загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з реклами » Аналіз ефективності комерційної реклами

Аналіз ефективності комерційної реклами

Аналіз ефективності комерційної реклами План I. Методологічний розділ
1.1. Аналіз проблемної ситуації
1.2.Інтерпретація основних понять.
II.Методологіческій розділ
2.1.Обоснованіе методів збору емпіричних даних:
2.3. Календарний план дослідження
2.4. Порядок підготовки дослідницької групи.
2.5.Смета витрат на проведення дослідження.

1. Методологічний розділ
1.Анализ проблемної ситуації

В даний час в Росії реклама стала таким же предметом суспільного життя як телебачення . Неможливо собі уявити, що б 10-15 років тому під час перегляду кінофільму, глядач піддавався впливу реклами, пропонує купити, спробувати, вкласти і т.д. Це може радувати, дратувати, але реальність така.

Неосвоєних і маштабноость російського споживчого ринку створює благодатний грунт для вітчизняних, а особливо іноземних фірм, сильно витрачаються на рекламу на нових ринках.

За оцінками практично всіх фахівців, ринок реклами як економічне явище виник в Росії в 1992 році. Так, за даними фахівців лише з листопада 1991 з'явилися більш-менш помітні обсяги реклами в пресі (в першу чергу в газетах "Известия" і "Правда"), лише через рік - з осені 1992 виникла в серйозних обсягах реклама на телебаченні.

В оцінках Обсягу рекламного ринку Росії дані фахівців розходяться. Так, Олександр Назайкин (1) наводить такі викладки: у 1991 році рекламні витрати в россии не перевищували 3 млн. дол (зараз-це місячний обсяг реклами на телебаченні таких фірм як "Procter & Gamble" або "Mars-Росія"). У 1992 році обсяг рекламного ринку склав близько 51 млн. дол, в 1993 році - понад 220 млн. Так в преведенного нижче таблиці відображено те, як розвивався рекламний ринок у Росії.

Таблиця № 1
Обсяг Російського рекламного ринку в доларах США.

Канали распостранения 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Газети та журнали 28-32            
Телебачення              
Інші              
Всього              

При таких обсягах вкладень у рекламу дуже гостро постає проблема аналізу ефективності комерційної реклами.

Хто займається

Ефективність реклами виражається у вивченні знайомства цільової аудиторії з інформацією про досліджуваної фірми і її товари, а також про те, що саме про них відомо, який образ фірми і товарів сформувався і яке ставлення до них.

Створити уявлення про товари і фірмі, а тим більше сформувати добре ставлення до них не завжди легко. Це вимагає часу і певної стратегії. Відносини на ринку - це, в першу чергу, людські стосунки. Реклама дозволяє формувати потрібні уявлення про досліджувану фірмі широкій аудиторії, на основі яких легше будувати відносини.

Інформація, отримана таким чином представляє для рекламодавця цінне джерело відомостей для роботи з удосконалення реклами як в частині тексту і графіки, так і з точки зору вибору каналів для її розповсюдження.

Не слід забувати, що реклама - лише один з маркетингових інструментів, що впливають на збут товару і, отже, при зниженні рівня продажів, предметами аналізу, крім реклами, повинні стати сам товар і ціна на нього , маршрут розповсюдження і місця продажу товару, особливості людей, які мають до цього відношення. Зокрема, Ви можете активізувати роботу продавців, змінити ціни, організувати розпродаж. Саме з цієї причини при оцінці ефективності реклами враховується комплекс створилися на ринку умов реалізації і всіх факторів, що сприяють або перешкоджають вирішенню Ваших маркетингових завдань.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Надати інформацію щодо оцінки ефективності проведеної рекламної кампанії.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Вимірювання основних характеристик, за якими можна оцінити ефективність рекламної кампанії.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Об'єктом дослідження є - комерційна реклама

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Предметом дослідження ефективність комерційної реклами.

2.Інтерпретація основних понять.

Аналіз ринкової ситуації
вивчення комплексу чинників, що дають досить повну картину стану та перспектив фірми або товару на ринку - цін, обсягів реалізації, наявності та характеру конкуренції і т. п. При аналізі прагнуть виявити сильні і слабкі сторони товару і його збуту, фірми і її оточення, а також можливості та загрози для розвитку комерційної діяльності.

Концепція рекламної кампанії
загальне уявлення, що включає рекламну ідею, рекламну аргументацію, особливості рекламних повідомлень, обгрунтування вибору засобів розповсюдження реклами, тип і логіку рекламної кампанії з урахуванням маркетингових завдань рекламодавця.

Маркетинг, як ринкова діяльність
організація і управління процесом виявлення, пpинятия до уваги і удовлетвоpения тpебований і бажань потpебителями з пpібилью для своєї фірми

Маркетингові завдання
стратегічні завдання, пов'язані з розвитком фірми і збутом товару.

Маркетингові дослідження
систематичний і об'єктивний збір і аналіз інформації про проблему, пов'язану зі збутом продукції і пропозицією послуг. Проведення досліджень збільшує ймовірність застосування найбільш ефективних маркетингових дій. Часто дослідження роблять як реакцію на існуючу проблему, хоча маркетингова інформація може бути використана і як основа для перспективного планування.

Паблік рілейшнз
комунікативна активність, (включаючи непряму рекламу), спрямована на формування гармонійних відносин з суспільством, звичайно відкриттів оплачувана і використовувана як доповнення до Pеклама, здійснювана з метою інфоpміpованія громадськості про фірму, її товаpом, завоювання довеpія та формування сприятливого іміджу.

Програма реклами
програма рекламної діяльності на певний період, сформована з урахуванням стратегічних і тактичних завдань фірми і вказівкою цільової аудиторії, видів і засобів реклами.

Профіль споживачів
соціально-демографічні та поведінкові характеристики потенційних покупців.

Реклама
використання платного місця і часу в засобах масової інформації (газетах, журналах, радіо, телебаченні) для створення іміджу і популярності фірми і її товарів.

Рекламна діяльність
організація і управління процесом планування, створення, виробництва, доведення рекламних повідомлень до цільової аудиторії і контроль ефективності рекламних заходів.

Рекламна кампанія
комплекс рекламних заходів, здійснюваних відповідно до єдиної метою і концепцією.

Рекламодавець
замовник рекламного агентства або засоби масової інформації, який оплачує роботи, пов'язані з виробництвом і розміщенням реклами.

Ринок
включає всіх актуальних і потенційних споживачів товару, тобто покупців продукції або користувачів послуг.

Сегментування ринку
розподіл ринку на однорідні групи споживачів. В основу сегментування можуть бути покладені географічні, демографічні, психографічні і поведінкові ознаки.

Засоби масової інформації
газети, журнали, радіо, телебачення, Internet.

Товарний знак
слово, ім'я, знак, символ або їх поєднання, художньо оформлені і приємним для індивідуалізації та виділення виробників, що продають організацій або товарів серед конкурентів.

Цільова аудиторія
певна група людей, що складається з потенційних споживачів товару (покупців і клієнтів), на яких спрямоване рекламне повідомлення.

Факторная операционализация

Реклама

Товарна реклама Корпоративна реклама (включаючи фірмовий стиль)
Політична реклама Торгова реклама

Канали розповсюдження

Усна реклама Зовнішня реклама Друкована реклама Реклама в пресі Реклама в місцях продажу товару Радіореклама Сувенірна реклама Телевізійна реклама Нові види

Ефективність торгової реклами

охоплення цільової групи
знання рекламованої марки
запам'ятовуваність елементів реклами
розуміння рекламного повідомлення
Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар