загрузка...

трусы женские
загрузка...
Розрахунок відео підсилювача
Для узгодження з входом зраджує трубкою потрібно додати емітерний повторювач. Зазвичай транзистор в проміжному каскаді включають за схемою з загальним емітером. Смуга пропускання каскаду з ОЕ залежить від гра
Управління циклової автоматикою (лабараторним № 1, 2)
Лабораторна робота № 1

Завдання № 1

Напишіть керуючу програму, в якій використовувалася б одна кнопка, при натисканні якої загоряється лампочка.


Завдання № 2

Побудувати схему RS - тригера.


Лабораторна робота № 2

Завдання № 1
Мається робот.
Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром і транзисторного підсилювача
1.6 Розрахунок діючих значень напруг на первинній U1 та вторинної U2 обмотках трансформатора, коефіцієнта трансформації по напрузі nU, споживаної потужності трансформатора Pp .
Діаграма спрямованості антени
Розподіл електромагнітного поля в далекій зоні, створюване будь антеною, повністю визначається векторної функцією [pic], що залежить тільки від сферичних кутових координат ([pic] , [pic]) точки наблюдени
Розрахунок системи управління електроприводами
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. zip

1. Введення.
Електропривод являє собою електромеханічну систему, що складається з електродвігательного, перетворювального, передатного й керуючого пристроїв, призначену для приведення в рух виконавчих органів робочої машини і керування цим рухом.
Сучасне машинне пристрій або, як його називають інакше, виробничий агрегат складається з великої кількості різноманітних деталей, окремих машин і апаратів, що виконують різні функції
Тиристорні пристрої для живлення автоматичних телефонних станцій
Трансформатори можна класифікувати за різними ознаками. Розрізняють їх за потужності: малопотужні (десятки вольт-ампер), середньої (сотні вольт-ампер), і великої потужності (до декількох тисяч кіловольт-ампер);
Дослідження узгодженого фільтра
Опрацювати теоретичний матеріал за джерелами [1,2] і даних методичних вказівок.
Вивчити функціональну схему лабораторної установки.
Виконати роботу.
Відповісти на контрольні питання.
Розрахунок підсилювача на біполярному транзисторі
Варіант № 25.
Завдання: Потрібно розрахувати однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі, схема якого наведена нижче. У цій схемі тип транзистора визначається полярністю заданої напруги.
Рубіновий оптичний квантовий генератор
Зміст:


1. ОКГ на твердому тілі
2
Електропривод і оброблення фурми
ЗМІСТ

Введення
1. Коротка технологія, механічний пристрій, вимоги до електроприводу
2
Обслуговування автотранспорту

ЗМІСТ:

Введення
1. Загальна частина
1.1
Пристрої захисту гучномовців

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ Гучномовець

Наведене пристрій призначений для затримки підключення гучномовців на час перехідних процесів в УМЗЧ при включенні харчування і відключенні їх при появі на його виході постійної напруги будь полярності.
Принципова схема пристрою наведена на рис.1.
Протокол MPT1327
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. Zip

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Багатозонові системи

Протокол МРТ 1327 залишає простір для різних технічних рішень при створенні многозонових транкінгових систем.
Наприклад, можуть бути використані такі методи як:
- синхронне або квазісинхронного мовлення декількох базових станцій на одному і тому ж наборі радіочастот:
- окремий КУ для кожної базової станції;
- Єдиний КУ, спільно використовуваний декількома базовими станціями в режимі поділу часу, і т.д.
При створенні многозонових систем протокол МРТ 1327 передбачає для абонентських радіостанцій можливість інформувати головний ТК системи про своє місцезнаходження, коли РА переміщається із зони в зону.
Підсилювач систем контролю радіомовних станцій
У цій роботі потрібно розрахувати підсилювач систем контролю радіомовних станцій. Цей підсилювач призначений для підвищення вихідної потужності генераторів стандартних сигналів, що входять в компле
Проектування схеми телефонного сигналізатора
По закінченні виклику транзистори VT3, VT4 замикаються, напруга на R10 стає близьким до нуля, тринистор VS1 закривається, лампа і дзвінок відключаються: пристрій готовий до прийому наступного сигналу виклику.
Конструювання виробів МЕ
Конструювання та технології виробів МЕ

Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. Zip

Зміст
§ 1.
Відеопідсилювач
Завдання
Розробити принципову схему і розрахувати видеоусилитель з наступними характеристиками:
- коефіцієнт посилення по напрузі;
- Тривалість імпульсу мкс;
- Відносний скол вершини імпульсу - не більше;
- Відносна тривалість фронту - не більше;
- Опір навантаження підсилювача кОм;
- Ємність навантаження підсилювача - пФ.
Введення
Підсилювач - це пристрій, що збільшує потужність сигналу.
Навчальна практика за фахом ТО та ремонт РЕА
Навчальна практика є невід'ємною частиною освітнього процесу, без неї не можлива підготовка висококваліфікованих фахівців. На навчальній практиці навчаються отримують практичні навички, связа
Кодовий замок
Зміст

Введення
1 Аналітичний огляд
1. 1 Кодовий замок з цифровою клавіатурою
1
Методи вимірювання змінних струмів і напруг середньої і низької частоти
Перед вимірюванням струму (напруги) потрібно мати уявлення про його частоті, формі, очікуваному значенні, необхідної точності вимірювання та опорі ланцюга, в якій проводиться вимірювання. Ці попередні з
Дослідження реакції нижньої іоносфери на висип енергійних частинок з радіаційних поясів Землі
Під час геомагнітних збурень висип енергійних електронів з радіаційних поясів Землі може бути основним джерелом припливу енергії для іонізації среднеширотной мезосфери. Один особливо інтенсивний ти
Радіоприймальні пристрої
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. Zip

Зміст.

1.
Спіральні антени
4.2. Для оцінки Діапазони логарифмічною спіралі досліджуємо залежність відносини [pic] від кута [pic]. Чисельник дробу [pic], а так як [pic], то знаменник дробу і шукане відношення [pic], (10) де [pic].
Автоматизовані технологічні комплекси
Отримані на етапі значення та практичні навички використовуються для виконання завдання більш високого рівня - моделювання автоматичної системи регулювання. Це дає можливість застосовувати комплекс у про
Розробка автоматичного пристрою
I1 вх, R1 вх, = dUвх / diвх, U1вих, Е1вих, R1вих = dUвих / diвих - вхідний струм, диференціальне вхідний опір, вхідний опір навантаженої схеми, диференціальне вихідний опір соответству
Шпори з теорії автоматів
Білет № 1
Визначення ЦА. Основні поняття теорії автоматів: ЦА кінцеві, синхронні, асинхронні, ідеалізовані, абстрактні, структурні. Абстрактна і структурна теорія автоматів.
ЦА - пристрій,
Підсилювач багатоканальної системи передачі
Де а = 0,6 ... 0,8 - коефіцієнт, що враховує, що частина напруги джерела живлення впаде на резистори ланцюга емітера по постійному струму. Повинні виконуватися наступні умови стосовно до заданої транзісто
Технологічний процес виготовлення мікромодуля етажерочного типу стосовно до серійного виробництва
1.Технічна характеристика об'єкта виробництва.
Мікромодуль етажерочного типу являє собою набір мікроелементів і перемичок на стандартних мікроплат, зібраних у вигляді етажерки і з'єднаних між собою провідниками згідно електричної схемою.
У типовому варіанті мікромодуль заливається епоксидних компаундом для надання йому механічної міцності і захисту мікроелементів від впливу зовнішнього середовища (рис.
Самолетная радіолокаційна станція ЦД-ЗОТ
Перед початком атаки льотчик повинен переконатися в тому, що виявлений літак належить до ворожих збройним силам. Для цього льотчик включає запитувач системи розпізнавання. У разі, якщо виявлений самол
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар