загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по будівельним наукам » Вентиляція громадської будівлі

Вентиляція громадської будівлі

Зміст:
1.Ісходние ДАНІ 2
2.Вибор параметри зовнішнього повітря 3
3.Расчет ПАРАМЕТРІВ ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ 4
4.Определение КІЛЬКОСТІ шкідливості, що надходить приміщення 5
4.1. РОЗРАХУНОК теплопоступлений 5
4.1.1. Теплопоступлення від людей 5
4.1.2. Теплопоступлення від джерел сонячного освітлення 5
4.1.3. Теплопоступлення за рахунок сонячної радіації 6
4.2. РОЗРАХУНОК Вологовиділення В ПРИМІЩЕННІ 9
4.3. РОЗРАХУНОК виділення вуглекислого ГАЗУ ВІД ЛЮДЕЙ 10
4.4. СКЛАДАННЯ зведену таблицю шкідливості 10
5. РОЗРАХУНОК повітрообміном 11
5.1. Обмін повітря по нормативною кратності 11
5.2. Повітря по людях 11
5.3. Повітрообмін з вуглекислого газу. 11
5.4. Повітря по надлишку тепла і вологи 12
5.4.1. Повітря по надлишку тепла і вологи теплий період року 12
5.4.2. Повітря по надлишку тепла і вологи в перехідний період року. 15
5.4.3. Повітря по надлишку тепла і вологи в зимовий період року. 17
5.5. РОЗРАХУНОК ВОЗДУХООБМЕНА ПО нормативною кратності І СКЛАДАННЯ ПОВІТРЯНОГО БАЛАНСУ ДЛЯ ВСЬОГО БУДИНКУ 19
6.РАСЧЕТ воздухораспределеніє. 20
7.АЕРОДІНАМІЧЕСКІЙ РОЗРАХУНОК ПОВІТРОПРОВОДІВ 22
8.ВИБОР РЕШІТОК 28
9.Расчет калорифер 29
10.ПОДБОР ФІЛЬТРІВ 30
11.ПОДБОР установок вентиляторів 31
12.Аккустіческій РОЗРАХУНОК 32
13.СПІСОК використаної ЛІТЕРАТУРИ 34
1.Ісходние дані
Як об'єкт для проектування запропоновано будівлю ВУЗу в місті Томську, в якому передбачена приточно-витяжна вентиляція з механічним і природним спонуканням.
Час роботи з 9 до 19 години.
Як теплоносій запропонована вода з параметрами 130/70? C
Освітлення - люмінесцентне.
Стіни зі звичайної цегли товщиною в 2,5 цегли; R0 = 1,52 m2K / Вт
Покриття-? = 0,45 м; R0 = 1,75 m2K / Вт; D = 4,4; ? = 29,7
Остекление - одиничне в дерев'яних палітурках з внутрішнім затіненням зі світлої тканини, R0 = 0,17 m2K / Вт
Експлікація приміщень:
1. Аудиторія на 200 місць
2. Коридор
3. Санвузол на 4 приладу
4. курильна
5. Фотолабораторія
6. Мийна при лабораторіях
7. Лабораторія (на 15 місць) з 4 шафами розміром 800x600x1200
8. Книгосховище
9. Аудиторія на 50 місць
10. Гардероб
2.Вибор параметрів зовнішнього повітря
Розрахункові параметри зовнішнього повітря, а також географічна широта і барометричний тиск приймаються за прил. 7 [1] в залежності від положення об'єкта будівництва для теплого і холодного періодів року. Вибір розрахункових параметрів зовнішнього повітря виробляємо відповідно до п.2.14. [1], а саме: для холодного періоду - по параметрах Б, для теплого - по параметрах А.
В перехідний період параметри приймаємо в Відповідно до п.2.17 [1] при температурі 80С і ентальпії I = 22,5 кДж / кг.св.
Всі дані зводимо в табл. 3.1

Розрахункові параметри зовнішнього повітря
Таблиця 3.1
Найменування приміщення, місто, географічна широта
Період року
Параметр А
Параметр Б
? В,


м / с
P? ,


КПа

A? ,


Град


tн,

0C
I,

кДж / кг.св
?,

%
d,

г / кг.св.
Tн,

0C
I,

кДж / кг.св.
?,

%
D,

г / кг.св.Аудиторія на 200 чол. Томськ, 560 пн.ш.
Т
21,7
79
70
11
3
99
11

П
8
22,5
80
5,5
3
99
11

Х
3
99
11


3.Расчет параметрів внутрішнього повітря


Для вентиляції використовуються припустимі значення параметрів внутрішнього повітря. Вони приймаються в залежності від призначення приміщення і розрахункового періоду року відповідно до п.2.1. [1] за даними дод. 1 [1].
У теплий період року температура припливу tпт = tнт (л), tпт = 21,7 ? С, tрз = tпт +3? С = 24,7? С
У холодний і перехідний періоди: tп = tрз-? t,? С,
де tрз приймається по дод. 1 [1], tрз = 20? С.
Так як висота приміщення більше 4 метрів, приймаємо? T рівним 5? С.
Tпрхп = 20-5 = 15? С.
Температура повітря, що видаляється з верхньої зони приміщення, визначається за формулою:
tуд = tрз + grad t (H-hрз), де:
tрз - температура повітря в робочій зоні,? С.
Grad t - перевищення температури на 1 м висоти вище робочої зони,? С / м
H - висота приміщення, м; H = 7,35
hрз - висота робочої зони, м; hрз = 2м.
Grad t - перевищення температури на 1 м висоти вище робочої зони,? С / м
H - висота приміщення, м; H = 7,35
hрз - висота робочої зони, м; hрз = 2м.
Grad t вибирає з таблиці VII.2 [3] в залежності від району будівництва.
М Томськ:
grad tт = 0,5? С / м
grad tхп = 0,1? С / м
tудт = 24,7 + 0,5 * (7,35-2) = 27,38? С
tудхп = 20 + 0,1 * (7,35-2) = 20,54? С
Результати зводимо в табл. 4.1

Розрахункові параметри внутрішнього повітря
Таблиця 4.1
Найменування
Період року
Допустимі параметри
tн,? С
tуд,? С


tрз,? С
? рз,%
?, м / с


Аудиторія на 200 місць
Т
24,7
65
0,5
21,7
27,4

П
20
65
0,2
15
20,5

Х
20
65
0,2
15
20 , 5


4.Определение кількості шкідливостей, що надходять у приміщення

У громадських будівлях, пов'язаних з перебуванням людей, до вредностям відносяться: надлишкове тепло і волога, вуглекислий газ, що виділяється людьми, а так само тепло від освітлення та сонячної радіації.

4.1. Розрахунок теплопоступлений
4.1.1. Теплопоступлення від людей

Враховуємо, що в приміщенні знаходяться 200 осіб: 130 чоловіків і 70 жінок - вони працюють сидячи, тобто займаються легкою роботою. У розрахунку враховуємо повне тепловиділення від людей і визначаємо повне теплопоступленія за формулою:

,

де: qм, qж - повне тепловиділення чоловіків і жінок, Вт / чол;
Nм, nж - число чоловіків і жінок в приміщенні.

Повне тепловиділення q визначимо по таблиці 2.24 [5].
Теплий період:
tрзт = 24,7 ? С, q = 145 Вт / чол
Qлт = 145 * 130 + 70 * 145 * 0,85 = 27473 Вт
Холодний період:
tрзхп = 20 ? С, q = 151 Вт / чол
Qлхп = 151 * 130 + 70 * 151 * 0,85 = 28615 Вт


4.1.2. Теплопоступлення від джерел сонячного освітлення

Qосв, Вт, визначаємо за формулою:


, де:


E - питома освітленість, лк, приймаємо по таблиці 2.3 [6]
F - площа освітленої поверхні, м2;
Qосв - питомі виділення тепла від освітлення, Вт / (м2 / лк), визначається за табл. 2.4. [6]
? Осв - коефіцієнт використання теплоти для висвітлення, приймаємо по [6]
E = 300 лк; F = 247 м2; qосв = 0,55; ? Осв = 0,108
Qосв = 300 * 247 * 0,55 * 0,108 = 4402 Вт
4.1.3. Теплопоступлення за рахунок сонячної радіації

Визначаємо як суму теплопоступлений через світлові прорізи і покриття в теплий період року.

, Вт

Теплопоступленія через скління визначимо за формулою:

, Вт,
де: qвп, qвр - питомий надходження тепла через вертикальне скління відповідно від прямої і розсіяної радіації. Вибирається за таблицею 2.16 [5] для заданого в будівлі періоду роботи приміщення для кожної години.
Fост - площа скління однакової спрямованості, м2, розраховується за планом і розрізу основного приміщення будівлі.
? Сз - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон.
Як - коефіцієнт, що враховує акумуляцію тепла внутрішніми огороджувальними конструкціями приміщення.
К0 - коефіцієнт, що враховує тип скління.
К0 - коефіцієнт, що враховує географічну широту і попадання в дану частину прямої сонячної радіації.
К2 - коефіцієнт, що враховує забрудненість скління.
Розрахунок ведемо окремо для скління східної і західної сторони.

Fост. з = 4 * 21 = 84 м2
Fост .в = 1,5 * 17 = 25,5 м2
? сз - визначаємо по таблиці 1.2 [5] . Для внутрішніх сонцезахисних пристроїв зі світлої тканини? Сз = 0,4
Як = 1, т.к. маються сонцезахисні пристрої
Томськ - промислове місто. Враховуючи що корпуси інститутів зазвичай будують в центрі міст, вибираємо по таблиці 2.18 [5] для помірного ступеня забруднення скління при? = 80-90%; К2 = 0,9
По таблиці 2.17 [5] приймаємо для одинарного скління в дерев'яних палітурках при висвітленні вікон в розрахунковий час сонцем К1 = 0,6, при знаходженні вікон в розрахунковий час у тіні К1 = 1,6.


Теплопоступленія через скління
Таблиця 5.1
Годинники
Теплопоступленія через скління, Qост, Вт

Захід
Південь
1
2
3
9-10
56 * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 1016
(378 + 91) * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 6027
10-11
58 * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 1052
(193 +76) * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 3457
11-12
63 * 1, 4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 1143
(37 + 67) * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25, 5 = 1336
12-13
(37 + 67) * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 1887
63 * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 810
13-14
(193 + 76) * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 4881
58 * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 745
14-15
(378 + 91) * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0, 4 * 84 = 8510
56 * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 720
15-16
(504 + 114) * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 11 213
55 * 0,6 * 0, 9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 707
16-17
(547 + 122) * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 12 138
48 * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 617
17-18
(523 + 115) * 1,4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 11 576
43 * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 553
18-19
(423 + 74) * 1, 4 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 84 = 9018
30 * 0,6 * 0,9 * 1 * 1 * 0,4 * 25,5 = 900Теплопоступленія через покриття визначаються за формулою:

, Вт

R0 - опір теплопередачі покриття, м2 * К / Вт;
Tн - середньомісячна температура зовнішнього повітря за липень,

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар