загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Ремонт і регулювання TV

Ремонт і регулювання TV

ЗМІСТ

Введення

4

Економічна частина

6

1.Організація підприємства

7

1.1.Цели і завдання проектованого підприємства

7

1.2.Учредітелі, штат підприємства

8

1.3.Предполагаемий вид діяльності

10

2.Проектірованіе підприємства

11

2.1.Вибор та обгрунтування кількості робочих місць

11

2.2.Расчет площ

11

2.3.Оснащение робочих місць

11

2.4.Условія труда.Охрана праці

14

2.5.Техніка безпеки при ремонті апарату

16

2.6.Балансовий розрахунок матеріально-технічного забезпечення

17

2.7.Смета витрат на паливо і енергію

18

2.8.Смета цехових витрат

20

3.Расчет техніко-економічних показників

24

3.1.Расчет фонду заробітної плати

24

3.2.Расчет собівартості ремонту

26

3.3.Распределеніе прибутку

27

3.4.Расчет показників економічної ефективності підприємства
27

Додаток. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
"Блискавка"

30

Технологічна частина

35

4.Анализ роботи принципової схеми блоку кольоровості БЦ-10
36

5.Конструкція

41

6.Расчет надійності

43

6.1.Расчет коефіцієнтів навантаження та інтенсивності відмов елементів 43

6.2.Расчет середнього часу безвідмовної роботи

51

6.3.Расчет ймовірності безвідмовної роботи залежно від часу експлуатації блоку

51

6.4.Расчет ймовірності безвідмовної роботи після заміни елементів
52

6.5.Расчет показників ремонтопридатності

52

7.Технологія ремонту й регулювання

54

7.1.Анализ можливих несправностей

54

7.2.Стандартние операції ремонту

54

7.3.Перечень операцій ремонту і регулювання

56

7.4.Вибор контрольно-вимірювальної апаратури

56

7.5.Методіка регулювання

57

7.6.Контроль параметрів після ремонту

59

Висновок

62

Література

63

ВСТУП

Кінець дев'ятнадцятого століття ознаменувався новими відкриттями і винаходами. Так, в 1873 році російським вченим А.Н.Ладигіним була винайдена електрична лампа розжарювання, було відкрито явища внутрішнього і зовнішнього фотоефекту, закони якого встановлено
А.Г.Столетова в 1888 році.

В цей час з'явилися перші проекти телевізійних систем. Один з них був запропонований в 1875 р американцем Дж. Кері. У проекті передбачалося розкладати передане зображення на велика кількість малих за розмірами окремих елементів, кожен з яких характеризувався певною яскравістю. Через складність реалізації система не знайшла практичного застосування.

Наступні проекти телевізійних систем було запропоновано майже одночасно і незалежно один від одного в 1879 р португальським ученим Де-
Пайва і в 1880 р російським ученим П.І .Бахметьевим. У цих проектах містилася ідея послідовної передачі за елементами, тобто ідея розгорнення зображення.

Найбільш досконале електронне телебачення було впроваджено лише після розробки електронних перетворювачів оптичного зображення в електричний сигнал-передавальних телевізійних трубок.

Новий якісний стрибок у розвитку телебачення стався в 1967 році
, коли регулярне кольорове телебачення.

В даний час випускається безліч моделей телевизоров.С кожним випуском вони вдосконалюються. Основні напрямки удосконалення телевізорів пов'язані із їхніх функціональних можливостей і зручності управління, з підвищенням надійності та зменшенням споживаної енергії.
Для цих цілей були розроблені наступні пристрої: двостандартні модулі кольоровості, придатні для прийому сигналів, кодованих як за системою СЕКАМ, так і за системою ПАЛ; модулі радіоканалу, розраховані на прийом сигналів мовного телебачення з Російському і західно європейським стандартам; бездротове дистанційне керування на інфрачервоних променях; модуль вибору програм на вісім каналів і більше з цифровою індикацією кожного з них; плата зовнішньої комутації, призначена для під'єднання відеомагнітофона або комп'ютера; модуль кадрової розгортки на мікросхемах; модуль зі рядковим трансформатором, виконуючим одночасно функції помножувача напруги з регуляторами фокусування і прискорює напруги; імпульсний джерело харчування, де мікросхема управляє роботою ключового каскаду; модуль чергового режиму.
Знайшли своє застосування в телевізорах і ті вдосконалення, як пристрій автоматичної підтримки балансу білого кольору в процесі експлуатації, що сприяє правильності відтворення основних кольорів, пристрій гасіння екрана кінескопа при виході з ладу кадрової розгортки і пристрій відключення телевізора від електричної мережі в аварійних ситуаціях і після закінчення телевізійних передач. Касетно модульна конструкція телевізорів дозволяє робити заміну одного або декількох модулів, зберігаючи незмінними всі інші.

В даний час розширився асортимент переносних телевізорів з розмірами екрану 25, 32 і 42 см. , Також тільки починається випуск кольорових переносних телевізорів з рідкокристалічним екраном.
Здійснюється випуск телевізорів кольорового зображення моделей 1УПЦТ-32,
4УПЦТ-32, 4УПЦТ-25. У цих телевізорах застосовуються імпульсні джерела живлення з внутрішньої стабілізацією живлять напруг, пристрої сенсорного вибору програм.

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Цели і завдання проектованого підприємства

Основний завданням створюваного підприємства є ремонт та регулювання побутової радіоелектронної апаратури. Цілями підприємства є:

1) запропонувати першокласне обслуговування клієнтів;

2) домогтися максимального прибутку;

3) домогтися вищого рівня послуг;

4) з часом розширити кількість послуг;

5) забезпечити клієнтам гарантійне обслуговування.

Для виконання даних завдань в першу чергу нужнo первокласная підготовка працюючих, знання своєї справи, володіння досвідом підприємницької діяльності в цій області, вміння спілкуватися з клієнтами. Для цього потрібно докласти чимало зусиль, так як економіка
Росії сьогодні переживає певний економічну кризу, яка триває вже кілька років і характеризується:

1) спадом виробництва;

2) зниженням ефективності виробництва;

3) застарілими виробничими відносинами;

4) відставанням від світового рівня;

5) падінням життєвого рівня;

6) грошово-фінансовою кризою, яка виникла через державного боргу, бюджетного дефіциту, платіжної кризи і багатьох інших причин.

Для ліквідації економічної кризи необхідно підвищити рівень виробництва (впровадження нового обладнання, збільшення кількості поступаемого сировини і робочої сили і т.д.), Ліквідувати збиткові підприємства, підвищити рівень життя, розвинути конкуренцію, забезпечити свободу вибору господарської діяльності тощо ..

Підприємство по ремонту радіоелектронної апаратури створюється з метою отримання прибутку і надання послуг населенню. Підприємство "Блискавка" перебувати в районі Сомбатхей за адресою вул.Кірова. Підприємство "Блискавка" по ремонту радіоелектронної апаратури (РЕА) спеціалізується тільки по району
Сомбатхей, так як цей район є найбільшим районом за чисельністю проживаючих людей, а отже і числу побутової радіоелектронної апаратури. Район Сомбатхей має мале число робочих місць, тобто район призначений для відпочинку і отже навантаження побутову РЕА є дуже великою, з цього випливає очікувати великий відсоток поломок побутової
РЕА. Підприємство "Блискавка" по ремонту РЕА займається технічним обслуговуванням радіоапаратури, телевізійної техніки. Метод ремонту РЕА індивідуальний, він характеризується широкою номенклатурою ремонтованої РЕА.
Сутність організації виробництва ремонтних робіт полягає в тому, що весь процес ремонту апарату здійснюється одним радиомехаником від початку до кінця. Для зниження ризику втрат у майстерні працюватиме п'ять осіб, три з них радиомеханики, а при успішній діяльності штат можна розширити.

Для радиомехаников і всього обслуговуючого персоналу пропонується режим роботи в одну зміну з 9:00 і до 18 годин, з перервою на обід з 12 до
13 годин. Статут товариства з обмеженою відповідальністю "Блискавка" викладений в
Додатку 1

Розраховуємо номінальний фонд робочого часу:

Фн = [Дк - (Дв + Дпр)] * ТСМ,

(1.1)

де Фн - номінальний фонд робочого часу, год;

Дк - календарне число днів у році, дн;

Дв - число вихідних днів у році, дн;

ДПР - число святкових днів на рік, дн;

ПВМ - тривалість робочої зміни, год.

Фн = [365-(104 + 9)] * 8 = 2016 ч.

Розраховуємо дійсний фонд робочого часу

Фд = Фн * S * K,

(1.2)

де Фд - дійсний фонд робочого часу, год;

Фн - номінальний фонд робочого часу, год;

S - змінність;

К - коефіцієнт використання робочого часу радиомеханиками.

Фд = 2016 * 0,95 = 1915 год.

1.2. Засновники, штат підприємства

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути чи кілька фізичних осіб, кожен з яких внесе певну частку в статутний капітал, визначеним установчими документами. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних із здійснюваною діяльністю підприємства, в межах вартості внесених ними вкладів. На підприємстві буде працює шестеро людей, так як це оптимальна кількість робочих для цього типу підприємства. На підприємстві буде директор, бухгалтер, приймальниця, три радіомеханіка, директор також крім керівництва буде постачати підприємство запасними частинами, обладнанням, а приймальниця буде виконувати роботу не тільки приймальниці, але і прибиральниці.

За заданій кількості радиомехаников знаходимо річний обсяг виконуваних послуг

Ч * Фн * Квн

N г =,

(1.3)

Нвр

де N г - обсяг виконуваних послуг, шт;

Ч - число радіомеханніков, чол;

Фн-номінальний фонд робочого часу, год;

Квн - коефіцієнт виконання норм;

Нвр - норма часу на ремонт одного апарату, ч.

Номінальний фонд робочого часу

Фн = [Дк-(Дв + Дпр)] * ТСМ,

(1.4.)

де Дк-календарне число днів у році, дн;

Дв-число вихідних днів у році, дн;

Дпр-число святкових днів на рік, дн;

ПВМ-тривалість робочої зміни, год.

Фн = [365-(104 + 9)] * 8 = 2016 ч.

3 * 2016 * 1

N г = = 1728 шт.

3,5

Визначаємо змінне завдання підприємства

N г

Nsm =,

(1.5)

Драб

де Nsm - змінне завдання, шт;

Драб - кількість робочих днів у році, дн;

N г - річний обсяг робіт, шт.

1728

Nsm = = 7 шт.

252

Визначаємо

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар