загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » Страхування в туризмі

Страхування в туризмі

Зміст:


Введення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Глава I. Економіка сфери туризму _ _ _ _ _ 5
1.1. Сутність та специфіка туристичного ринку _ _ _ _ 5
1.2. Туризм як динамічна економічна система _ _ _ 8
Глава II. Страхування як необхідний елемент в туристичній діяльності
_ _ _ _ _ _ _ 12
2.1. Необхідність страхування турістов_ _ _ _ _ _ 12
2.2. Види страхування в туризмі _ _ _ _ _ _ _ 14
2.3. Особисте страхування туристів _ _ _ _ _ _ _ 19
2.4. Майнове страхування туристів _ _ _ _ _ 22
Глава III. Страхування в туристичній компанії «Фокус» 24
3.1. Коротка характеристика організації _ _ _ _ _ _
24
3.2. Фінансово-економічний аспект страхування _ _ _ _ 25
3.3. Особливості страхування в організації _ _ _ _ _ 27

Висновок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

Бібліографія_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Додаток

Введення

В останні роки відзначається помітне зростання числа страхових випадків, особливо важких і дорогих, включаючи смертні випадки і необхідність репатріації тіла до постійного місця

проживання. Погіршилася і страхова обстановка у ряді тради-

ционно туристських країн. Однією з причин погіршення страхо-

виття обстановки є недолік культури поведінки ріс-

сійських туристів за кордоном. Почасти цю проблему могли б

вирішити самі туристські фірми, проводячи з клієнтами докладний інструктаж перед виїздом. Звичайно, ніхто не застрахований

від випадковостей. Але деякі з неприємностей, що відбуваються з клієнтами, можна попередити.

Метою курсової роботи є вивчення страхування в сфері туризму.
Актуальність розглянутої проблеми останнім часом стає дуже важливою, так як після переходу Росії на відкрите співробітництво зі світовим співтовариством, в невідомі країни хлинув потік російських туристів, здебільшого незнающих специфіку приймаючої країни.

Вивчення даної проблеми важливо також з позиції етики туризму. На жаль, більшість наших громадян, сподіваючись на

авось, не поспішають скористатися послугами добровільного

страхування перед турпоїздкою. До будь-якої страховки багато

ставляться з недовірою, а то і різко негативно, як до справи ненадійному: гроші беруть, а результату ніякого. Між тим, якщо запитати німця, француза чи амери

КАНЦ про те, що він набуває насамперед, збираючись

здійснити турпоїздку в іншу країну, він обов'язково на-

кличе страховий поліс. У Росії після десятиліття «дикості» , процес страхування туристів поступово став налагоджуватися тільки в останні п'ять років.

Основними завданнями курсової роботи є визначення туризму як економічної системи і застосування основ страхування в сфері туризму.

Розглянута тема підкріплюється практичним дослідженням в туристичній компанії. Розглядаються питання страхування клієнтів, що виїжджають на відпочинок до країн Південно-Східної Азії, а також страхування місцевого відпочинку.

Для написання курсової роботи використали матеріал з організації туристичної діяльності, а також література зі страхування в туристичному бізнесі. Крім того, для підкріплення був використаний матеріал нормативно-правових актів, Федеральних Законів, Указів Президента з досліджуваної тематики.

В додаток винесені числові дані по страхових покриттях у окремих країнах.

Загальні висновки по темі, а також рекомендації щодо вдосконалення системи страхування в туристичній організації викладені в кінці роботи в розділі «Висновок» .

Глава I. Економіка сфери туризму

1.1. Сутність та специфіка туристського ринку

Туристський ринок - самостійна частина більш широкого

поняття «ринок товарів і послуг» , де реалізуються послуги

та товари для туристів. Специфікою туристського ринку є

явне переважання послуг. Туристські товари та послуги можуть

бути спожиті тільки в тому випадку, якщо споживач діставши-

льон в місце їх виробництва, а звичайні товари та послуги готові

до споживання тоді, коли вироблена продукція закінчить

пересування від місця виробництва до місця споживання.

Іншими особливостями туристських послуг як об'єктів куп-

Чи-продажу є нерівномірність попиту протягом року

(наприклад, для відпочинку або релігійного туризму), широкий

діапазон еластичності попиту на певні послуги. Оскільки туристи споживають послуги та товари в місці

тимчасового проживання, то структура їх споживання рассмат-

ється як сукупність обов'язкових, специфічних і до-

полнітельних потреб.

Під інфраструктурою ринку розуміють сукупність

підприємств, організацій та служб, що сприяють реализа-

ції економічних, господарських та інших відносин між

основними суб'єктами. Стосовно до ринку туристських

послуг до складу інфраструктури входять:

- засоби розміщення туристів (готелі та ін.);

- об'єкти громадського харчування;

- засоби транспорту, обслуговуючого туристів;

- об'єкти пізнавального, оздоровчого, культурно-ис

торического, релігійного, спортивного, розважального ха-

рактера, а також об'єкти іншого призначення, використовувані при

наданні туристських послуг або спеціально створені

для цих цілей;

- організації, що надають екскурсійні послуги, ус-

луги гідів-перекладачів і здійснюють формальності при

перетині кордонів між державами.

Особливістю інфраструктури ринку туристських послуг яв-

ляется те, що багато організацій і об'єкти цієї інфраструкту-

тури обслуговують не тільки туристів , а й інших суб'єктів

тов, що не мають відношення до туризму. Такими організаціями

є: транспортні об'єкти, підприємства громадського

харчування, засоби масової інформації, служби, занімающіе-

ся санітарними, поліцейськими та іншими формальностями.

Більшість засобів виробництва туристських послуг аренду-

ється туроператором у інших господарюючих суб'єктів, які не

мають прямого відношення до туризму. Про це свидетельст-

яття співвідношення основних і обігових коштів туристських

фірм. Оборотні кошти, як правило, становлять 88 - 95%

загальної вартості засобів виробництва.

Іншою особливістю інфраструктури ринку туристських ус-

луг є нерівномірність (сезонність) функционирова-

ня протягом року.

Засоби розміщення - будь-які об'єкти, які регулярно

або іноді надають туристам для ночівлі в кімнатах,

в будь-яких інших приміщеннях або на обгороджених майдан-

ках. Розрізняють колективні та індивідуальні засоби раз-

мещения. До колективних засобів розміщення відносять: держ-

Тиниця, аналогічні їм засоби, спеціалізовані закла-

ня та інші підприємства розміщення.

Готелі мають такими ознаками: складаються з

номерів, число яких перевищує певний мінімум;

Мають єдине керівництво; надають готельні послуги,

перелік яких немає обмежується щоденної заправкою

ліжок, прибиранням номери і санвузли; згруповані в класи

і категорії відповідно до наданими послугами, име-

ющимся обладнанням, що відповідають стандартам країни.

Об'єкти громадського харчування - ресторани, бари, кафе,

закусочні, буфети і столові в сфері туристських послуг, як

правило, відносяться до об'єктів готельної діяльності.

Вартість харчування включається у вартість готельного але-

міра або туру.

Класифікатор видів економічної діяльності, продук-

ції і послуг передбачає також самостійне приготов-

ление їжі відпочиваючими і туристами в пансіонатах і в сіс-

темах надання відпочинку (таймшер). Якщо вартість пі-

тания не включена у вартість туру, то туристи харчуються

в ресторанах, кафе та інших об'єктах харчування як звичайні

відвідувачі.

Розрізняють такі види оплаченого харчування:

- повний пансіон (сніданок, обід і вечеря);

- напівпансіон (тільки сніданок і обід або тільки сніданок

і вечеря);

- тільки сніданок.

Форми обслуговування харчуванням туристів:

«шведський стіл» - туристам надається право вибору будь-якої страви і в будь-якій кількості з наявних;

«Табльдот» - форма обслуговування туристів офіціантом

за єдиним меню з обмеженим числом страв;

«А ля карт» - форма, що передбачає обслуговування офи-

ціантом з вибором страв туристами за пропонованим меню.

Транспортні підприємства (повітряного, водного і сухо-

путнього транспорту), які надають послуги мандрівникам,

розрізняють за категоріями, розрядами транспортних коштів

і класами обслуговування під час переміщення.

На повітряному транспорті існує близько 20 класів

обслуговування, які враховують порядок проходження реє-

страції, харчування в польоті, норму безкоштовного провозу багажу,

повернуту вартість при поверненні авіаквитка і пр.-

На водному транспорті при морських і річкових путешестві-

ях в обслуговуванні туристів основний упор робиться на воз-

ливість отримання всіх доступних розваг і сервісних

послуг. Швидкість прибуття в пункт призначення стає вто-

ростепенним показником.

Якість обслуговування на залізничному транспорті залежить від класу розміщення (у загальному вагоні, плацкартному,

жорсткому, м'якому, спальному вагоні прямого сполучення I класу)

та виду поїзда (поштовий, пасажирський, швидкий, фірмовий).

За європейськими стандартами розрізняють класи поїздів: меж-

континентальний експрес (TD), міжнародний експрес (JC),

швидкий суперекспрес (JCL), фірмовий експрес (ТЕЕ), ско-

рий експрес (ЄС) і ін.

1.2. Туризм як динамічна економічна система

Об'єктивне формування туристських потреб - це

вихідний пункт тієї економічної системи, яку перед-

ставлять собою сучасна сфера туризму. У цій динамічній

системі можна виділити чотири основні ланки (підсистеми):

- виробництво туристських послуг;

- формування туристського продукту;

- реалізацію туристського продукту;

- споживання туристського продукту.

Туристські потреби в загальноекономічному аспекті фор-

міруют інтереси туристів. З точки зору ринкових отноше-

ний ці потреби лежать в основі споживчого попиту на

туристський продукт. Виробництво туристських послуг формує

туристська індустрія. З точки зору ринку це виробництво

формує пропозицію туристських послуг. Вельми складними

і специфічними сферами є процес формування туристичного продукту
(туру) і його подальша реалізація на

туристському ринку.

Сама по собі кожна окрема туристська послуга (размеще-

ня, харчування, транспортування, побутові послуги, екскурсії,

культурно-масові заходи, спорт, оздоровчі ус-

луги і т. п.) не може задовольнити всі потреби туриста.

В цих умовах виникає об'єктивна необхідність коопе-

рації найрізноманітніших туристських послуг в

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар