загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Розрахунок часу відкачки розподілених вакуумних систем

Розрахунок часу відкачки розподілених вакуумних систем

РОЗРАХУНОК аперіодично КАСКАДУ підсилюючих пристроїв

Московський Авіаційний інститут вітає тебе!
Punched Holes!

I. Вибір робочої точки транзистора і розрахунок елементів, що забезпечують температурну нестабільність колекторного струму. RC - фільтр у мережі живлення.
Розраховувати будемо малосигнальний апериодический підсилювач з RC - фільтром у мережі живлення. (Рис1)

Рис 1.
В якості активного приладу задано кремнеевих транзистор КТ316 в бескорпусном виконанні.
З довідника знаходимо параметри транзистора:
Зворотний струм колектора при Uкб = 10 В Ікс = 0,5 мкА
Коеф. посилення струму бази у схемі з ОЕ:

Постійна часу ланцюга ОС:

Діапазон робочої температури:

Bipolar transistors Type 6 .. . Alias ??KT316
Value Tolerance (%)
0: Forward beta 45 10
1: Reverse beta 20 січня
2: Temp coeff of BETAF (PPM) 2500 20
3: Saturation current 3.632513E-16 60
4: Energy gap (. 6 TO 1.3) 1.11 60
5: CJC0 3.916969E-12 60
6: CJE0 3.642178E-11 60
9 : Early voltage 250 30
10: TAU forward 1.591549E-10 40
11: TAU reverse 1.827498E-08 50
12: MJC.33 40
13: VJC.7499999 30
14: MJE.33 30
15: VJE.7499999 30
16: CSUB 2E-10 грудня
17: Minimum junction resistance.01 0
Виберемо робочу точку транзистора.

Задамо:

Зробимо перевірку, щоб потужність рассеемая на колекторі транзистора:

не перевищувала допустиму:

Розрахуємо деякі Y-параметри транзистора
Диференціальний опір емітерного переходу:


Постійна часу ланцюга ОС

де - об'ємне розподілене опір бази .

Де технологічний коефіцієнт (для даного транзистора = 4)

Низькочастотна провідність прямої передачі

де - НЧ вхідна провідність транзистора


Тепер розрахуємо елементи схеми. RC - фільтра в ланцюзі харчування дозволить здійснити НЧ корекцію. Ефективність НЧ корекції тим вище, чим більше опір Rф. Воно повинно бути в кілька разів більше ніж Rк. Зазвичай збільшення Rф обмежено допустимим на ньому падінням постійної напруги яке, в свою чергу залежить від Ек. Приймемо Rф = 1.5Rк = 705 Ом
Тоді

З стандартного ряду опорів вибираємо Rе = 0.3 кОм
Базовий дільник:

Таким чином, для розрахунку необхідно знати струм дільника

де характеризує таку причину температурної нестабільності каскаду, як теплове зміщення вхідної характеристики


Величина характеризує нестабільність струму, являющуяся також температурної нестабільності каскаду


Тоді отримуємо:

З стандартного ряду опорів вибираємо

II. Розрахунок елементів, що забезпечують задане значення нижньої граничної частоти каскаду
Розрахуємо ємність в ланцюзі ОС

Припустимо, що частка частотних спотворень, що вносяться на частоті fн конденсатором Ср в К = 30 разів менше, ніж конденсатором Се.Тогда за графіком на малюнку 3.14 з посібника [2] визначаємо значення коефіцієнтів частотних спотворень Мнр і Мне
Мнр = 0.99
Мне = 0.7125
Орієнтовно нижня гранична частота каскаду, де Fн - задана нижня гранична частота всього підсилювача, n - число розділових конденсаторів. Тоді:

В результаті отримуємо:

З стандартного ряду опорів вибираємо

Розрахуємо ємність розділового конденсатора


Застосування корекції дозволяє виправити розділовий конденсатор меншою ємністю, ніж Ср

З стандартного ряду опорів вибираємо

Ємність фільтра

З стандартного ряду опорів вибираємо

III. Моделювання каскаду на ЕОМ.

Параметри схеми
No. Label Parameter No. Label Parameter
1 RI 200 21 C1 0.22E-9
2 R1 6.9K 22 CF 0.15E-9
3 R2 1.8K 23 C4 1E-6
4 R4 470 24 CN 1.5E-12
5 RN 510
6 R6 300
7 RB 50
8 RF 700
Параметри джерела GEN
Programmable waveforms Type 0 .. . Alias ??GEN
Value
0: Zero level voltage 0
1: One level voltage 0
2: Time delay to leading edge.000001
3: Time delay to one level.000001
4: Time delay to falling edge.000005
5: Time delay to zero level.000005
6: Period of waveform (1 / F) .001

Графіки АЧХ, ФЧХ і ГВЗ GEN 
Подібні реферати:
Розрахунок многокаскадного підсилювача
ЕТАП № 1 Вихідні дані для розрахунку. Еп = 10 В; Rи = 150 Ом; Rк = 470 Ом; Rн = 510; Сп = 15 пФ; Tмін =-30град; Тmax = 50град; Необхідна нижня частота: Fн = 50 кГц. Використовуваний тип транзистора: КТ325В (Si; NPN; ОЕ) Нестабільність колекторного струму - Параметри транзистора: Гранична частота - Fгр = 800Мгц. Uкбо (проб) = 15В. Uебо (проб) = 4В. Ік (мах) = 60мА. Зворотний струм колектора при Uкб = 15В: Iкбо
Математичне моделювання біполярних транзисторів типу pnp
До початку шістдесятих років обчислювальні методи використовувалися при аналізі і проектуванні ланцюгів вкрай незначно. Кваліфікований інженер міг синтезувати прості ланцюги, користуючись мінімумом обчислений
Розрахунок імпульсного підсилювача
Зміст 1. Робоче завдання 2
Розрахунок підсилювача на транзисторі
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. zip Зміст. 1.
Розрахунок підсилювача низької частоти з блоком живлення
В якості схеми підсилювача виберемо стандартну схему включення транзистора із загальним емітером (рис. 1). Розділовий конденсатор С1 служить для передачі на вхід транзистора VT1 усиливаемого змінного напряж
Розрахунок підсилювача низької частоти з блоком живлення
Технічне завдання. Розрахувати схему підсилювача низької частоти з блоком живлення.
Розрахунок відео підсилювача
Завдання для курсового проектування з курсу "Телебачення" учню денного відділення курсу 3 групи РРТ-01 коледжу «Ентел» при Алматінськом інституті енергетики та зв'язку Луганському Денису Миколайовичу. Тема завдання: Розрахунок відео підсилювача. Вихідні дані: 1.
Відеопідсилювач
Підсилювач - це пристрій, що збільшує потужність сигналу. Збільшення потужності відбувається за рахунок перетворення енергії джерела живлення в сигнал на заданій частоті. Функцію перетворювача виконує актив
Розрахунок відео підсилювача
Для узгодження з входом зраджує трубкою потрібно додати емітерний повторювач. Зазвичай транзистор в проміжному каскаді включають за схемою з загальним емітером. Смуга пропускання каскаду з ОЕ залежить від гра
Відеопідсилювач
Завдання Розробити принципову схему і розрахувати видеоусилитель з наступними характеристиками: - коефіцієнт посилення по напрузі; - Тривалість імпульсу мкс; - Відносний скол вершини імпульсу - не більше; - Відносна тривалість фронту - не більше; - Опір навантаження підсилювача кОм; - Ємність навантаження підсилювача - пФ. Введення Підсилювач - це пристрій, що збільшує потужність сигналу.
ІМПУЛЬСНИЙ УСИЛИТЕЛЬ
У процесі роботи проводився розрахунок параметрів підсилювача, аналіз різних схем термостабілізації, були розраховані еквівалентні моделі транзистора, розглянуті варіанти колекторної ланцюга транзистора.
Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром і транзисторного підсилювача
1.6 Розрахунок діючих значень напруг на первинній U1 та вторинної U2 обмотках трансформатора, коефіцієнта трансформації по напрузі nU, споживаної потужності трансформатора Pp .
Дослідження резисторного підсилювального каскаду
ДОСЛІДЖЕННЯ резисторного підсилюючих каскадів ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ АЧХ - амплітудно-частотна характеристика; ПХ - перехідна характеристика; СЧ - середні частоти; НЧ - низькі частоти; ВЧ - високі частоти; К - коефіцієнт посилення підсилювача; Uc - напруга сигналу частотою? ; Cp - розділовий конденсатор; R1, R2 - опору дільника; Rк - коллекторное опір; R е - опір в ланцюзі емітера; Cе - конденсатор в ланцюзі емітера; Rн - опір навантаження; Сп - ємність навантаження; S-крутизна трагзістора; Lк - коригувальна індуктивність; Rф, Сф - елементи НЧ - корекції. 1.
Підсилювач широкосмуговий
РЕФЕРАТ Курсова робота 31 с., 21 рис, 1 табл., 4 джерела. ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ, коректує ЛАНЦЮГ, РОБОЧА ТОЧКА, ВИБІР ТРАНЗИСТОРА, СХЕМИ Термостабілізація, ОДНОСПРЯМОВАНА МОДЕЛЬ ТРАНЗИСТОРА, еквівалентна схема Джиаколетто, дросельних КАСКАД. Об'єктом дослідження є широкосмуговий підсилювач потужності. У цій роботі розглядаються умови вибору транзистора, методи розрахунку підсилювальних каскадів, коригувальних ланцюгів, ланцюгів термостабілізації. Мета роботи - набути навичок розрахунку транзисторних підсилювачів потужності. В результаті роботи був розрахований широкосмуговий підсилювач потужності, який може використовуватися як підсилювач потужності стандартних сигналів, а також в якості підсилювача,
Підсилювач широкосмуговий
В результаті роботи був розрахований широкосмуговий підсилювач потужності, який може використовуватися як підсилювач потужності стандартних сигналів, а також в якості підсилювача, що застосовується для калібрування
Розрахунок підсилювача на біполярному транзисторі
Варіант № 25. Завдання: Потрібно розрахувати однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі, схема якого наведена нижче. У цій схемі тип транзистора визначається полярністю заданої напруги.
Широкосмуговий підсилювач потужності
У цій роботі проводиться розрахунок широкосмуговий підсилювача потужності амплітудно і частотно модульованих сигналів, а також різних стабілізуючих та коригувальних ланцюга.
Розрахунок підсилювача низької частоти
Реферат Курсова робота оформлена на 35 сторінках машинописного тексту, містить 18 малюнків, 16 джерел використаної літератури та 5 додатків. Курсова робота розрахована за наступними даними: Задача 1 Розрахувати резисторний каскад попереднього посилення на біполярному транзисторі.
Підсилювач коректор
У цій роботі потрібно розрахувати коригувальний підсилювач з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Необхідність підсилювати сигнал, виникає через те, що досить великі втрати в кабел
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Зміст 1.Вступ 2.Технічні завдання 3.Расчетная частина 3.1 Структурна схема підсилювача 3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ 3.3 Розрахунок вихідного каскаду 3.3.1 Вибір робочої точки 3.3.2 Вибір транзистора 3.3.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора 3.3.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення 3.3.5 Розрахунок елементів ВЧ корекції 3.4 Розрахунок проміжного каскаду 3.4.1 Вибір робочої точки 3.4.2 Вибір транзистора 3.4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора 3.4.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації 3.4.5 Розрахунок ланцюга корекції між вхідним і проміжним каскадами 3.5 Розрахунок вхідного каскаду 3.5.1 Вибір робочої точки
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар