загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Розрахунок економічної ефективності пасажирського АТП, на базі ЛіАЗ-5256

Розрахунок економічної ефективності пасажирського АТП, на базі ЛіАЗ-5256

ЗМІСТ.

1. Введення

2. Продуктивна програма з експлуатації.

3. Продуктивна програма з ТО і ТР.

4. Чисельність персоналу.

5. Фонд оплати праці.

6. Змінні витрати.

7. Постійні витрати.

8. Калькуляція собівартості.

9. Показники виробничо-господарської діяльності АТП.
10. Фінансова стійкість АТП.
11. Економічна ефективність.
12. Таблиця техніко-економічних показників.
13. Висновки.
14. Література.
15. Графічна частина.

1. Введення.
В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання найбільш економного витрачання ресурсів, Застосування найбільш продуктивної техніки, технологій. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес - плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління.

Все це вимагає глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживає те підприємство, яке найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.

У стратегії економічного і соціального розвитку України на 2000-
2004г.г. ставиться завдання удосконалення системи на всіх рівнях. «У такій же мірі ключовою є задача суттєвого оновлення управлінської еліти. До системи управління всіх рівнів повинні прийти висококваліфіковані фахівці нової генерації. Дуже важливо перетнути нові рецидиви непрофесіоналізму та некомпетентності при формуванні кадрового потенціалу » , - зазначено в посланні Президента України.

Окремий самостійний розділ вивчення ринкової економіки з точки зору мікроекономіки - питання економіки та підприємницької діяльності. Це організаційні та правові основи бізнесу, питання фінансового та господарського планування фірми чи підприємства, спосіб мобілізації капіталу для бізнесу метод оцінки рівня монополізації ринку, розрахунки витрат виробництва та реалізації продукції, продукт укладення підприємницьких угод.

Уміння економічно і технічно грамотно організовувати автомобільні перевезення, знайти і реалізувати внутрішні резерви виробництва, підвищити ефективність транспортного виробництва - має бути невід'ємною якістю управлінських працівників, зайнятих плануванням і організацією перевезень вантажів і пасажирів.

2.ПРОІЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМА

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОБУСНОГО ПАРКУ.

Технічна характеристика автобуса.


| Завод-виробник | Лікітінскій автобусний завод |
| Місткість | 120 |
| Розмір шин | 280 - 508 Р |
| Марка палива | Дизель |
| Тип двигуна | КаМАЗ 3740810, V-обр. |
| Розміри автобуса | дл. - 11,4 |
| Марка масел | М8В; М8Б1 |

2.1. Показники роботи автобуса даної марки за день

2.1.1. Добовий пробіг.

Lсут = Тн * Vе;

Lсут = 13,5 * 25,3 = 341,6 (км.)

2.1.2. Пробіг з пасажирами за день.

Lпас = Lсут *? = 341,6 * 0,98 = 334,768 (км.)

2.1.3. Обсяг перевезень з пасажирами.

Qдн = Pдн / lср = 16629 / 7,1 = 2342 (пас.)

2.1.4. Обсяг перевезень в пасажиро-кілометрах.

Pдн = g *? * Tн *? * Vе = 120 * 0,69 * 13,5 * 0,98 * 25,3 = 16629
(пкм.)

2.2. Показники роботи автобусів за рік.

2.2.1 Авто-дні в господарстві.

Аді = Аі * Дк = 30 * 365 = 10950 (авто-дн.)

2.2.2. Авто-дні в експлуатації.

АДЕ = Аді *? В = 10950 * 0,75 = 8212,5 (авто-дн.)


3. Обсяг перевезень в пасажирах за рік.

Qг = Qдн * АДЕ = 2342 * 8212,5 = 19233675 (пас.)

2.2.4. Обсяг перевезення в пасажиро-кілометрах.

Pг = Рдн * АДЕ = 16629 * 8212,5 = 136565662,5 (пкм.)

2.2.5. Загальний річний пробіг.

Lобщ = Lсут * АДЕ = 341,6 * 8212,5 = 280539 (км.)

6. Пробіг з пасажирами за рік.

Lпасс = lпасс * АДЕ = 334,768 * 8212,5 = 2749430 (км.)

7. Автомобіле-години в експлуатації за рік.

АЧе = Тн * АДЕ = 13,5 * 8212,5 = 110869 (авточасов.)

3. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПО ТО І ТР.

Розрахунок продуктивної програми з ТО і ТР проводиться на підставі
Даних розрахунку продуктивної програми з експлуатації парку.

Нормативні дані.

Таблиця 3.1

| П Пробіг | 380000 км |
| автомобіля до капремонту | 3500 км |
| Пробіг до ТО - 1 | 14000 км |
| Пробіг до ТО - 2 | |
| | |
| НОРМАТИВИ | 10 год - ч |
| трудомісткість ТО - 1 | 40 год - ч |
| трудомісткість ТО - 2 | 1,4 ч - ч |
| трудомісткість ЄВ | 9 год - ч |
| трудомісткість ТР | |


3.1. Розрахунок кількості впливів

3.1.1. Кількість капітальних ремонтів

Nкр = Lобщ / Lкр = 2805390/380000 = 7 (в.) Де Lкр - нормативний пробіг до капремонту, км


3.1.2. Кількість технічних ремонтів № 2

Nто2 = Lобщ / Lто-2-Nкр = 2805390/14000 - 7 = 200 (в.) Де Lто-2-нормативний пробіг до ТО - 2, км.

3.1.3 Кількість технічних ремонтів № 1.

Nто1 = Lобщ / Lто-1 - (Nкр + N2) = 2805390/3500 - (7 + 200) = 595
(в.) де Lто-1 - нормативний пробіг до ТО - 1, км.

3.1.4. Кількість щоденних обслуговувань.

Nео = Lобщ / Lсут = 2805390 / 341,6 = 8212,5 (в.)

3.2. Трудомісткість обслуговування.
3.2.1. Трудомісткість щоденного обслуговування.

Tео = Nео * tто1 = 8212,5 * 1,4 = 11497,5 (ч - ч.)

2. Трудомісткість ТО - 1

Tто1 = Nто1 * tто1 = 595 * 10 = 5950 (ч - ч.)

3. Трудомісткість ТО - 2

Tто2 = Nто2 * tто2 = 200 * 40 = 4344 (ч - ч.)

4. Трудомісткість поточного ремонту.

Tтр = tпр * Lобщ / 1000 = 9 * 2805390/1000 = 25248,5 (ч - ч.) Де tео, tто1, tто2, tтр - нормативні трудомісткості на технічні впливу, чел.ч

5. Загальна трудомісткість.

Тзаг = Тто1 + Тто2 + Ттр + Тео = 30482 (ч-ч.)

4.Чисельність ПЕРСОНАЛУ.

4.1. Чисельність водіїв.

Nв = 1,05 * АЧе / (ФРВ1в * Кпт), чол.

ФРВ1в - фонд робочого часу одного водія, ч.

ФРВ1в = (Дк - (Дотп + Дпр + ДЦВ + Двих)) ПВМ - Дпр.пр * tсокр =

= (365-104-25-12-5-3) 8 - 1 * 8 = 1720 ч. де Дк - число календарних днів у році,

Дотп - дні чергової відпустки,

ДПР - святкові дні,

ДГО - дні неявки через держ. обов'язків,

Двих - дні вихідні,

ПВМ - тривалість робочої зміни, tсм - час, на який скорочується робочий день у передсвяткові дні,

Д пр.пр - дні передсвяткові,

Кпт - коефіцієнт, що враховує зростання продуктивності праці
.

Nв = 1,05 * 110869/1720 * 1,05 = 64 (в.)

4.2. Чисельність ремонтних робітників.

Nр.р = Тзаг / (ФРВ1в * 1,05) = 50695 / (1720 * 1,05) = 28 (ч).

4.3. Чисельність кондукторів.

Nк = Nв = 64 (чол.)

4.4. Чисельність допоміжних робітників.

Nвсп = 0,2 * Nр.р = 0,2 * 28 = 6 (чол.)

5. Чисельність фахівців.

Nспец = (Nв + Nк + Nвсп + Nр.р) * 0,1 = (64 + 64 + 6 + 28) * 0,1
= 16 (чол.)

6. Чисельність персоналу АТП.

Nпер = Nв + Nк + Nвсп + Nр.р + Nспец = 64 + 64 + 6 + 28 + 16
= 178 (чол.)

5. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ.

5.1. Заробітна плата за тарифом.

- - Для водіїв автобусів

Зтар = Счас3 * 1,05 * АЧе = 0,99 * 1,05 * 110869 = 115248,3 (грн.) де Счас - годинна тарифна ставка водія третього класу.

5.2. Надбавка за класність.

НКЛ = Счас3 * ФРВв1 * (0,25 * НВ1 + 0,1 * НВ2), грн.

НВ1 = 45% * Nв = 0,4 * 64 = 26 (водить.)

НВ2 = 55% * Nв = 0,53 * 64 = 34 (водить.)

НКЛ = 0,99 * 1720 * (0,25 * 26 + 0,1 * 34) = 16857,72 (грн.)

5.3 Премія.

П = квітня * (Зтар + НКЛ) / 100 = 40% * (115248,5 + 16857,72) / 100
=

= 52842,4 (грн .), де Квітень - розмір премії, 40-45%

5.4. Доплата за керівництво бригадою.

ДБР = абр * Nбр * 12 = 30 * 4 * 12 = 1440 (грн) де абр - розмір доплати за виконання функції бригади (30грн.)

Nбр - кол-во бригадирів, чол.

12 - число місяців у році.

5.5. Доплата за роботу в нічний і вечірній час.

Дн.в = Счас3 * (0,2 * АЧВ + 0,4 * АЧН), грн. де Ачв

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар