загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора

Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора

Реферат

Курсовий проект 18 з ., 11 рис., 1 табл.
КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ (Кu), АМПЛІТУДНОЧАСТОТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (АЧХ), ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ, розділові ЄМНОСТІ, ДРОСЕЛІ, КОМБІНОВАНІ ЗВОРОТНІ ЗВ'ЯЗКУ.
Об'єктом проектування є проектування підсилювача приймального блоку широкосмугового локатора. Мета роботи - придбання навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. В процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання, при цьому був проведений аналіз різних схем термостабілізації, розраховані еквівалентні моделі транзистора, розглянуті варіанти колекторної ланцюга транзистора.
В результаті розрахунку розробили широкосмуговий підсилювач з заданими вимогами.
Отриманий підсилювач може бути використаний як підсилювач високої частоти
в прийомних пристроях.
Курсова робота виконана в текстовому редакторі Microsoft Word 7.0.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на курсове проектування за курсом "Аналогові електронні пристрої"
студент гр. 148-3 Воронцов С.А.
Тема проекту: Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора.
Вихідні дані для проектування аналогового пристрою.
1. Діапазон частот від 100 МГц до 400 МГц.
2. Допустимі частотні спотворення Мн 3 dB, МВ 3 dB.
3. Коефіцієнт посилення 15 dB.
4. Опір джерела сигналу 50 Ом.
5. Амплітуда напруги на виході 1 В.
6. Характер і величина навантаження 50 Ом.
7. Умови експлуатації (+10 +50)? С.
8. Додаткові вимоги: узгодження підсилювача по входу і виходу.

Зміст

1 Введення
2 Основна частина
2.1 Аналіз вихідних даних
2.2 Розрахунок кінцевого каскаду
2.2.1 Розрахунок робочої точки
2.2.2 Розрахунок еквівалентних схем заміщення транзистора
2.2.2.1 Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто
2.2.2.2 Розрахунок односпрямованої моделі транзистора
2.2.3 Розрахунок і вибір схеми термостабілізації
2.2 .3.1 емітерних термостабилизация
2.2.3.2 Пасивна колекторна
2.2.3.3 Активна колекторна
3 Розрахунок вхідного каскаду по постійному струму
3.1 Вибір робочої точки
3.2 Вибір транзистора
3.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора
3.3.1 Розрахунок ланцюга термостабілізації
4.1 Розрахунок смуги пропускання вихідного каскаду
4.2. Розрахунок смуги пропускання вхідного каскаду
5 Розрахунок ємностей і дроселів
6 Висновок
7 Список використаних джерел


1 Введення

Мета роботи - придбання навичок аналітичного розрахунку широкосмугового підсилювача по заданим до нього вимогам.
Все більш широкі сфери діяльності людини не можуть обійтися без радіолокації. Отже, до пристроїв радіолокації пред'являються все більш жорсткі вимоги. В першу чергу це гарне узгодження по входу і виходу, хороша повторюваність характеристик підсилювачів при їх виробництві, без необхідності підстроювання, мініатюризація.
Всіма перерахованими вище властивостями володіють підсилювачі з негативними комбінованими зворотними зв'язками [1], що досягається завдяки спільному використанню послідовної місцевої та паралельної зворотного зв'язку по напрузі


2 Основна частина

2.1 Аналіз вихідних даних

Виходячи з умов технічного завдання, найбільш оптимальним варіантом вирішення мого завдання буде застосування комбінованої зворотного зв'язку. [2]
Внаслідок того, що у нас будуть комбіновані зворотні зв'язки, які нам дадуть хороше узгодження по входу і виходу, в них буде губитися 1/2 вихідної напруги, то візьмемо U вих в 2 рази більше заданого, тобто 2В.

2.2 Розрахунок кінцевого каскаду

2.2.1 Розрахунок робочої точки

Візьмемо U вих в 2 рази більше ніж задане, бо частина вихідний потужності втрачається на ООС. [2]
U вих = 2Uвих (заданого) = 2 (В)
Расчитаем вихідний струм:
Iвих === 0,04 (А)
Расчитаем каскади з резистором і індуктивністю в ланцюзі колектора:
Розрахунок резистивного каскаду за умови Rн = Rк = 50 (Ом ) рис (2.2.1.1).

Малюнок 2.2.1.1-Резистивний каскад Малюнок 2.2.1.2-навантажувальні прямі.
По змінному струмі.
Расчитаем вихідний струм для каскаду з резистором в ланцюзі колектора:
Iвих ~ === 0,08 (А)
Расчитаем струм і напруга в робочій точці:
Uке0 = U вих + Uост, Uост приймемо рівним 2В. (2.2.1)
Iк0 = Iвих ~ + 0,1Iвих ~ (2.2.2)
Uке0 = 3 (В)
Iк0 = 0,088 (А)
Расчитаем вихідну потужність:
Pвих === 0,04 (Вт)
Напруга харчування тоді буде:
Eп = Uке0 + URк = Uке0 + Iк0? Rк = 7,4 (В)
Знайдемо споживану і рассеиваемую потужність:
Pрасс = Uке0? Iк0 = 0,264 (Вт)
Рпотр = Eп? Iк0 = 0,651 (Вт)
Для того щоб більше потужності йшло в навантаження , в ланцюг колектора включаємо дросель. [2]
Розрахунок каскаду за умови що в ланцюг колектора включений Lк рис (2.2.1.3).
Малюнок 2.2.1.3-Індуктивний каскад Малюнок 2.2.1.4-навантажувальні прямі.
По змінному струмі.
Расчитаем вихідний струм для каскаду з індуктивністю в ланцюзі колектора:
Iвих = == 0,04 (А)
За формулами (2.2.1) і (2.2.2) расчитаем робочу точку.
Uке0 = 3 (В)
Iк0 = 0,044 (А)
Знайдемо напруга живлення, вихідну, споживану і рассеиваемую потужність:
Pвих === 0,04 (Вт)
Eп = Uке0 = 3 (В)
Рк рас = Uке0? Iк0 = 0,132 (Вт)
Рпотр = Eп? Iк0 = 0,132 (Вт)
Еп, (В) Ррасс, (Вт) Рпотр, (Вт) Iк0 , (А)
З Rк 7,4 0,264 0,651 0,088
З Lк 3 0,132 0,132 0,044
Таблиця 2.2.1.1-Характеристики варіантів схем колекторної ланцюга
З енергетичного розрахунку підсилювача видно, що доцільніше використовувати каскад з індуктивністю в ланцюзі колектора.
Вибір транзистора здійснюється з урахуванням таких граничних параметрів:
1. граничної частоти підсилення транзистора по струму в схемі з ОЕ
;
2. гранично допустимого напруги колектор-емітер
;
3. гранично допустимого струму колектора
;
4. граничної потужності, що розсіюється на колекторі
.
Цим вимогам повністю відповідає транзистор КТ996А. Його основні технічні характеристики наведені нижче.
Електричні параметри:
1. Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ МГц;
2. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку пс;
3. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ;
4. Ємність колекторного переходу при В пФ;
5. Індуктивність виведення бази нГн;
6. Індуктивність виведення емітера нГн.
Граничні експлуатаційні дані:
1. Постійна напруга колектор-емітер В;
2. Постійний струм колектора мА;
3. Постійна розсіює потужність колектора Вт;

2.2.2 Розрахунок еквівалентних схем заміщення транзистора.

2.2.2.1Расчёт параметрів схеми Джиаколетто.
Малюнок 2.2.2.1.1-Еквівалентна схема біполярного
транзистора (схема Джиаколетто).
Знайдемо параметри всіх елементів схеми: [2]
Перерахуємо ємність колектора з паспортної: Ск (треб) = Ск (пасп) * = 1,6? = 2 , 92 (пФ)
Знайдемо gб =, причому rб =:
rб = = 2,875 (Ом); gб == 0,347 (Cм);
Для знаходження R е скористаємося формулою Rе =, де Iк0 в мА:
Rе = = 1,043 (Ом);
Знайдемо залишилися елементи схеми
gбе == 0,017, де? 0 = 55 по довіднику;
Cе == 30,5 (пФ), де Fт = 5000Мгц за довідником;
Ri = = 100 (Ом), gi = 0.01 (См), де Uке (доп) = 20В Iко (доп) = 200мА.

2.2.2.2Расчёт односпрямованої моделі транзистора.
Дана модель застосовується в області високих частот.
Малюнок 2.2.2.2.1-Односпрямована модель транзистора.
Параметри еквівалентної схеми розраховуються за наведеними нижче формулами. [2]
Вхідна індуктивність:
, (2.2.2.1)
де-індуктивності висновків бази і емітера.
Вхідний опір:
, (2.2.2.2)
де, причому, і - довідкові дані.
Вихідний опір:
. (2.2.2.3)
Вихідна ємність:
. (2.2.2.4)
У відповідність з цими формулами одержуємо такі значення елементів еквівалентної схеми:
lвх = Lб + Lе = 1 + 0,183 = 1,183 (нГн);
Rвх = rб = 2,875 (Ом);
Rвих = Ri = 100 (Ом);
Свих = Ск (треб) = 2,92 (пФ);
Fmax = fт = 5 (ГГц)

2.2.3 Розрахунок і вибір схеми термостабілізації.

2.2.3.1 емітерних термостабилизация.

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар