загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » резисторного каскад попереднього посилення на біполярному транзисторі

резисторного каскад попереднього посилення на біполярному транзисторі

Міністерство освіти Російської Федерації

Інститут перепідготовки кадрів

Уральського державного технічного університету

Кафедра мікропроцесорної техніки

Оцінка проекту

Члени комісії

резисторного каскад попереднього посилення на біполярному транзисторі

Курсовий проект

Пояснювальна записка

Керівник доц., к.т. н. І.Є. М'ясників

Слухач гр. СП-923 А.Б. Любимов

2000

Реферат

Курсова робота оформлена на 35 сторінках машинописного тексту, містить 18 малюнків, 16 джерел використаної літератури та 5 додатків .

Курсова робота розрахована за наступними даними:

Задача 1

Розрахувати резисторний каскад попереднього посилення на біполярному транзисторі. Транзистор включений за схемою із загальним емітером і повинен мати еміттерную стабілізацію точки спокою. Розв'язують фільтр (CФ, Rф) відсутня. Харчування ланцюгів зсуву та колекторних ланцюгів здійснюється від загального джерела.

Uвх = 0,1 В

Uн = 2 В

Ri = 5 кОм

Rн = 3 кОм

Cн = 50 пФ fн = 20 Гц fв = 2 Мгц

Мн = 1,2 дБ

Мв = 1,5 дБ

Необхідно виконати наступне:

Накреслити принципову електричну схему каскаду;

Вибрати тип транзистора;

Вибрати режим роботи транзистора по постійному струму (Uок, Iок, Iоб,
Uобе);

Розрахувати номінали резисторів R1, R2, Rк, R е і вибрати їх тип;

Розрахувати номінали конденсаторів C1, C2, Cе і вибрати їх тип;

Визначити коефіцієнт посилення каскаду по напрузі KU на середній частоті робочого діапазону;

Скласти еквівалентні схеми каскаду і розрахувати частотну характеристику каскаду в діапазоні від 0,1fн до 3fв, побудувати її.

Задача 2

Використовуючи дані, отримані при вирішенні задачі 1, розрахувати частотну характеристику каскаду для заданих нижче змін. Накреслити отриману характеристику на одному графіку з частотної характеристикою задачі 1 і зробити висновок про вплив заданого зміни на вид частотної характеристики.

Ввести в схему елемент ВЧ корекції дроселем L = 0,01 мГн, накреслити принципову схему получившегося каскаду.

Задача 3

Знаючи напруга живлення підсилювача, розрахувати транзисторний стабілізований джерело напруги компенсаційного типу.

U вих = 12 В

Iвих = 10 мА aвих = bвих = 0 (1% aвх = bвх = 15%

Ключові слова:

Підсилювач, транзистор, конденсатор, резистор, частота, діод, зворотний зв'язок, напруга, струм, ємність, опір (вхідна характеристика, вихідна характеристика, коефіцієнт посилення, еквівалентна схема, частотна характеристика, частотна корекція, амплітудні значення.

Зміст

Введення

1. Літературний огляд

1.1. Загальні поняття ... ............ .......................................... ....................
..... 5

1.2. Типи підсилювачів .. ........... ...... ..................................... ..............
........... 5

2. Основна частина

2.1. Розрахунок каскаду попереднього посилення ............................. ...... ... 6

2 (1 (1 (Принципова схема каскаду (((((((((((((((((((((((((((((((((( (... .. ((((... ((((((((6

2 (1 (2 (Вибір транзистора ((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((... .. ((((
((((((((6

2 (1 (3 (Вибір режиму роботи транзистора по постійному струму і розрахунок номіналів елементів підсилювача ((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((... ((((((7

2.2. Розрахунок амплітудно-частотної характеристики ......................... ... .... (10

2 (3. Розрахунок частотної характеристики каскаду з елементом ВЧ корекції (((((((((((((((((((((((((((((((........... ............. (((((14

2.4. Розрахунок стабілізованого джерела напруги компенсаційного типу ......... ((((( (((((((((((((((......... (((((((((((((((((((((((((( ((((((((
((((((15

2.5 Розрахунок випрямляча (((((((((((((( (((((((((((((((((........... (..................... .
.......... (((18

Висновок

Література

Програми

Введення

Загальні поняття

У сучасній техніці широко використовується принцип управління енергією, що дозволяє за допомогою витрати невеликої кількості енергії управляти енергією, але у багато разів більшою. Форма як керованої, так і керуючої енергії може бути будь-який: механічної, електричної, світлової, теплової і т.д.

Приватний випадок керування енергією, при якому процес управління є плавним і однозначним і керована потужність перевищує керуючу, носить назву посилення потужності або просто посилення; пристрій, що здійснює таке управління, називають підсилювачем.

Дуже широке застосування в сучасній техніці мають підсилювачі, у яких як керуюча, так і керована енергія являє собою електричну енергію. Такі підсилювачі називають підсилювачами електричних сигналів.

Керуючий джерело електричної енергії, від якого підсилюємо електричні коливання поступають на підсилювач, називають джерелом сигналу, а ланцюг підсилювача, до якої ці коливання вводяться, - вхідний ланцюгом або входом підсилювача. Джерело, від якого підсилювач отримує енергію, перетворюється їм в посилені електричні коливання, назвемо основним джерелом живлення. Крім нього, підсилювач може мати й інші джерела живлення, енергія яких не перетворюється в електричні коливання. Пристрій, що є споживачем посилених електричних коливань, називають навантаженням підсилювача або просто навантаженням; ланцюг підсилювача, до якої підключається навантаження, називають вихідний ланцюгом або виходом підсилювача.

Підсилювачі електричних сигналів (далі просто підсилювачі) (застосовуються в багатьох галузях сучасної науки і техніки. Особливо широке застосування підсилювачі мають у радіозв'язку і радіомовлення, радіолокації, радіонавігації, радіопеленгації, телебаченні, звуковому кіно, далекої проводового зв'язку, техніці радіовимірювань, де вони є основою побудови всієї апаратури.

Крім зазначених областей техніки, підсилювачі широко застосовуються в телемеханіки, автоматики, лічильно-обчислювальних та обчислювальних пристроях, в апаратурі ядерної фізики, хімічного аналізу, геофізичної розвідки, точного часу, медичної, музичної та в багатьох інших приладах.

Типи підсилювачів

Підсилювачі діляться на ряд типів за різними ознаками. По роду підсилюваних електричних сигналів підсилювачі можна розділити на дві групи:

- підсилювачі гармонійних сигналів, призначені для посилення періодичних сигналів різної величини і форми, гармонійні складові яких змінюються багато повільніше тривалості устанавливающихся процесів в ланцюгах підсилювача.

- Підсилювачі імпульсних сигналів, призначені для посилення неперіодичних сигналів, наприклад неперіодичної послідовності електричних імпульсів різної величини і форми.

По ширині смуги і абсолютним значенням підсилюються частот підсилювачі діляться на ряд наступних типів:

- підсилювачі постійного струму або підсилювачі повільно мінливих напруг і струмів, що підсилюють електричні коливання будь-якої частоти в межах від нижчої нульової робочої частоти до вищої робочої частоти.

- Підсилювачі змінного струму, що підсилюють коливання частоти від нижчої межі до вищої, але нездатні посилювати постійну складову сигналу.

- Підсилювачі високої частоти (УВЧ), призначені для посилення електричних коливань несучої частоти, наприклад прийнятих приймальні антеною радіоприймального пристрою.

- Підсилювачі низької частоти (УНЧ), призначені для посилення гармонійних становлять не перетвореного переданого або прийнятого повідомлення.

Підсилювачі низької частоти характеризуються великим відношенням вищої робочої частоти до нижчої, що лежить у межах 10 - 500 для підсилювачів звукових частот і перевищує 105 для деяких типів відео підсилювачів.
Підсилювачі з вищою робочою частотою порядку сотень кілогерц і вище, одночасно мають велике відношення вищої робочої частоти до нижчої, звичайно називаються широкосмуговими підсилювачами.

Виборчі підсилювачі підсилюють електричні сигнали в дуже вузькій смузі частот.

З трьох типів транзисторних каскадів для посилення напруги придатні два: каскад із загальною базою і каскад із загальним емітером. Каскад із загальним колектором може бути застосований в багатокаскадних системах, однак безпосереднього посилення напруги такий каскад не дає і виконує допоміжну роль.

Для посилення напруги звукових частот найбільш придатний каскад із загальним емітером, так як він має більш високий вхідний і більш низьке вихідний опору в порівнянні з каскадом із загальною базою.

Розрахунок каскаду попереднього посилення

Принципова схема каскаду

Принципова схема каскаду попереднього посилення представлена ??на рис (1 додатка 1 (

Вибір транзистора

Для резисторного каскаду транзистор вибирають за трьома параметрами (верхньої граничної частоті f ((величині струму спокою колектора IK0 (і найбільшому допустимому напрузі колектора UКЕ доп (

Гранична частота передачі струму бази f (повинна більш ніж в 5 разів перевищувати задану верхню частоту підсилювача fв (f (5 fв = 107 Гц (

Струм спокою колектора вибирається з умови

IК доп> IК0> 1.5 Iн (де

Iн = Uн / Rн = 667 мкА (

Напруга живлення підсилювача Ек повинно бути вибрано з значення найбільшого допустимого напруги колектора (т (е (менше 0 (8 UКЕ доп (

Поставленим вимогам задовольняє транзистор КТ315Б (Його параметри (

- f (= 250 Мгц

- IК доп = 100 мА>> 1 (5 Iн = 1 мА

- UКЕ доп = 25 В (Задамося ЄК = 12 В <0 ( 8UКЕ доп = 20 В (

Вибір режиму роботи транзистора по постійному струму і розрахунок номіналів елементів підсилювача

Спочатку по сімейства вихідних характеристик транзистора (рис (2 додатки 1) виберемо робочу точку (Для цього побудуємо навантажувальну пряму за змінним струмом (виберемо значення максимального струму колектора IК макс таким чином (щоб точка (відповідна обраної величиною (розташовувалася щонайменше над п'ятьма - шістьма кривими iK = f (UK) при iБ
= const, наведеними в довіднику (З цих міркувань вибираємо значення

IK макс = 15 мА (

Значення максимальної напруги на колекторі UK макс = ЄК (Ток IК0 можна взяти рівним половині IК макс (

IK0 = 0.5 IK макс = 8 мА (

Розраховуємо опір в ланцюзі емітера R е. Для цього насамперед задамося падінням напруги на ньому (

URе = 0.2 EК = 2 (4 В (

Звідси

Rе = URЕ / IЕ0 (URЕ / IK0 = 300 Ом (

Тепер за допомогою обраної робочої точки визначаємо напруга спокою між колектором і емітером (

UКЕ0 = 5 (5 В (

За вхідний характеристиці (рис (3 додатка 1) знаходимо (струм спокою бази (напруга спокою між базою і емітером (і вхідний опір каскаду (по змінному струмі) (

Iб0 = 0.1 В (

UБЕ0 = 0 (47 В (

Rвх ОЕ (Rвх ~ = 860 Ом (

Опір в ланцюзі колектора RK розраховуємо аналогічно R е (задавшись напругою на ньому (

URк = EK - URе - UКЕ0 = 4 (1 В (

RK = URе / IK0 = 510 Ом (

Розрахунок дільника зробимо (задавшись значенням R2 (

R2 = 10 Rвх ОЕ = 8 (6 кОм (

Потім розраховуємо R1 за допомогою наступного виразу (

(EК - (URе

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар