загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Мостовий RC-генератор синусоїдальних коливань з мостом Вина

Мостовий RC-генератор синусоїдальних коливань з мостом Вина

В В Е Д Е Н І Е
Ці генератори відрізняються від релаксаційних тим, що до їх складу входять електричні ланцюги або компоненти, що володіють резонансними властивостями. Завдяки їм умову виникнення автоколивань (ку? 1,) виконується тільки у вузькій смузі частот. Компоненти з резонансними властивостями або відповідні резонансні ланцюга можуть бути встановлені в межкаскадних ланцюгах підсилювача або в ланцюгах, що створюють позитивну або негативну зворотний зв'язок. Причому параметри вибирають так, щоб умови виникнення виконувалися тільки у вузькій смузі частот ?? при всіх коливання підсилювача і ланцюга ООС.
В діапазонах низьких, звукових і радіочастот в якості резонансних ланцюгів і компонентів застосовують RC-ланцюга, LC-контури, кварцові резонатори, електромеханічні коливальні системи (наприклад, камертони та ін.)
Виборчі RC-ланцюга мають порівняно пологі фазо- і амплітудно-частотні характеристики петлевого посилення. Тому, якщо коефіцієнт посилення більше одиниці, навіть на невелику величину, умови виникнення автоколивань виконуються в порівняно широкій смузі частот ??. При цьому форма вихідного сигналу суттєво відрізняється від синусоїдальної. Тому у автогенераторов з резонансними RC-ланцюгами (RC-генераторів) доводиться вводити додаткові ланцюги автоматичного регулювання коефіцієнта посилення.
В RC-генераторах вихідна напруга практично повторює форму струму, створюваного підсилювачем.
Для RC-генераторів характерні:
1. Простота реалізації;
2. Дешевизна;
3. низькі масо-габаритні показники;
4. Діапазон частот автоколивань від часток герц до декількох сотень кілогерц.
Недоліки:
1. Невисока стабільність частоти;
2. Істотні спотворення форми автоколивань (Кг> 10.5%)
3.
Анотація
Розроблюваний в цій роботі прилад призначений виконувати функцію генерації синусоїдальних коливань. У генераторі забезпечена автоматичне регулювання рівня посилення коливань. Застосування високоточного (прецизійного) підсилювача забезпечує високу точність і гарну стабільність роботи схеми генератора. Велику увагу приділено опису принципу роботи схеми генератора синусоїдальних коливання з мостом Вина. Розробка подібних генераторів на сучасній елементній базі є вельми перспективним напрямком в електроніці.
The instrument, developed in the given course operation, is intended to execute the function of generation of sine wave oscillations. In the generator the automatic adjustment of a level of amplification of oscillations is supplied. The application precision of the amplifier provides high accuracy and good stability of operation of the circuit of the generator. The large attention is given to the description of a principle of operation of the circuit of the generator of a sine wave oscillation with the bridge Fault. The development of similar generators on modern element base is a rather perspective direction in electronics.

3. Вибір, обгрунтування і опис роботи схеми електричної принципової генератора з мостом Вина.
Як відомо, частота автоколивань у такому генераторі визначається формулою (1), а загасання в частотно-залежною гілки зворотного зв'язку на частоті? 0. Для поліпшення форми кривої вихідної напруги частотно-незалежну гілку ООС в мосту Вина зазвичай виконують інерційно-нелінійної. [4]
Потрібний характер нелінійності забезпечується тоді, коли із зростанням амплітуди сигналу зменшується опір R3 або збільшується опір R4. Тому в якості R3 використовується напівпровідниковий терморезистор. В якості інерційно-нелінійного резистора застосовують перехід стік-витік польового транзистора, на затвор якого подають випрямлена і згладжене вихідна напруга генератора.
У пристрої реалізована двоступенева ланцюг ООС. Перший ступінь: резистор R3 і польовий транзистор, другий ступінь: резистори R4, R5.
При у пристрої виникають автоколивання, частота яких визначається формулою. Зазвичай використовують в частотно-залежною гілки моста Вина R1 = R2 = R, C1 = C2 = C, а частоту автоколивань:, причому автоколебания виникають за умови, що коефіцієнт посилення підсилювача, що складається з ОУ і резисторів R3, R4, більше ніж три, інакше кажучи, повинна бути виконана умова
Встановилися автоколебания в замкнутій ланцюга можливі тільки за умови точного рівності одиниці одиничного коефіцієнта петлевого посилення на частоті f0. Але, для виникнення автоколивань потрібно, щоб на початку коефіцієнт петлевого посилення був більш 1. Після виникнення автоколивань їх амплітуда стабілізується в кінцевому рахунку на такому рівні, при якому за рахунок нелінійного елемента в петлі коефіцієнт зменшується до 1. Якщо не вживати спеціальних заходів, то згадана нелінійність проявиться в амплітудної характеристиці ОУ, в цьому випадку форма автоколивань може помітно відрізнятися від синусоїди.
Потрібний характер нелінійності забезпечується тоді, коли із зростанням амплітуди сигналу падає опір R3 або зростає опір R4.
При побудові генераторів з частотно-залежними ланцюгами, що забезпечують на частоті автоколивань зсув фази, рівний?, Зручно використовувати потенційно-струмові різновиди виборчих ланцюгів. Такі ланцюги призначені для використання спільно з підсилювачами, мають малі вхідний і вихідний опір. [2]

4. Опис схеми операційного підсилювача і його параметри.
ОУ 140УД26 [3]
К140УД26 - широкосмуговий прецизійний операційний підсилювач з наднизьким значенням вхідного напруги шуму, високим коефіцієнтом посилення напруги. Внутрішня частотна корекція відсутня.

Рис. 1 Принципова схема операційного підсилювача 140УД26

Таблиця 1
Електричні параметри
(при Uп =? 15 В, RН = 2 кОм, Т = + 35 ° С)
Параметри Літерне позначення Режим виміру К140УД26В Одиниці виміру
Напруга зсуву Uсм Uп =? 15 В? 10 мкв
Вхідний струм Iвх. Uп =? 15 В? 100 нА
Різниця вхідних струмів? Iвх. Uп =? 15 В 75 нА
Струм споживання Iпот. Uп =? 15 В 5.7 мА
Коефіцієнт посилення напруги Ку.U. Uп =? 15 В 7000 тис.
Максимальне синфазное вхідна напруга Uвх.сф.макс. T = + 25? C? 110 В
Вхідний опір для дифф. Сигналів Rвх. Uп =? 15 В 6 МОм
Вихідний опір при розімкнутої ланцюга ООС Rвих. Uп =? 15 В 70 Ом
Частота одиничного посилення № 1 20 МГц

Амплітудно-частотна і фазочастотная характеристики представлені на рис.2.

Рис.2
Схема побудована за двухкаскадной технології. Перший каскад поєднує виконання двох функцій. По-перше, функцію диференціального підсилювача з симетричним входом і виходом з посилення різницевого вхідного сигналу. Для придушення синфазного вхідного напруги в емітерний ланцюг диференціального каскаду, побудованого на складових біполярних транзисторах, включений БТ. Для порівняння наводжу схему електричну принципову зарубіжного аналога (ОР-37А) вітчизняного підсилювача К140УД26.

Малошумящий швидкодіючий прецизійний операційний підсилювач ОР-37А

Рис.3 Схема електрична принципова операційного підсилювача ОР-37А
Таблиця 2
Електричні параметри (при Vs = 15В, ТА = 25? С)
Електричні параметри
Параметри Чісленноезначеніе Одиниця виміру
Напруга зсуву (макс.) 25 мкв
Різниця вхідних струмів (макс.) 35 нА
Вхідний струм (макс.)? 40 нА
Вхідний опір для диф-х сигналів 6 МОм
Діапазон вхідних напруг? 110 мкв
Коефіцієнт посилення напруги 250 тис.
Розмах вхідного напруги? 10 В
Вхідний опір при розімкнутої ООС 70 Ом
Потужність (макс.) 140 мВ
Діапазон регулювання напруги зсуву? 4 ??

Стабілізованого джерела живлення
Стабілізований джерело харчування виробляють два рівних вихідних напруги протилежної полярності з малим рівнем пульсацій. Точне рівність позитивного і негативного вихідних напруг забезпечується загальним джерелом опорного напруги і ланцюгом стежить зворотного зв'язку. Два операційних підсилювача, що входять до складу стабілізатора, харчуються його ж вихідними напругами. Вихідний струм стабілізатора обмежений максимально допустимими струмами колекторів транзисторів VT4, VT5.
Верхня частина схеми представляє собою звичайний послідовний стабілізатор, формуючий

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар