загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Активний фільтр низьких частот

Активний фільтр низьких частот

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тип фільтра визначається припустимою нерівномірністю його АЧХ в смузі пропускання. При (С = 0 вибирається фільтр Баттерворта, а при (С (0 - фільтр
Чебишева Для (С = 3дБ вибираємо фільтр Чебишева.

Необхідний порядок фільтра (n ) вибирається виходячи з: мінімального загасання в смузі загородження (З і допустимої нерівномірності його АЧХ в смузі пропускання (С.

, де

Розглянемо каскадну реалізацію фільтра у вигляді послідовного з'єднання взаімонезаменяемих ланок другого порядку (тому n = 6 - парне), кількість ланок визначається співвідношенням

(ланки другого порядку)

Визначимо значення коефіцієнтів ai, bi полінома, що апроксимує передавальну функцію фільтра і добротності полюсів ланок фільтра:

Для i = 1 (перша ланка) отримаємо:

Для i = 2 (друга ланка) отримаємо:

Для i = 3 (третя ланка) отримаємо:

Розрахунок ланок фільтра:

Виходячи з добротностей для всіх ланок підходить схема ланки другого порядку на повторителе:

Передавальна характеристика має вигляд:

Звідси при відомих ai, bi (у розраховуються елементи схеми:
1 . Вибираємо значення ємності С1 близьке до

і номінальне значення С2, що задовольняє умові:

a) для першої ланки

b) для другої ланки

c) для третьої ланки

2. Розраховуємо величини R1 і R2 за співвідношенням:

a) для першої ланки

b) для другої ланки

c) для третьої ланки

3. Виходячи з отриманих результатів вибираємо операційний підсилювач: основними параметрами є вхідний опір, діапазон частот

, мінімальний опір навантаження.

Прийнятним є ЗУ - 140УД6

| 140УД6 |
| Коефіцієнт посилення K, В / мВ | 70 |
| Напруга зсуву нуля Uсм, мВ | 4 |
| Вхідні струми Iвх, нА | 30 |
| Різниця вхідних струмів (Iвх, нА | 10 |
| Частота одиничного посилення f1, МГц | 1 |
| Коефіцієнт ослаблення синфазного | 80 |
| сигналу, дБ | |
| Максимальний вихідний струм Iвих max, мА | 25 |
| Вхідний опір Rвх, Мом | 2 |
| Струм Iпот, мА | 2.8 |
| Максимальна вихідна напруга U вих | 12 |
| max, В | |

 
Подібні реферати:
Активний фільтр низьких частот
Теоретична частина 1.Вступ Прості RC - фільтри нижніх або верхніх частот забезпечують пологі характеристики коефіцієнта передачі з нахилом 6Дб/октава після крапки , відповідної значенню коефіцієнта передачі-3Дб.
Розрахунок розмірного ланцюга
Введення. 1. Основні терміни та визначення 2
Аналіз сигналів та їх проходження через електричні ланцюги
Аналіз проходження сигналу через апериодическое і коливальний ланка буде проводитися за допомогою спектрального методу. Суть цього методу полягає в тому, що якщо відомий спектр сигналу на вході ланцюга і
Курсова: Основи стандартизації та функціональної взаємозамінності. Розрахунок ...
Розмірної ланцюгом називають сукупність геометричних розмірів, розташованих по замкнутому контуру, що визначають взаимоположение поверхонь (або осей) однієї або декількох деталей і безпосередньо беру участь
Теорія електричних ланцюгів
1.ВВЕДЕНИЕ. У процесі даної роботи необхідно спроектувати широко поширене в апаратурі зв'язку пристрій, що виробляє так звану "сітку частот", то є кілька гармонійних коливань.
Синтез частотно-виборчого фільтра
Завдання 1. Уявити дані на синтез частотно-виборчого фільтра в графічній формі з використанням нормованої частоти. 2
Синтез частотно-виборчого фільтра
[pic], тому при розгляді вимог до АЧХ необхідно замість допусків [pic] і [pic] ввести параметри: [pic] - допустиму нерівномірність в смузі пропускання і [pic] - максимально допустиму передачу в п
Посилення вхідного аналогового сигналу до заданого рівня і перетворювання ...
Мета роботи: Посилити вхідний аналоговий сигнал до заданого рівня і перетворити його в цифровий. Дано: біполярний Для нормальної роботи схеми необхідно правильно підібрати ОУ. Знайдемо коефіцієнт посилення Отже, потрібно використовувати 100% зворотний зв'язок. Частота одиничного коефіцієнта посилення Напруга зсуву, тобто
Проектування активних RC-фільтрів
Введення Активні RC-фільтри відносяться до широко поширеній класу частотно виборчих ланцюгів і, поряд з побудованими на основі їх використання генераторами синусоїдальних коливань, знаходять застосування в системах передачі інформації, автоматичного управління і регулювання, техніці вимірювання і різного роду функціональних перетворювачах.
Розрахунок частотних характеристик активного фільтра другого порядку на операци ...
Завдання: розрахувати АЧХ і ФЧХ заданого фільтра по рівнянням математичної моделі і порівняти дані розрахунків з результатами застосування стандартного пакета автоматизованого проектування.
Проектування цифрової стежить системи
Мета курсової роботи - отримати навички розрахунку лінійних систем автоматичного управління з цифровим коригувальним ланкою, роль якого може виконувати мікропроцесор, керуюча обчислювальна машина, або
Підсилювач для спрямованого мікрофона
В даний час прослуховування розмов вже не є прерогативою тільки спецслужб. У продаж надходить різна апаратура для прослуховування та запису розмов, хоча вона є більш простий, ніж пр
Електричні фільтри
У реальних умовах добротності котушок становлять десятки, іноді сотні, але для отримання необхідних харктеристик в ряді випадків необхідні добротності значно більші, насамперед у смугових фільтрах з
Перехідні процеси в електричних ланцюгах
Зміст | Схема | 2 стор | | Складання характеристичного рівняння за Zвх і розрахунок | 3 стор | | його коренів. | | | Визначення примушених складових. | 4 стор | | Визначення початкових умовах а
Проектування цифрової стежить системи
ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИЙ стежить системи 560 IF S = 2 THEN T (3) = .8 * T (3) 570 IF S> 2 THEN T (3) = .7 * T (3) 580 X3 = LOG (1 / T (3)) 590 PRINT "T (1) ="; T (1); "T (2) ="; T (2); "T (3) ="; T (3) 600 PRINT "Cкобка в знаменнику (Т (3) * Р +1) повинна зводитися в ступінь (nm)" 610 PRINT "nm ="; S 620 FOR I = 1 TO M 630 K = 3 + M 640 PRINT "T ("; K; ") ="; T (K) 650 NEXT I 660 PRINT "Wc ="; OC; "LgWc ="; XC 670 PRINT "Lg (1/T1) ="; X1; "Lg (1/T2) ="; X2; "Lg (1/T3) ="; X3 680 END О Г Л А В Л Е Н І Е 1.
Проектування радіоприймача
У тракті першої проміжної частоти коефіцієнт посилення [pic] береться не вище 10 ... 20. Коефіцієнт посилення в тракті 2-й проміжної частоти повинен довести посилення сигналу до нормального рівня, необхідно
Проектування радіоприймача
Придушення дзеркального каналу: його необхідно послабити для КВ щонайменше на 10 дБ. У даній роботі проектується приймач 4 класу і будується за схемою з плавним першим гетеродином.
Стиснення мовного сигналу на основі лінійного передбачення
Одним із завдань такого обширного розділу як «Цифрова обробка мовних сигналів» , що входить до складу науки, що займається цифровою обробкою сигналів або просто обробкою сигналів є стиснення або кодиров
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар