загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за статистикою » Статистичний огляд і динаміка захворюваності найбільш важливими групами хвороб (1990-97гг.) по РСО-Аланія

Статистичний огляд і динаміка захворюваності найбільш важливими групами хвороб (1990-97гг.) по РСО-Аланія

Стан здоров'я населення

Захворюваність населення (за групами хвороб)
| | 1990р. | 1993р. | 1994р . | 1995р. | 1996р. | 1997р. |
| Число зареєстрованих | 332409 | 315824 | 311709 | 311634 | 326734 | 341013 |
| захворювань з вперше | | | | | | |
| встановленим діагнозом | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | |
| інфекційні та паразитарні | 12139 | 11404 | 13834 | 18768 | 18902 | 14356 |
| хвороби | | | | | | |
| новоутворення | 2991 | 2171 | 3288 | 2624 | 2857 | 1929 |
| хвороби ендокринної системи, | 1203 | 1195 | 1470 | 2215 | 3331 | 2444 |
| розлади харчування, | | | | | | |
| порушення обміну речовин і | | | | | | |
| імунітету | | | | | | |
| хвороби крові та кровотворних | 587 | 1136 | 1071 | 1176 | 1194 | 1248 |
| органів | | | | | | |
| хвороби нервової системи та | 32327 | 36433 | 38363 | 39368 | 41196 | 44505 |
| органів почуттів | | | | | | |
| хвороби системи | 7160 | 6188 | 6707 | 6264 | 6417 | 6944 |
| кровообігу | | | | | | |
| хвороби органів дихання | 183502 | 164887 | 147570 | 136021 | 144442 | 156159 |
| хвороби органів травлення | 10198 | 7607 | 7657 | 7629 | 8677 | 7823 |
| хвороби сечостатевої системи | 10172 | 11329 | 12689 | 13502 | 13811 | 11526 |
| ускладнення вагітності, | 4183 | 4372 | 4437 | 5719 | 4946 | 5793 |
| пологів і післяпологового періоду | | | | | | |
| хвороби шкіри та підшкірної | 15346 | 16014 | 18544 | 18304 | 20481 | 25141 |
| клітковини | | | | | | |
| хвороби кістково-м'язової | 15124 | 13063 | 14278 | 15367 | 17320 | 17951 |
| системи та сполучної | | | | | | |
| тканини | | | | | | |
| вроджені аномалії | 502 | 695 | 685 | 982 | 842 | 733 |
| травми та отруєння | 30931 | 35712 | 36148 | 36341 | 34915 | 36995 |

Захворюваність населення (за групами хвороб) у розрахунку на 100 000 чоловік населення
| | 1990р. | 1993р. | 1994р. | 1995р. | 1996р. | 1997р. |
| Число зареєстрованих | 52069, | 48633, | 47749, | 47296, | 49333, | 51473 , |
| захворювань з вперше | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| встановленим діагнозом - | | | | | | |
| усього, випадків | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | |
| інфекційні та паразитарні | 1901,5 | 1756,1 | 2119,2 | 2848,4 | 2854,0 | 2166,9 |
| хвороби | | | | | | |
| новоутворення | 468,5 | 334,3 | 503,7 | 398,2 | 431,4 | 291,2 |
| хвороби ендокринної | 188,4 | 184, 0 | 225,2 | 336,2 | 502,9 | 368,9 |
| системи, розлади | | | | | | |
| харчування, порушення обміну | | | | | | |
| речовин і імунітету | | | | | | |
| хвороби крові та | 91,9 | 174,9 | 164,1 | 178,5 | 180,3 | 188,4 |
| кровотворних органів | | | | | | |
| хвороби нервової системи та | 5063,8 | 5610,3 | 5876,7 | 5974,8 | 6220,1 | 6717,7 |
| органів почуттів | | | | | | |
| хвороби системи | 1121,5 | 952,9 | 1027,4 | 950,7 | 968,9 | 1048,2 |
| кровообігу | | | | | | |
| хвороби органів дихання | 28744, | 25390, | 22605, | 20643, | 21809, | 23571, |
| | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| хвороби органів травлення | 1597,4 | 1171,4 | 1172,9 | 1157,8 | 1310,1 | 1180,8 |
| хвороби сечостатевої системи | 1593,4 | 1744,5 | 1943,8 | 2049,2 | 2085,3 | 1739,8 |
| ускладнення вагітності, | 2698 | 2744 | 2730 | 3435 | 2921 | 3394 |
| пологів і післяпологового | | | | | | |
| періоду (в розрахунку на | | | | | | |
| 100000женщін у віці 15 | | | | | | |
| - 49 років. | | | | | | |
| Хвороби шкіри та підшкірної | 2403,8 | 2466,0 | 2840,7 | 2778,0 | 3092,4 | 3794,9 |
| клітковини | | | | | | |
| хвороби кістково-м'язової | 2369,0 | 2011,5 | 2187,2 | 2332,2 | 2615,1 | 2709 , 6 |
| системи та сполучної | | | | | | |
| тканини | | | | | | |
| вроджені аномалії (вади | 78,6 | 107,0 | 104,9 | 149,0 | 127,1 | 110,6 |
| розвитку) | | | | | | |
| травми та отруєння | 4845,7 | 5499,2 | 5537,4 | 5515,4 | 5271,8 | 5584,2 |

Захворюваність населення на активний туберкульоз
| | 1990р | 1993р | 1994р | 1995р | 1996р | 1997р |
| |. | |. |. |. |. |
| Виявлено хворих з вперше | 187 | 264 | 436 | 475 | 554 | 544 |
| встановленим діагнозом активного | | | | | | |
| туберкульозу - все, людина | | | | | | |
| на 100000 чоловік населення | 29,3 | 40,7 | 66,8 | 72,1 | 83,6 | 82,1 |
| у тому числі: | | | | | | |
| органів дихання, всього | 160 | 236 | 402 | 434 | 525 | 513 |
| на 100000 чоловік населення | 25,1 | 36,3 | 61,6 | 65,9 | 79,3 | 77,4 |
| з бактеріовиділенням, всього | 118 | 161 | 221 | 230 | 240 | 208 |
| на 100000 чоловік населення | 18,5 | 24,8 | 33,8 | 34,9 | 36,2 | 31,4 |
| перебуває на обліку хворих активним | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1, 7 |
| туберкульозом - всього, тисяч | | | | | | |
| на 100000 чоловік населення | 146 | 155 | 192 | 231 | 260 | 266 |

Вікова структура захворюваності на активний туберкульоз

| | 1993р | 1994р | 1995р | 1996р | 1997р |
| |. |. |. |. |. |
| Виявлено хворих з вперше | 264 | 436 | 475 | 554 | 544 |
| встановленим діагнозом | | | | | |
| з них: | | | | | |
| чоловіки | 163 | 255 | 287 | 369 | 358 |
| жінки | 101 | 181 | 188 | 185 | 186 |
| зокрема у віці (років): | | | | | |
| 0-14 | чоловіки | 12 | 43 | 58 | 71 | 41 |
| | жінки | 15 | 45 | 49 | 28 | 26 |
| 15-19 | чоловіки | 8 | 9 | 13 | 15 | 13 |
| | жінки | 16 | 24 | 19 | 18 | 14 |
| 20-39 | чоловіки | 57 | 92 | 91 | 140 | 140 |
| | жінки | 42 | 68 | 76 | 72 | 75 |
| 40-59 | чоловіки | 74 | 95 | 101 | 102 | 108 |
| | жінки | 16 | 20 | 27 | 38 | 46 |
| 60 і більше | чоловіки | 12 | 16 | 24 | 41 | 56 |
| | жінки | 12 | 24 | 17 | 29 | 25 |
| на 100000 чоловік населення | | | | | |
| чоловіки | 53,8 | 83,6 | 93,1 | 119,2 | 115,6 |
| жінки | 29,1 | 52,0 | 53 , 6 | 52,5 | 52,7 |
| зокрема у віці (років): | | | | | |
| 0-14 | чоловіки | 14,8 | 53,7 | 73,2 | 89,6 | 52,5 |
| | жінки | 19,6 | 59,8 | 65,6 | 37,5 | 35,2 |
| 15-19 | чоловіки | 32,6 | 35,8 | 50,4 | 58,2 | 50,5 |
| | жінки | 70,4 | 101,6 | 77,9 | 73,8 | 57,7 |
| 20-39 | чоловіки | 60,8 | 96,6 | 95, 2 | 146,4 | 191,1 |
| | жінки | 41,3 | 66,8 | 74,7 | 70,3 | 73,5 |
| 40-59 | чоловіки | 112,2 | 140,0 | 148,6 | 150,2 | 159,0 |
| | жінки | 20,6 | 24,9 | 33,2 | 46,8 | 56,4 |
| 60 і більше | чоловіки | 32,1 | 41,0 | 59,3 | 101,2 | 132,7 |
| | жінки | 17,7 | 33,5 | 24,3 | 41,4 | 34,9 |

Захворюваність населення злоякісними новоутвореннями

| | 1990р | 1993р | 1994р | 1995р | 1996р | 1997р |
| |. |. |. |. |. |. |
| Виявлено хворих з вперше | 1442 | 1444 | 1563 | 1484 | 1635 | 1566 |
| встановленим діагнозом - всього, | | | | | | |
| людина | | | | | | |
| на 100000 чоловік населення | 226 | 222 | 240 | 225 | 247 | 236 |
| перебуває на обліку хворих - всього | 6045 | 6415 | 6333 | 6678 | 6987 | 7280 |
| на 100000 чоловік населення | 943 | 989 | 964 | 1010 | 1053 | 1100 |

Захворюваність населення злоякісними новоутвореннями

по окремих локалізацій

| | 1990р | 1993р | 1994р | 1995р | 1996р | 1997р |
| |. |. |. |. |. |. |
| Виявлено хворих з вперше | 1442 | 1444 | 1563 | 1484 | 1635 | 1566 |
| встановленим діагнозом | | | | | | |
| злоякісного новоутворення, | | | | | | |
| осіб, всього | | | | | | |
| з них | | | | | | |
| чоловіків | 709 | 696 | 701 | 683 | 737 | 728 |
| жінок | 733 | 748 | 862 | 801 | 898 | 838 |
| у тому числі: | | | | | | |
| губи, порожнини рота, глотки - всього | 62 | 78 | 86 | 47 | 30 | 23 |
| чоловіків | 53 | 70 | 77 | 43 | 27 | 21 |
| жінок | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| стравоходу | 17 | 18 | 12 | 20 | 16 | 12 |
| чоловіків | 13 | 14 | 11 | 17 | 13 | 12 |
| жінок | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - |
| шлунка - всього | 161 | 152 | 147 | 128 | 126 | 111 |
| чоловіків | 91 | 87 | 71 | 70 | 77 | 62 |
| жінок | 70 | 65 | 76 | 58 | 49 | 49 |
| прямої кишки, ректосігмоідного | 46 | 52 | 39 | 59 | 66 | 65 |
| сполуки, ануса - всього | | | | | | |
| чоловіків | 21 | 22 | 19 | 34 | 33 | 26 |
| жінок | 25 | 30 | 20 | 25 | 33 | 39 |
| печінки і всередині печінкових | - | 16 | 17 | 21 | 20 | 10 |
| жовчних проток - всього | | | | | | |
| чоловіків | - | 6 | 10 | 11 | 14 | 8 |
| жінок | - | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 |
| підшлункової залози - всього | - | 29 | 26 | 35 | 36 | 34 |
| чоловіків | - | 16 | 10 | 24 | 14 | 17 |
| жінок | - | 13 | 16 | 11 | 22 | 17 |
| гортані - всього | 41 | 35 | 35 | 30 | 29 | 34 |
| чоловіків | 41 | 35 | 35 | 29 | 28 | 31 |
| жінок | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| трахеї, бронхів, легені - всього | 195 | 173 | 189 | 195 | 168 | 171 |
| чоловіків | 162 | 141 | 157 | 160 | 126 | 145 |
| жінок | 33 | 32 | 32 | 35 | 42 | 26 |
| жіночої молочної залози | 138

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар