загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Статистичне спостереження конфліктів та правопорушень, пов'язаних з діяльністю ЗМІ в Росії

Статистичне спостереження конфліктів та правопорушень, пов'язаних з діяльністю ЗМІ в Росії

Санкт-Петербурзький Гуманітарний

Університет Профспілок

Кафедра державного права

статистичне спостереження

конфліктів та правопорушень пов'язаних з діяльністю засобів масової інформації в росії

Робота студента

Юридичного факультетів

Третього курсу

Першої групи

Босова А. С.

Григор'єва А. С.

Науковий керівник професор Сугак В. П.

Санкт-Петербург

2000

Введення

ДАНИЙ статистичних спостережень присвячена дослідженню КОНФЛИКТОВ І
ПРАВОПОРУШЕНЬ, пов'язаних з діяльністю ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. Актуальність даної теми пояснюється насамперед
ТИМ, щО ВОНО У якійсь мірі відображає розвиток ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА СТАДІЇ становлення правової держави. Об'єкту необхідно
статистичних спостережень яВЛяЮТСя ВЛАСНЕ САМІ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ,
пов'язані з функціонуванням С.М.І. Завданням даного Статистична
спостережень БЕЗПОСЕРЕДНЬО випливає із завдань статистичного дослідження
ВЗАГАЛІ І полягають, зокрема, в Отримання МАСОВИХ ДАНИХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО
Про СТАН Вивчається ОБ'ЄКТА, В обліку стану явища, які надають
ВПЛИВ НА ОБ'ЄКТ, ИЗУчЕНИИ ДАНИХ ПРО ПРОЦЕСІ РАЗВИТИя яВИЩ. ЦІЛІ
спостережень ОПРЕДЕЛяЮТСя передусім потребою інформаційного забезпечення з
питанні у формуванні певних ОБІЗНАНОСТІ ТОВАРИСТВА ПО
питань спостереження, А ТАК ЖЕ В підведенні ВИДУ ПІДСУМКІВ І ВИСНОВКІВ НА
ОСНОВІ отримання статистичних МАТЕРІАЛУ.

Як ключове питання статистичного спостереження можна відзначити
НАСТУПНІ:
1. Загальна кількість і характеристика конфліктів, пов'язаних з діяльністю

С.М.І. за 1996, 1997 і 1998 роки.
2. Природа цих конфліктів а так же характер участі в них засобів масової інформації.
3. Ступінь конфліктності С.М.І. Лідери конфліктності.
4. Географія зарегестрірованних конфліктів т. Е. Розподіл числа конфліктних ситуацій по суб'єктах Російської Федерації.
5. Хто і скільки конфліктує із засобами масової інформації.
6. Порушення закону, інкриміновані С.М.І.

Загальна характеристика конфліктів,

пов'язаних з діяльністю С.М.І.

ЯКЩО ПОРІВНЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗА 1998 РІК ЗІ СТАТИСТИКИ
ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ, ТО принципової відмінності в ХАРАКТЕРІ ПОРУШЕНЬ В
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРІ не виявлено .

Однак це аж ніяк не свідчить про стабільність ситуації і хоча б відносному благополуччі засобів масової інформації. Як показує проведений аналіз, положення ЗМІ постійно змінюється і, на жаль, тільки в гіршу сторону. Забігаючи наперед, відзначимо, що становище ЗМІ в минулому року помітно погіршився не стільки за рахунок прямих порушень прав преси і журналістів (хоча і їх було немало), скільки за рахунок необгрунтованого переслідування їх за звинуваченням в уявних правопорушення, що буде продемонстровано в подальшому.

За 1998 рік зареєстровано 1077 повідомлень про конфлікти в інформаційній сфері. Цей показник в півтора рази перевершує аналогічні дані 1997 року.

Слід підкреслити, що незважаючи на суттєве збільшення кількісних показників, вони не відображають справжніх масштабів нарушаемості в інформаційній сфері і багаторазово занижені.

Разом з тим підтвердилася зафіксована в 1997 році тенденція - працівники ЗМІ стали частіше виявляти особисту активність, виступаючи безпосереднім джерелом інформації про порушення їх прав. Так, якщо в
1996 лише 10-12% інформації про конфлікти йшло безпосередньо від самих журналістів і головних редакторів, в 1997 році - 38,6%, то в 1998 році -
46,7%.

Друга половина, як і колись, отримана з публікацій, радіо і телепередач співробітниками Фонду захисту гласності та його регіональних центрів.

Природа конфліктів

У 1998 році в співвідношенні позицій конфліктуючих сторін продовжувалася вже відзначена в минулі роки тенденція - зростання претензій до ЗМІ

ПОРУШЕННЯ інкримінованих С.М.І.

Зростання претензій до журналістів зростає з року в рік. У щорічних частках це виглядає так: 15-35-46-58.

Ще наочніше ця тенденція видна при порівнянні кількісного складу конфліктуючих сторін. Відомо, що в одному конфлікті може бути задіяно з кожного боку не одна особа, а декілька. При такому розгляді в якості порушників журналісти та ЗМІ виступають частіше, ніж в якості потерпілих (см. Таблицю).

Вид участі журналістів та ЗМІ в конфлікті

| Характер участі | 1996 | | 1997 | | 1998 | |
| | Абс . |% | Абс. |% | Абс. |% |
| В якості порушника | 183 | 39,5 | 533 | 52,3 | 954 | 63,4 |
| В якості потерпілого | 280 | 60,5 | 486 | 47,7 | 551 | 36,6 |
| Загальне число | 463 | 100 | 1019 | 100 | 1505 | 100 |

В минулі роки відзначалася різна ступінь залученості в конфлікти журналістів друкованих та електронних ЗМІ. Що змінилося в 1998 році?
Звернімося до таблиці.

Участь в конфліктах друкованих та електронних ЗМІ

(в абсолютних показниках)
| | 1996 | 1997 | 1998 |
| Друковані ЗМІ | 293 | 726 | 1097 |
| Електронні ЗМІ | 180 | 208 | 353 |

Як видно з наведених даних, як і колись друковані ЗМІ приблизно в
3 рази частіше, ніж електронні схильні конфліктів і більш уразливі.

Порівняння природи конфліктів в друкованих та електронних ЗМІ виявило, що права електронних ЗМІ порушувалися в 48% випадків, а їм інкримінувалося 52% випадків, тобто електронні ЗМІ виступали рівномірно і в тій і іншій іпостасі, і в ролі порушників, і в ролі потерпілих.

Конфліктність С.М.І.

ЛІДЕРАМИ конфліктності ТРИ роки поспіль є: «МОСКОВСЬКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ» (С його регіональними відділеннями), «Комсомольська правда» ,
«Известия» , НТВ, ОРТ, ДТРК, «Сьогоднішнє ГАЗЕТА» (Красноярський край). В
ЦЬОМУ РОЦІ ЦЕЙ СПИСОК ПОПОВНИЛИ ТАКІ АКТИВНІ учасників конфлікту ЯК:

| Вид засоби масової | Назва засобу | Кількість |
| інформації | масової інформації | зарегестрірованних |
| | | конфліктів |
| Друковані | Незалежна газета | 11 |
| | Російська газета | 10 |
| | Червоний прапор | 20 |
| | (Липецька область) | |
| Радіопрограма | Центр Росії | 28 |
| | (Красноярський край) | |
| Телепрограма | Центр Росії | 15 |
| | (Красноярський край) | |
| | Афонтово | 10 |
| | (Красноярський край) | |

врахували найбільш конфліктних ЗМІ диктує необхідність прицільного вивчення та аналізу діяльності конкретних ЗМІ. Особливої ??уваги заслуговує ситуація зі ЗМІ в Красноярському краї, які опинилися цього року лідерами за кількістю зафіксованих конфліктів.

Що ж до друкованих ЗМІ, то тут співвідношення зовсім інше. Права друкованих ЗМІ порушувалися в 30% випадків, а їм інкримінувалося - 70% випадків, тобто претензії до друкованих ЗМІ пред'являлися більш ніж в 2 рази частіше, ніж порушувалися їхні права. З цього випливає, що сформульовані перш рекомендації по «техніці безпеки» для журналістів, особливо працюючих в друкованих ЗМІ, не втратили своєї актуальності.

Географія конфліктів

Якщо в 1997 році були зареєстровані конфлікти в 64 суб'єктах
Російської Федерації, то в цьому - в 69. ??За частині регіонів дані явно уривчасті і неповні, є й такі, які все ще залишаються «білими плямами» . Звідти інформація не надходить або надходить вкрай скупо. Але відсутність інформації про конфлікти зовсім не означає «безхмарності» ситуації. Швидше, навпаки. Як правило, свобода слова там - абстрактне поняття, а проблеми і конфлікти в житті і діяльності журналістів та ЗМІ заховані глибоко всередину. Це підтвердилося результатами вивчення експертами ситуації на місцях в 1997 і 1998 роках.

Для порівняння наведемо відомості про найбільш конфліктних регіонах в 1997 і 1998 роках.
| Роки |
| 1997 | 1998 |
| Регіон | Кількість | Кількість | Регіон |
| | конфліктів | конфліктів | |
| Москва | 122 | 95 | Москва |
| Санкт-Петербург | 43 | 46 | Санкт-Петербург |
| Білгородська | 11 | 19 | Білгородська |
| область | | | область |
| Брянська область | 26 | 30 | Брянська область |
| Волгоградська | 42 | 90 | Волгоградська |
| область | | | область |
| Воронезька | 44 | 57 | Воронезька |
| область | | | область |
| Іркутська область | 24 | 7 | Іркутська область |
| Курганська | 7 | 14 | Курганська |
| область | | | область |
| Курська область | 10 | 40 | Курська область |
| Ленінградська | 10 | 12 | Ленінградська |
| область | | | область |
| Липецька область | 22 | 31 | Липецька область |
| Нижегородська | 46 | 42 | Нижегородська |
| область | | | область |
| Новосибірська | 27 | 23 | Новосибірська |
| область | | | область |
| Пермська область | 12 | 14 | Пермська область |
| Ростовська | 50 | 55 | Ростовська |
| область | | | область |
| Свердловська | 56 | 114 | Свердловська |
| область | | | область |
| Тамбовська | 11 | 12 | Тамбовська |
| область | | | область |
| Тверська область | 7 | 0 | Тверська область |
| Тульська область | 7 | 0 | Тульська область |
| Ульянівська | 8 | 0 | Ульянівська |
| область | | | область |
| Челябінська | 10 | 19 | Челябінська |
| область | | | область |
| Красноярський край | 43 | 102 | Красноярський край |
| Пермський для Комі | 7 | 0 | Пермський для Комі |
| автономний округ | | | автономний округ |
| Ханти-Мансійський | 6 | 12 | Ханти-Мансійський |
| автономний округ | | | автономний округ |
| Башкортостан | 0 | 7 | Башкортостан |
| Республіка | | | Республіка |
| Татарстан | 0 | 33 | Татарстан |
| Республіка | | | Республіка |
| Краснодарський | 0 | 7 | Краснодарський |
| Край | | | Край |
| Приморський край | 0 | 7 | Приморський край |
| Ставропольський | 0 | 9 | Ставропольський |
| край | | | край |
| Володимирська | 0 | 7 | Володимирська |
| область | | | область |
| Іванівська | 0 | 8 | Іванівська |
| область | | | область |
| Калінінградська | 0 | 7 | Калінінградська |
| область | | | область |
| Калузька область | 0 | 8 | Калузька область |
| Кемеровська | 0 | 7 | Кемеровська |
| область | | | область |
| Рязанська область | 0 | 25 | Рязанська область |
| Тюменська область | 0 | 10 | Тюменська область |

Статистика свідчить, що зменшилася кількість конфліктів в Москві
(122-95 конфліктів), але різко зросла їх кількість на регіональному рівні; більш ніж удвічі в Красноярському краї, Волгоградської області,

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар