загрузка...

трусы женские
загрузка...

Електропостачання

KL 2.1 подає харчування через замкнутий контакт KL 4.1 обмотки реле KT1, а контакт KL 2.3 шунтирует ланцюг кнопки SB1 і контактів KM, KL 3.5. Через встановлений час після подачі живлення на реле KT1 замикається що прослизає контакт KT 1.2 у ланцюзі реле KL3, що призводить до порушення останнього по ланцюга, що містить контакт KL 4.2 Реле KL3 залишається включеним після розмикання контакту KT 1.2, отримуючи живлення через свій замикає контакт KL 3.2. Контакт KL 3.1 забезпечує харчування KT1 через власний контакт KT 1.1 Одночасно з замиканням контакту KL 3.3 порушується котушка KM. Головні контакти KM 1.1 через автотрансформатор і кабель подають харчування педу, а замикає блок - контакт KM 1.2 шунтирует контакт KL 3.3, забезпечуючи харчуванням котушки контактора KM після розмикання контакту KL 3.3. У момент включення погружного електродвигуна спрацьовують максимально струмові реле KA4 і KA6 захисту від міжфазних коротких замикань і струмів перевантаження, що перевищують 1.4 номінального струму двигуна. Розмикаються контакти KA 4.2 і KA 5.2 у ланцюзі реле KL2 але останнє не вимикається так як на час поки триває пуск двигуна, ці контакти шунтуються розмикальним контактом KL 4.5. Після 2-3 сек з моменту включення контактора KM, достатніх для закінчення пускового режиму, реле KT1 замикає контакт KT 1.2, що призводить до спрацьовування реле KL3. Контакт KL 3.2 замикаючись, створює ланцюг для живлення реле KL4 після розмикання контакту КТ 1.2. Контакт KL 4.5 розмикаючи дозволяє здійснити автоматичне відключення установки при спрацьовуванні реле захисту KA4 і KA6 і при опусканні якоря реле мінімального струму КА2 призначеного для відключення установки при зриві подачі рідини насосом. Якщо до моменту включення реле KL4 пуск двигуна не встиг закінчиться, то контакти KA 4.2 і KA 6.2 залишаться розімкненими і слідом за розмиканням контакту KL 4.5 вимкнеться реле KL2 Контакт KL 2.2 відключить котушку контактора KM, що викличе відключення установки. Контакт KL 4.1, розмикаючи позбавляє харчування реле KT1 через ланцюг, воно містить контакт KL 2.1, але реле KT1 продовжує бути включеним на напруга, харчуючись через ланцюг, воно містить контакти KT 1.1 і KL 3.1. Контакт KL 4.2 розмикаючи позбавляє харчування реле KL3.
Ланцюги харчування реле KL3 через контакти KA3 і KA5 розімкнуті, так як ці контакти по закінченню пускового процесу погружного двигуна розімкнуті. Включення реле KL3 призводить до розмикання контактів KL 3.4 і знеструмлення реле KT2, розмиканню контакту KL 3.1 і знеструмлення реле KT1, яке розмикає свої контакти KT 1.1, KT 1.2. Реле KA3 і KA5 є максимально струмовими реле, призначеними для відключення установки з витримкою часу близько 2 хвилин (спільно з реле KT2) при тривалих перевантаженнях двигуна в межах від 1.2 - 1.4 номінального струму двигуна. Так як контакт KL 3.4 у ланцюзі реле KT2 виявляється замкнутим при пуску на час до 3 сек, то останнє, маючи витримку близько двох хвилин, не встигає спрацювати. Якщо ж реле KA3 і KA5 спрацьовують через перевантаження по закінченню пускового режиму, то вони, замикаючи своїми контактами KA3 і KA5 ланцюг реле KL3 на час, більше 2 хвилин, викликають наступним дією контакту KL 3.4 спрацьовування реле KT2. Контакт реле KT2 відключає котушку реле KL2, і розмикання контакту KL 2.2, знеструмлюємо котушку KM, призводить до зупинки погружного двигуна. При спрацьовуванні реле захистів KA1, KA4, KA6 включається реле сигналізації KH. Блинкер цього реле сигналізує про вимкнення установки від цих захистів, а контакт KH 1.1 розриває ланцюг реле KL2. Для ручного вимикання установки необхідно встановити перемикач SA в положення "0" стоп. При цьому позбавляється харчування схема управління, обестачівается котушка контактора KM контакти якого відключають живлення автотрансформатора.
При герметизированном груповому зборі нафти можна здійснювати автоматичне включення і виключення установки в залежності від тиску в нагнітальному трубопроводі. Для цієї мети використовують контакти ВД і НД контакти електроконтактного манометра, встановленого в нагнітальному трубопроводі, прокладаються від свердловини до групового збірному пункту. При підвищенні тиску понад допустимих значень замикається контакт ВД і подає живлення від контакту перемикача SA на реле KL1. Контакт KL 1.1 обезструмлює реле KL4. Після виключення реле KL2, воно своїм контактом KL 2.3 позбавляє харчування реле KL1, а контактом KL 2.2 відключає котушку контактора KM, вимикаючи занурювальний двигун. При зменшенні тиску до нормального значення розмикається контакт ВД і замикається контакт НД, що подає харчування на реле KL2, що призводить до автоматичної установки.

3. Розрахунок параметрів силової частини схеми.


1. Визначаємо робочий струм в силовій частині схеми за формулою:
2. Визначаємо робочий струм схеми управління. Щоб знайти максимальний робочий струм схеми, вибирають момент, коли включено максимальну кількість елементів.
Приймаємо потужність котушок магнітних пускачів рівний 10 Вт, а потужність котушок реле 6 Вт
5. Розміщення приладів контролю і автоматики.

Все обладнання службовці для управління, захисту, та контролю за двигуном, розташовується в шафі керування. Розміщується воно в ньому таким чином: XA - клемник або клемніковая колодка. Усередині шафи управління розміщуються: автоматичні вимикачі, магнітні пускачі, проміжні реле, реле захисту. На передній панелі або панелі управління розміщуються: ключі управління, вимірювальні прилади, сигнальні лампочки. Електричні з'єднання між обмотками елементів всередині шафи здійснюється за допомогою клемника, так само через клемник підводиться харчування до шафи.

6. Кошторисно - фінансовий розрахунок.

Кошторисно-фінансовий розрахунок необхідний для визначення первісної вартості як вкладень на купівлю обладнання, так і на вартість монтажних та налагоджувальних робіт при установці обладнання.

1. Первісна вартість устаткування: 1.416.000
2. Монтажно - налагоджувальні роботи: 1.416.000 * 0.2 = 283200 руб
3. Накладні витрати: 1.416.000 * 0.05 = 70800 руб
4. Непередбачені витрати: 1.416.000 * 0.1 = 141600 руб
5. Планові накопичення: 283200 * 0.08 = 22656 руб

Всього: 1416000 +283200 +70800 +141600 +22656 = 1.934.256 руб

7. Техніка безпеки

При роботі пов'язаної з дотиком до струмоведучих частин електроприводу або обертових частин електродвигуна, перед роботою необхідно переконається висить чи на його пусковому пристрої або ключі керування табличка "Не включати. Працюють люди! "При роботі з електродвигуном напругою вище 1 кВ пов'язаної з дотиком до струмоведучих частин, необхідно переконається у відсутності напруги на струмоведучих частинах. Потрібно так само заземлити кабель (з отсоедененіем його від електроприводу або без отсоедененія). При роботі на механізмі, якщо вона не пов'язана з дотиком до обертових частин або якщо рассоеденена сполучна муфта, заземлення живильного кабелю не потрібно.
Усі працюючі на ел. ділянках повинні мати посвідчення про здачу іспиту з техніки безпеки або відповідного інструктажу. До організаційних заходів, які забезпечують безпеку роботи на електротехнічних ділянках напругою вище 1 кВ, відносяться: оформлення роботи нарядом, оформлення допуску до роботи, нагляд під час роботи, оформлення перерв у роботі, переходів на інше робоче місце, закінчення робіт. Роботи на електротехнічних ділянках напругою вище 1 кВ ремонтним та інших неоперативним персоналом, виробляються за нарядом. Під час роботи слід дотримуватися наступних правил безпеки:
включати і вимикати роз'єднувачі ізолюючої штангою тільки в діелектричних рукавичках. Встановлювати і знімати запобіжники в колах напругою вище 1 кВ за допомогою ізолюючих кліщів і за допомогою діелектричних рукавичок. Висновки обмоток і кабельні воронки ел. двигуна напругою вище 1 кВ повинні бути закриті огородженнями, які не можна зняти, не відгвинтивши гайок і гвинтів. Знімати ці огородження під час роботи двигуна забороняється. Обертають частини ел.двігателя - контактні кільця, шківи, ??муфти, вентилятори, опорні частини валів повинні бути огороджені. Операції

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар