з підготовки та проведення процедур Legal Due Diligence в сфері поводження комерційної нерухомості стають все більш затребуваними учасниками інве-стіціонного процесів в Російській Федерації. Необхідність таких процедур щодо об'єктів інвестування обумовлена ??високим рівнем ризиків інвестиційної діяльності в даній сфері.

Рішення про інвестування в конкретні об'єкти нерухомості, як правило, приймаються інвестором в умовах дефіциту часу, при відсутності достовірної інформації-ції про об'єкт інвестування. Жорсткі умови прийняття інвестиційних рішень, складне нормативне регулювання відповідних відносин і, часто, неоднозначний-ная правозастосовна практика роблять правовий аудит нерухомості найбільш складною і відповідальною частиною юридичної практики консалтингових компаній. Очевидно, що інвестиційний проект, реалізований на основі інформації, отриманої в ході проведення процедури Legal Due Diligence, характеризується меншими юридичними ризиками учасників інвестиційного проекту і передбачає стабільність титулу правоволодіння в історичній перспективі.

Практика надання послуг Legal Due Diligence різними консалтинговими компаніями су-громадської розрізняється. Російські представництва іноземних консалтингових компаній володіють відпрацьованими юридичними технологіями проведення правового аудиту. Однак, вони не адаптують ці технології до російських реалій, і, дуже обмежено пропонують послуги з підготовки та проведення Legal Due Diligence в сфері поводження комерційної нерухомості. Обережність іноземних консалтингових компаній пояснюється наявністю високих репутаційних ризиків, пов'язаних з наданням юридичних висновків про правовий статус об'єкта інвестицій, титулі правоволодіння і статус правовласника.

Російські консалтингові компанії першого дивізіону мають кваліфікованих фахівців і здійснюють підготовку та проведення процедур Legal Due Diligence в рамках своєї юридичної практики. Вони позиціонують дану послугу як унікальну. Висока вартість унікальної послуги є виправданою для замовника лише в тому випадку, якщо ця послуга надається як додаткова. (Наприклад LDD, здійснюваний консалтинговою компанією в рамках супроводу високобюджетного проекту M & A, що характеризується високою економічною ефективністю).

Рівень підготовки та проведення правового аудиту об'єкта нерухомості іншими консалтинговими компаніями грунтується насамперед на персональних компетенціях залучених цією компанією фахівців. У таких умовах якість послуг дуже індивідуально і не стабільно.

В результаті, багато учасників інвестиційних процесів у сфері поводження комерційної нерухомості при здійсненні інвестиційних проектів змушені залучати до проведення Legal Due Diligence штатних юристів, які не спеціалізуються в подібного роду діяльності. В даний час, активне просування послуг LDD у сфері поводження комерційної нерухомості стримується наявними невідповідністю очікувань замовників послуг щодо вартості, якості і термінів проведення правового аудиту. При цьому, зна-ве частка потреб у послугах LDD залишається незадоволеною.

Умовою усунення сформованого дефіциту є переклад послуг з підготовки та проведення Legal Due Diligence в сфері комерційної нерухомості з категорії «унікальних послуг» в категорію послуг «стандартних» для більшості консалтингових компаній. Така можливість з'являється у випадку адаптації та впровадженні вже адаптованих за-падних юридичних технологій в практику російських компаній. Зокрема, мій особистий досвід і досвід моїх колег дозволяє з упевненістю стверджувати, що викорис-ня при проведенні Legal Due Diligence адаптованих контрольних переліків питань (check-листів), з успіхом застосовуються у практиці західних консалтингових компаній, дійсно стандартизує послугу. Використання check-листів при проведенні правового аудиту дозволяє скоротити термін формування інформаційної бази експертного дослідження. Забезпечує одночасно системність збору документів і відомостей, і, чітке структурування інформа-ційної бази. Крім того, використання check-листів дозволяє істотно скоротити час, необхідний для формування інформаційної бази та знизити вимоги до рівня кваліфікації фахівців, які залучаються для збору і структурування інформації, що надходить. Достатній рівень стандартизації процесу формування інформаційної бази експертного дослідження на базі check-листів дозволяє говорити про можливість часткової автоматизації даного процесу. Таким чином, стандартизація процесу формування інформаційної бази експерт-ного дослідження здатна скоротити терміни проведення правового аудиту, знизити його собівартість для консалтингової компанії і зберегти при цьому високий рівень професійного виконання. Застосування check-листів при проведенні процедур правового аудиту дозволяє консалтингової компанії запропонувати учасникам інвестиційних процесів високоякісну «стандартну» послугу з підготовки та проведення Legal Due Diligence в сфері поводження комерційної нерухомості, і, що не мало важливо, за конкурентною ціною.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту lawfirm /

 
Подібні реферати:
Закритий пайовий інвестиційний фонд нерухомості (ЗПІФН), як спосіб мінімі ...
Особливості ЗПІФН зданої в оренду нерухомості (рентної фонди). Оподаткування ЗПІФН. Мінімізація ризиків пов'язаних з рейдерськими атаками. Приклад ефективності управління нерухомістю з використанням ЗПІФН.
Передумови розвитку в Росії страхування об'єктів інтелектуальної собстве ...
В даний час склалися передумови до розвитку страхування об'єктів інтелектуальної власності. Дійсно, ряд непрямих ознак свідчить про зростання інтересу до таких видів страхування.
Автоматизація страхового бізнесу
Досвід інформатизації страхування. Проблеми нового дня. Про роль інформатизації в страховій компанії. Технології страхування. "Росгосстрах" автоматизувала свою діяльність.
Хто вибирає юриста? Що обирає юрист?
За прогнозами фахівців у найближчому майбутньому знайти роботу молодим спеціалістам юридичних факультетів буде складніше, ніж випускникам яких інших навчальних закладів - їх сьогодні дуже багато на ринку праці.
Податковий аудит в сучасній Росії
Податковий аудит: об'єкт, цілі, завдання. Співвідношення загального та податкового аудиту. Замовники податкового аудиту. Методика проведення податкового аудиту. Відповідальність аудиторів. Причини відокремлення податкового аудиту від супутніх послуг.
Relationship marketing. Практика розвитку партнерських відносин юридичної ...
На питання про те, як збільшити лояльність клієнтів відповідає маркетинг партнерських відносин (МПО) - напрям в маркетингу, метою якого є зміцнення відносин з обраними групами клієнтів і постачальників.
Правове регулювання аудиту в РФ
Виникнення і розвиток аудиту в Росії. Поняття аудит. Права та обов'язки аудитора. Права та обов'язки аудируемого особи. Аудитор і аудиторська організація. Обов'язковий і ініціативний аудит. Стандарти аудиту.
Структурування угод прямого приватного інвестування в Росії
Поряд із залученням коштів на публічних ринках активно розвивається і сектор приватних інституційних інвестицій. Такі угоди відбуваються професійними інвестиційними фондами - фондами прямих або венчурних інвестицій.
Колекторська агенція на базі юридичної фірми: секрети створення
Висока конкуренція на ринку юридичних послуг особливо у великих містах нині очевидна практично всім. В результаті юридичні фірми активно освоюють суміжні сфери бізнесу.
Зарубіжні (у тому числі, офшорні) компанії в податковому плануванні: реко ...
Питання взаємодії російських і зарубіжних (у тому числі, офшорних) компаній, а також дослідження основних факторів, що впливають на вибір юрисдикції в процес міжнародного податкового планування.
Юридичні аспекти PR-діяльності або «добре слово і пістолет»
Public Relations (PR), з юридичної точки зору, дуже специфічна сфера діяльності, тому що вона пов'язана з наданням послуг, які досить важко зафіксувати і виміряти.
Земельний податок
Хто є платником податків? Податкова ставка. Коефіцієнти. Порядок сплати податку.
Спрощена система оподаткування
У даній статті будуть розглянуті зміни, що стосуються організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, які введені в дію Федеральними законами № 101-ФЗ від 21.07.2005 року та № 63-ФЗ від 18.06.2005 року.
Речі як об'єкт цивільного права.
Поняття і сутність особливостей речей, як об'єктів цивільних прав. Класифікація речей у цивільному праві.
Формування системи страхового захисту на промислових підприємствах
З економічної точки зору страхування являє собою спосіб відшкодування збитків, які зазнала фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілу між багатьма особами ( страховою сукупністю).
Право як інформаційно-правові технології
Якісні зміни відбуваються як усередині, так і поза інформаційних систем, які все більшою мірою стають технологічними, в них виділяються центральні і периферичні підсистеми.
Податковий облік витрат на послуги аутсорсингу
У сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу і впровадження у виробництво нових технологій особливу значимість набуває високий професійний рівень працівників, здатних обслуговувати складні механізми .
Звернення стягнення на заставлене майно
Застава є одним з основних способів забезпечення зобов'язань і являє собою договір між боржником (заставодавцем) і кредитором (заставодержателем), в силу якого заставодавець передає заставодержателю певне майно.
Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості
Розвиток аудиту та місце аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості в системі економічних відносин. Нормативно-правова база аудиту. Розробка методики проведення аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості.
Безкоштовна юридична допомога у цивільних справах у Російській Федерації
Доповідь зачіпає безпосередньо право на надання безкоштовної юридичної допомоги в законодавстві і в судовій практиці Російської Федерації і в практиці Європейського суду з прав людини.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар