загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Аналіз виконання плану в рибодобувних підприємстві

Аналіз виконання плану в рибодобувних підприємстві

ЗМІСТ


ВСТУП 1


1. КОРОТКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2


1.1. Історія розвитку АТ «Владивостоцької бази тралового і рефрижераторного флоту» 2


1.2. Основні техніко-економічне показники АТ ВБТРФ 3


2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 8


2.1. Аналіз випуску продукції та динаміки обсягу виробництва 8


2.2. Аналіз виконання плану по асортименту 12


2.3. Аналіз якості продукції та ритмічності її виробництва 15


2.4. Оцінка факторів впливають на обсяг виробництва продукції 17


2.5. Шляхи збільшення випуску продукції 20


ВИСНОВОК 23


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

ВСТУП

Народне господарство країни включає в себе велику кількість галузей і підгалузей, які мають у своєму складі підприємства різних форм власності та різного профілю. Кожне з підрозділів народного господарства Росії виконує певну функцію, випускає різноманітну продукцію або надає якісь послуги як іншим підприємствам, так і населенню країни.

Кожне підприємство будує свою роботу на основі чинного законодавства і користується певними правами, організує свою роботу так, щоб власні витрати були покриті доходами, щоб була отримана достатня для поповнення фондів прибуток, щоб можна було забезпечити просте і розширене виробництво. Це особливо важливо в сучасних умовах виробництва - розвитку ринкових відносин і конкуренції виробників.

Виходячи з цього, а також з урахуванням вимог часу, підприємства і при організації своєї роботи багато уваги приділяють бухгалтерського аналізу та обліку виконання виробничої програми, обліку своєї виробничо-господарської діяльності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є: контроль за виконанням плану підприємства, виявлення витрат на виробництво і калькулювання собівартості, виявлення резервів виробництва і підвищення ефективності його роботи, а також контроль за використанням виробничих ресурсів.

Економічний аналіз є одним з методів управління економікою підприємства, заснований на пізнанні економічних законів і категорій. Він є дієвим засобом визначення рівня інтенсивного розвитку підприємства.

Для проведення аналізу використовується різного роду економічна інформація. Важливим її джерелом є дані оперативного виробничого обліку, які відображають зміни, що відбуваються у виробництві, у використанні матеріальних, трудових та інших ресурсів.
Особливу увагу при цьому приділяють виконанню виробничої програми, аналізу випуску продукції в асортименті та динаміці.

1. КОРОТКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Історія розвитку АТ «Владивостоцької бази тралового і рефрижераторного флоту»

АТ «Владивостокська база тралового і рефрижераторного флоту» (далі
ВБТРФ) є великим підприємством Далекого Сходу. Основним видом діяльності є видобуток і переробка рибної продукції.

АТ ВБТРФ працює в основному на сировину власної заготовки, сировину видобуває в обсязі виділених для них квот і у встановлених районах рибальства. Власну переробку здійснюють такі судна як, ярусоловние, креветколови, краболова. А такі судна як СТР - 1320, здають видобутий сирець на плавбази типу «Спаськ» для подальшої переробки.

ВБТРФ має свій транспортний флот. Це рефрижератори і танкери.
Завданням цих судів є завезення в райони промислу палива та необхідного матеріально-технічного вантажу і вивіз готової продукції. Транспортний флот налічує 14 одиниць. У 1996 році були отримані два танкера вантажопідйомністю 5,5 тис. Тонн кожен.

Щоб забезпечити більш раціональне використання виробничих потужностей, плавбази типу «Спаськ» здійснюють прийом сировини від сторонніх організацій і випускають з нього різноманітну продукцію.

В останні два роки роботи питома вага стороннього сировини в загальній кількості переробленої сировини не перевищував 20%.

Номенклатура готової продукції наступна: різноманітна морожена розібраний і неразделанная риба, фарш «Суремі» , ікра минтая, краб, креветка і пр.

В останні роки своєї роботи АТ ВБТРФ став здійснювати експортні поставки.

Продукція ВБТРФ користується великим попитом у покупців, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Підприємство постачає свою продукцію на ринки США, Японії, Кореї, Китаю, Сінгапуру та ін.

Одночасно з розширенням поставок продукції на зовнішній ринок знижується її відвантаження на внутрішній ринок. Основна причина криється у високих тарифах і, як наслідок цього, високих договірних цінах. При зниженні купівельної спроможності населення збільшувати поставки на внутрішній ринок немає сенсу.

Структурним підрозділ АТ є Діомідовскій судноремонтний завод » , який здійснює ремонт власного флоту. Залежно від обсягу та змісту ремонт судів АТ здійснюється також на базі технічного обслуговування (БТО) і базі ремонту суден «Суппорт» .

ДСРЗ проводить всі категорії ремонту среднетоннажних судів. За останні три роки було відремонтовано 72 одиниці флоту. Ремонтні роботи проводились в цехах: корпусних-котельному, слюсарно-монтажному, доковою, електроцеху.

БТО «Суппорт» у встановлені графіком терміни проводить міжрейсової обслуговування суден і іноді, в разі гострої виробничої необхідності, проводить в невеликих обсягах середній і капітальний ремонти.
Всього за останні три роки міжрейсової обслуговування тут пройшли 110 одиниць флоту.

Виробничими підрозділами АТ ВБТРФ є також:

Фірма «Снабсервіс» - постачальницько - складське господарство підприємства;

Фірма «Аріель» - здійснює кільцевої завезення продуктів харчування для флоту і сервісне обслуговування працівників берегових підрозділів.

В даний час за проектом корейської фірми АТ веде будівництво виробничого холодильника ємністю 3000 тонн одноразового зберігання для передпродажного розміщення на березі всіх видів мороженої рибної продукції, яка виробляється флотом в районах промислу і доставляється в порт.

Для насичення ринку рибними товарами в перспективному плані передбачається будівництво берегового рибопереробного комплексу з випуском кулінарній продукції і різноманітних консервів, для зберігання яких використовуватимуться окремі камери холодильника.

Для забезпечення флоту овочами і фруктами, а також для працівників берегових служб планується будівництво овочесховища ємністю 3 тис. Тонн.

Таким чином все вищевикладене підтверджує, що АТ ВБТРФ є великим підприємством не тільки в Примор'ї, а й на Далекому Сході.

1.2. Основні техніко-економічне показники АТ ВБТРФ

Щоб судити про ефективність роботи підприємства, необхідно проаналізувати основні техніко-економічні показники, зіставивши їх за ряд років в динаміці. Ці показники включають в себе показники, виражені в вартісному, натуральному виразах, розрахункові показники, відносні і пр.

В таблиця 1 і 2 та на рис. 1 представлені основні показники роботи
ВБТРФ за 1996 - 2000 роки. Представлені в таблиці дані змінюються нерівномірно під впливом різних причин. Аналіз показав, що у розглянутий період вилов риби збільшився з 194 501 тис. Тонн в базисному році до 393 560 тис. Тонн в 2000 р Розрахунки показують, що вилов у вказаний період збільшився на 199 059 тис. Тонн або на 102,3%. Цьому сприяло придбання та введення в експлуатацію нових супер-траулерів. Це було підставою для збільшення квоти вилову та розширення району рибальства.

Збільшення вилову дозволило рибообробні судам більше випустити продукції. У 1996 р її було вироблено 83200 тис. Тонн, а в 2000 г. -
283 121 тис. Тонн, тобто збільшення випуску продукції відбулося на 199921 тис. тонн або на 240,3%.

В результаті збільшення випуску продукції збільшився в аналізований період обсяг реалізованої продукції на 714 376 тис. Руб. або на 6042%.
Таке значне зростання реалізованої продукції може бути пояснений частково зростанням випуску продукції в натуральному вимірі, так і зростанням договірних цін на неї. Договірна ціна формується на базі сформованої собівартості, яка збільшується з року в рік за рахунок зростання цін на матеріально-технічні цінності, використовувані в процесі виробництва, інших причин.

У роки роботи АТ ВБТРФ проводить реорганізацію своїх підрозділів, удосконалює організацію виробництва і праці, а в результаті цього чисельність промислово-виробничого персоналу (!!!) змінюється по аналізованих років, вона знижується. У 1996 році на підприємстві працювало
9845 чоловік, а в 2000 році вона склала 8683 людини, тобто знизилася за аналізований період на 1162 особи або на 11,8%. Певний вплив на зміну чисельності справила оновлення флоту.

В країні послідовно за аналізований період йде підвищення розміру заробітної плати, що пов'язано з ростом цін на продукти харчування та інші предмети, ростом інфляції, збільшенням тарифів тощо. Усе це було сприяло збільшенню фонду оплати праці, а також середньорічної заробітної плати.

Збільшення фонду оплати праці по перерахованих причин в ВБТРФ сталося на 42622 тис. Руб., Або на 2148%. В цей же період середньорічна заробітна плата збільшилася на 4925,4 тис. Руб. або на 2442% у розрахунку на одного ППП.

Якісним показником роботи підприємства є продуктивність праці. Вона показує, скільки вироблено продукції на одного працюючого за певний період. Чим вищий цей показник, тим краще працює підприємство. В АТ продуктивність праці в вартісному вираженні збільшилася на 82434 тис. Руб. або на 6864%.

За аналізований період випуск продукції в натуральному виразі на одну людину ППП збільшився з 8,451 тис. Тонн в 1996 р до 32,61 тис. Тонн в 2000 р Це свідчить, що збільшення відбулося на 24,159 тис. тонн або на 286%.

На всіх етапах розвитку економіки для підприємства важливим є зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої заробітної плати.
Розглядаючи дані таблиці 2 і проводячи їх аналіз, бачимо, що в АТ ВБТРФ продуктивність праці збільшується випереджаючими темпами порівняно із зростанням середньої заробітної платою. Це є позитивним моментом в роботі підприємства.

У зв'язку із збільшенням цін на сировину, матеріали, запасні частини, паливо-енергетичні ресурси, підвищення заробітної плати, збільшення розміру амортизаційних відрахувань та ін. Наслідки цінової

Сторінки : 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар