загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по безпеці життєдіяльності » Концепція формування цілісної системи ендоекологічної реабілітації в усіх ланках практичної охорони здоров'я

Концепція формування цілісної системи ендоекологічної реабілітації в усіх ланках практичної охорони здоров'я

Концепція формування цілісної системи ендоекологічної реабілітації в усіх ланках практичної охорони здоров'я на основі принципу і методів детоксикації екологічного простору клітини шляхом управління гуморальним транспортом у позасудинним відділі

У нових екологічних і соціально-економічних умовах традиційні регіональні програми "Здоров'я" не дають очікуваних результатів. Абсолютна залежність перетворень в охороні здоров'я від економічних успіхів в суспільстві, відсутність стабільних джерел фінансування, зміна медико-демографічних показників здоров'я населення, особливо в малих містах (розвиток їх за регресивним типом), низька мотивація здоров'я, повільне впровадження сучасних ефективних медичних технологій ще більше посилили кризу існуючої системи охорони здоров'я.

Перехід до бюджетно-страхової медицини в умовах малих міст, особливо якщо в них не розвинена промисловість, має істотні стримуючі моменти. Виділюваних коштів з обов'язкового медичного страхування (за принципом подушного фінансування), ледве вистачає на заробітну плату медичного персоналу. Під загрозою перебуває подальший розвиток профілактичного та лікувально-оздоровчого напрямку первинної медико-соціальної допомоги через недостатнє фінансування всієї системи охорони здоров'я і служб соціального захисту, через відсутність механізмів заохочення і зацікавленості медичних працівників в цьому важливому розділі роботи. Великі труднощі виникають при розвитку спеціалізованої медичної допомоги у зв'язку з високою її вартістю.

Але не тільки економічні труднощі, а й якість і обсяг медичної допомоги відіграють одну з провідних моментів в оцінці ефективності реалізації програм з оздоровлення населення. Аналіз структури смертності, особливо серед осіб працездатного віку. зниження народжуваності, зростання екологічно залежних захворювань, експертна оцінка качесгве надання медичної допомоги в усіх ланках медико-соціальної допомоги населенню міста Пущина та ефективності використання медичних кадрів показали, що протягом найближчих 10-15 років пріоритетними для малих міст повинні стати в порядку значимості наступні напрямки :

1. Поступовий перехід до інституту лікарів загальної практики і розвиток сімейної медицини перепідготовка дільничних терапевтів, педіатрів, акушерів-гінекологів та підготовка молодих фахівців.

2. Подальше вдосконалення медико-соціальної допомоги жінкам та дітям:

а) робота АТПК

б) дільничного педіатра в дитячих дошкільних установах за принципом "єдиний педіатр"

в) організація загальноміського шкільного реабілітаційно-профілактичного кабінету / центру

г) створення служби психологічної допомоги в місті

д) постійна робота школи "здорового способу життя", самоконтролю і способу регуляції основних функціональних систем організму

е) організація Фонду "Здоров'я дітям" для експертизи якості надання медико-соціальної допомоги сім'ям, залучення позабюджетних коштів фінансування індивідуальних програм ЕРЛ-К.

3. Зміцнення служб реанімації, інтенсивної терапії, швидкої медичної допомоги, лікувально-діагностичних підрозділів екстреної медичної допомоги, особливо їх кадрового потенціалу та підвищення якості їх медичного та лікарського забезпечення.

4. Організація моніторингу екологічно значущих патологічних станів і розробка програм ендоекологічної іммуннореабілітаціі на всіх рівнях організацій медико-соціальної допомоги. Удосконалення роботи Центру клінічної імунології та ендоекології

5. Перебудова стаціонарної медичної служби з організацією денного стаціонару, стаціонару вдома, стаціонару короткого перебування пацієнтів, стаціонару сестринського догляду. Розширення функціональних обов'язків середнього мед.персонала.Работа фельдшерських бригад з контролю за станом здоров'я престарілих осіб та за пацієнтами, що мають важкі хронічні захворювання і організація ендоекологічної реабілітації на дому.

6. Технічне переозброєння і зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ.

7. Децентралізація системи управління на регіональному рівні, передача основних фондів ланці первинної медико-соціальної допомоги населенню міста (відкриття субрахунків кожному лікарю загальної практики та спеціалізованим службам), оцінка ефективності їх діяльності за кінцевим результатом з акцентом на профілактику.

8. Перехід від переважно лікувальної медицини до профілактичної, оздоровлення умов життя людей, забезпечення зацікавленості кожного в збереженні свого здоров'я. У соціальному аспекті основна увага повинна бути приділена первинній профілактиці, до завдань якої входить створення і розробка умов, що сприяють збереженню здоров'я та зменшення негативного впливу факторів ризику.

Вторинна профілактика спрямована на якомога раннє виявлення захворювань шляхом скринінгу і моніторингу. Третинна профілактика спрямована на попередження загострень, переходу хвороб з легкої стадії у більш важку, що приводить до інвалідності і смерті. У медичному аспекті це профілактика хвороб та інших негативних наслідків життєдіяльності людини і профілактика як зміцнення і вдосконалення здоров'я людей.

Досвід роботи з населенням з питань профілактики показує малу ефективність вторинної та третинної профілактики, а убоге фінансування практично нанівець звело зусилля з первинної профілактики. Знадобився новий підхід до організації лікувально-оздоровчих заходів вже на сімейному рівні.

В основу системного підходу сімейної профілактики та оздоровлення закладено навчання населення основам ендоекології, навичкам гігієни, ідеології здорового способу життя, принципам самоконтролю та саморегуляції основних фізіологічних систем організму, екологічне виховання. Навчання ведуть дітей та їх батьків, використовуючи ігрові прийоми, барвисті буклети, музику і т.д., не роблячи ставки на швидкий ефект, а поступово змінюючи свідомість пацієнтів і підвищуючи їх відповідальність за своє здоров'я.

При оцінці ж ефективності діяльності первинної медико допомоги слід включати наступні показники:

відповідність обстеження та лікувально-оздоровчих заходів медико-економічним стандартам

якість діагностики морфо-функціональних відхилень і ефективність ендочкологіческіх реабілітаційних заходів, зниження частоти знову виявлених хронічних захворювань у дітей і підлітків:

частота і тривалість загострень хронічних захворювань

розбіжність поліклінічних діагнозів і діагнозів стаціонару

задоволеність пацієнтів якістю та обсягом наданої медичної допомоги.

Статистика наростаючого погіршення здоров'я по м Пущине узгоджується з даними по Російської Федерації (Венедиктов А. В., 1994; Баранов А.А., 1995). Всі нові фізичні, хімічні та біологічні фактори навколишнього середовища погіршують екологію клітини організму людини. Навіть після короткочасного впливу цих несприятливих факторів в організмі накопичуються токсини і запускається патологічна ланцюг причинно-наслідкових відносин, що ведуть до розвитку інтоксікоза та екологічної хвороби. Екологічна хвороба тривалий час може себе не проявляти. Таке приховане розвиток робить се особливо небезпечною, оскільки клінічні ознаки нерідко з'являються тоді, коли організму завдано значної або непоправної шкоди. Будь патогенний фактор може створити умови прояву токсичного ефекту надходять в організм інших біологічно чужих речовин (Левін Ю.М., 1969-1995 рр .: Істамов X.І., 1994; Рузибаліев Р.М. 1987 та ін.). Клінічні прояви екологічної хвороби надзвичайно різноманітні. З'являється загальне нездужання, швидка стомлюваність, почуття розбитості, млявість, незрозуміла агресивність або депресія, порушення апетиту, сну, зниження працездатності. Потім приєднуються часті простудні та / або-інфекційні захворювання. Подальший розвиток патологічного процесу залежить від порушення ендоекологічного балланса в тому чи іншому органі "мішені" або системі. Профілактика і лікування ендоекологічної патології в основному базується на загальнозміцнюючих та симптоматичної терапії. В основі лежать засоби і методи корекції тканинного і лімфососудістого транспорту. Були створені принципи і методи лікування шляхом стимуляції лімфатичного дренажу тканин, лімфососудістого транспорту, бар'єрної функції лімфатичних вузлів, що підвищувало імунітет. Створена теорія управління гуморальним транспортом в системі: кровоносну капіляр-інтерстіцій-лімфатіческій капіляр і розроблені засоби і методи, дозволили в десятки разів підсилити ефект детоксикації.

За даними провідних фахівців-лімфології для того, щоб наблизитися до клітки, будь-яка надійшла з кровоносної капіляра молекула повинна пройти в позаклітинній речовині шлях, який якщо його перевести з мікроскопічних масштабів в макроскопічні, склав би в ряді тканин навіть не сантиметри, а метри. Цей шлях долається за допомогою молекул води. Вона ж здійснює і евакуацію виділених клітиною метаболітів. Забезпечення чистоти середовища проживання клітин еволюційно виявилося важливіше, ніж забезпечення харчування: останнє доставляє тільки одна транспортна система кровоносна, а очисну функцію здійснюють дві кровоносна і лімфатична.

Як вже говорилося, що проникли в організм екологічні отрути концентруються в міжклітинному речовині. Процес очищення складається з двох етапів:

(1) видалення отрут з міжклітинної речовини в лімфу та кров,

(2) зовнішнього їх виведення.

За перший етап відповідальний тканинної гуморальний транспорт, за другий екскреторні процеси.

Біологія і медицина, токсикологія та профпатологія накопичили колосальний матеріал про реакцію організму на токсичні речовини і отрути. При всій специфічності екологічного отруєння, деякі з накопичених відомостей надзвичайно важливі. Для розглянутої нами проблеми особливе значення мають дані про різноманіття механізмів дії отрут і, зокрема, свідоцтва того, що в багатьох випадках воно не пов'язане з необоротним пошкодженням клітинної структури або образорваніем стійких комплексів "рецептор + отрута". Досить частим є варіант, коли токсична речовина розподіляється в навколо-просторі і пригнічує життєдіяльність клітин опосередковано через порушення обмінних процесів. Між надходженням отрути і загибеллю клітин виявляється часовий інтервал, що надає реальний шанс прибрати його з навколо-речовини. При іншому механізмі комплексоутворенні отрути з клітинними рецепторами виникають комплекси часто не відрізняються стійкістю. Це дозволяє, не пошкодивши клітку, звільнити її від отрути і потім очистити від нього навколо-речовина. Крім того, не завжди проникший в клітку отрута одразу ж її вбиває. Клітка самоочищається, виділяючи токсичні метаболіти у міжклітинний речовина. Наявність такого роду механізмів висвічувало перспективність ідеї детоксикації позаклітинного сектора.

При хронічній екологічної інтоксикації в крові, складовою 5% маси організму, міститься вельми незначна частина токсинів, розподілені по всьому водним фазах і складовим 70-75% маси організму. Видалення токсинів з крові без їх видалення з інших водних середовищ не дає радикального ефекту. Токсини залишають міжклітинний речовина з великими труднощами. Саме це зажадало стимулюючих впливів на водний транспорт.

Природно, що засоби і методи, що входять до лікувально-оздоровчий комплекс ЕРЛ-К, в чому відрізняються від використовуваних в лікарняних умовах. На тлі впливів на лімфатичну систему і гуморальний транспорт в певній послідовності здійснюється оптимізація функцій імунітету, обміну речовин. травної, видільної та інших систем, проводиться загальнозміцнююча терапія і багато інших видів оздоровлення. З комплексу ЕРЛ-К виключені травмуючі пацієнта процедури.

Використання з метою детоксикації плазмоферезу і гемосорбції надає ефект, коли значна частина токсинів все ж проникає через грудну протоку в кров. При тривалій хронічної шпоксікаціі малих, цл лсснобіотіковечі травмуючі методи не дають належного ефекту, так як

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар