загрузка...

трусы женские
загрузка...
Вимога безпеки при проектуванні машин і механізмів.
При проектуванні необхідно враховувати психофізіологічні і фізичні особливості організму людини, а також його антропологічні дані.
Гігієна харчування
Шматок хліба насущного є, був і залишається однією з найважливіших проблем життя, джерелом страждань, іноді задоволення, в руках лікаря - могутнім засобом лікування, в руках неведому - причиною захворівши
Вплив радіоактивного забруднення на сільське господарство
В даний час і в перспективі особливо гостро постає проблема екологічної безпеки навколишнього середовища, екологічно безпечного природокористування при зростаючих антропогенних навантаженнях.
Обслуговування обладнання
Працівники, Які не беруть участі у проведенні розшлаковування та обдування котла, продування ніжніх точок, а такоже у разі несталіх та аварійніх режімів повінні буті віведені у безпечне місце.
Як вижити, працюючи з комп'ютером
Платою за неправильне поводження з ним можуть стати знижена працездатність, погіршення здоров'я, депресія, проблеми в сексуальному житті. Є ще цілий ряд негативних наслідків, які людина часто ніяк не пов'язує з роботою на комп'ютері.
Ураження електричним струмом
ЗМІСТ

Введение..............................................................................................
1. Дія електричного струму на організм людини ...................................
2
Електробезпека

1 . Випробування кабельних ліній
1.1
Виробничий травматизм
Займаючись питанням виробничого травматизму, слід розуміти корінні причини цього явища. Такими можна вважати не ті причини, що безпосередньо призводять до травматизму (наприклад, низька якість оборудова
Психофізіологічні особливості людини
Фізіологія (від грецьких: physis - природа і logos - вчення, наука), наука про життєдіяльність, як цілісного організму, так і його окремих частин - клітин, органів, функціональних систем.
Вироблення рекомендацій по захисту оператора ЕОМ від впливу СДОР
Методика оцінки хімічної обстановки. Рекомендації щодо захисту.
Руйнування будівель при аварійних вибухах побутового газу
Для зменшення наслідків аварійних вибухів всередині газифікованих житлових будинків необхідно визначити основні чинники , що визначають їх стійкість при впливі вибухових навантажень.
Способи та порядок проведення робіт із знезараження
Знезараження території. Знезараження будівель і споруд. Способи дезактивації заражених поверхонь, будівель і споруд . Дегазація і дезинфекція заражених поверхонь будівель або споруд.
Електробезпека
Дія електричного струму на організм людини. Кількісні оцінки. Класифікація приміщень по небезпеки поразки ел. струмом (ПУЕ-85).
Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
В результаті травми або професійного захворювання можлива втрата працездатності. Ступінь втрати працездатності та групу інвалідності з 1 вересня 1996 визначають установи державної служби медико-соціальної експертизи.
Захист навколишнього середовища від рухомих джерел викидів
Автомобільний транспорт. Наземний транспорт. Залізничний транспорт. Повітряний і космічний транспорт. Водний транспорт. Річковий транспорт. Морський транспорт. Трубопровідний транспорт.
Ядерні реактори
Чи небезпечна ядерна енергетика? Цим питанням особливо часто стали задаватися останнім часом, особливо після аварій на атомних електростанціях Тримайл-Айленд та Чорнобильської АЕС. І якщо небезпека все ж має
Служба охорони праці
Відповідно до статті 217 Трудового кодексу Російської Федерації в кожній організації, що здійснює виробничу діяльність, з чисельністю понад 50 працівників створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці.
Тероризм
Попереджувально-захисні заходи. Дії населення при загрозі теракту. Дії при виявленні вибухового пристрою. Поведінка потерпілих. Обов'язки посадових осіб при виникненні загрози терористичного акту.
Основи електробезпеки при виконанні лабораторних робіт
Що таке електробезпека. Які причини і наслідки електротравм. Які умови ураження електричним струмом. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки. Як розрізняються виробничі приміщення за доступністю електрообладнання.
Деякі аспекти накопичення 90Sr і 90Y в березовому соку
Методами радіометрії проаналізовано накопичення 90Sr і 90Y в березовому соку. Досліджено динаміку об'ємної активності зазначених радіонуклідів в березовому соку протягом 720 годин.
Види ураження електричним струмом
Електрична травма - це чітко виражене місцеве пошкодження тканин організму, викликане впливом ел. струму або дуги. Зазвичай це ураження шкіри, зв'язок і кісток. У більшості випадків ел. травми виліковуються повністю або частково.
Атестація робочих місць за умовами праці. Сертифікація виробництва на відповідність вимогам безпеки праці.
Атестація робочих місць за умовами праці - це система аналізу та оцінки стану робочих місць. Метою атестації може бути: проведення оздоровчих заходів; ознайомлення працюють з умовами праці
Снігові лавини і туризм
Поняття, визначення та типи лавини. Ознаки лавинної небезпеки. Правила, що забезпечують безпеку при відвідування гір.
Методичні підходи, форми і методи регулювання зайнятості слабозахищених верств населення (молоді)
Методологічні основи технологій регулювання зайнятості. Технології регулювання зайнятості молоді.
Дорожньо-транспортна пригода.
Дорожньо-транспортна пригода.
Ядерна зброя
Ядерні боєприпаси. Принцип пристрою ядерних, термоядерних, нейтронних боєприпасів. Коротка характеристика засобів застосування ядерних боєприпасів
Психічні особливості людини
Психологія праці зароджувалася в процесі вивчення відповідності професійних навичок вимогам робочого місця і грунтувалася на принципах і методах індивідуальної психології.
Безпечна життєдіяльність людини
Забезпечення безпечної життєдіяльності людини. Програмний комплексу для контролю готових виробів, діагностики та ідентифікації дефектів обладнання.
Метеорологічні умови на промислових підприємствах
Основні поняття та визначення. Нормування метеорологічних умов. Захист від аномальних метеорологічних умов.
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар