загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по психології » Феномен смерті і ставлення до нього в різні вікові періоди життя

Феномен смерті і ставлення до нього в різні вікові періоди життя

| |
| Міністерство Освіти Азербайджанської Республіки |
| |
| Бакинський Державний Університет |
| |
| |
| Шифр ??і найменування кваліфікації - HSM 100000 |
| |
| Шифр ??та найменування спеціальності - HSM 100002 - соціальна психологія |
| |
| |
| Магистрант кафедри психологія |
| |
| Дущак Ольга Вікторівна |
| |
| Дисертаційна робота |
| |
| На здобуття наукового ступеня магістра на тему: |
| |
| «Феномен смерті |
| |
| і ставлення до нього в різні вікові періоди життя » |
| |
| |
| |
| Науковий керівник: |
| |
| доктор психологічних наук, |
| заслужений діяч науки, |
| професор, Байрамов А.С. |
| |
| |
| Керівник кафедри психології: |
| |
| доктор психологічних наук, Алієв Б.Г. |
| |
| |
| БАКУ 2004 |

Зміст

Стор.
Введення ..................................................................... ........... 3
Глава 1 Про сутність феномену смерті ................................. ........... 8

1.1 Що означає смерть ......... ....................................... ............ 9

1.2 Основні напрямки у вивченні феномена смерті ...... ...... ...... 15

З точки зору філософії .......................................... .......... 15

З точки зору психології .......................................... ............. 21

З точки зору медицини ... .......................................... ........... 26

1.3 Ставлення до смерті в різних релігіях світу ............ ... ......... 29

З точки зору буддизму ............................................. ........... 29

З точки зору християнства ....................................... .. ......... 33

З точки зору ісламу ................................................ ........... 36

1.4 Відображення відношення до смерті в художній літературі ............ ........................... ........ 39
Глава 2 Психологічне ставлення до смерті ..................... ......... . 42

2.1 Страх смерті ......................................................... .......... 42

2.2 «Ars morienti» Исскуство смерті ................................. ......... 52
Глава 3 Експериментальне вивчення психологічного ставлення людей до смерті .................................................. ....................
.. 59

3.1 Організація та проведення дослідження ............ ......... ........... 60

3.2 Віковий аспект ставлення до смерті ........................ ...... 63

3.3 Порівняння психологічного ставлення до смерті у вікових групах ..................................... ................................
......... ..... 69
Висновок .................................................................. ......... 71
Список використаної літератури .................................... ....... .74
Додаток ........................... ....................................... ........ 76

Введення
Актуальність проблеми:

«Для нас абсолютно достовірним є той факт, що люди вмирають, тварини вмирають, дерева помирають, птиці вмирають. Своєї смерті не уникнути
- вона може настати завтра, а може післязавтра. Це всього лише питання часу » . (22С.3)

Смерть може стати надбанням громадськості, коли про неї повідомляється в колонці некрологів в газеті, але все ж це суто особиста подія. Поняття смерті надзвичайно приватне, адже за мене ніхто не помре. Смерть є джерелом страху, це табу, про смерть воліють не говорити.
Виявляється для того, щоб зрозуміти життя, для того щоб по-справжньому жити, а не існувати, людині потрібно пізнати смерть. Не потрібно боятися її, але не треба також і прагнути перемогти її. Необхідно просто пізнати її, і це «пізнання» само привідкриє істинний сенс смерті.
Життя і смерть нероздільні; вони-дві сторони однієї медалі. Смерть не знаходиться в майбутньому, вона приходить кожну мить. Той, хто заявляє, що смерть не пов'язані з майбутнім, просто ховається від реальності і продовжує жити ілюзіями. Ми відкладаємо смерть на майбутнє тому, що наше его не в змозі прийняти смерть. Однак, зрозуміти смерть можна, відмовившись визнавати его центром нашого життя. Смерть - єдине, що в житті гарантовано.

Ця абсолютна, гірка і неминуча правда, найкращим чином знаходить своє вираження в латинському вислові "Mors serta, hora inserta" («Самое певне у житті-смерть, саме невизначене її годину» ). (1С .503). І дійсно всі ми знаємо. що смерть неминуча, але загадка смерті, кошмар смертного кінця, що вінчає людське життя, завжди переслідує людину, здається незбагненним.

Останнім часом вчені різних напрямків об'єднали свої зусилля для

того, щоб виробити певну точку до феномену смерті, схиляючись до підтримки існуючої з давніх часів теорії про посмертне відродження людини , про існування душі за порогом часу і простору. Релігія давно вже ствердно відповіла на питання про те, що життя продовжується і за її порогом. Наука ж категорично це заперечувала. Але багато вчених збирали свідчення про те, що у Всесвіті життя, а не смерть є головним елементом. З'явилися гіпотези про існування паралельних світів, світів, існуючих над нашим і серед нашого світу. Справа в тому, що до цих пір людська свідомість не розглядалась як складова частина картини фізичного світу. Але зараз з'явилися твердження, що ті, хто перетнув поріг, продовжують існувати і мешкають на більш високому рівні, ніж ми, і їхні знання ширше наших. Вчені визнали існування душі, якоїсь сутності, субстанції, званої як завгодно-духом, інформаційним полем, тонкою енергією,-яка не вмирає разом з тілом, а здатна переходити в інший стан, іншу енергію.
Як видно, проблема людини, її життя і смерті протягом багатьох століть приковувала до себе увагу мислителів. Люди намагалися осягнути таємницю людського буття, вирішити одвічні питання: що таке життя? Коли і чому на нашій планеті з'явилися перші живі організми? Як продовжити життя? Питання про загадку виникнення життя природно, тягне за собою питання про сенс смерті. Що є смерть? Торжество біологічної еволюції або плата за досконалість? Чи здатна людина запобігти смерті і стати безсмертним? І нарешті: що ж панує в нашому світі-життя або смерть.
Спроба відповісти на ці надзвичайно серйозні питання зроблена нами в цій роботі.

Ступінь розробленості проблеми:
З моменту появи світу і зародження життя на землі вчені, мислителі, художники, письменники, все людство і кожен з нас окремо думали і думають донині над проблемою смерті, намагаючись розв'язати питання пов'язані з її таємницями. Платон, Аристотель, Епікур і Шопенгауер, Ніцше,
Фрейд, Юнг і Адлер. (28) Неможливо тут викласти повний список психологів, філософів, медиків та ін., А також їхніх поглядів щодо феномену смерті. Деякі з них будуть викладені нами нижче.
Тут же хотілося б затриматися на роботах Р. Моуді «Життя після смерті» (20) і Елізабет Кюблер-Росс «Про смерть і вмирання» (16). Обидва є лікарями займаються феноменом смерті. Тільки Р. Моуді працював з випадками, які чітко можна розділити на 3 категорії:

. Досвід людей, яких лікарі вважали або оголосили клінічно мертвими і які були реанімовані;

. Досвід людей, які в результаті аварії якого небезпечного поранення або хвороби були дуже близькі до стану фізичної смерті;

. Відчуття людей, які перебували при смерті і розповідали про них іншим людям, які перебували поруч.
Робота Елізабет Кюблер-Росс полягала в спостереження за людьми перед смертью.Ее метою було виявити те спільне та відмінне, що відчувають люди знаходяться у «порога вічності» .
Об'єкт дослідження: В якості об'єкта нашого дослідження виступили жителі м.Баку віком від 8 до 76 років.
Предмет дослідження: Предметом нашого дослідження було наявність або відсутність у особистості таких емоційних особливостей, як тривожність, фрустрація, пригнічений настрій, страх, а також частота думання при думці про феномен смерті.


Гіпотеза: Страх, тривога і заклопотаність проблемою смерті виникає у людей в більш пізні десятиліття життєвого шляху.
Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити наявність або відсутність у особистості таких емоційних станів, як страх, тривога, фрустрація і пригнічений настрій при думці про смерть в той чи інший возрстной період життя.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

1. Аналіз наукової та художньої літератури присвяченої вивченню феномена смерті.

2. За допомогою набору психологічних тестів вивчити емоційний стан людей щодо феномену смерті.

3 Обробка і інтерпретація зібраного фактичного матеріалу.
Методи дослідження: бесіда, спостереження, колірної особистісний тест М.
Люшера, тест «Малювання смерті» , психологічний тест - опитувальник, первинна статистична обробка отриманих даних.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше вивчається емоційний стан особистості в момент думання про смерть, сам феномен смерті, а також ставлення до нього в різні вікові періоди життя.
Теоретична значущість роботи полягає в тому, що дана магістарская дисертація може служити в якості додаткового лекційного матеріалу до основного курсу «Психологія релігії» .
Практична значущість роботи полягає в тому, що отриманий, шляхом первинної статистичної обробки, фактичний матеріал може бути використаний з метою подальшого психологічного вивчення проблеми смерті.

Апробація: основний зміст магистрской дисертації а також деякі зауваження та рекомендації до неї були обговорені на науково-практичній конференції в 2004р.


Структура роботи: Магістрська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. Дана робота викладена на 76 сторінках машинописного тексту.

Глава 1

Про сутність феномену смерті

1.1 Що означає смерть.

СМЕРТЬ ... Замріть на секунду і відзначте вашу реакцію на це слово ... Чи лякає воно вас? Чи проводите ви занадто багато часу в роздумах про майбутню вашої смерті або смерті тих, кого ви любите? Або ви переконані, що це непізнавана річ і тому не варто витрачати час на її обдумування? Чи не помічали ви, що намагаєтеся змінити тему розмови або навіть піти з компанії, де починають говорити про смерть ...

«Смерть - джерело наших спонукань, прагнень і звершень, сказав один психолог. Фрейд і Юнг стверджували, що вдень і вночі, спимо ми чи пильнуємо, немає хвилини, щоб в нашій підсвідомості не було думки про смерть, а один з мислителів сказав, що «немає нічого такого, що так спонукало б мислити, як думка про те , що всім нашим думкам прийде кінець » (23С.214).

Так все любити: природу і людей,

Мистецтво, життя, і тишу, і

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар