загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Розробки функціональної схеми і визначення її швидкодії

Розробки функціональної схеми і визначення її швидкодії

З Про Д Е Р Ж А Н І Е

1. Технічне завдання
1.1 Вихідні дані
2. Основні принципи роботи елементів серії 500
2.1.Отлічітельние особливості елементів ЕСЛ типу
2.2.Опісаніе базового елементу
2.3.Прінціп роботи базового елементу
3. Розрахунок статичних і динамічних параметрів
3.1.Расчет статичних параметрів
3.2.Расчет динамічних параметрів
4. Розробка функціональної схеми суматора (по модулю
2) на 13 входів
4.1.Реалізація функціональної схеми на елементах
серії 500
4.2.Определеніе і розрахунок параметрів схеми
4.2.1. Визначення затримки перемикання на отрицатель-
ном і позитивному фронтах
4.2.2. Визначення тривалості сигналу
4.2.3. Визначення середньої затримки распростронения
вхідного сигналу
4.2.4. Визначення роботи перемикання
4.2.5. Таблиця динамічних параметрів
5. Висновки
Додаток 1
Додаток 2

- 2 -

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1.Разработать функціанальную схему і визначити її бистродей-
ствие.

2.Виполніть проектування і провести розрахунок статичного і пе-
перехідному режиму роботи базового елементу ЕСЛ типу. Описати принцип
роботи елемента в статичному і перехідному режимах, перемикання і їх
особливостях.

3.Вибрать і розрахувати параметри схеми базового Елементал стати-
зації режимі Rо, Rнагр, Rк1, RК2, рівні та амплітуди вихідного сиг-
налу, сумарну потужність на ЕСЛ схемою.

4.Расчітать і побудувати вхідну характеристику I = f (Uвх), пере-
Даточний характеристику U вих = f (Uвх) для прямого та інверсного виходу.

5.Рассчітать і побудувати перехідну характеристику при включенні
двох значень ємності навантаження 1-Сп = 0 і Сн = пФ (U вих = f (t)) для по -
ложітельного і негативного фронтів сигналу на прямому і інверсному
виході.

6.Определіть за перехідними характеристиками і розрахувати параметри
схеми затримка перемикання на негативному і позитивному фронтах,
тривалість сигналу, середню затримку поширення вхідного сиг-
налу, роботу перемикання (енергію). Всі значення звести в таблицю.

- 3 -

1.1 ВИХІДНІ ДАНІ.

1. Потужність токового перемикача: Р0 = мВт.

2. Еп1 =-5.0 В; Еп2 =-2.0 В; Еп0 = 0 В.
Нестабільність Еп1 і Еп2: +-10%
Еоп =-1,2 В

3. Амплітуда вихідного сигналу: 0,8 В
Uв =-0,8 В
Uн =-1,6 В

4 . Опір навантаження:

Rн = 100 Ом
Rн = 1000 Ом

5. Ємність навантаження:

СН1 = 0 пФ
СН2 = пФ

6. Параметри транзистора:

Bo = 100

7. Гранична частота транзистора:

fт = 1,6 ГГц
tпр = 0,1 нс

8 . Ємність колектора:

Ск = 0,5 пФ

9. Падіння напруги:

Uбео = 0,8 В

- 4 -

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ СЕРІЇ 500.

Серія 500 є системою швидкодіючих логічних запоми-
нающіх і спеціальних елементів ЕСЛ-типу.
Інтегральні мікросхеми серії 500 призначені для застосування в
технічних засобах і використовуються для побудови швидкодіючих
пристроїв (процесори, канали, пристрої керування оперативними і
зовнішніми ЗУ тощо) Єдиної Системою ЕОМ.

2.1. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕСЛ ТИПУ.

ІМС серії 500 мають ряд позитивних якостей, які
забезпечують їх оптимальне використання в швидкодіючої цифро-
виття апаратури:

1) високою швидкодією;
2) широкими логічними можливостями;
3) постійністю споживання потужності при підвищенні частоти;
4) великий здатністю навантаження;
5) постійністю струму споживання від джерела основного
напруги;
6) малої критичністю динамічних параметрів до технології
виробництва;
7) хорошим співвідношенням фронту сигналу до його затримці;
8) високою стабільністю динамічних параметрів в діапазоні
робочих температур і при зміні напруги електроживлення;

2.2 ОПИС Базовий елемент

На малюнку 1.1 приведена принципова електрична схема ба-
зового елемента ЕСЛ-типу з напругою живлення Еп1 =-5.0 В, з источни-
ком опорного напруги Еоп =-1,2 В і допоміжним Еп2 =-2.0 В. За
виходу У1 реалізується функція "І-НІ "(інверсний вихід), по виходу У2
реалізується функція" І "(прямий вихід). Схема елемента складається з то-
кового перемикача, що містить дві гілки: перша гілка на транзис-
торах Т1, Т2; друга - на транзисторі Т3. Потужність токового перемикача
теля дорівнює 10 мВт.
Логічні рівні "0" і "1" - 0,8 і 1,6 В відповідно.

2.3. ПРИНЦИП РОБОТИ Базовий елемент

Випадок 1: На всі входи елемента одночасно подаються сигнали
відповідні логічній одиниці, транзистори Т1 і Т2 закриваються,
а транзистор Т3 відкривається, так як напруга на його базі вище, ніж
на базах транзисторів Т1, Т2, і через нього проходить струм, що задається
опором Rо. Цей струм, зменшений на значення струму бази тран-
зістора Т3, створює на опорі RК2 падіння напруги, рівне
-0,8 В. З урахуванням падіння напруги на переході база-емітер транзис-
торів емітерних повторювачів Uбео =-0,8 В отримаємо на прямому виході
-1.6 В, а на інверсному виході - 0,8 В.
Випадок 2: На один вхід елемента, наприклад вхід 1, подається сиг-
нал, відповідний логічному нулю, транзистор Т1 відкривається, а
транзистор Т3 закривається. У цьому випадку на прямому виході У2 рівень
напруги буде-0,8 В, а на інверсному-1,6 В.

- 5 -

ОПИС СТАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Транзистори елемента працюють в діапазоні від-1,3 В до-0,3 В. В
активної області менше-1,3 В транзистори працюють в відсіченні, вище
-0,3 В входять в режим насищенія.Транзістори працюють в ненасиченому
режимі, завдяки чому з затримок перемикання виключається рассаси-
вання заряду в транзисторі, збільшується швидкість перемикання з
одного логічного стану в інший. Поріг перемикання елемента
становить-1,2 В. Вихідні емітерний повторювачі забезпечують мале
вихідний опір мікросхеми, що зручно при узгодженні еле-
ментів у процесі побудови багатокаскадних схем. Опір Rк1 =
365 Ом вибрано менше опору RК2 = 416 Ом через різницю напря-
жений на базах в струмовому перемикачі, так на базах транзисторів
Т1, Т2 напруга-0,8 В а на базі Т3 постійно-1,2 В. Якщо допустити
зміна опору Rк1 в більшу сторону, то збільшиться напруги-
ня на базі відповідного емітерногоповторювача і він прізакроет-
ся, і якщо транзистор Т1 або Т2 відкриті, то збільшиться напруга на
інверсному виході. (В цьому і останньому реченні напруга рассмат
ється як різниця потенціалів).
У разі зміни опору RК2 - ситуація аналогічна, з-
менение опору Rо в більшу сторону призводить до зменшення то-
ка , що протікає по відкритому транзистору, і зменшення напруги на
базі емітерногоповторювача, відповідно зменшується вихідна
напругу.

ОПИС ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Динамічні параметри базового елементу залежать від опираючись-
ня і ємності навантаження. При ємності навантаження, рівний нулю, і збільшен-
нии опору навантаження, час фронту наростання і спаду сигналу, а
також час перемикання елемента - зменшується. Це відбувається через
того, що зменшується вхідна ємність і разом з нею час перехідно-
го процесу. Але при ємності навантаження, відмінною від нуля, характер пе-
перехідному процесів змінюється. Час фронту U вих (t +) при збільшенні
опору навантаження продовжує трохи зменшуватися, а час фронту
і час перемикання U вих (t-) починає рости, і коливальний процес
на виході U вих (t +) стає більш вираженим. Для зрівнювання вре-
мени перемикання з "1" в "0" і з "0" в "1", а також для зменшення
кидків напруги на U вих (t +) при перехідних процесах вибирається
Rн = 100 Ом.

- 6 -

3. РОЗРАХУНОК

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар