загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Детектування амплітудно-модульованих сигналів

Детектування амплітудно-модульованих сигналів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра радіотехніки

Курсова робота

по курсу: «Радіотехнічні ланцюги і сигнали»

Варіант 8 «Детектування амплітудно-модульованих сигналів»

Виконав: слухач 31 навчальної групи

радіотехнічного факультету з / о

Олару Андрій Геннадійович шифр 00/72

347 800 Ростовська область м.
Каменськ вул. Героїв-Піонерів д. 71 кв. 72

Перевірив:

"_____" _______________ 200__ р.

ВОРОНІЖ 2002

ЗМІСТ:

стор

1. Вступ - 3

2. Завдання на курсову роботу - 4

3. Розрахунок ланцюзі навантаження колекторного детектора - 5

4. Спектральні діаграми сигналів колекторного детектора - 6

5. Розрахунок ланцюзі навантаження діодного детектора - 7

6. Спектральні діаграми сигналів діодного детектора - 8

7. Висновок - 10

8. Список використаної літератури - 11

1. ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається зростання злочинів пов'язаних з розкраданням майна різної форми власності. У зв'язку з цим в системі МВС важлива роль відведена позавідомчої охорони. У наше століття, науково-технічних революцій, позавідомча охорона зацікавлена ??в тому, щоб завдання, щодо забезпечення надійної охорони об'єктів, що стоять перед нею, виконувалися з використанням новітніх технологій, а підрозділи позавідомчої охорони формувалися з кваліфікованих і високо підготовлених фахівців.

Основними завданнями фахівців позавідомчої охорони є:

> зміна застарілої техніки;

> Підвищення завадостійкості сповіщувачів і систем передачі сповіщень.

Виконання даних завдань можливе тільки за наявності вищої радіо інженерної освіти. Одним з базових курсів при отриманні такого освіти є курс «Радіотехнічні ланцюги і сигнали» .

Даний курс дає основу для подальшого вивчення радіотехніки, тому що саме на найпростішому рівні описуються складні процеси в радіоелектронних пристроях.

В даний час, можна сказати, радіотехніка є одним з видатних досягнень людства. Без неї немислима не сучасна наука, ні техніка, ні промисловість. Без розвитку радіотехніки неможливо розвиток сучасної обчислювальної техніки, яка використовується в усіх сферах людської діяльності.

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

На малюнку 1 і 2 наведено схеми колекторного і діодного детекторів амплітудно-модульованих сигналів. Резистори R1 і R2 у схемі колекторного детектора утворюють дільник напруги Еп, який задає постійну складову напруги бази транзистора, а розділовий конденсатор С1 має велику ємність і призначений для поділу джерела живлення транзистора Еп і джерела вхідного сигналу по постійному струму. У колекторному і діодному детекторах як навантаження використовується паралельна RC-ланцюг, що складається з конденсатора ємністю Сн і резистора з опором Rн.

Вхідний сигнал має вигляд:

Де - амплітуда і частота несучого коливання, m - глибина модуляції, (-частота модулюючого сигналу.

Завдання:

1. Знайти значення опору Rн і ємності Сн в ланцюзі навантаження колекторного детектора, при яких коефіцієнт детектування дорівнює одиниці, якщо крутизна транзистора S = 10 mA / В, частоти несучого і модулюючого коливань рівні (0 = 106 рад / сек, (= 104 рад / сек відповідно.

2. Зобразити спектральні діаграми вхідного і вихідного сигналів колекторного детектора із зазначенням амплітуд і частот всіх спектральних складових. Амплітуду несучого коливання і глибину модуляції вважати рівними Um = 0,1 В, m = 0,5.

3. Знайти значення опору Rн і ємності Сн в ланцюзі навантаження діодного детектора, при яких коефіцієнт детектування дорівнює 0,9, якщо крутизна транзистора S = 10 mA / В, частоти несучого і модулюючого коливань рівні (0 = 106 рад / сек, (= 104 рад / сек відповідно.

4. Зобразити спектральні діаграми вхідного і вихідного сигналів діодного детектора із зазначенням амплітуд і частот всіх спектральних складових. Амплітуду несучого коливання і глибину модуляції вважати рівними Um = 0,1 В, m = 1.

3. РОЗРАХУНОК ЦЕПИ НАВАНТАЖЕННЯ колекторного детектора

Знайти значення опору Rн і ємності Сн в ланцюзі навантаження колекторного детектора, при яких коефіцієнт детектування дорівнює одиниці, якщо крутизна транзистора S = 10 mA / В, частоти несучого і модулюючого коливань рівні (0 = 106 рад / сек, (= 104 рад / сек відповідно.

На рис.3 наведена схема колекторного детектора амплітудно-модульованих сигналів. В даній схемі резистор Rн утворює дільник напруги Епіт і задає постійну складову напруги бази транзистора, а розділовий конденсатор Сн має велику ємність і призначений для поділу джерела живлення транзистора Епіт і джерела вхідного сигналу по постійному струму. Паралельна RC-ланцюг використовується в якості навантаження, вона складається з конденсатора ємністю Сн і резистора Rн.

Вхідний сигнал буде мати вигляд:

(1) де Um, (0 - амплітуда і частота несучого коливання, m - глибина модуляції, (-частота модулюючого сигналу.

Коефіцієнт детектування колекторного детектора визначимо з виразу:

Кд = 0,318 * S * Rн, (2) де S - крутизна транзистора.

Величину опору в ланцюзі визначимо з виразу (2):

Rн = 1 / (0,318 * S * Кд)

Підставляючи дані, отримаємо:

Rн = 1 / (0,318 * 0,01 * 1) = 314 (Ом)

Опір Rн і ємність Сн в ланцюзі навантаження колекторного детектора повинні задовольняти умові:

1 / (0

 
Подібні реферати:
Радіотехнічні ланцюги і сигнали
- Самостійно підібрати параметри фільтрів, забезпечивши при цьому виділення сигналу у верхній і нижній смузі частот. Показати вплив добротності фільтра на результати фільтрації.
Модуляція. Формування модульованих сигналів
1 Характеристики модуляторів Основними характеристиками модуляторів є модуляційна і частотна. Модуляційна характеристика являє собою залежність відхилення інформаційного параметра несучої від впливає постійного модулюючого напруги Uм.
Розрахунок многокаскадного підсилювача
ЕТАП № 1 Вихідні дані для розрахунку. Еп = 10 В; Rи = 150 Ом; Rк = 470 Ом; Rн = 510; Сп = 15 пФ; Tмін =-30град; Тmax = 50град; Необхідна нижня частота: Fн = 50 кГц. Використовуваний тип транзистора: КТ325В (Si; NPN; ОЕ) Нестабільність колекторного струму - Параметри транзистора: Гранична частота - Fгр = 800Мгц. Uкбо (проб) = 15В. Uебо (проб) = 4В. Ік (мах) = 60мА. Зворотний струм колектора при Uкб = 15В: Iкбо
Розрахунок підсилювача на транзисторі
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. Zip Зміст. 1.
Розрахунок радіочастотної частини радіомовного транзисторного приймача довжин ...
Електричний розрахунок УРЧ радіомовний приймачів УРЧ з автотрансформаторним включенням контуру Вихідні дані беремо з ескізного розрахунку приймача: Мінімальна частота діапазону fmin = 200 кГц Максимальна частота діапазону fmax = 400 кГц Еквівалентна добротність контуру Q е = 12 Дані транзистора П423: Y21 = 30 мСм; Rвх = 1,5 кОм; C12 = 5 пф; h21е = 30 Напруга джерела живлення Ek = 10 В 1.
Види модуляцій радіосигналу
З якісної сторони амплітудна модуляція (AM) може бути визначена як зміна амплітуди несучої пропорційно амплітуді модулюючого сигналу (рис. 1, а). Для модулюючого сигналу болшой амплітуди
Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром і транзисторного підсилювача
1.6 Розрахунок діючих значень напруг на первинній U1 та вторинної U2 обмотках трансформатора, коефіцієнта трансформації по напрузі nU , споживаної потужності трансформатора Pp.
Дослідження резисторного підсилювального каскаду
ДОСЛІДЖЕННЯ резисторного підсилюючих каскадів ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ АЧХ - амплітудно-частотна характеристика; ПХ - перехідна характеристика; СЧ - середні частоти; НЧ - низькі частоти; ВЧ - високі частоти; К - коефіцієнт посилення підсилювача; Uc - напруга сигналу частотою? ; Cp - розділовий конденсатор; R1, R2 - опору дільника; Rк - коллекторное опір; R е - опір в ланцюзі емітера; Cе - конденсатор в ланцюзі емітера; Rн - опір навантаження; Сп - ємність навантаження; S-крутизна трагзістора; Lк - коригувальна індуктивність; Rф, Сф - елементи НЧ - корекції. 1.
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
У цій роботі потрібно розрахувати антенний підсилювач з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Необхідність підсилювати сигнал, що приймається антеною, виникає через те, що досить великий
Аналіз лінійної стаціонарної ланцюга
Побудуємо імпульс на виході ланцюга для двох значень коефіцієнта посилення операційного підсилювача ((1, (2). Побудуємо графіки вхідного і вихідного сигналів один під одним, вибравши для кожного графіка подходящи
Розрахунок підсилювача низької частоти з блоком живлення
В якості схеми підсилювача виберемо стандартну схему включення транзистора із загальним емітером (рис. 1). Розділовий конденсатор С1 служить для передачі на вхід транзистора VT1 усиливаемого змінного напряж
Елементна база радіоелектронної апаратури-2
Метою роботи є активізація самостійної навчальної роботи, розвиток умінь виконувати інформаційний пошук, користуватися довідковою літературою, визначати параметри та характеристики, еквівалентні схеми
Розрахунок ЧС РПУ на ІМС
ЗМІСТ Введення 1. Вибір блок-схеми приймача 2
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Зміст 1.Вступ 2.Технічні завдання 3.Расчетная частина 3.1 Структурна схема підсилювача 3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ 3.3 Розрахунок вихідного каскаду 3.3.1 Вибір робочої точки 3.3.2 Вибір транзистора 3.3.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора 3.3.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення 3.3.5 Розрахунок елементів ВЧ корекції 3.4 Розрахунок проміжного каскаду 3.4.1 Вибір робочої точки 3.4.2 Вибір транзистора 3.4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора 3.4.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації 3.4.5 Розрахунок ланцюга корекції між вхідним і проміжним каскадами 3.5 Розрахунок вхідного каскаду 3.5.1 Вибір робочої точки
Блок посилення потужності нелінійного локатора
У цій роботі потрібно розрахувати блок посилення потужності нелінійного локатора (БУМ). БУМ є одним з основних блоків нелінійного локатора, він забезпечує посилення скануючого по частоті сло
Розрахунок ЧС РПУ на ІМС
Гетеродин - це малопотужний автогенератор. Змішувач-це резонансний каскад. На вхід змішувача подається напруга з частотами сигналу fc і гетеродина fг-В результаті взаємодії двох напруг різних годину
Розрахунок радіопередавача з ЧМ модуляцією
У даному курсовому проекті проводиться проектування та розрахунок деяких основних каскадів радіопередавального устрою короткохвильового діапазону з частотною модуляцією, а також пред'являються вимоги до не розс
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Транзистор вхідного каскаду повинен мати таку ж смугу частот, але, так як вихідний каскад дає досить високий коефіцієнт посилення, то коефіцієнт посилення вхідного транзистора можна взяти трохи менше, ніж
Розрахунок підсилювача низької частоти з блоком живлення
Технічне завдання. Розрахувати схему підсилювача низької частоти з блоком живлення.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар