загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з реклами » Організація рекламної діяльності на підприємствах готельного комплексу

Організація рекламної діяльності на підприємствах готельного комплексу

Міністерство освіти Російської Федерації

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ І РОЗВИТКУ РИНКУ

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ


Спеціальність: 061100 Менеджмент
Спеціалізація: 061117 Готельний і туристичний бізнес

Дипломний проект на тему: Організація рекламної діяльності на підприємствах готельного комплексу (на прикладі готелю «Холідей Ін Москва Виноградово »


Студентка: целев. групи« Царицино » Аржанов Катерина
Керівник: к.е.н., доцент Жукова М.А.

Москва 2002

Зміст

Введення

3

I. Аналіз виробничо-господарської діяльності

7 готелю «Холідей Ін»

1.1 Загальна характеристика діяльності готелю

7
1.2 Аналіз основних показників діяльності готелю

12
1.3 Соціально-демографічна характеристика персоналу

22
1.4 Аналіз організаційної структури управління готелю

23
1.5 Аналіз діяльності готелю по рекламної концепції

«Холідей Ін»

34


II . Теоретичні аспекти організації рекламної діяльності на підприємствах індустрії гостинності

35

1.2 Реклама в сучасній ринковій економіці

35
2.2 Реклама як форма маркетингових комунікацій

36
2.3 Планування рекламної компанії

41
2.4 Маркетингові цілі рекламної компанії

48
2.5 Психологія реклами

52
2.6 Емоційний аспект рекламного впливу

56

III.Рекомендаціі щодо вдосконалення організації рекламної

Концепції готелю «Холідей Ін»

66
3.1 Основний підхід до організації рекламної діяльності

66
3.2 Потенційні споживачі реклами

68
3.3 Коротка характеристика рекламоносіїв, які можуть бути використані в рекламі «Холідей Ін»

69
3.4 Рекламне забезпечення готелю

76
3.5 Конференц-виставкова діяльність

81
3.6 Роль «Паблік рилейшнс» в стратегії рекламної діяльності

Холідей Ін »

85
3.7 Робота із засобами масової інформації

86
3.8 Оцінка ефективності рекламно-видавничої діяльності

87

Висновок

91
Література

93

Введення

В якості теми дипломного проекту мною була обрана наступна:
«Організація рекламної діяльності на підприємствах готельного бізнесу» .
Актуальність обраної теми полягає в тому, що умовах сучасного економічного ринку, століття жорстокої конкуренції підприємств готельного бізнесу важливим напрямком діяльності готелів є вивчення ринку, проведення маркетингових досліджень - забезпечення рекламної діяльності готелю.

У теперішній же час реклама, будучи постійним супутником людини, щодня і масовано впливаючи на нього, грає істотну роль в житті людського суспільства. Ця роль не обмежується ні рамками засобів масової інформації, ні навіть всієї ринкової діяльності. Особливо велике значення реклами в областях економіки і суспільного життя. Можна відзначити так само її значну освітню та естетичну роль.

Економічна роль реклами реалізується в тому, що вона сприяє зростанню суспільного виробництва, обсягу капіталовкладень і числа робочих місць. Реклама також підтримує конкуренцію, розширює ринки збуту, сприяє прискоренню оборотності засобів, чим підвищує ефективність суспільного виробництва. Значення реклами в цілому може бути продемонстровано на законі надвиробництва. Він говорить, що в економіці, що виробляє більше товарів і послуг, ніж їх може, спожито, реклама виконує дві основні задачі:

- інформує про альтернативи вибору;

- Надає компаніям більш ефективний засіб змагання за гроші споживачів.

Крім потужного впливу реклами на всі галузі економіки необхідно відзначити, що рекламна діяльність сама по собі є найбільшою галуззю господарювання, об'єднуючою сотні тисяч спеціалізованих рекламних фірм із загальним річним оборотом в сотні мільйонів доларів і дає роботу мільйонам людей . Велика також суспільна роль реклами. Щоденна вплив реклами на мільярди потенційних покупців сприяє формуванню певних стандартів мислення і поведінки різних верств населення в кожній країні і в усьому світі. Уїнстон Черчілль сказав з цього приводу наступне: «Реклама ... породжує потреби в більш високому рівні життя. Вона ставить перед людиною мету забезпечити себе і свою сім'ю кращим житлом, кращим одягом, кращою їжею. Вона стимулює його старанність і продуктивність. Не можна не відзначити значну освітню роль реклами. В процес впровадження нових прогресивних товарів і технологій.
Вона сприяє поширенню знань з різних сфер творчої діяльності, прищеплює споживачам певні практичні навички.
Реклама прискорює адаптацію нового і не випробуваного, тим самим, просуваючи прискореними темпами технічний прогрес у промисловості і втілення в реальність кращого життя для всіх.

Завдання реклами в сучасній ринковій економіці доведення товарів від виробництва до населення, формування попиту на них з урахуванням соціально демографічних особливостей окремих груп споживачів з метою спонукати до придбання тих чи інших товарів (послуг).

Тому здатність реклами впливати на людину і створювати попит на товари дозволяє використовувати її для виховання розумних потреб, естетичних смаків і запитів населення.

Своєрідність рекламного ринку полягає в його динаміці. Кордони цього ринку безперервно розширюються за рахунок появи міжнародних мереж рекламних агентств, обмін міжнародним досвідом, перетворення промислових концернів у міжнародні галаконцерни, широкий розвиток міжнародних зв'язків. Нові можливості для реклами відкриваються у зв'язку з інтернаціоналізацією галузей засобів масової інформації. Супутникове і кабельне телебачення, комп'ютерна мережа стають міжнародними, з'являються нові газети, журнали, радіо-і телеканали, відомі в ряді країн, - все це створює сприятливі умови для замовників реклами в засобах масової інформації та для діяльності рекламних агентств, які здійснюють вибір відповідних рекламних засобів . Таким чином, в сучасних умовах реклама стає транснаціональною, а рекламні компанії - міжнародними.

Витрати на рекламу, складаючи витрати обігу, в кінцевому рахунку, перекладаються на споживача, збільшуючи ціну товарів. Однак від витрат на рекламу отримує вигоду і суспільство. Реклама не тільки дозволяє отримувати інформацію про товари, але також дає можливість демонструвати безкоштовні телепрограми, освітні передачі і т.д., оскільки вартість виробництва таких програм оплачується рекламодавцями.

В теж час протягом усього періоду існування реклама піддається критиці з багатьох напрямків. Серед основних і найбільш часто вживаних доказів критики: нераціональне використання ресурсів фірм-рекламодавців і суспільства в цілому, зростання витрат і, в кінцевому підсумку, роздрібних цін. Реклама критикують також за те, що забезпечує отримання деякими рекламодавцями незаслужено високого прибутку; дає марну, вводить в оману інформацію і використовуючи свої потужні рекламні бюджети, нав'язують суспільству непотрібні товари, генеруючи попит там, де до цього його не існувало.

Важливо також відзначити, що точно визначити ефективність реклами в індустрії гостинності, рекламної кампанії в більшості випадків не представляється можливим. Не можна точно встановити який ефект дала реклама. Тому, враховуючи психологічний вплив реклами на потенційного споживача, необхідно давати рекламу в підтримуючому режимі. Ніколи і ні за яких обставин не можна йти з рекламного ринку. Відмова від рекламної діяльності рівносильний відходу з ринку. Переставши бути помітною, компанія побічно підтверджує свої наміри залишити зайняту нішу, поступаючись конкурентам.

Своєрідність рекламного ринку в Росії полягає в його динаміці.
Кордони цього ринку безперервно розширюються за рахунок появи нових готельних підприємств і, відповідно, нових клієнтів. Реклама в інтересах ринку наполегливо нав'язує аудиторії свої цінності, активно формуючи масову свідомість, тиражуючи моральний кодекс і життєві орієнтації її замовників.

Таким чином, в Росії в умовах ринкових відносин починає створюватися свій російський рекламний ринок готельних послуг.
І нарешті, найважливіша задача реклами-збільшення прибутку.

Об'єктом дослідження обрана готель «Холідей Ін» .

Метою роботи є показати значимість рекламної діяльності в сучасних умовах, її роль і вдосконалення в готелі «Холідей Ін»
Дана мета передбачає вирішення в роботі таких завдань:

- аналіз загальної характеристики готелю

"Виноградово";
- Аналіз організаційної структури управління готелю;
- Аналіз основних показників діяльності готелю;
- Аналіз рекламної діяльності та її ролі в індустрії гостинності;
- Психологічні, емоційні, колірні аспекти реклами;
- Вдосконалення рекламної концепції та її ефективність в готелі
"Холідей Ін"

I. Аналіз виробничо-господарської діяльності готелю «Холідей Ін
Москва Виноградово »

1.1 Загальна характеристика діяльності готелю

Готель" Холідей Інн Москва Виноградово "належить до готельної ланцюга" Холідей Інн Готелі та Курорти ", яка в свою чергу до серпня
2001 входила в Асоціацію Bass (Holiday Inn Hotels and Resorts,
Express by Holiday Inn, Crown Plaza, Inter-Continental, Holiday Inn Garden
Court). А з вересня 2001 входить в асоціацію "6 Continents» .
Готелі "Холідей Інн Готелі та Курорти" можна віднести до такого типу готелів як сімейні. Ідея створення таких готелів прийшла в голову Кеммону
Вілсону з міста Мемфіс штату Теннессі в 1952 році. Він багато подорожував і ніде не був задоволений якістю послуг, що надаються в готелях. К
1964 було побудовано вже 500 готелів, які об'єднував девіз "Stay with someone you know" - що означає - "В кожному готелі ланцюжка Ви будете почувати себе як вдома, і якість обслуговування буде на відповідному рівні ". У 1960 році був відкритий 1-ий готель в США, а в 1968 - в Європі.
Вілсон одним з перших впровадив багатофункціональне використання комп'ютерів, а також соціальні програми, що дають додаткові переваги для співробітників, які стали безпосередніми учасниками того процесу, який дозволив створити розгалужену по всьому світу систему готелів.

У 1978 році компанія Bass, що спеціалізується на виробництві спиртних напоїв і пива, викуповує майно "Холідей Інн". На початку 80-х примикає Crawn Plaza, в 1998 році - Inter-Continental (у цих двох ланцюгів - готелю на 6 континентах в 95 країнах).

У 2001 році Bass продає своє основне виробництво і змінює назву на "6 континентів" (проводився конкурс на кращу назву серед персоналу всіх готелів, що належать Bass).
На сьогоднішній день назва "6 континентів" об'єднує понад 3000 готелів у більш ніж 95 країнах.

Готель

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар