загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Бізнес-план і його функції

Бізнес-план і його функції

Московський державний університет економіки, статистики та інформатики

Філія в м Мінську

Кафедра економіки та інформатики

Курсова робота

з дисципліни «ОСНОВИ БІЗНЕСУ »


Тема:« БІЗНЕС-ПЛАН І ЙОГО ФУНКЦІЇ »


Виконав студент I курсу Мінець Наталія Володимирівна

Керівник Олехнович Галина Іванівна

МІНСЬК

2003

1.ВВЕДЕНИЕ

Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потреба на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливостях.

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і для різних фірм, але необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися і обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей.

Важливим завданням є проблема залучення інвестицій, у тому числі і зарубіжних, у чинні і ті підприємства. Для цього необхідно аргументувати й обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій), потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план.

Бізнес - план покликаний допомогти:

а) новому поколінню підприємців;

Б) досвідченим керівникам діючих підприємств у конкурентній боротьбі;

В) отримати національні та іноземні інвестиції для підйому вітчизняної економіки та окремих її галузей.

Бізнес-плани складають зазвичай з наступних причин:

1. Для зовнішнього використання. Щоб представити справу в найбільш вигідному світлі людям ззовні, наприклад, інвесторам.

2.. Для внутрішнього користування. Тут справа представляється з усіма сильними і слабкими сторонами. Цей бізнес-план використовується постійно як інструмент управління.

Важливість серйозного підходу до складання бізнес-плану полягає в наступному:

1. Сьогодні все більше число людей включаються в підприємницьку діяльність, в своїй більшості мало що представляють про її суті .

Багато хто з них ніколи не керували яким-небудь комерційним підприємством і не завжди чітко уявляють собі вирішення тих численних проблем, які на кожному кроці ставить їм життя;

2. Почав різко мінятися сам вигляд економічної моделі у зв'язку з початком масової приватизації, акціонування. Нові умови вводять в дію нові закони економічного життя, досі нам невідомі;

3. Будь-яке комерційне дію потребує з'єднання в єдину систему чотирьох чинників: природи, яка дає людині матеріали, сировину тощо, людських сил (фізичних і розумових), підприємницької ініціативи та грошей, які і рухали б цю систему. Але грошей, як правило, у підприємця-багато не буває, їх можна взяти в кредит у банку, а при існуючому економічній кризі вітчизняної економіки, - у іноземного інвестора. Але взяти ці гроші можна лише за умови хорошого обгрунтування заявки і впевненого докази того, що отримані гроші принесуть прибуток як самому підприємцю, так і тому, хто йому їх дає

Вирішенню всіх цих завдань і покликаний допомогти бізнес-План, головними цілями якого є:

Вивчення ринку збуту планованого випуску продукції або надання послуг за їх кількістю та кількісним особливостям;

Аналіз передбачуваних витрат на виготовлення продукції або надання послуг, зіставлення планованих цін з нині чинними і можливими в майбутньому, визначення потенційної прибутковості комерційного підприємства;

Всебічний аналіз передбачуваного ходу подій в планованому справі, вивчення можливих труднощів і шляхів їх подолання;

Виділення ряду показників, за якими можна буде характеризувати хід розпочатої справи.
Будь-який бізнес має свої особливості, отже, не може існувати якогось "стандартного" плану, прийнятного у всіх випадках. Існує п'ять випробуваних принципів складання будь-якого бізнес-плану. Він повинен бути:

- Ясним;

- Коротким;

- Логічним;

- Правдивим;

- Підтверджує цифрами.

Правда, іноді, щоб адекватно розкрити суть проблеми, його роблять досить розлогим, але в той же час, щоб у читає не слабшав інтерес, не слід його надмірно перевантажувати. Більшість проектів мають бути обмежені 10-20 сторінками.

2.Составление БІЗНЕС-ПЛАНУ.

2.1.НАЗНАЧЕНІЕ БІЗНЕС-ПЛАНУ.

Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього фірми чи нової діяльності, містить аналіз всіх проблем, з якими вона може зіткнутися, а також способи вирішення цих проблем.
Правильно складений бізнес-план відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати гроші в справу і чи принесе проект доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів?

Дуже важливо зробити це саме на папері відповідно до певних вимог і провести спеціальні розрахунки - це допомагає побачити майбутні проблеми і зрозуміти, переборні вони і де треба заздалегідь підстрахуватися.

Бізнес-план є комплексним документом, який обгрунтовує і оцінює проект з позиції всіх головних ознак, що відрізняють проект як стратегічне рішення від поточних управлінських заходів.

«Проект» позначає комплекс взаємопов'язаних заходів, призначених для створення нових продуктів або послуг. Новизна і неповторність проекту обмежена часовими рамками, за межами яких проект втрачає свою цінність, стає незатребуваним зовнішнім середовищем.

Для створення і реалізації проекту потрібні обмежені ресурси: трудові, матеріальні, фінансові, технічні.

Якщо проект створюється і реалізується в конкурентному середовищі, то для обгрунтування його ефективності потрібна розробка бізнес-плану. В умовах відсутності конкуренції ініціатор проекту обмежується техніко економічним обгрунтуванням.

В успішному завершенні проекту зацікавлені всі його учасники.
Отже, бізнес-план повинен містити аргументовану інформацію, що задовольняє їхні інтереси. Так:

- керівник проекту та команда - частку в отриманого прибутку, винагорода за результатами роботи (у разі роботи за наймом замовника проекту), підвищення професійного рейтингу;

(Владелец-замовник) - доходи від реалізованого проекту, впровадження нових бізнес-процесів у діяльність фірми і в кінцевому підсумку перетворення фірми в заданому стратегічному напрямку;

- Органи влади - податки з усіх учасників, а також вирішення соціальних, економічних, екологічних та інших проблем регіону, на території якого реалізується проект;

- Споживачі - товари та послуги;

- Інвестори - повернення вкладених капіталів з відсотками, умови стабільної прибуткової діяльності в обраній стратегічній зоні господарювання;

- Інші зацікавлені сторони - задоволення своїх економічних і неекономічних інтересів.

Найкращий спосіб оцінити свої шанси на успіх - планувати і дотримуватися призначених орієнтирів. План вбереже від комерційної діяльності, приреченої на провал.

План забезпечить необхідною інформацією тих, хто зацікавлений в об'єктивній оцінці бізнес - проекту, особливо, якщо необхідно зовнішнє фінансування. Ретельно складений план може бути швидко перероблений у фінансову заявку, яка задовольнить більшість кредиторів.

Основна цінність бізнес-плану визначається тим, що він:

- дає можливість визначити життєздатність фірми в умовах конкуренції;

- Містить орієнтир, як має розвиватися фірма;

- Служить важливим інструментом обгрунтування для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Особиста участь керівника в складанні бізнес-плану настільки важливо, що багато закордонних банків та інвестиційні фірми відмовляються взагалі розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план з початку і до кінця був підготовлений консультантом з боку.
Включаючись в роботу особисто, керівник фірми як би моделює свою майбутню діяльність, перевіряючи і сам задум, і себе: чи вистачить у нього сил забезпечити успіх проекту і вирушити далі?

Слід зазначити, що бізнес-план - документ перспективний і складати його для першого року рекомендується в помісячною розбивці, для другого - у квартальній, і лише починаючи з третього року можна обмежуватися річними показниками.

2.2.ІСХОДНАЯ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ.

Перш ніж займатися складанням бізнес-плану, необхідно зібрати всю вихідну інформацію.

Необхідно оцінити попит на товар (роботи або послуги), який пропонується виробляти. Необхідно зрозуміти, що і кому буде продаватися і чому люди це купують. Треба пам'ятати, що люди купують не просто продукт або послугу, вони купують сукупність певних переваг, дозволяючи свої споживчі проблеми. Ця сукупність переваг включає в себе чотири елементи (фахівці з маркетингу називають їх маркетинговим комплексом) - характеристики самого продукту, його ціну, заохочення попиту на даний продукт і місце його реалізації.

Суть центральної ідеї теорії маркетингу у тому, що ринок включає в себе досить відокремлені підрозділи (сегменти). Кожен сегмент пред'являє специфічні вимоги до продукції або послуг. Якщо підприємство приведе свою продукцію або послуги відповідно до цих вимог і зробить це краще, ніж конкуренти, то воно зможе збільшити частку своєї участі на ринку і, отже, збільшити прибутковість.
Важливою обставиною при цьому буде визначення покупців - які їхні запити і як на них вийти, довести до них свою продукцію. Без доброго розуміння запитів покупців (клієнтів) не можна оцінити сильні і слабкі сторони продукції і послуг.

Необхідні дані можна отримати, звернувшись до відповідних організацій, а можна провести власні дослідження. Джерелом інформації можуть стати публікації галузевих асоціацій, урядові звіти, статті у наукових журналах, інтернет-інформація.

Дані про потенційні розміри ринку можуть обгрунтувати ті положення ділового плану, які стосуються маркетингу. Вони

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар