загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по будівельним наукам » Організація товариств власників житла як напрям реформи житлово-комунального господарства

Організація товариств власників житла як напрям реформи житлово-комунального господарства

Введення.

В рамках програми «Реформування та модернізації ЖКГ РФ» велика увага приділяється альтернативному, конкурентному управлінню житловим фондом. Таким альтернативним управлінням є Товариство власників житла.
Товариство власників житла - об'єднання домовласників для спільного управління й у встановлених законом рамках розпорядження нерухомим майном, тобто кондоминиумом.
Метою діяльності товариства власників житла є забезпечення належного утримання житлових площ, всієї будівлі і прилеглої земельної ділянки, а також організація надання комунальних послуг членам товариства та захист їх інтересів як споживачів комунальних та інших послуг, співпраця з державними та недержавними організаціями для поліпшення якості проживання.
Однак процес створення товариств власників житла в Росії йде вкрай повільно, товариства відчувають ряд адміністративних, правових, економічних труднощів. Все це визначає актуальність обраної теми.
Основна мета дослідження була поставлена ??керівництвом відділу реформування ЖКГ Міністерства житлово-комунального господарства, яка полягає у виявленні проблем повільних темпів створення та неефективного функціонування ТСЖ в РФ і РБ.
В дослідженні для досягнення мети були поставлені такі завдання:
- Вивчення нормативно - законодавчої бази РФ і РБ щодо створення та функціонування товариств власників житла.
- Вивчення зарубіжного досвіду функціонування товариств, з можливим застосуванням деяких аспектів в Росії.
- Вивчення досвіду створення та аналізу функціонування товариств в РФ і РБ.
- Виявлення основних причин неефективного створення та функціонування товариств в РФ і РБ.
- Пропозиції шляхів і механізмів подолання проблем створення та функціонування товариств власників житла.
Структура дослідження:
- аналіз правових засад створення та функціонування товариств власників житла,
- вивчення зарубіжного досвіду,
- аналіз створення та функціонування товариств в Росії та Республіці Башкортостан,
- дослідження проблем функціонування товариств, на прикладі Уфимського ТСЖ «Урал» .
Основна література використовувана при аналізі функціонування і створення товариств власників житла: Матеров Л.М, Кутакова Т.Б., Чернишов Л.М., Кравченко А.В., а також первинні документи товариств власників житла.
Розроблені рекомендації можуть бути використані організаціями та підрозділами в системі державного та муніципального управління.
Лава I. Правові основи створення і функціонування ТСЖ

1.1 Поняття кондомініум і товариство власників житла.

У зв'язку з реформуванням ЖКГ, приватизацією житла з'явилися численні власники житла, як фізичні, так і юридичні особи. У багатоквартирному будинку власниками житлових і нежитлових приміщень є громадяни, які купили квартиру, муніципалітет, якому належить частина квартир, підприємства і різні організації. Постало питання про вибір організаційної форми об'єднання всіх домовласників. У такому випадку найбільш підходить структура кондомініум, що в перекладі з латинської означає спільне володіння, користування.
Відповідно до Федерального закону №72 - ФЗ від 15 червня 1996 року «Про товариства власників житла» кондомініум являє собою єдиний комплекс нерухомого майна, що включає земельну ділянку у встановлених межах і розташоване на ньому житловий будинок, інші об'єкти нерухомості, в якому окремі частини, призначені для житлових або інших цілей (приміщення), знаходяться у власності громадян, юридичних осіб, муніципальних утворень - приватної, державної, муніципальної та іншої формах власності, а решта частини (спільне майно) знаходиться в їх спільної часткової власності.
До складу кондомініуму можуть входити наступні об'єкти:
* Одна будівля, або його частина, або декілька будівель, в яких приміщення належать різним (не менше ніж двом) домовласникам , з прилеглою земельною ділянкою в установлених межах, пішохідними і транспортними дорогами, багаторічними зеленими насадженнями та іншими подібними об'єктами.
* Кілька компактно розташованих будівель або споруд, односімейних, садових або дачних з присадибними ділянками або без них, гаражів та інших об'єктів, об'єднаних спільною земельною ділянкою та елементами інфраструктури.
* Кондомініум може складатися з окремої частини будівлі розміром не менше однієї блок - секції, що має ізольований від інших частин будівлі вхід в міжквартирний лестнично-ліфтовий вузол.
* Спільне майно в кондомініумі - це горища, сходові клітки, сходи, ліфти, ліфтові та інші шахти, коридори, дахи, технічні поверхи та підвали, інженерні комунікації, прилеглу земельну ділянку і т.д.
Спільне майно в кондомініумі знаходиться у спільній частковій власності домовласників. Домовласники володіють, користуються і у встановлених законом межах розпоряджаються спільним майном в кондомініумі.
Для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку домовласники вправі самостійно вибрати спосіб управління нерухомим майном.
Управління кондоминиумом може здійснюватися шляхом:
1. безпосереднього управління домовласниками при незначних розмірах кондомініуму і обмеженому числі домовласників;
2. передачі домовласниками функцій з управління кондоминиумом уповноваженою державою або органом місцевого самоврядування службі замовника на житлово-комунальні послуги;
3. освіта домовласниками товариства власників житла для самостійного управління кондоминиумом.
Товариство власників житла (ТСЖ) - об'єднання домовласників для спільного управління й у встановлених законом рамках розпорядження нерухомим майном, тобто кондоминиумом.
Метою товариства власників житла є забезпечення належного утримання житлових площ, всієї будівлі і прилеглої земельної ділянки, а також організація надання комунальних послуг членам товариства та захист їх інтересів як споживачів комунальних та інших послуг, співпраця з державними і недержавними організаціями для поліпшення якості проживання.
Об'єднання власників житла в товариства в межах єдиного комплексу нерухомого майна (кондомініуму), що включає в себе земельну ділянку і розташоване на ньому житловий будинок, є одним з найбільш ефективних способів захисту їх прав, впливу на вартість і якість надаваних послуг і дозволяє створити умови для залучення додаткових джерел фінансування робіт з обслуговування та ремонту житлового фонду. Крім того, товариства власників житла отримують реальну можливість самостійно вирішувати питання організації обслуговування і експлуатації житла, а отже, і визначати порядок витрачання коштів, що спрямовуються на ці цілі. Члени товариств прямо зацікавлені в установці приладів індивідуального обліку та регулювання споживаних води, газу та інших енергоресурсів, т.к. найчастіше реальний обсяг споживання виявляється значно менше розраховується за нормативом. Комплекс ресурсозберігаючих заходів, що проводиться товариствами власників житла, дозволяє значно зменшити загальний обсяг споживання ресурсів за рахунок запобігання невиправданих витрат води, газу і т.д. Члени ТСЖ звикають економно ставитися до надаваних послуг, простежуючи зв'язок між своїми витратами і споживанням цих послуг, що практично неможливо здійснити в муніципальному житловому фонді і, зокрема, в окремих приватизованих квартирах.

1.2 Законодавчі основи створення ТСЖ.

Традиційно житловий фонд та СРСР, а потім і в Російській Федерації класифікувався за формами власності. До 1990 р житлові будинки і житлові приміщення перебували в державній, громадській, індивідуальної власності, а також у власності житлово-будівельних кооперативів.
Закон РФ від 24.12.92 № 4218-1 [27] виключив поняття суспільного, індивідуального житлового фонду, а також фонду ЖБК, об'єднавши всі три види житлового фонду в один - приватний житловий фонд, заснований на приватної власності. Приватний житловий фонд включає в себе:
фонд, що у власності громадян: індивідуальні житлові будинки, приватизовані, побудовані і придбані квартири і будинки, квартири в будинках ЖК і ЖБК з повністю виплаченим пайовим внеском, у будинках товариств індивідуальних власників квартир, квартири та будинки, придбані у власність громадянами на інших підставах, передбачених законодавством;
Фонд, що у власності юридичних осіб (які у ролі приватних власників), побудований або придбаний за рахунок їх коштів, у тому числі за рахунок коштів ЖК і ЖБК, з не повністю виплаченим пайовим внеском.
Зазнав змін і державний житловий фонд. З введенням в дію Закону РФ від 04.07.91 № 1541-1 [32] у громадян, що займають житлові приміщення в державному і муніципальному житловому фонді, з'явилася можливість безкоштовного придбання цих приміщень у приватну власність.
Державний житловий фонд розділився на фонд, що у федеральної власності, і фонд, який знаходиться у власності суб'єктів РФ. Окремим видом житлового фонду став муніципальний.
Реформування відносин власності в країні на цьому не закінчилося. З 1994 р власнику квартири в багатоквартирному будинку поряд з належним йому приміщенням, займаним під квартиру, стала належати також частка у праві власності на спільне майно будинку (ст. 289 ГК РФ) [26].
У власника квартири в багатоквартирному будинку з'явилася часткова власність на загальні приміщення будинку, несучі конструкції будинку, механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання за межами або всередині

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар