загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » План економічного розвитку сортувальної станції

План економічного розвитку сортувальної станції

Міністерство шляхів сполучення

Ярославський технікум залізничного транспорту

Курсовий проект

пояснювальна записка

КП 2401.54.00 ПЗ

Предмет: Економіка і планування виробництва

Тема: План економічного розвитку сортувальної станції

студент 5ДКУ Я-Б-54 Белехова М. В.

Керівник Шибаєва О. І.

2003

1. Техніко-економічна характеристика роботи станції

1. Призначення і характер роботи станції

Сортувальна станція призначена для масової переробки

вагонів і формування поїздів відповідно до загальномережним планом формування поїздів. На сортувальній станції формують наскрізні, дільничні, збірні і участко-збірні поїзда, а також вивізні та передавальні поїзди до найближчих вантажних станцій.

Сортувальна станція одночасно переробляє місцеві та транзитні вагонопотоки, крім тих вагонопотоків, які проходять дану станцію в отправительских маршрутах з місця навантаження і транзитних наскрізних поїздах.

На сортувальних станціях виконують також операції з транзитними вантажними поїздами, ремонт вагонів, екіпірування локомотивів, постачання поїздів водою і ін.

Для виконання сортувальної роботи на цих станціях є гірки великої, середньої або малої потужності з відповідним обладнанням, сортувальні парки, витяжні колії.

Для посадки і висадки пасажирів в місцеві та приміські поїзди маються на станції пасажирські зупиночні пункти на головних коліях.

На сортувальних станціях є пристрої локомотивного і вагонного господарств, водопостачання, енергопостачання, зв'язку та СЦБ, а також розміщуються технічні та службові будівлі, матеріальні склади, сортувальні платформи, майданчики сортування контейнерів та інші пристрої.

1.2. Технічна оснащеність станції
Вихідні дані
| Тип станції | одностороння |
| Технічне оснащення станції | механізоване |
| Кількість маневрових локомотивів | 6 |
| Кількість шляхів підгінних парку | 31 |
| Кількість районів формування | 1 |
| Загальна площа службово-технічних приміщень, крім | 2200 |
| стрілочних постів і складів, кв.м. | |
| Середньодобове відправлення вагонів: | |
| транзитних з переробкою | 3000 |
| транзитних без переробки | 1080 |
| місцевих | 80 |
| Норми простою вагонів, годину .: | |
| транзитних з переробкою | 6,4 |
| транзитних без переробки | 1 |
| місцевих | 21,5 |
| Середньорічна вартість основних ПФ, тис. руб. | 5400 |
| Скорочення простою вагона на станції, год. | 0,24 |
| Економія ЕР на 1 вагонно-годину, руб. | 7,85 |
| Обсяг роботи плановий: | |
| транзитних з переробкою | 3300 |
| транзитних без переробки | 1000 |
| місцевих | 80 |
| фонд заробітної плати | 4000000 |
| продуктивність праці | 35 |

де: n тр.сп, n тр.бн, n м - добове відправлення з виділенням за видами роботи; t тр.сп, t тр.бп, t м - планові простої за вантажною станції.

N = 3000 * 6,4 + 1080 * 1 + 80 * 21,5 = 19200 + 1080 + 1720 = 916 (ваг.)
24. 24

Середній простій вагонів

n тр.сп * t тр.сп + n тр.бп * t тр.бп + n м * t м
(2) t ср = N тр.сп + n тр.бп + n м


3000 * 6,4 + 1080 * 1 + 80 * 21,5 = 19200 + 1080 + 1720 = 5,29 (годину. )

3000 + 1080 + 80 4160

Среднечасовая продуктивність маневрових локомотивів


Нм. л. = Nтр. сп + nм (3)

М * 23,5

де: М - кількість маневрових локомотивів.

Нм. л. = 3000 +80 = 21,84 (ваг. / Лок.-годину)

6 * 23,5

1.3. Визначення класності станції

Класність станції визначають за показниками річного обсягу роботи в умовних одиницях - балах.

При визначенні суми балів можна керуватися нормами, приведеними в таблиці 13, 14.

Nтр. сп + nм (4)

50

3000 + 80 = 61,2

50

61,2 * 2,0 = 123,2

Висновок: наша станція є позакласної, т. до. 123,2> 100

1. Розрахунок і аналіз фонду заробітної плати.

Основними показниками плану по праці є чисельність працівників, продуктивність праці по станції, господарствам і змінах, середньодобова зарплата, фонд зарплати.

План з праці складається виходячи з затверджених відділенням дороги загального фонду зарплати. Контингент планують за професіями, розрядами, кваліфікацій, посадам. Чисельність працівників станції визначають за кількістю обслуговуваних об'єктів. Чисельність ІТП планують за штатними розкладами.

Для визначення чисельності необхідно знати фонд робочого часу одного працівника в планованому періоді (173,1 години - норма робочого часу однієї людини).

Розрізняють явочний і списковий контингент (Ч яв, Ч сп.).

Явочний контингент визначають виходячи з планового обсягу роботи, трудомісткості, затвердженого відділенням дороги із завданням по зростанню продуктивності праці.

Обліковий контингент розраховують за формулою:

Ч сп. = П об * С * Кз * 4,2 (5) де: п об - кількість об'єктів обслуговування;

С - норма витрат робочої сили на об'єкт;

Кз - коефіцієнт заміщення (1,1);

4,2 - для працюючих в зміну.

Стаття 40: «Прийом до відправлення і видача вантажу» .

У вантажному господарстві плануються прийомоздавальник, товарні касири.
Потреба штату прийомоздавальник планують за затвердженими нормам з урахуванням обсягу роботи; працівників товарної контори планують з урахуванням кількості оброблюваних документів.

Стаття 70: «Станційний штат, зайнятий станційної (маневрової) роботою
» .

Стаття 23: «Планування технічного штату станції» .

Прийом та відправлення поїздів - ДСП, чергові локомотивного поста, сигналісти, оператори СТЦ.

Стаття 44: «Обслуговування будівель, споруд та утримання обладнання та інвентарю господарства пасажирського, вантажного руху» .

Стаття 530: «Зарплата управління підприємства» .

Планують потрібну чисельність працівників, зайнятих загальним і технічним керівництвом, техніко-економічним плануванням, організацією праці і зарплати, комплектування кадрів на станції.

2.1. Планування чисельності працівників станції

Стаття 40: «Прийом до відправлення і видача вантажу» .

До цієї групи працівників відносять прийомоздавальник і товарних касирів.

Так як середньодобове відправлення вагонів на нашій станції становить
80, то у нас прийомоздавальник працюватимуть тільки по днях.

Один прийомоздавальник по нормі обробляє 6 вагонів за зміну, тому нам необхідно:

80: 6 = 13 (прийомоздавальник).

Щоденна витрата праці на об'єкті становить 12 осіб, а в місяць:

12 * 366: 12 = 366 (чол. / Год.), Де: 366 - число календарних днів на рік.
При 7-ми годинному робочому дні прийомоздавальник повинен відпрацювати 173,1 год.

На один обслуговується об'єкт буде потрібно 366: 173,1 = 2 людини, а з урахуванням заміщення працівників:

Ч сп. = 13 * 2 * 1,1 = 29 (чол.)

Товарні касири у нас працюють цілодобово по змінах.

Один товарний касир в зміну обробляє 70 документів, а так як документів по 2 на кожен вагон, то нам потрібно:

2 * 80: 70 = 2 (товарних касира в зміну).

Ч сп = 2 * 1 * 1,1 * 4,2 = 9 (чол.)

Стаття 70: «Станційний штат, зайнятий станційної (маневрової) роботою » .

До цієї групи працівників відносяться чергові по паркам, чергові по гірках, диктори гірки, укладачі, регулювальники швидкості руху.

Чергові по парках - 3 людини в зміну:

Ч сп. = 3 * 1 * 1,1 * 4,2 = 14 (чол.)

Чергові по гірці - 1 чоловік у зміну:

Ч сп = 1 * 1 * 1,1 * 4,2 = 5 (чол.)

Диктори гірок - 1 чоловік у зміну:

Ч сп = 1 * 1 * 1, 1 * 4,2 = 5 (чол.)

Укладачі - 6 чоловік у зміну, так як на станції задіяно 6 маневрових локомотивів:

Ч сп = 6 * 1 * 1,1 * 4,2 = 27 (чол.)

Регулювальники швидкості руху - 1 чоловік у зміну:

Ч сп = 1 * 1 * 1 , 1 * 4,2 = 5 (чол.)

Чергові по станції - 1 чоловік у зміну:

Ч сп = 1 * 1 * 1,1 * 4,2 = 5 (чол.)

Оператори при ДСП - 1 чоловік у зміну:

Ч сп = 1 * 1 * 1,1 * 4,2 = 5 (чол.)

Оператори СТЦ - 2 людини в зміну:

Ч сп = 2 * 1 * 1,1 * 4,2 = 9 (чол .)

Стаття 530: «Зарплата управління підприємства» .

За цією статтею планують чисельність працівників, зайнятих загальним і технічним керівництвом.

ДС - 1 людина

Зам. ДС з оперативної роботи - 1 людина

Зам. ДС за вантажною роботі - 1 людина

Інженер станції - 1 людина

Начальник СТЦ - 1 людина

Стаття 44: «Обслуговування будівель , споруд та утримання обладнання та інвентарю господарства пасажирського, вантажного руху » .

За цією статтею планують чисельність робочих, зайнятих прибиранням виробничих приміщень.

При плануванні прибиральниць враховується, що на 1 людину припадає
500 м2 виробничих приміщень.

Загальна площа службово-технічних приміщень 2200 м2, тому необхідно:

2200: 500 = 4 (чол.)

Ч сп . = 4 * 1 * 1,1 = 5 (чол.)

Комірник - 1 людина.

Ч сп. = 1 * 1 * 1,1 = 1 (чол.)

2.2. Розрахунок фонду заробітної плати

По підрахунку потреби працівників цих груп та їх фонду оплати праці слід приймати наступні нормативи:

- 3,35% - святкові;

- 11,7% - нічні;

- 40% - премія.

Таблиця 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | прийомоздавальник | 29 | 1500 | 2120,25 | | 50,25 | 600 | 62357,25 | 748287,0 |
| | товарні | 9 | 1500 | 2325,75 | 175 , 5 | 50,25 | 600 | 20931,75 | 251181,0 |
| | касири | | | | | | | | |
| | разом : | 38 | | 4476,0 | | | | 83289 | 999468 |
| 70 | деж. по парку | 14 | 2000 | 3101,0 | 234 | 67,0 | 800 | 43414,0 | 520968,0 |
| | деж. по гірці | 5 | 2200 | 3411,1 | 257,4 | 73,7 | 880 | 17055,5 | 204666,0 |
| | диктори гірки | 5 | 1900 | 2945,95 | 222,3 | 63,65 | 760 | 14729,75 | 176757,0 |
| | укладачі | 27 | 1800 | 2790,9 | 210,6 | 60,3 | 720 | 75354,3 | 904251,6 |
| | регулювальники | 5 | 1700 | 2635,8 | 198,9 | 56,95 | 680 | 13179,0 | 158148,0 |
| | швидкості | | | | | | |

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар