загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Теорія Електричної зв'язку

Теорія Електричної зв'язку

3.1. Структурна схема системи зв'язку

Системою зв'язку називається сукупність технічних засобів для передачі повідомлень від джерела до споживача. Цими засобами є передавальний пристрій, лінія зв'язку і приймальний пристрій.

Розглянемо призначення окремих елементів цієї схеми і проілюструємо відбуваються в них процеси відповідними тимчасовими і спектральними діаграмами.

На виході джерела повідомлень маємо безперервне повідомлення:

У пристрої перетворення повідомлення в сигнал безперервне повідомлення, яке надходить з виходу джерела, перетвориться в цифровий сигнал.
Процес перетворення складається з декількох операцій. Спочатку безперервне повідомлення піддається дискретизації за часом:

Далі отримана послідовність дискретних відліків переданого повідомлення квантуется, і за допомогою кодування представляється у вигляді послідовності двійкових символів «1» і «0» . Таке перетворення називається імпульсно кодової (ІКМ), а пристрій, де воно відбувається називається аналого-цифровим перетворювачем (АЦП).

У передавачі відбувається модуляція сигналу, в даному випадку - це частотна модуляція (ЧМ).

Проходячи через лінію зв'язку, ЧС - сигнал піддається впливу різноманітних перешкод, і на вхід приймача надходить суміш корисного сигналу і перешкоди. Приймач обробляє цю суміш і приймає рішення про те, який сигнал передавався. З виходу приймача сигнал надходить на пристрій перетворення сигналу в повідомлення. Таким пристроєм є цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП). Тут відбувається перетворення послідовності двійкових символів в квантована послідовність відліків, які згладжуються до безперервного повідомлення з тією чи іншою точністю, і до одержувача приходить повідомлення, подібне до повідомлення на виході джерела.

-----------------------

Джерело перешкод

Лінія зв'язку

Пере-датчик

перетворень повідомлення в сигнал

Прийом-ник

перетворень сигналу в повідомлення

Джерело повідомлень

Одержувач


 
Подібні реферати:
Розрахунок технічних характеристик систем передачі дискретних повідомлень
ЗМІСТ. ВВЕДЕНІE. 1. СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ ЦИФРОВОЇ ПЕРЕДАЧІ БЕЗПЕРЕРВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 2
Теорія електрозв'язку
Структурна схема системи електрозв'язку представлена ??на рис. 1. Джерело повідомлення ІС - це деякий об'єкт або система, від якого передається інформація у вигляді її фізичного представлення, наприклад в вид
Розрахунок технічних характеристик систем передачі дискретних повідомлень
Для передачі безперервних повідомлень можна скористатися дискретним каналом. При цьому необхідно перетворити безперервне повідомлення в цифровий сигнал, тобто в послідовність імпульсів, зберігши утримуючи
Моделювання процесу обробки сигналу з широтно-імпульсною модуляцією і ...
В Згідно із завданням розглядаються процеси складання математичної моделі ШІМ-сигналу, формування та перетворення ШИМ-сигналів в передавальному і приймальному пристроях системи передачі інформації; а
ТЕС - розрахунок каналу
Розробити структурну схему системи зв'язку, призначеної для передачі даних і передачі аналогових сигналів методом ІКМ для заданого виду модуляції і способу прийому сигналів. Розрахувати основні параметри
Теорія телетрафіка
Відносна пропускна здатність Q міжвузлових гілки c нескінченним накопичувачем черги чисельно дорівнює частці повідомлень в надходить потоці, прийнятих для передачі (не отримують відмови). За відсутності пров
Опис пейджингового протоколу POCSAGE
Призначення і принцип функціонування пейджингового терміналу OpenPage. Для того, щоб пейджер міг приймати передані йому повідомлення необхідно передавати їх у певному форматі, який називається пейджингового протоколом.
Теорії електричного зв'язку: Розрахунок приймача, оптимальна фільтрація, ефек ...
Дані до розрахунків: Вид модуляції - ФМ (фазова модуляція) Спосіб прийому сигналу - когерентний Потужність сигналу на виході приймача (Рс) = 4,2 (В) Тривалість електричної посилки (Т) = 15 10-6 (сек.) Спектральна щільність перешкоди (No) = 1 10-5 (Вт / Гц) Імовірність передачі сигналу "1 "Р (1) = 0,90 Число рівнів квантування (N) = 128 1.
Дослідження методів розділення (ущільнення) каналів зв'язку
Тимчасовий поділ каналів - сигнали кожного каналу дискретизируются і їх миттєві значення передаються послідовно за часом, таким чином, кожне повідомлення передається короткими імпульсами - дискрета
радіолінії передачі цифрової командної інформації з наземного пункту управл ...
Завдання Виконати системне проектування командної радіолінії (КРЛ) «Земля - ??ШСЗ» на основі вихідних даних про очікувані сеансах зв'язку. Вибрати параметри радіосигналу, спосіб кодування, структуру і параметри передавальних і приймальних трактів радіолінії, що забезпечують виконання заданих технічних умов.
Радіолінії передачі цифрової командної інформації з наземного пункту управл ...
Вибрати параметри радіосигналу, спосіб кодування, структуру і параметри передавальних і приймальних трактів радіолінії, що забезпечують виконання заданих технічних умов. Задати вимоги на проектування п
Радиотехническая система зв'язку
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Варіант завдання:-номер варіанта завдання в десяткового системі числення, - номер варіанта завдання в п'ятиричної системі числення, причому і - молодший і старший розряд коду номера завдання відповідно. Вихідні дані: 1.
Радиотехническая система зв'язку
1. Параметри перетворення повідомлення: a) среднеквадратическое (ефективне) значення повідомлення X [pic] В; b) щільність розподілу [pic], c) де [pic]-нормована величина; d) параметр розподілу [pic]
Пропускна здатність каналу
Поставлена ??задача цікава тим, що ми зможемо простежити зміна пропускної здатності каналу зі зміною ставлення сигнал / шум. Можна визначити пропускну здатність З каналу в розрахунку на один символ
Випадкові процеси
Детерминированное, тобто заздалегідь відоме повідомлення не містить інформації. Тому в теорії зв'язку джерело повідомлення слід розглядати як пристрій, що здійснює вибір з деякого безлічі можливих
Дослідження завадостійкого каналу передачі даних методом імітаційного ...
1. Дослідження і вибір моделі джерела повідомлень. Для дослідження інформаційних систем зв'язку і управління зазвичай використовують т.зв
Пропускна здатність каналу
Зміст. 1. Завдання 2
Стиснення мовного сигналу на основі лінійного передбачення
Одним із завдань такого обширного розділу як «Цифрова обробка мовних сигналів» , що входить до складу науки, що займається цифровий обробкою сигналів або просто обробкою сигналів є стиснення або кодиров
Дослідження завадостійкого каналу передачі даних методом імітаційного ...
Як видно з таблиці, для моделювання випадкового двійкового джерела регістровий метод отримання КСП краще тому вихідна величина має характеристики випадковою: p (0) = p (1) = 0.5; p (1/0) = p (0/0) = 0.5;
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар