загрузка...

трусы женские
загрузка...
Трансформатори й передача енергії на відстань
Ви придбали холодильник ЗІЛ. Продавець вас попередив, що холодильник розрахований на напругу в мережі 220 В
Особливості та класифікація систем рухомого радіозв'язку (СПРС)
Особливості та класифікація систем рухомого радіозв'язку (СПРС).

СПРС призначені для зв'язку між рухомим абонентом і абонентом ТМЗК або між двома рухомими абонентами.
Принципи організації СПРС:
- повнозв'язна система;
- «Принцип зірки» .

Iji ТМЗК
ЦС

klj

i - lj - kk
i - ЦС - ji - ЦС - k
Повнозв'язна система Принцип зірки

За способом використання каналів зв'язку розрізняють системи:
- з жорстко закріпленими за групою абонентів каналами;
- З полнодоступного пучком каналів.

Adag
bebh
cfci
d ... j
gjek
hkfl
il

Жорстке закріплення Пучок каналів - транкінгового принцип

При однакових умовах (Ротк = 10%, tзан.канала = 2,5 хв / год) у першому випадку обслуговується 60 - 70 абонентів, у другому - 420 абонентів, однак, необхідно визначати метод доступу.
Транкінгового принцип покладено в основу всіх комерційних систем радіозв'язку.

Найбільш поширеним засобом рухомого зв'язку є радіально-зонові (транкінгові) системи та стільникові системи.
Транкинговий система являє собою типову «зірку» .

Стільниковий система має структуру:

БС - базова станція; ЦКПС - центр комутації рухомого зв'язку; ТМЗК - телефонна мережа загального користування.

Транкінгові системи.
Перевагою транкінгових систем є простота управління мережею.
Основні типи датчиків і їх призначення
Людина очима сприймає форму, розміри і колір навколишніх
предметів, вухами чує звуки, носом відчуває запахи.
Радіолокація
Збір інформації про об'єкт здійснюється шляхом їх опромінення та прийому відбитих від них сигналів. Коливання, що виробляються передавачем, за допомогою антени випромінюються в простір і при досягненні об'єкта від
мікрополоскові метод дослідження діелектричної проникності матеріалів на надвисоких частотах
мікрополоскові метод (МП) вимірювання діелектричних параметрів має високу чутливість і дозволяє повністю перекрити частотний діапазон на стику дециметрових і сантиметрових довжин хвиль (де вимірю
Аналіз і моделювання біполярних транзисторів
Загальна еквівалентна схема транзистора, використовувана при отриманні математичної моделі, показана на рис.10-1. Кожен pn-перехід представлений у вигляді діода, а їх взаємодія відображено генераторами струмів. Якщо
Розрахунок підсилювача низької частоти з блоком живлення

Технічне завдання.

Розрахувати схему підсилювача низької частоти з блоком живлення.
Промислове застосування лазерів
В даний час області застосування лазерів розширюються з кожним днем.
16-розрядний генератор псевдовипадкових чисел
Зміст
Введення
1. Основна частина
1.1 Схемотехнічна частина
1.1.1 Перелік елементів
1.1.2 Опис роботи використовуваних елементів
1.1 .3 Опис роботи схеми
1.2 Програмна частина
1.2.1 Алгоритм
1.2.2 Лістинг програми
2
Діагностика відмов елементів і пристроїв автоматичного управління
Ускладнення апаратури різко знижує надійність сучасного радіоелектронного устаткування. Низька надійність призводить до того, що вартість експлуатації такого обладнання протягом одного року перевищує в н
Підсилювач систем контролю радіомовних станцій
РЕФЕРАТ

Курсова робота 32с., 13 рис., 1 табл., 6 джерел, 2 додатки.
Підсилюючих каскадів, ТРАНЗИСТОР, КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕДАЧІ, Частотний СПОТВОРЕНЕ, ДІАПАЗОН ЧАСТОТ, НАПРУГА, ПОТУЖНІСТЬ, термостабілізації, коректує ЛАНЦЮГ, ОДНОСПРЯМОВАНА МОДЕЛЬ.
Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі є методи розрахунку усілітельнх каскадів на основі транзисторів.
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання.
У процесі роботи проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Пояснювальна записка виконана у текстовому редакторі Microsoft Word97.

Зміст

1.Вступ
2.Технічні завдання
3.Расчетная частина
3.1 Визначення числа каскадів
3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ
3.3 Розрахунок вихідного каскаду
3.3 .1 Вибір робочої точки
3.3.2 Вибір транзистора
3.3.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора
3.3.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації
3.3.4.1 емітерний термостабілізація
3.3.4.2 Колекторна термостабилизация
3.3.4.3 Активна колекторна термостабилизация
3.3.5 Розрахунок коригувальних ланцюгів
3.3.5.1 Розрахунок вихідний коректує ланцюга
3.3.5.2 Розрахунок межкаскадной КЦ
3.4 Розрахунок вхідного каскаду
3.4.1 Вибір робочої точки
3.4.2 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора
3.4.3 Розрахунок ланцюга термостабілізації
3.4.4 Розрахунок вхідний КЦ
3.5 Розрахунок додаткових елементів
3.5.1 Розрахунок розділових ємностей
3.5.2 Розрахунок блокувальних ємностей
3.5.3 Розрахунок конденсаторів фільтра
3.5.4 Розрахунок дроселя
4 Розрахунок коефіцієнта посилення всього підсилювача
5 Висновок
Додаток А
Додаток Б

1.Вступ

У цій роботі потрібно розрахувати підсилювач систем контролю радіомовних станцій.
Перехідні процеси в електричних ланцюгах
1. Знаходимо струми і напруги докоммутационного режиму для моменту часу t = (0-). Так як опір індуктивності постійному струму дорівнює нулю, а ємності - нескінченності, то розрахункова схема буде виглядет
Мостовий RC-генератор синусоїдальних коливань з мостом Вина
Ці генератори відрізняються від релаксаційних тим, що до їх складу входять електричні ланцюга або компоненти, що володіють резонансними властивостями. Завдяки їм умову виникнення автоколивань (ку (1, [pic]) вип
Трифазний струм, перехідний процес, чотириполюсник
Для симетричної схеми трифазного ланцюга згідно заданих параметрів виконати наступне :
1.
Підсилювач потужності для 1-12 каналів TV
Досягнення необхідної потужності дає використання схеми каскаду зі складанням напруги. Для корекції АЧХ підсилювача використовуються різні прийоми: введення негативних зворотних зв'язків, застосування межкаскадних до
Побудова інтелектуальних мереж
В останні роки Управління Федеральної поштового зв'язку "Московський поштамт" здійснює свою виробничо-фінансову діяльність в умовах перетворення російської економіки. Спад виробництва, інфляція
Повірка цифрового вольтметра Щ-304
Введення.

Вимірювання струму і напруги є основними при дослідженні різних пристроїв і при контролі їх роботи.
Лінії телефонного зв'язку
ЗМІСТ
Введення
1. Ущільнення ліній ГТС
2
Попередній підсилювач з використанням ОУ
5. Напруга зсуву Uсм - значення напруги, яке необхідно подати на вхід ОУ, щоб на виході напруга була дорівнює нулю. Операційний підсилювач реалізується у вигляді мікросхеми зі значним числом т
Електромагнітна сумісність стільникових мереж зв'язку
Введення
Мережа GSM.

Історія появи мережі.
На зорі розвитку мобільного зв'язку (а було це не так давно - на початку вісімдесятих) Європа покривалася аналоговими мережами самих різних стандартів - Скандинавія розвивала свої системи, Великобританія свої.
Щілинна антена
I. ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ

Елементарний щілинний випромінювач являє собою щілину, прорізану в ідеально провідному плоскому екрані необмежених розмірів
Моделювання сигнатурного аналізатора
Оригінальну роботу завантажуйте у форматі *. zip

ВСТУП.

Широке поширення радіоелектронних пристроїв із застосуванням цифрової обробки сигналів обумовлює підвищений інтерес до питань діагностування їх технічного стану.
Одним з різновидів діагностування цифрових вузлів і блоків є тестове діагностування, застосування якого на етапі проектування та виготовлення цифрових вузлів дозволяє визначити правильність їх функціонування та здійснити процедуру пошуку несправностей.
Багатощілинну волноводная антена
багатощілинну антени являють собою решітки з багатьох випромінюючих щілин, питомих загальним фідером, і застосовуються переважно в якості бортових гостронаправлених антен на швидкісних літаках внаслідок
Дослідження комбінаційних перешкод в аналізаторі спектра міліметрового діапазону довжин хвиль
Перевагою гармоніковий АС ПД є відносна простота, однак вони мають погану чутливих-ність і малий динамічний діапазон, вільний від комбінаційних перешкод. Ці проблеми знімаються при викорис
Організація дротового зв'язку в ОВС (контрольна по спеціальній техніці)
Канал зв'язку є невід'ємним елементом будь-якої технічної системи зв'язку і складається з передавального пристрою, лінії зв'язку та приймального пристрою. Вхідна повідомлення U-вx, підмет пересиланні, надходить на п
Проектування сигнатурного аналізатора
Сигнатурний аналіз розроблений на основі двох застосовувалися раніше способів контролю помилок; першим є спосіб перевірки логічних вузлів в цифровій системі, званої рахунком переходів, а другий - спосіб ко
Елементна база радіоелектронної апаратури-2
Метою роботи є активізація самостійної навчальної роботи , розвиток умінь виконувати інформаційний пошук, користуватися довідковою літературою, визначати параметри та характеристики, еквівалентні схеми
Технологія отримання монокристалічного Si
. кремній є технологічно зручним матеріалом: його легко обробляти, на ньому легко отримувати діелектричні плівки SiO2, які потім успішно використовуються в технологічних циклах;
Розробка компенсаційного стабілізатора напруги на базі операційного підсилювача. Розробка цифрового
Курсовий проект складається з двох частин. Мета першої частини - розробка стабілізатора напруги з використанням операційного підсилювача і схеми захисту від короткого замикання. Мета другої частини - розробка де
Машинна пам'ять
ЗМІСТ

ВСТУП
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПАМ'ЯТЬ І запам'ятовуючих пристроїв
Інформація та пам'ять
Мозок і машина
Основні характеристики, класифікація та ієрархія ЗУ
Ієрархія запам'ятовуючих пристроїв
Магнітні пристрої пам'яті
Магнітна запис
Накопичувачі на магнітних барабанах, дисках, стрічках, картах
Пам'ять на магнітних сердечниках
Інтегральні магнітні елементи пам'яті
Пристрої пам'яті на основі керованого руху магнітних доменів
НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИСТРОЇ ПАМ'ЯТІ
Елементи полупроводнікоивх інтегральних схем
Запам'ятовувальні пристрої на приладах із зарядним зв'язком
Постійні запам'ятовуючі пристрої
Проблема мініатюризації в пристроях напівпровідникової пам'яті
оптичний пристрій ПАМ'ЯТІ
Принципи оптичної пам'яті
Оптоелектронні пристрої пам'яті
ПАМ'ЯТЬ НА ПРИСТРОЯХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
Функціональна електроніка - новий напрямок у мікроелектроніці
сверхпроводнікового ПРИСТРОЇ ПАМ'ЯТІ
кріотрон перемикачі та елементи пам'яті
джозефсонівських тунельні контакти
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МАШИННОЇ ПАМ'ЯТІ
ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Впровадження в практику техніки переробки інформації різних класів обчислювальних машин є характерною рисою сучасного етапу науково-технічного прогресу.
Сторінки: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар