загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з реклами » Реклама в пресі

Реклама в пресі

Реклама в пресі

Реклама в пресі включає в себе самі різні рекламні матеріали, опубліковані в періодичній друку. Їх можна умовно розділити на дві основні групи: рекламні оголошення і публікації оглядово-рекламного характеру, до яких відносяться різні статті, репортажі, огляди, що несуть іноді пряму, а іноді і непряму рекламу.

Рекламне оголошення - платне, розміщене в періодичній пресі рекламне повідомлення. У класичному варіанті оголошення починається з великого рекламного заголовка-слогана, який в стислій формі відображає суть і перевага комерційної пропозиції рекламодавця. Основна текстова частина рекламного оголошення, набрана більш дрібним шрифтом, докладно, але небагатослівно викладає суть рекламного звернення, виділяє корисні для споживача властивості продукції та її переваги. В кінці оголошення наводиться адреса (у разі необхідності - телефон, факс або інші реквізити), по якому споживачеві слід звертатися.

Треба відзначити, що останнім часом все частіше при публіка ції рекламного оголошення разом з ним друкується поворотний відрізний купон або бланк-замовлення.

Художнє оформлення рекламного оголошення повинне, по можливості, відповідати його змісту. Основні елементи фірмової символіки (товарний знак, фірмовий блок) бажано виділяти.

Статті та інші публікації оглядово-рекламного характеру являють собою, як правило, редакційний матеріал (у закордонній практиці переважне право на його розміщення надається клієнтам, постійно публікують платні рекламні оголошення), написаний у формі огляду про діяльність підприємства або у формі інтерв'ю з його керівниками, діловими партнерами і споживачами. Вкрай бажано, щоб такі матеріали були добре ілюстровані - велика текстова частина без ілюстрацій сприймається не дуже ефективно. У художньому оформленні таких статей також бажано широко використовувати фірмову символіку.

Для публікації рекламних оголошень і статей оглядово-рекламного характеру використовують такі види періодичних видань, як газети, журнали, бюлетені, різні довідники, путівники і т. П.

Залежно від тематики всі періодичні видання преси можна класифікувати на суспільно-політичні та спеціалізовані (різні галузеві видання, преса по інтересах). В суспільно-політичних виданнях публікуються переважно рекламні оголошення про товари та послуги, розраховані на широкі верстви населення.

Рекламні оголошення про товари та продукції промислового призначення, розраховані на прочитання фахівцями тих чи інших галузей промисловості, науки і техніки, доцільніше публікувати у відповідних спеціалізованих виданнях.

В силу своєї оперативності, повторюваності і широкого поширення реклама в пресі є одним з найефективніших засобів реклами.

В ряді зарубіжних країн витрати на неї становлять значну частину всіх коштів, що витрачаються на рекламу. Впевнено набирає темпи цей вид реклами й у нашій країні. З кожним роком збільшується число суспільно-політичних і спеціалізованих видань, що приймають замовлення на публікацію рекламних оголошень.

Для того, щоб реклама в пресі досягла бажаної групи потенційних покупців, треба вибрати найбільш підходящі видання. Для цього необхідно, перш за все, скласти перелік газет, журналів та різного роду додатків до них, включаючи відомості про тиражі. З усього різноманіття друкованих видань слід відібрати ті видання, які можуть бути використані для реклами пропонованих товарів (послуг тощо. П.). Прочитавши декілька найбільш важливих матеріалів у двох-трьох останніх номерах якого-небудь видання, як правило, можна скласти думку про те, чи становлять вони інтерес для потенційних покупців рекламованого вами товару.

Важливо вивчити читацьку аудиторію друкованого видання особливо тоді, коли мова йде про видання для торгівлі, промисловості та професійних кіл. Наприклад, медичні журнали загального напрямку можуть досягати десятків тисяч лікарів, тоді як періодичне видання, присвячене суто спеціалізованому розділу медицини, можливо, читають менше тисячі осіб. Але це можуть бути як раз ті самі люди, яких бажано охопити рекламою.

Оцінка достоїнств видань, що відбираються для використання в рамках планованої рекламної кампанії, в чому спирається на здоровий глузд. Існує, однак, і математичний метод порівняння, який виявляється корисним на стадії попереднього планування рекламної кампанії. Взявши показник продажів-нетто конкретного видання і вартість смуги реклами в ньому, за допомогою простої формули отримаємо показник вартості реклами в розрахунку на тисячу читачів:

Pч = Pn / T * 1000

де Рч - показник вартості реклами в розрахунку на тисячу читачів, руб .; Рn - вартість смуги реклами в конкретному виданні, руб .; Т - показник продажів-нетто видання (тираж видання), прим.

Так, якщо журнал тиражем 100 тис. Примірників (показник продажів-нетто) бере за смугу реклами 18500 тис. Руб., Вартість реклами в розрахунку на тисячу читачів складе:

Pч = 18500000/100000 * 1000 = 185000руб

Але цей показник не завжди може служити по-справжньому надійним і точним орієнтиром, оскільки розміри смуг в різних виданнях різні і, крім того, читацькі аудиторій різних видань можуть істотно відрізнятися за часткою потенційних покупців рекламованого товару.

Значну роль при виборі видання для розміщення реклами грає його періодичність. Щоденну газету викидають протягом доби. До місцевої щотижневої газеті або щотижневому журналу нерідко звертаються кілька разів і зберігають сім днів. Щомісячні журнали мають ще більш довге життя і можуть зберігатися у вигляді добірок протягом багатьох років.

Щоденні газети рідше читаються кількома членами сім'ї в порівнянні з щотижневими, хоча до вечірніх виданням часто і регулярно звертаються за інформацією про телевізійних програмах. Щотижневі і щомісячні журнали іноді після прочитання їх членами сім'ї передають друзям.

З іншого боку, щоденні газети надають можливість опублікувати рекламу в конкретний день і повторювати звернення кілька разів протягом тижня. Крім того, вони можуть надавати рекламі атмосферу подієвості та актуальності, а той факт, що їх швидко викидають, спонукає читачів до негайних дій.

Отже, періодичність видання є важливим чинником, який необхідно брати в розрахунок при плануванні рекламної кампанії. Очевидно, що щоденні і щотижневі видання можна використовувати для надання миттєвого впливу і створення атмосфери актуальності. А ось щомісячні видання на додаток до своєї споконвічної ціннісної значимості можуть грати і роль довготривалих нагадувань.

Вигоди використання неперіодичних видань, які виходять приблизно раз на рік, і щорічників не можна вважати безперечними. Можливо, найкраще взяти за правило купувати місце тільки в тих з них, якими, як вам відомо, постійно користуються в якості довідкових посібників. Але навіть і в цих випадках слід добиватися, щоб оголошення було надруковано в найбільш цікавому місці поруч з підходящим редакційним матеріалом.

Кілька слів про колір. Використання процесу багатобарвної друку при відтворенні фотографій, малюнків або слайдів обходиться дуже дорого, але в особливих випадках може виявитися цілком виправданим. Іноді буде більш економно помістити оголошення в чорно-білому варіанті і закликати читачів висилати запити на наявні у вас видання в кольорі.

Проте якщо використовувати багатобарвну рекламу в торговому або технічному журналі, корисно буде попередньо з'ясувати, у що обійдеться вплетення в цей журнал кольоровий листівки або проспекту, надрукованих окремо.

Крім багатобарвних оголошень, можна замовити смугу або половину смуги з використанням, крім чорного, якогось другого стандартного кольору - зазвичай синього, червоного або жовтого. Використання одного і того ж кольору протягом всієї рекламної кампанії залучає до реклами більше уваги і сприяє підвищенню її впізнаваності. Так що цей прийом може виявитися надзвичайно цінним, а можливість використання певного другого кольору може служити важливим критерієм у процесі вибору видання. Доречно зазначити, що оголошення в газеті, яке надруковано другим кольором, читають на 22 відсотки людей більше, ніж надруковане чорно-білим.

Завершивши попередній огляд всіх видань, які можуть виявитися корисними при проведенні рекламної кампанії, рекламодавець або рекламне агентство можуть приступити до вибору найбільш підходящих, скласти їх список і зробити перші кроки до безпосередньої закупівлі місця під рекламу.

Місце розташування реклами у виданні може у величезній мірі позначитися на її ефективності. Наприклад, оголошення розміром в чверть смуги на останніх сторінках журналу серед маси аналогічних має менше шансів бути поміченим і прочитаним порівняно з точно таким же оголошенням, поміщеним в однині поруч з важливим редакційним матеріалом.

Доведено також, що місце оголошення на смузі і навіть сама смуга, на якій це оголошення надруковано, можуть мати певне значення. Багато рекламодавців вважають, що ідеальним є розміщення оголошення в правому верхньому куті правої смуги, хоча на увагу читача, звичайно ж, впливає і безліч інших чинників, таких, як розташовані по сусідству з-Оголошення матеріали, дизайн самого оголошення і ступінь його контрастності по відношенню до іншим матеріалам смуги. Так, якщо смуга перевантажена шрифтом і важкими ілюстраціями, оголошення в вигляді прямокутника з кількома словами тексту в оточенні ши рокіх прогалин приверне до себе увагу незалежно від місця його розташування.

Деякі видання - особливо торговельні та технічні - будують свої макети таким чином, що оголошення завжди опиняються поруч з якимись редакційними матеріалами. Аналогічним чином поступають і газети, де оголошення нерідко примикають до редакційних колонок або розташовуються недалеко від них.

Проте сусідство з редакційними або подійними матеріалами - не єдине обставина, яку необхідно враховувати. Було б протиприродно поміщати оголошення на товар, що купується виключно жінками, на спортивній смузі газети, основними читачами якої є чоловіки. Реклама товару для самодельщиков буде недоречна поруч з матеріалом для дітей, але, швидше за все, дасть хороші результати по сусідству зі статтею про догляд за будинком та його поточному ремонті.

У багатьох випадках місце розташування реклами виявляється настільки важливим, що необхідно точно домовитися про нього з

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар