загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по соціології » Зв'язок інституту сім'ї з іншими соціальними інститутами і організаціями

Зв'язок інституту сім'ї з іншими соціальними інститутами і організаціями

Московський державний університет культури і мистецтва

Курсова робота

За соціології сім'ї

На тему : «Зв'язок інституту сім'ї з іншими соціальними інститутами і організаціями»

Виконав студент IV (СП) курсу

Клевцов М.В.

Викладач: Беззубенко Е.В.

Норильськ, 2000

Зміст:

Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Глава I. Роль сім'ї у вихованні дітей. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 5

Глава II. Соціальні інститути та соціальні організації. . . . . . . .
. 11

Глава III. Взаємозв'язок сім'ї з іншими соціальними інститутами і організаціями:

1. Сім'я і школа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .19

2. Сім'я і неформальні об'єднання. . . . . . . . . . . . .23

3. Сім'я і релігія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 25

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 35

Введення

Сімейне виховання - загальна назва для процесів впливу на дітей з боку батьків та інших членів сім'ї з метою досягнення бажаних результатів. Соціальне, сімейне і шкільне виховання здійснюється в нерозривній єдності. Проблеми сімейного виховання в тій частині, де вони стикаються зі школою, вивчаються загальною педагогікою, в інших аспектах - соціальної. Сім'я соціальний інститут, який стикається, або можна сказати перетинається з рядом соціальних інститутів, що у подальшій соціалізації дітей.

Визначальна роль сім'ї обумовлена ??її глибоким впливом на весь комплекс фізичного і духовного життя зростаючого в ній людини. Сім'я для дитини є одночасно і середовищем проживання, та виховної середовищем.
Вплив сім'ї особливо в початковий період життя дитини набагато перевищує інші виховні впливу. За даними досліджень сім'я тут відображає і школу, і засоби масової інформації, громадські організації, трудові колективи, друзів, вплив літератури і мистецтва. Чим краще сім'я і чим краще впливає вона на виховання, тим вище результати фізичного, морального трудового виховання особистості. За рідкісним винятком, роль сім'ї у формуванні особистості визначається залежністю - яка сім'я, такий і виріс у ній людина. Однак у міру дорослішання функції сім'ї починають перерозподілятися між навчальними, виховними, неформальними організаціями. Відбувається соціалізація особистості, що формується.

Факторами соціалізації можуть виступати взаємовідносини в сім'ї, дитячому садку, школі, трудовому колективі, вузі, дружніх компаніях, а також знайомі і малознайомі люди, книги, кінофільми, теле-і радіопередачі і т.д.

Соціальної середовищем є: сім'я, школа, неформальні об'єднання, виробничі колективи і т.п.

У процесі соціалізації люди навчаються тому, як себе вести, емоційно реагувати на різні ситуації, переживати і виявлятися різні почуття яким чином пізнавати навколишній світ природний і соціальний, як організувати свій побут, яких морально-етичних орієнтацій дотримуватися, як ефективно брати участь в міжособистісному спілкуванні та спільній діяльності.

Об'єктами дослідження моєї курсової є сім'я і соціальні інститути. Предметом дослідження: взаємовідносини сім'ї та соціальних інститутів.

Мета дослідження: сім'я і соціальні інститути, вплив їх взаємовідносин на зростаюче покоління.

Загальна мета дослідження передбачає вирішення приватних завдань: вивчення взаємозв'язку сім'ї та інших соціальних інститутів і організацій; визначити ступінь адаптації сім'ї в сучасному суспільстві через соціальні інститути.

Глава I. Роль сім'ї у вихованні дітей

Традиційно головним інститутом виховання є сім'я. Те, що дитина в дитячі роки набуває в сім'ї, він зберігає протягом усього подальшого життя. Важливість сім'ї як інституту виховання обумовлена ??тим, що в ній дитина знаходиться протягом значної частини свого життя, і по тривалості свого впливу на особистість жоден з інститутів виховання не може зрівнятися з сім'єю. У ній закладаються основи особистості дитини, і до вступу до школи він вже більш ніж наполовину сформувався як особистість.

Сім'я може виступати в якості як позитивного, так і негативного фактора виховання. Позитивний вплив на особистість дитини полягає в тому, що ніхто, крім найближчих для нього в сім'ї людей - матері, батька, бабусі, дідусі, брата, сестри, не відноситься до дитини краще, не любить його так і не піклується стільки про нього. І разом з тим ніякий інший соціальний інститут не може потенційно нанести стільки шкоди у вихованні дітей, скільки може зробити родина.

Сім'я - це особливого роду колектив, який грає у вихованні основну, довгострокову і найважливішу роль. У тривожних матерів часто виростають тривожні діти; честолюбні батьки нерідко так придушують своїх дітей, що це призводить до появи у них комплексу неповноцінності; нестриманий батько, що виходить з себе з найменшого приводу, нерідко, сам того не відаючи, формує подібний же тип поведінки у своїх дітей і т.д.

У зв'язку з особливою виховної роллю сім'ї виникає питання про те, як зробити так, щоб максимізувати позитивні і звести до мінімуму негативні впливи сім'ї на виховання дитини. Для цього необхідно точно визначити внутрісімейні соціально-психологічні фактори, що мають виховне значення.

Головне у вихованні маленької людини - досягнення душевного єднання, моральної зв'язку батьків з дитиною. Батькам ні в якому разі не варто пускати процес виховання на самоплив і в більш старшому віці, залишати дитини, що подорослішала наодинці самим з собою.

Саме в родині дитина одержує перший життєвий досвід, робить перші спостереження і вчиться як себе вести в різних ситуаціях. Дуже важливо, щоб те, чого ми вчимо дитину, підкріплювалося конкретними прикладами, щоб він бачив, що у дорослих теорія не розходиться з практикою. Кожен з батьків бачить в дітях своє продовження, реалізацію певних установок або ідеалів. І дуже важко відступає від них. Конфліктна ситуація між батьками - різні підходи до виховання дітей.

Перша задача батьків - знайти загальне рішення, переконати один одного.
Якщо доведеться йти на компроміс, то обов'язково, щоб основні вимоги сторін були задоволені. Коли один батько приймає рішення, він обов'язково повинен пам'ятати про позицію другого.

Друге завдання - зробити так, щоб дитина не бачив протиріч у позиціях батьків, тобто обговорювати ці питання краще без нього.

Діти швидко «схоплюють» сказане і досить легко маневрують між батьками, домагаючись сьогохвилинних вигод.

Батьки, приймаючи рішення, повинні на перше місце ставити не власні погляди, а те, що буде більш корисним для дитини.

У спілкуванні у дорослих і дітей виробляються принципи спілкування:

Прийняття дитини, тобто дитина приймається таким, який він є. Емпатія-дорослий дивиться очима дитини на проблеми, приймає його позицію.

Конгруентність. Передбачає адекватне ставлення з боку дорослої людини до подій. Батьки можуть любити дитину не за щось, незважаючи на те, що він негарний, не розумний, на нього скаржаться сусіди.

Дитина приймається таким, який він є.

Можливо, батьки люблять його, коли дитина відповідає їх очікуванням коли добре вчиться і поводиться. але якщо дитина не задовольняє тим потребам, то дитина як би відкидається, відношення міняється в гіршу сторону. Це приносить значні труднощі, дитина не впевнений в батьках, він не відчуває тієї емоційної безпеки, яка повинна бути з самого дитинства.

Дитина може взагалі не прийматися батьками. Він їм байдужий і може навіть відхилятися ними. Але може бути і в благополучній сім'ї необов'язково батьки це усвідомлюють. Але бувають чисто підсвідомі моменти.

У кожній родині об'єктивно складається певна, далеко не завжди усвідомлена нею система виховання. Тут мається на увазі і розуміння цілей виховання, і формулювання його завдань, і більш-менш цілеспрямоване застосування методів і прийомів виховання, врахування того, що можна і чого не можна допустити у відношенні дитини. Можуть бути виділені 4 тактики виховання

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар