загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Лабораторна робота з статистиці за другий семестр

Лабораторна робота з статистиці за другий семестр

Завдання
1. Класифікація і система статистичних показників кредиту. Аналіз зовнішнього боргу.
2. Задача. По Російському статистичному щорічнику за 1998 рік скласти таблицю:

| | Одиниці | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| | виміру | | рік | рік | рік |
| Валовий внутрішній | | | | | |
| продукт (в | трильйони | 1540,5 | 2145,7 | 2521,9 | 2684, 5 |
| фактичний ки | рублів | | | | |
| діючих | | | | | |
| Це-нах) | | | | | |
| Індекс фізичного |% до | | | | |
| обсягу ВВП | попе-щ | 95,9 | 96,6 | 100,9 | 95,4 |
| | йому році | | | | |
| Основні фонди в | | | | | |
| народному господарстві | трильйони | | | | |
| на кінець року (в | | 13072 | 13286 | 14134 | 14285 |
| фак-тично | рублів | | | | |
| діючих цінах) | | | | | |
| Індекс |% до | | | | |
| виробниц-дарських | попе-щ | 100,2 | 99,9 | 99,6 | 99,5 |
| основних фондів | йому році | | | | |
| Середньорічна | мільйони | | | | |
| чис-ленность | людина | 66,4 | 66,0 | 64,6 | 63,6 |
| зайнятих в | | | | | |
| економіці | | | | | |

а ). Визначити показники ефективності економіки та їх динаміку: продуктивність праці, фондовіддача, фондоозброєність праці. б). Розрахувати індекси-дефлятори ВВП до 1995 року і до попереднього року. в). Розкласти зміна ВВП у фактично діючих цінах за рахунок зміни цін і фізичного обсягу ВВП. г). Розкласти ВВП (у порівнянних цінах) за рахунок зміни продуктивності праці і числа зайнятих в економіці.
Зробити висновки.
Завдання а.

Розрахуємо продуктивність праці (W) для кожного року:

W95 = ВВП95 / N95 = 1540,5 трлн.руб. / 66,4 млн.чол. = 23,2003 млн.руб.
W96 = ВВП96 / N96 = 2145,7 трлн.руб. / 66 млн.чол = 32,5106 млн.руб.
W97 = ВВП97 / N97 = 2521,9 трлн.руб. / 64,6 млн.чол. = 39,0387 млн.руб.
W98 = ВВП98 / N98 = 2684,5 трлн.руб. / 63,6 млн.чол. = 42,2091 млн.руб.,

Де N - середньорічна чисельність зайнятих в економіці.

Потім розрахуємо фондоотдачу (ФО) для кожного року:

ФО95 = ВВП95 / ОФ95 = 1540,5 трлн.руб. / 13072 трлн.руб. = 11,78 коп.
ФО96 = ВВП96 / ОФ96 = 2145,7 трлн.руб. / 13286 трлн.руб. = 16,16 коп.
ФО97 = ВВП97 / ОФ97 = 2521,9 трлн.руб. / 14134 трлн.руб. = 17,84 коп.
ФО98 = ВВП98 / ОФ98 = 2684,5 трлн.руб. / 14285 трлн.руб. = 18,79 коп.,

Де ОФ - основні фонди в народному господарстві.

Розрахуємо фондоозброєність (ФВ) для кожного року:

ФВ95 = ОФ95 / N95 = 13072 трлн.руб. / 66,4 млн.чол. = 196,8675 млн.руб.
ФВ96 = ОФ96 / N96 = 13286 трлн.руб. / 66 млн.чол. = 201,3030 млн.руб.
ФВ97 = ОФ97 / N97 = 14134 трлн.руб. / 64,6 млн.чол. = 218,7955 млн.руб.
ФВ98 = ОФ98 / N98 = 14285 трлн.руб. / 63,6 млн.чол. = 224,6069 млн.руб.

Далі розрахуємо динаміку W, ФО і ФВ:

IW96 / 95 = W96 / W95 = 32,5106 млн.руб. / 23,2003 млн.руб. = 1,4013
IW97 / 96 = W97 / W96 = 39,0387 млн.руб. / 32,5106 млн.руб. = 1,2008
IW98 / 97 = W98 / W97 = 42,2091 млн.руб. / 39,0387 млн.руб. = 1,0812

Отже, W в 1996 році порівняно з 1995 роком підвищилася на 40,13%; в
1997 в порівнянні з 1996 - на 20,08%; в 1998 в порівнянні з 1997 - на
8,12%.

IW97 / 95 = IW97 / 96ЧIW96 / 95 = 1,2008Ч1,4013 = 1,6827
IW98 / 95 = IW98 / 97ЧIW97 / 96ЧIW96 / 95 = 1 , 0812Ч1,2008Ч1,4013 = 1,8193

Отже, W в 1997 році в порівнянні з 1995 роком збільшилася на 68,27%, а в 1998 в порівнянні з 1995 - на 81,93% .

IФО96 / 95 = ФО96 / ФО95 = 16,16 коп. / 11,78 коп. = 1,3718
IФО97 / 96 = ФО97 / ФО96 = 17,84 коп. / 16,16 коп. = 1,1040
IФО98 / 97 = ФО98 / ФО97 = 18,79 коп. / 17,84 коп. = 1,0532

Отже, ФО в 1996 році в порівнянні з 1995 роком збільшилася на 37,18%; в 1997 в порівнянні з 1996 - на 10,4%; в 1998 в порівнянні з 1997 - на
5,32%.
IФО97 / 95 = IФО97 / 96ЧIФО96 / 95 = 1,1040Ч1,3718 = 1,5145
IФО98 / 95 = IФО98 / 97ЧIФО97 / 96ЧIФО96 / 95 = 1 , 0532Ч1,1040Ч1,3718 = 1,5950

Отже, ФО в 1997 році в порівнянні з 1995 роком збільшилася на 51,45%, а в 1998 в порівнянні з 1995 - на 59,5% .


IФВ96 / 95 = ФВ96 / ФВ95 = 201,3030 млн.руб. / 196,8675 млн.руб. = 1,0225
IФВ97 / 96 = ФВ97 / ФВ96 = 218,7955 млн.руб. / 201,3030 млн.руб. = 1,0869
IФВ98 / 97 = ФВ98 / ФВ97 = 224,6069 млн.руб. / 218,7955 млн.руб. = 1,0266

Отже, ФВ в 1996 році в порівнянні з 1995 роком збільшилася на 2,25%; в 1997 в порівнянні з 1996 - на 8,69%; в 1998 в порівнянні з 1997 - на
2,66%.

IФВ97 / 95 = IФВ97 / 96ЧIФВ96 / 95 = 1,0869Ч1,0225 = 1,1114
IФВ98 / 95 = IФВ98 / 97ЧIФВ97 / 96ЧIФВ96 / 95 = 1 , 0266Ч1,0869Ч1,0225 = 1,1409

Отже, ФВ в 1997 році порівняно з 1995 збільшилася на 11,14%, а в
1998 порівняно з 1995 - на 14,09%.

Завдання б.

Для того, щоб розрахувати індекси-дефлятори (Ip), спочатку потрібно розрахувати індекси ВВП (IВВП) і індекси фізичного обсягу продукції (Iq):

IВВП96 / 95 = ВВП96 / ВВП95 = 2145,7 трлн.руб. / 1540,5 трлн.руб. = 1,3929
IВВП97 / 96 = ВВП97 / ВВП96 = 2521,9 трлн.руб. / 2145,7 трлн.руб. = 1,1753
IВВП98 / 97 = ВВП98 / ВВП97 = 2684,5 трлн.руб. / 2521,9 трлн.руб. = 1,0645
IВВП97 / 95 = ВВП97 / ВВП95 = 2521,9 трлн.руб. / 1540,5 трлн.руб. = 1,6371
IВВП98 / 95 = ВВП98 / ВВП95 = 2684,5 трлн.руб. / 1540,5 трлн.руб. = 1,7426

Отже, ВВП в 1996 році порівняно з 1995 роком збільшився на 39,29%, в 1997 в порівнянні з 1996 - на 17,53%, в 1998 в порівнянні з 1997 - на
6,45%; а в 1997 році порівняно з 1995 роком збільшився на 63,71% і в
1998 в порівнянні з 1995 - на 74,26%.

Iq96 / 95 = 0,966 (з таблиці)
Iq97 / 96 = 1,009 (з таблиці)
Iq98 / 97 = 0,954 (з таблиці)
Iq97 / 95 = Iq97 / 96ЧIq96 / 95 = 1,009Ч0,966 = 0,9747
Iq98 / 95 = Iq98 / 97ЧIq97 / 96ЧIq96 / 95 = 0,954Ч1,009Ч0,966 = 0,9299

Отже, q в 1997 році порівняно з 1995 роком зменшився на 2,53%, а в 1998 в порівнянні з 1995 - на 7, 01%.

Далі розрахуємо самі індекси дефлятори:

Ip96 / 95 = IВВП96 / 95 / Iq96 / 95 = 1,3929 / 0,966 = 1,4419
Ip97 / 96 = IВВП97 / 96 / Iq97 / 96 = 1,1753 / 1,009 = 1,1648
Ip98 / 97 = IВВП98 / 97 / Iq98 / 97 = 1,0645 / 0,954 = 1,1158

Отже, інфляція в 1996 році порівняно з 1995 роком склала
44,19%, в 1997 в порівнянні з 1996 - 16,48 %, в 1998 в порівнянні з 1997 -
11,58%.

Ip97 / 95 = IВВП97 / 95 / Iq97 / 95 = 1,6371 / 0,9747 = 1,6796
Ip98 / 95 = IВВП98 / 95 / Iq98 / 95 = 1,7426 / 0,9299 = 1,8740

Отже, інфляція в 1997 році порівняно з 1995 роком склала
67,96%, в 1998 порівняно з 1995 - 87,4%.
Завдання в.

Для того, щоб розглянути зміну ВВП за рахунок зміни цін (p) і фізичного обсягу ВВП (q), спочатку потрібно розрахувати такі показники:

Sq96p95 = Sq95p95ЧIq96 / 95 = 1540500000000000. руб.Ч0,966 = 1488,1 трлн.руб.
Sq97p96 = Sq96p96ЧIq97 / 96 = 2145700000000000. руб.Ч1,009 = 2165,0 трлн.руб.
Sq98p97 = Sq97p97ЧIq97 / 96 = 2521900000000000. руб.Ч0,954 = 2405,9 трлн.руб.
Sq97p95 = Sq95p95ЧIq97 / 95 = 1540500000000000. руб.Ч0,9747 = 1501,5 трлн.руб.
Sq98p95 = Sq95p95ЧIq98 / 95 = 1540500000000000. руб.Ч0,9299 = 1432,5 трлн.руб.,

де Sqipi - ВВП.

Далі розрахуємо зміну ВВП за рахунок зміни цін:

? ВВП (p) 96/95 = Sq96p96 - Sq96p95 = 2145,7 трлн.руб. - 1488,1 трлн.руб. =
657,6 трлн.руб.
? ВВП (p) 97/96 = Sq97p97 - Sq97p96 = 2521,9 трлн.руб. - 2165,0 трлн.руб. =
356,9 трлн.руб.
? ВВП (p) 98/97 = Sq98p98 - Sq98p95 = 2684,5 трлн.руб. - 2405,9 трлн.руб. =
278,6 трлн.руб.
? ВВП (p) 97/95 = Sq97p97 - Sq97p95 = 2521,9 трлн.руб. - 1501,5 трлн.руб. =
1020,4 трлн.руб.
? ВВП (p) 98/95 = Sq98p98 - Sq98p95 = 2684,5 трлн.руб. - 1432,5 трлн.руб. =
1252,0 трлн.руб.

Отже, ВВП за рахунок зміни цін збільшився в 1996 році порівняно з
1995 роком на 657,6 трлн.руб., В 1997 в порівнянні з 1996 - на 356,9 трлн.руб., в 1998 в порівнянні з 1997 - на 278,6 трлн.руб .; в 1997 році порівняно з 1995 роком збільшився на 1020,4 трлн.руб., а в 1998 в порівнянні з 1995 - на 1252,0 трлн.руб.

Далі розрахуємо зміну ВВП за рахунок зміни фізичного обсягу
ВВП:

? ВВП (q) 96/95 = Sq96p95 - Sq95p95 = 1488,1 трлн.руб. - 1540,5 трлн.руб. = -
52,4 трлн.руб.
? ВВП (q) 97/96 = Sq97p96 - Sq96p96 = 2165,0 трлн.руб. - 2145,7 трлн.руб. =
19,3 трлн.руб.
? ВВП (q) 98/97 = Sq98p97 - Sq97p97 = 2405,9 трлн.руб. - 2521,9 трлн.руб. = -
116,0 трлн.руб.
? ВВП (q) 97/95 = Sq97p95 - Sq95p95 = 1501,5 трлн.руб - 1540,5 трлн.руб. =
-39,0 Трлн.руб.
? ВВП (q) 98/95 = Sq98p95 - Sq95p95 = 1432,5 трлн.руб. - 1540,5 трлн.руб. = -
108,0 трлн.руб.,

Отже, ВВП за рахунок зміни фізичного обсягу зменшився в 1996 році порівняно з 1995 роком на 52400000000000 .крб., в 1997 році в порівнянні з
1996 роком збільшився на 19,3 трлн.руб., в 1998 в порівнянні з 1997 - на
116, 0 трлн. руб .; в 1997 році порівняно з 1995 роком зменшився на 39,0 трлн.руб., а в 1998 в порівнянні з 1995 - на 108,0 трлн.руб.

Загальна зміна ВВП (? ВВП) буде наступним:

? ВВП96 / 95 =? ВВП (p) 96/95 +? ВВП (q) 96/95 = 657,6 трлн.руб. -

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар