загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » Соціальна медицина (медичне страхування 2)

Соціальна медицина (медичне страхування 2)

Цей файл узятий з колекції Medinfo doktor / medinfo medinfo.home.ml

E-mail: medinfo@mail.admiral or medreferats @ usa or pazufu @ altern

FidoNet 2:5030 / 434 Andrey Novicov

Пишемо реферати на замовлення - e-mail: medinfo@mail.admiral

У Medinfo для вас найбільша російська колекція медичних рефератів, історій хвороби, літератури , навчальних програм, тестів.

Заходьте на doktor - Російський медичний сервер для всіх!

Санкт-Петербурзька державна медична академія імені І.І.

Мечникова.

Кафедра соціальної медицини та управління охороною здоров'я.

Реферат на тему: медичне страхування

В даний час державні зобов'язання з надання безкоштовної медичної допомоги не забезпечуються фінансовими ресурсами. Досі не затверджена базова програма ОМС, а територіальні програми
ОМС фінансуються лише на 40-60%.

В економічній ситуації збереження державних зобов'язань з надання безкоштовної медичної допомоги на універсальної основі практично нереально. За найсприятливіших умовах (Виконання зобов'язань державного бюджету за внесками на
ОМС, залучення додаткових джерел фінансування) фінансових ресурсів для забезпечення безкоштовності всіх видів медичної допомоги буде недостатньо. При цьому важливо враховувати, що надмірні зобов'язання держави ведуть до деформації економічних відносин у галузі, оскільки в умовах незбалансованості програм ОМС обмежуються можливості повноцінних договірних відносин між фінансує стороною і ЛПУ, а значить, і підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги.
Тим самим порушується найважливіша умова здійснення реформи охорони здоров'я - передбачуваність надходжень фінансових ресурсів.

Не менш очевидний і негативний соціальний і політичний ефект надмірної декларативності державних зобов'язань: безкоштовність медичної допомоги стає все більш ілюзорною, зростає невдоволення населення станом служб охорони здоров'я. Оголосивши медичну допомогу повністю безкоштовною, держава все більше втрачає можливості надати таку допомогу, тим, хто її найбільше потребує.
Одночасно активізується тіньовий ринок медичних послуг з далекосяжними соціальними та економічними наслідками. З одного боку, медики сильніше реагують на стимули, що виникають у сфері тіньової економіки, ніж на спроби страховиків побудувати розумну систему оплати за результатами праці в громадському секторі охорони здоров'я. З іншого - пацієнти іноді змушені платити з власної кишені суми, що не відповідають реальному внеску медиків.

У сформованій ситуації необхідно відмовитися від декларацій і тверезо оцінити фінансові можливості охорони здоров'я. Практично це означає необхідність прийняття нової процедури формування базової програми ОМС.

Обумовлений цією програмою мінімальний соціальний стандарт, нижче якого не можуть бути встановлені обсяг і умови надання медичної допомоги у територіальних програмах ОМС, повинен затверджуватися разом з розміром внеску на ОМС і надходженнями з бюджету, необхідними для досягнення цього стандарту.

Уряд розробляє та надає базову програму ОМС разом з фінансово-економічними обгрунтуваннями для затвердження
Державною Думою.

Щоб уникнути надмірної декларативності зобов'язань за базовою програмою ОМС, вона повинна розраховуватися як мінімальний соціальний стандарт у вигляді мінімального нормативу фінансування на одного жителя.
Цей норматив повинен бути орієнтиром для розрахунку територіальної програми
ОМС на рівні суб'єкта федерації. Інакше кажучи, кожна територія повинна мати свою базову програму в розмірі мінімальних державних зобов'язань. Після оцінки своїх можливостей суб'єкт федерації приймає додаткові зобов'язання, які фінансуються в територіальній програмі ОМС.

За виконання базової програми відповідають федеральні органи управління та фінансування охорони здоров'я. Додатковий Обсяг державних гарантій у вигляді територіальної програми ОМС затверджується законодавчими зборами суб'єкта федерації разом з фінансовим забезпеченням.

Принцип затвердження базової програми з гарантованим фінансовим забезпеченням означає, що при нестачі коштів слід змінювати обсяг соціальних зобов'язань і шукати внутрішні джерела економії. Це вимагає розробки декількох варіантів програми та їх коригування залежно від прийнятих сценаріїв розвитку.

Обсяг бюджетних асигнувань на реалізацію територіальної програми
ОМС визначається як різниця між вартістю цієї програми та внесками на
ОМС працюючих. Розмір бюджетних надходжень для реалізації територіальної програми ОМС повинен визначаться договором між адміністрацією області, адміністраціями муніципальних утворень і ТФОМС. Обсяг бюджетного фінансування видів медичної допомоги та програм розвитку охорони здоров'я, які не включені в програму ОМС, затверджується додатково.

Якщо територія не може зібрати внески на ОМС працюючих і непрацюючих у розмірі, необхідному для досягнення мінімального нормативу фінансування базової програми, то Федеральні органи повинні надати субвенцію на розвиток охорони здоров'я.

Порядок вирівнювання умов фінансування мінімальних державних гарантій вже зараз повинен стати одноканальним.

Штучний поділ бюджетної та страхової частини охорони здоров'я веде до того, що нерідко одержувачем федеральних субвенцій по лінії ОМС виявляються території, які не збирають внески на ОМС непрацюючих.
Далеко не завжди це відображає брак бюджетних коштів. Можлива ситуація, коли адміністрація суб'єкта федерації не хоче передавати кошти в ТФОМС. В останньому випадку федеральний фонд ОМС заміщає територіальний бюджет федеральними субвенціями.

Необхідно погоджувати дії різних федеральних органів з субсидування територій. Представляється, що вирівнювання умов фінансування суб'єктів федерації має здійснюватися комісією з федеральним субвенціях, до складу якої входять представники Мінфіну,
Федерального фонду ОМС, Минздравмедпрома.

Не можна визнати обгрунтованими спроби штучно розширити коло соціально значущих захворювань для виключення їх з територіальної програми ОМС (наприклад, онкологічних, кардіологічних захворювань).
Співіснування двох програм і двох джерел фінансування веде до розриву зв'язків між окремими установами та рівнями допомоги, не дозволяє підняти роль первинної ланки, який має бути матеріально зацікавлений у ранньому виявленні цих захворювань. Незалежно від того, хто контролює гроші, програма ЗМС має будуватися як єдина система зобов'язань держави щодо надання медичної допомоги населенню.

За межі консолідованої територіальної програми ОМС слід виводити лише ті види допомоги, які вимагають прямого державного управління, перш за все пов'язані з соціально небезпечними захворюваннями.
Відповідно необхідно звузити коло програм розвитку охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету, пов'язавши їх з готівкою фінансовими ресурсами.

Сума фінансових коштів на реалізацію територіальної програми ОМС, а також на покриття прямих витрат на потреби охорони здоров'я по лінії органів управління охороною здоров'я та місцевих адміністрацій становить основу консолідованого державного замовлення на надання медичних послуг населенню та розвиток охорони здоров'я. Він формується органом управління охороною здоров'я, фінансовим управлінням виконавчої влади суб'єкта федерації спільно з органами місцевого самоврядування та ТФОМС.

 
Подібні реферати:
Література - Соціальна медицина (МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ)
Смузі ТЕМА: МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ. Громадянам СРСР було гарантовано безкоштовне і загальнодоступне медичне обслуговування. Переважним джерелом фінансування охорони здоров'я в доперебудовний пе
Соціальна медицина (проблеми медичного страхування)
Аналізуючи бюджет Минздравмедпрома Росії за ці роки, слід відзначити, що потреба в коштах задовольнялася лише на 20%. У 1995 році практично не фінансувалися витрати на проведення капітального р
Обов'язкове медичне страхування
Обов'язкове медичне страхування є формою соціального захисту громадян в умовах переходу економіки країни до ринкових відносин і покликане забезпечити доступну і безкоштовну медичну допомогу гаранти
Медичне страхування в Росії, проблеми його розвитку
Медичне страхування являє собою сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по здійсненню страхових виплат (виплат страхового забезпечення) у розмірі часткової або по
Обов'язкове медичне страхування в Росії
Обов'язкове медичне страхування - складова частина системи соціального страхування. Створення позабюджетних фондів (пенсійного, зайнятості, соціального страхування, обов'язкового медичного страхування) яв
Фінансові аспекти страхової медицини
У комплексі проведених соціально-економічних реформ найважливіше місце відводиться страхову медицину . Перехід до неї обумовлений специфікою ринкових відносин в охороні здоров'я і розвитком сектора платних послуг. М
Добровільне і обов'язкове медичне страхування
Страхове право - сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що складаються в процесі створення і використання спеціальних страхових фондів коштів. Страхова діяльність обусл
Медичне страхування
Медичне страхування здійснюється у двох видах: обов'язковому і добровільному. Обов'язкове страхування є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам країн
Медичне страхування
Однак форму медичного страхування соціальна допомога при хворобі придбала тільки в другій половині 19 століття. Саме в цей час почало активно проявляти себе профспілковий робітничий рух, одним з найважливіших
Медичне страхування
Як відомо, право на охорону здоров'я громадян Російської Федерації державою визначено Конституцією РФ ( стаття 39). Це право мають всі громадяни нашої країни (працюючі і непрацюючі). При цьому громадяни
Обов'язкове медичне страхування
Сучасний етап розвитку в Росії суспільних відносин, який представляє в перспективі більш широкі можливості вибору шляхів задоволення потреб населення, ставить багато складних проблем. Одна з них
Фонд обов'язкового медичного страхування
Використання монографічного методу передбачає вивчення окремих типових суспільних явищ і досвіду передових господарств. Він включає в себе обстеження об'єктів, аналіз діяльності підприємств, вия
Муніципальна служба
Федеральний закон "Про основи муніципальної служби Російській Федерації". Муніципальні посади. Основні принципи муніципальної служби.
Соціальний захист населення
Корінні зміни в соціальній політики держави в умовах жорстких бюджетних обмежень можуть бути успішними лише за умови введення нових механізмів функціонування соціального сектора та їх вдосконалення.
Добровільне медичне страхування
Відповідно до ст. 1 Закону РФ від 28 червня 1991 р. № 1499-1 «Про медичне страхування громадян в УРСР» (в ред. Від 01.07.94г.) Медичне страхування є формою соціального захисту інтересів населення в
Державне соціальне страхування
Державне соціальне страхування - об'єктивна необхідність. На певному етапі розвитку суспільство бере під свій захист осіб, які в силу деяких причин не можуть працювати і отримувати оплату за тр
Соціальне страхування в Росії
Працівник був впевнений, що йому оплатять лікарняний лист, він зможе відправити дитину в піонерський табір за невеликий відсоток від вартості путівки, жінка, йдучи в декретну відпустку, знала, що зможе повернутися н
Організація пенсійної служби в РФ
Державна пенсійна система в РФ має загальний характер. З одного боку, передбачаються всі види пенсій, які відповідно до конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці застосува
Страхова справа
1). Роль страхування на мікро, макро рівнях народного господарства - це економічна категорія, система економічних відносин, яка включає сукупність форм і методів формування цільових фондів, грошові
Сутність соціального страхування
У часи соціалізму кожен працівник твердо знав, що він завжди отримає свою путівку в санаторій, відправить свою дитину в піонерський табір, а пенсії його батьків вистачить їм на життя. Якщо захворіє він або е
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар