загрузка...

трусы женские
загрузка...
Розрахунок теп ділянки з виготовлення деталі № 1702050 Шток вилки перемикання 3й і 4й передач
На цій роботі я організовую ділянку механічної обробки деталі № 1702050 «Шток вилки перемикання 3-й і 4-й передач » і розраховую техніко-економічні показники.
Створення підприємства
В даний час в економіці будь-якої країни все більшого розвитку одержує не стільки виробництво продукції, скільки надання послуг. У країнах з розвиненою ринковою економікою частка зайнятих у сфері послуг дуже ве
Створення власного підприємства.
У Учередительное договорі Учасники приймають на себе
зобов'язання з обмеженою відповідальністю, визначають поря-
док спільної діяльності щодо його створення, умови передачі
йому майна та участі в діяльності, а також умови і поря-
док розподілу між учасниками прибутку і збитків, управ-
ня діяльністю та виходу учасників з товариства.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Учасники:

Учасниками товариства з обмеженою відповідальністю мо-
гут виступати громадяни та юридичні особи, а також дер-
дарчі органи та органи місцевого самоврядування.
Законом може бути заборонено або обмежено участь в об-
суспільствах з обмеженою відповідальністю окремих категорій
граждан.Таковимі можуть бути, наприклад , посадові особи органів
державної влади і управління.
У відношенні юридичних осіб Цивільний Кодекс (далі ЦК)
передбачає також кілька обмежень на участь в об-
суспільствах з обмеженою відповідальністю .
По-перше, фінансовані власником установи можуть
виступати в якості учасників товариства з обмеженою від-
ветственно лише в тому випадку, якщо власник їх майна
дає на це дозвіл, або якщо дозвіл міститься в зако-
ні.
Державні органи та органи місцевого самоврядування
можуть виступати в якості учасників товариства з обмеженою
відповідальністю лише в тому випадку, якщо інше не передбачено
законом.
Мінімальна кількість учасників товариства з обмеженою від-
ветственно - 1 учасник, максимальне число учасників
має бути встановлено Законом про товариства з обмеженою
ответственностью.Вместе з тим ГК виходить з того, що це число


- 2 -

не повинно бути значітельним.Прі перевищенні встановленого За-
Коном межі товариство з обмеженою відповідальністю подле-
жит протягом того ж року перетворенню на акціонерне про-
щество, а по витікання року - ліквідації.
Якщо учасником є ??фізична особа, вказуються сле-
дмуть дані: прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата і місце
народження, паспортні дані, місце прописки, номер телефону.
Якщо учасником є ??юридична особа, вказуються
такі дані: юридична адреса з індексом, номер телефо-
на, на основі якого документа і в чиїй особі діє.

Фірмове найменування Товариства:

Фірмове найменування не повинно повторювати фірмових най-
менованій інших підприємств, а також містити позначень, ко-
що можуть ввести в заблужденіе.Прі цьому співпадаючими вва-
ються найменування з збігається організаційно - правової фор-
мій і коротким найменуванням (якщо товариство з обмеженою від-
ветственно і акціонерне товариство мають одне і теж крат-
кое найменування, наприклад "Маяк", то їх найменування не будуть
вважатися співпадаючими).
Особливу увагу при виборі фірмового найменування сліду-
ет звернути на використання в ньому слова "Росія" і виробниц-
них від нього, а також назв республік, міст, історичних
пам'ятників і т.д., що може зажадати спеціального дозволу-
ня, а також сплати певного збору.
Поряд з дотриманням обов'язкових вимог рекомендуємо
при виборі найменування виходити з того, що воно:
- має бути милозвучною російською мовою і поширеною-
ненних іноземних мовах (слід мати на увазі, що нейтраль-
ве слово однієї мови може звучати як нецензурне на іншому
мовою);
- Не повинно вимагати переведення (якщо у підприємства буде
одна назва російською мовою, другий - іноземною, посто-
янно виникатиме питання, з яким же назвою виходити на
зовнішній ринок).
- Не повинно складатися більше, ніж з 180 знаків (включаючи
пробіли), т.к.
Управління промислової фірмою: соціально-економічні аспекти
2. Управління промислової фірмою а) загальна характеристика промислового підприємства; б) система внутрішньофірмового планування; в) організаційне проектування і контроль; г) мотивація як ключ до успіху.
Розробка бізнес-плану в сфері туризму
| № | Ф.И.О | Маршрут | Термін | Вартість | № п \ о (готівка) | Обсяг | № р \ о (готівка) | Націнка |
| п \ п | Туристів | | | путівки | | наданих | Прізвище | |
| | | | | | Прізвище | послуг | № п \ п (б \ нал) | |
| | | | | | №
Умови праці та мотивація
Керівники завжди усвідомлювали, що необхідно спонукати людей працювати на організацію. Однак вони вважають, що для цього достатньо простого матеріальної винагороди. Ми спробуємо розвіяти стійке заблюю
Лізинг
Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних дл
Lexico-sementic characterstics of business letter correspondence
The subject matter of the course paper is the role of lexics and semantics in the case of business letter correspondence. The question of the history of official communication, the main stages of business trans
Контрольна
По-перше, поділ праці є історічною Категорією. Це означає, что ВІН перебуває у постійному Русі, безперервно змінюється, что відбіває Певний рівень розвітку продуктивних сил. Далі будут показані історичні етапи
Підприємство громадського харчування
Основним етапом оперативного планування є складання плану-меню. План-меню складається завідувачем виробництвом напередодні планованого дня (не пізніше 15 год) і затверджується директором підприємства.
Банкрутство підприємств і організацій
Банкрутство і кримінальна відповідальність. Процедури, що застосовуються стосовно боржника. Особливості банкрутства окремих категорій боржників-юридичних осіб.
Політичні аспекти діяльності підприємницьких структур: система взаємин з органами влади, шляхи рішень виникаючих проблем; шляху лобіювання
При Івана Силаєва одну з дверей російського Радміну прикрашала розкішна табличка "Михайло Ходорковський". 27-річний президент найпотужнішої вже тоді фінансової групи "Менатеп» не був, мабуть, першим, хто поч
Цінова дискримінація
Однак не всі фірми змушені продавати всі одиниці продукції за однією ціною. Є фірми, які встановлюють різні ціни для різних покупців на один і той же продукт. Якщо ціни, встановлені для різних п
Сутність та економічне значення лізингу
Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних дл
Розширення обсягів виробництва та асортименту поліамідних текстурування ниток
Відкрите акціонерне товариство "Житомирський завод хімічного волокна" (скорочене найменування ВАТ "ЖЗХВ") було створено в Відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від
Малі підприємства
У реформуванні російської економіки ще з часів перебудови малі підприємства (МП) взяли на себе роль творця грунту для нової системи господарювання. Домінуючий сьогодні приватний сектор зароджувався саме
Сопоставительная характеристика повного товариства і виробничого кооперативу
Повним визнається товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність
Бізнес-проект діяльності підприємства з надання послуг інформаційно-маркетингового й телекомунікаційного забезпечення суб'єктів ринку
Товариство з обмеженою відповідальністю Національна електронна інформаційно-маркетингова система "НЕ ІМС" з надання послуг інформаційно-маркетингового й телекомунікаційного забезпечення суб'єктів рин
Електричні мережі енергетичних систем
1.Вибор типу і потужності силових трансформаторів
2. Складання варіантів схем електричної мережі та розрахунок двох з них при максимальних навантаженнях
3. Техніко-економічні порівняння двох обраних варіант
Технічні прийоми ( АХД)
Сутність даного прийому полягає в тому, що порівнювані показники повинні бути зіставлені по ряду ознак: обсягу, характеру діяльності, періодам роботи, одиницям вимірювання. При цьому необхідно осущес
Поняття підприємництва та його сучасні особливості
Генерування підприємницької ідеї-це формування і формулювання мети, досягнення якої сприяє самовираженню особистості підприємця, пошук надійних і ефективних способів успішного досягнення
Характеристика стану та тенденції розвитку текстильної промисловості Росії
В даний час в умовах різкого зростання цін на сировину, енергоресурси, взаємних неплатежів, високих податків і процентних ставок за кредит підприємствам не вистачає одержуваного прибутку для формування необхідні
Розробка стратегії фірми на основі аналізу та оцінки ефективності її господарської діяльності
Після закінчення Великої Вітчизняної війни електрична промисловість країни проводила величезну роботу з відновлення, ремонту та монтажу електрообладнання промислових підприємств. У місті Ангарську в
Функціональна організація процесів прийняття управлінських рішень
Робота керівників, вчених, інженерів, юристів - полягає в прийнятті рішень та вирішенні проблем. Немає нічого більш важливого для добробуту суспільства, ніж ефективне виконання цієї роботи.
Особливості та проблеми обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
| Показники | На | На | Абсол. | 1998 | На | Абсол. | 1999 |
| (актив | 01.01.1998 р. | 01.01.1999 р. | отклон. | В% до | 01.01.2000 р. | отклон. | В% до |
| балансу) | | | (+ ;-), | 1997 | | (+ ;-), | 1998 |
| З
Прийняття управлінських рішень
Характеризуючи соціальну організацію підприємства, її трактують то як сукупність соціальних груп, що утворюють єдину систему, то як систему відносин, що виникають між людьми та соціальними групами, то як з
Організація кафе
Для поліпшення клімату у виробничих цехах у нас встановлені витяжки, кондиціонери та настінні електронагрівачі. Все це дозволяє не тільки очищати повітря під час технологічного процесу але й позволя
Аналіз витрат обігу в торгівлі
Перевитратами звернення називаються виражені в грошовій формі витрати живої і матеріалізованої праці по планомірного доведення і реалізації товарів споживачам. Вони включають витрати на оплату праці працівників т
Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень
Реальними інвестиціями, які виступають у формі інвестиційного товару, рухоме і нерухоме майно (будівлі та споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, обчислювальна техніка та ін.)
Система юридичних осіб в ринковій економіці, комерційні організації
Вибір теми супроводжувався тим, що за останні роки в Росії відбулися великі зміни у сфері економічних перетворень відбулися в цивільному праві. Це пов'язано з оновленням законодавства, регул
Сторінки: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар