загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по промисловості і виробництву » Проектування автотранспортного підприємства

Проектування автотранспортного підприємства

Зміст
1. Введення.
2. 1 Вихідні дані
3. 2 Коригування нормативів ресурсного пробігу і періодичності ТО
4. 3 Розрахунок коефіцієнта технічної готовності
5. 4 Розрахунок річних пробігів рухомого складу і виробничої програми ТО
6. 5 Коригування нормативних трудоємкостей ЄВ, ТО і ТР
7 . 6 Розрахунок річних обсягів робіт ЄВ, ТО і ТР
8. 7 Розподіл річних обсягів робіт ЄВ, ТО і ТР за їх видами
9. 8 Розрахунок чисельності виробничих робочих
10. 9 Розрахунок обсягу допоміжних робіт і чисельності допоміжних робітників
11. 10 Розрахунок кількості механізованих постів ЕОС для туалетного миття рухомого складу
12. 11 Розрахунок кількості постів ЄВ, ТО і ТР
13. 12 Загальна чисельність постів ЄВ, ТО, ТР та очікування
14. 13 Розрахунок площ зон ЄВ, ТО, ТР, очікування і виробничих ділянок
15. 14 Розрахунок площ складів, допоміжних та технічних приміщень
16. Техніко-економічна оцінка проекту
17. Характеристика поста Жестяніцкий робіт
18. Висновок
19. Список літератури

Розрахунково-пояснювальна записка до курсовому проекту на тему:
«АТП на 150 автомобілів ВАЗ-2104 і 200 вантажних автомобілів ГАЗель»

Введення
Курсове проектування з кафедрі «Автомобільний транспорт» має своєю метою закріплення знань з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» , ??отриманих на лекціях. Курсове проектування спрямоване на розвиток у студентів навичок самостійної роботи і формування творчого підходу до вирішення задач технологічного проектування автотранспортних підприємств (АТП).
Підприємства автомобільного транспорту, проектовані студентами, можуть мати в своєму складі транспортні засоби всіх типів, або бути вузькоспеціалізованими.

1 Вихідні дані
Вихідними даними для технологічного є: облікова кількість рухомого складу Аі; середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу lсс, км; час в наряді Тн, год; число днів роботи рухомого складу в році Драб. г; категорія умов експлуатації Ку.е .; кліматичний район Кл.р .; кількість рухомого складу, фактичний пробіг якого не перевищив нормативного до списання (ресурсного) Аі '; то ж після досягнення ресурсу Аі ''; пробіг рухомого складу з початку експлуатації в частках х від ресурсного пробігу Lр; для рухомого складу, пробіг якого не перевищив нормативного до списання xLi 'і для рухомого складу, пробіг якого перевищив нормативний до списання xLi' 'Таблиця 1 Вихідні дані
Рухомий склад (марка, модель)

3 Розрахунок коефіцієнта технічної готовності
Якщо для рухомого складу не передбачається виконання КР, то коефіцієнт технічної готовності визначається за формулою
? т = 1 / (1 + lcc * ДТО-ТР * К4 / 1000), (3)
де? т - коефіцієнт технічної готовності;
ДТО-ТР - питома норма простою рухомого складу в днях на 1000 км; К4 - коефіцієнт, що враховує пробіг автомобіля з початку експлуатації.
Підставляємо дані у формулу і отримуємо:
для ВАЗ-2104? Т = 1 / (1 + 200 * 0,18 * 1,0 / 1000) = 0,97
для ГАЗель? т = 1 / (1 + 200 * 0,25 * 1,0 / 1000) = 0,95

4 Розрахунок річних пробігів рухомого складу і виробничої програми ТО
Річний пробіг одиниці рухомого складу визначається
Lг = Драб.г * lcc *? т, (4)
де Lг - річний пробіг одиниці рухомого складу, км,
а річний пробіг групи рухомого складу -
Lгп = Аі * Lг, (5)
Lгп - річний пробіг групи рухомого складу, км
В даному методі розрахунку простій рухомого складу з організаційних причин не враховується. Тому при розрахунку річного пробігу використовується не коефіцієнт випуску автомобілів, а коефіцієнт технічної готовності.
Підставляємо дані в формули (4) і (5):
для ВАЗ-2104 Lг = 305 * 200 * 0,97 = 59170, км
Lгп = 150 * 59170 = 8875500, км
для ГАЗель Lг = 305 * 200 * 0,95 = 57950, км
Lгп = 200 * 57 950 = 11590000, км
Річне число обслуговувань? NEO.сг, виконуваних щодня при поверненні рухомого складу з лінії і випуску на лінію, визначається з виразу
Для ВАЗ - 2104? NЕОсг = 150 * 305 * 0,97 = 44377,5
Для ГАЗель? NЕОсг = 200 * 305 * 0,95 = 57950

Річне число обслуговувань? NЕОтг, виконуваних перед ТО і ТР,
де NТО-1.Г, NТО-2.г - відповідно річна кількість ТО-1 і ТО-2; 1,6-коефіцієнт, що враховує проведення ЄВ при ТР.
Сумарна річна кількість технічних обслуговувань можна визначити за виразами
Підставляємо дані у формулу і отримуємо
для ВАЗ-2104:

для ГАЗель:
добова виробнича програма по видам обслуговувань
де? NiГ - сумарне річне кількість обслуговувань i-го виду; ДРАБ.Гi - річне число робочих днів розглянутої зони обслуговування.
Підставляємо дані у формулу і отримуємо
для ВАЗ-2104: NEOc.c = 145,5
NEOт.c = 17 , 9
NEOTO-1.c = 9,1
NTO-2.c = 2,1
для ГАЗель: NEOc.c = 190
NEOт.c = 28,5
NTO-1.c = 14,8
NTO-2.c = 3
Добова виробнича програма є критерієм вибору методу організації ТО.
Вихідні дані та результати розрахунку річної виробничої програми ТО можна оформити у формі таблиці.

5 Коригування нормативних трудоемкостей ЄВ, ТО і ТР
Коригування нормативних трудоемкостей щоденних і планових технічних обслуговувань проводиться за висловом
,
де ti, - скоригована трудомісткість i-го виду обслуговування, чол-год, ti (H) нормативна трудомісткість i-го виду обслуговування, чол-год (додаток В), К2, К5 - коефіцієнти, що враховують відповідно модифікацію рухомого складу та число автомобілів в АТП .
Коригування питомої трудомісткості поточного ремонту проводиться так
,
де tТР - скоригована питома трудомісткість поточного ремонту, чол-год / 1000 км, tТР (Н) - нормативна питома трудомісткість ТР , чел-ч / 1000 км, K1, К3, К4 - коефіцієнти, що враховують відповідно категорію умов експлуатації, кліматичний район і пробіг рухомого складу з початку експлуатації.
Нормативні трудомісткості ЄВ, ТО і ТР, коефіцієнти коригування і скориговані нормативні трудомісткості ЄВ, ТО і ТР необхідно оформити у вигляді таблиці

Трудомісткості ЄВ, ТО і ТР
Рухомий склад
Вид техні
чесько
го впливу
Норматив
ниє трудоемкос
ти ЄВ, ТО (чол-год) і ТР (чол-ч.1000 км)
Коефіцієнти коригування
Скорректі рова значення трудомісткості ЄВ, ТО (чол-год) і ТР (чол-ч.1000 км)
ТР (постові роботи):
загальне діагностування
поглиблене діагностування
регулювальні, разборочно-складальні
зварювальні
зварювальні для вантажних автомобілів з металевими кузовами
жестяницкие
жестяницкие для вантажних автомобілів з металевими кузовами
фарбувальні
8 Розрахунок чисельності виробничих робітників
Технологічно необхідне (явочне) число робочих Рт і штатний Рш
визначаються за виразами
; ,
Де ТiГ - річний обсяг робіт по зоні ЄВ, ТО, ТР чи ділянці, чол-ч, Фт-річний фонд часу технологічно необхідного робочого при однозмінній роботі, год, Фш - річний фонд часу штатного робітника, ч
Річний фонд часу технологічно необхідного робочого при однозмінній роботі визначається наступним чином:
,
де 8 - тривалість зміни, ч, ДК.Г. , Дв, Дп - відповідно кількість календарних днів у році, кількість вихідних днів у році, кількість святкових днів у році.
Річний фонд часу штатного робітника визначається так:
,
де Дот, Дув - відповідно кількість днів відпустки, число днів невиходу на роботу з поважних причин.
Результати розрахунку чисельності виробничих робітників наводяться у формі таблиці. При цьому в якості контролю отриманих результатів розрахунку доцільно зіставити загальне число виробничих робітників з нормативним показником.
При невеликих обсягах робіт розрахункова чисельність робітників може бути менше 1. У цих випадках доцільно суміщення споріднених професій робітників, а отже, об'єднання відповідних робіт і ділянок До таких робіт відносяться, наприклад ковальсько-ресорні, жестяницкие, зварювальні та мідницьким-радіаторні роботи, електротехнічні та карбюраторні, шиномонтажні і вулканізаційні, агрегатні і слюсарно-механічні роботи При об'єднанні відповідних робіт в графах «Прийняте» Рт і Рш відзначають загальної дужкою.

ТР (постові роботи):
регулювальні, разборочно-складальні
зварювальні
зварювальні для вантажних автомобілів з металевими кузовами
жестяницкие
жестяницкие для вантажних автомобілів з металевими кузовами
фарбувальні

9 Розрахунок обсягу допоміжних робіт і чисельності допоміжних робітників
До допоміжних робіт належать роботи з ремонту та обслуговування технологічного обладнання, оснащення та інструменту різних зон і ділянок, зміст інженерного обладнання, мереж і комунікацій, обслуговування компресорного устаткування. Обсяг допоміжних робіт зазвичай становить 20-30% від загального обсягу робіт з ТО і ТР рухомого складу (при числі штатних проізводственнихрабочіх до 50-30

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар