загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Основні економічні параметри будівельного підприємства

Основні економічні параметри будівельного підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ІМЕНІ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА У БУДІВНИЦТВІ

кафедра: Інвестиційного менеджменту дисципліна: Економіка підприємства

До У Р С О В О Й П Р О Е К Т

на тему: "Основні економічні параметри будівельного підприємства"

керівник: професор Г.Г. Старостіна виконав: студент III курсу 2 групи спеціалізації ПМ в будівництві

А.І. Ростовцев

МОСКВА 1998 год.

Введення.

В сучасних економічних умовах менеджер будівельної організації повинен чітко уявляти сьогодення і майбутнє в її розвитку і ситуацію на ринку будівельної продукції.

Все більш очевидним стає те, що головною характерною рисою нових систем внутрішньофірмового управління повинна стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчої активності персоналу. Децентралізація, скорочення рівнів в апараті управління, просування працівників та їх оплата в залежності від реальних результатів стануть основними напрямами змін в апараті управління.

Найважливішим фактором досягнення високого рівня конкурентоспроможності, як відзначається в багатьох дослідженнях, залишається концентрація виробництва, що вплине на скорочення тенденції до утворення гігантських промислових об'єднань.

Поряд з концентрацією рівень конкурентоспроможності визначатиметься такими чинниками, як розвиток виробництва нових видів продукції і стимулювання становлення нових потреб. З ними пов'язані тенденції продовження зростання витрат на дослідницькі і дослідні розробки, рекламу і маркетинг.

В цій роботі розглянуті основні економічні розрахунки по роботі будівельного підприємства, а також дано їх теоретичне осмислення.

Наведене в роботі підприємство є закритим акціонерним товариством, веде одночасно будівництво кількох об'єктів, самостійно налагоджує зв'язки з клієнтами і постачальниками.

I Формування ціни та пропозиції підрядника на будівництво групи об'єктів.


Вихідні дані

Будівництво павільйону очікування громадського транспорту, тип VI, районна ціна 1-374. Передбачається будівництво двох павільйонів громадського транспорту.


Прейскурантна ціна на будівництво павільйону громадського транспорту

Таблиця 1

Ціна окремої будівлі і споруди визначається кошторисом, складеної на основі проекту.

При ухваленні рішення про інвестування та оцінки вартості будівництва в процесі підготовки пропозиції за договірними цінами на будівельну продукцію, складаються інвесторські кошторису підрядника. Далі буде розглянуто формування ціни пропозиції підрядчика, що є основним показником контракту при узгодженні її з замовником.

Для визначення базисної кошторисної вартості будівництва об'єкта як головної складової договірної ціни розробляється об'єктний кошторис, яка є сумою локальних кошторисів за всіма видами робіт і витрат на об'єкті.

Кошторис розраховується за СНиП IV-83 «Правила розробки і застосування прейскуранта на будівництво будівель і споруд» При складанні кошторисної документації можуть застосовуватися різні методи: базісно- індексний, базісно-компенсаційний, ресурсний, на основі банку даних про аналогічні об'єктах. Вибір методу залежить від умов контракту і загальної економічної ситуації на ринку. У даній роботі застосований базісно- індексний метод розрахунку, в якому використовується система поточних і прогнозних індексів цін по відношенню до вартості, визначеної у базисному рівні або в поточному рівні попереднього року.

Для визначення базисної кошторисної вартості будівництва об'єкта складається об'єктний кошторис.

Об'єктні кошториси розробляються на кожне окреме будівлю
(споруду), що входить до складу підприємства. В об'єктну кошторис включаються кошти на тимчасові будівлі та споруди в процентному співвідношенні щодо вартості будівельних і монтажних робіт, а також ряд інших витрат, що відносяться до даного будівлі (споруді). Це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом будівельно-монтажних робіт в зимовий час, застосуванням імпортних матеріалів, поточними змінами на ринку будівельної продукції, непередбачені витрати та ін.


Об'єктна кошторис на будівництво павільйону очікування громадського транспорту


Таблиця 2


Відомість договірної ціни на будівництво павільйонів очікування громадського транспорту


Таблиця 3


Перелік об'єктів, споруджуються в 1998 році


Таблиця 4

Таблиця 1 Таблиця 1показивает структуру прямих витрат по об'єкту
(павільйону очікування громадського транспорту) з урахуванням кліматичних умов району будівництва.

Таблиця 2 На базі цих даних з таблиці 1 складається об'єктний кошторис на будівництво-таблиця 2. В яку включені:

-накладні витрати 18% від суми прямих витрат

нормативна прибуток 12% від підсумку ПЗ і НР

-лімітірованние витрати

-тимчасові будівлі та споруди (для об'єктів цивільного призначення ) 1,5% від підсумку базисної вартості

-Зимові подорожчання 2,2% від суми БС і витрат на тимчасові будівлі та споруди

-непередбачені роботи і витрати ( кошти покриття будівельного ризику) для цивільних будівель 1,5% від підсумкової величини кошторису.

Для скорочення трудомісткості курсового проекту опускається зведений кошторисний розрахунок по стройке в цілому, що включає наступні 12 глав: підготовка території, основні об'єкти, енергетичні об'єкти, об'єкти транспортного господарства та зв'язку, зовнішні мережі і комунікації, благоустрій території , тимчасові будівлі по стройке в цілому, інші роботи і витрати, утримання дирекції споруджуваного підприємства, підготовка кадрів, проектно-вишукувальні роботи.

Всі ці глави замінюються розрахунком додаткової величини витрат по стійці в цілому: 7,5% на будівельні роботи, 3,9% на інші витрати, 2
% на проектні роботи (для об'єктів цивільного призначення).

Таблиця 3 Таблиця 3 відомість договірної ціни на будівництво павільйонів очікування громадського транспорту, де кошти, пов'язані з ризиком і зміною кон'юктури ринку приймаються в розмірі 1,2% від суми базисної вартості та додаткових витрат.


II Визначення собівартості будівельно-монтажних робіт, її структури, угруповання витрат.

В даному розділі розглядається сутність собівартості, витрат, види угруповань цих витрат, область застосування цих угруповань.

Витрати на виробництво СМР при їх плануванні та обліку групуються за такими статтями: «Матеріали» , «ОЗП робітників» , «Накладні витрати» .
Співвідношення окремих видів витрат у загальних витратах визначає структуру собівартості СМР.

Таблиця 5

Елементи витрат:


Матеріальні витрати:

До матеріальних витрат відносяться витрати на матеріали, будівельні конструкції і деталі, використовувані при виробництві СМР.

Матеріальні витрати = МОЗ на експлуатацію машин + будматеріали + матеріали з накладних витрат де:

Матеріальні витрати на експлуатацію машин = експлуатація СМ-

Заробітна платани - амортизація

Матеріальні витрати з накладних витрат = накладні витрати * 0.45

Заробітна плата:

Заробітна плата включає заробітну плату працівників, зайнятих на всіх видах діяльності і одноразові винагороди за вислугу років.

Заробітна плата = Заробітна плата основна + Заробітна плата машиністів + ??

Заробітна плата ІТП - соц. потреби

Заробітна плата ІТП = накладні витрати * 0.55
Амортизація:

В амортизацію основних фондів входять суми амортизаційних відрахувань, вироблених за встановленими нормам від вартості основних фондів, що знаходяться на балансі підприємства.

Амортизація = експлуатація машин * 0.3

Соціальні потреби:

Відрахування на соціальні потреби-соціальні дотації і допомоги, що виплачуються працівникам підприємства.

Соціальні потреби = Заробітна плата * 0.39

Інші витрати:

До інших витрат належать: орендна плата за користування машинами і механізмами, приміщеннями і спорудами, витрати на службові відрядження, виплати премій за досягнуту економію від зниження планових витрат; на позавідомчу пожежну, воєнізовану і сторожову охорону.


Річний фонд оплати праці.

Річний фонд оплати праці включає в себе грошові кошти, які відраховуються працівникам безпосередньо на оплату праці, а також і на соціальні потреби.

Річний фонд оплати праці = 224437 + 143492,5 = 367929,5 рублів

Визначення величини прибутку від здачі СМР

Так як будівельна організація намітила знизити собівартість на 8%, то планова собівартість буде нижчою кошторисної:

-плановая (кошторисна) нормативна прибуток склав 203 282 рубля

фактична зниження собівартості склало 1698105 * 0,08 = 135848,4 рублів

-разом фактичний прибуток від здачі БМР:

135848,4 + 203282 = 339130,4 рубля

Визначення виручки та річного обсягу СМР

Протягом року будівельна організація веде кілька об'єктів. При цьому вона намагається отримати максимальну кількість замовлень, відповідне її продуктивної потужності-максимальному обсягу СМР, за умови повного використання трудових, матеріальних ресурсів, наявної техніки з застосуванням передових технологій і технічних удосконалень в процесі роботи.

Для спрощення розрахунку в даному курсовому проекті, величина незавершеного будівництва задається у відсотках від річного обсягу СМР і становить:

-На початок року 2380000 * 0,22 = 523600 рублів

-на кінець року 2380000 * 0,29 = 620200 рублів

Потужність будівельної організації задана умовами курсового проекту і становить 23800000 рублів.

Виручка від здачі СМР = річний обсяг СМР + незавершені СМР на початок року - незавершені СМР на кінець року

Виручка від здачі СМР = 2380000 + 523600-620200 = 2283400

Крім основної діяльності, будівельна організація веде комерційну і спільну діяльність, отримуючи від цього певний дохід.

Організація не вкладає гроші в цінні папери, отже не має від них доходу.

Доходи від комерційної діяльності організації становлять 26% виручки від здачі СМР = 2283400 * 0,26 = 456680 рубля.

Доходи будівельної організації по іншим видам діяльності становлять 9% виручки від здачі СМР = 2283400 * 0,09 = 205506 рублів.

Разом загальна виручка становить: 2283400 + 456680 + 205506 = 2945586 рублів.


III Розрахунок чисельності працівників, вартість основних фондів і оборотних коштів, визначення прибутку.

Розрахунок чисельності працівників акціонерного будівельного підприємства.

В даному курсовому проекті чисельність працівників визначається за допомогою розрахунків на базі обсягу виробництва і заданої виробітку на одного працівника. річний обсяг виробництва 2380000 рублів

-вироблення на одного робітника 45000 рублів

-чисельність працівників 2380000/45000 = 53 працівника


Вартість основних фондів і оборотних коштів.

Основні засоби в будівельному

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар