загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по будівельним наукам » Водопостачання і каналізація міста

Водопостачання та каналізація міста

Визначення розрахункового споживання.
Визначення площ кварталів.
№ кв
F, га
№ кв
F, га
№ кв
F, га
№ кв
F, га
№ кв
F, га
1
0,6325
18
0,36
34
0,78
50
0,66
66
0,3
2
0,525
19
0,57
35
0,665
51
0,525
67
0,27
3
0,4275
20
0,55
36
0,4375
52
0,6
68
0,455
4
0,525
21
0,6325
37
0,3125
53
0,5
69
0,58
5
0,42
22
0,5775
38
0,6075
54
0,6
70
0,96
6
0,48
23
0,405
39
0,63
55
0,45
71
0,945
7
0,42
24
0,525
40
0,72
56
0,225
72
0,76
8
0,38
25
0,5
41
0,6875
57
0,247
73
0,75
9
0,385
26
0,315
42
0,6175
58
0,4 ??
74
0,805
10
0,48
27
0,33
43
0,65
59
0,51
75
0,682
11
0,315
28
0,6175
44
0,6325
60
0,75
76
0,3
12
0,35
29
0,585
45
0,6
61
0,55
77
0,18
13
0,48
30
0,7475
46
0,325
62
0,522
78
0,422
14
0,44
31
0,77
47
0,3575
63
0,6
79
0,63
15
0,38
32
0,7125
48
0,51
64
0,72
80
0,77
16
0,385
33
0,77
49
0, 51
65
0,577
81
0,805
17
0,4375

Визначення розрахункової кількості жителів.

Приймаємо N = 8704 жителів.
Середньодобова витрата води на господарські та питні потреби жителів.

Розрахунковий розрахунок найбільшого водоспоживання на добу.

До max сут = 1,2 (СНиП 2.04.02 - 84)
Розрахунковий годинний розрахунок.


Визначення витрати води на полив території.
Полив здійснюється вночі з 0.00 до 05.00 годин.
Визначення витрати води на потреби місцевої промисловості.

Місцева промисловість працює в дві зміни з 08.00 до 24.00, тобто 16 годин на добу відбір рівномірний.

Розрахунок витрати води на промисловому підприємстві.
А) витрата на технологічні потреби

б) витрата води в холодних цехах.

В) витрата води в гарячих цехах.

Г) витрата води на користування душем (душем користуються на протязі години після зміни) в холодних цехах.


Д) витрата води на користування душем в гарячих чехах.


Таблиця водоспоживання міста.


Годинники
діб
Витрата води населений.
Витрата на полив
Промислове підприємство
Технол. витрата
Местн.пром-ть
Сумарний витратаХолодні цеху
Гарячі цехугодину
%
м3
м3
%
м3
душ м3
%
м3
душ м3
м3
м3
%
м3
0-1
1,5
46,9
16,972
1,4
63,96
1-2
1,5
46,9
16,972
1,4
63,96
2-3
1,5
46,9
16,972
1,4
63,96
3-4
1,5
46,9
16,972
1,4
63,96
4-5
2,5
78,3
16,972
2,1
95,30
5-6
3,5
109,6

2,4
109,6
6-7
4,5
140,9

3,1
140,9
7-8
5,5
172,3

3,8
172,3
8-9
6,2
194,2

12,5
1,12

12 , 5
8,1

72
39,16
6,91
314,63
9-10
6,2
194,2

6,25
0,56

8,12
5,26

72
39,16
6,83
311,2
10-11
6,3
197,3

6,25
0,56

8,12
5,26

72
39,16
6,9
314,3
11-12
6,3
197,3

6,25
0,56

8,12
5,26

72
39,16
6,9
314,3
12-13
5
156,6

18,7
1,68

15,6
10,1

72
39,16
6,14
279,6
13-14
5
156,6

37,5
3,37

31,2
20,2

72
39,16
6,4
291,4
14-15
5,5
172,3

6,25
0,56

8,12
5,26

72
39,16
6,35
289,3
15-16
6
187,9

6 , 25
0,56

8,12
5,26

72
39,16
6,7
304,9
16-17
6
187,933,6


23,1

39,16
6,23
283,8
17-18
5,5
172,3
39,16
4,64
211,4
18-19
5
156,6
39,16
4,30
195,8
19-20
4,5
140,9
39,16
4
180,1
20-21
4
125,3
39,16
3,61
164,4
21-22
3
93,9
39,16
2,92
133,1
22-23
2
62,6
39,16
2,24
101,8
23-24
1,5
46,9
39,16
2
86,1
(
100
3133,2
84,864
100
9
33,6
100
64,8
23,1
576
626,64
100
4551,1

Режим водонапірної башти.

Годинники діб
водоспоживання міста
Подача насосів
Приплив води в башту
Витрата води з башти
Залишок у вежі

%
%
% +
% -
%
0-1
1,4
2
0,6

0,6
1-2
1,4
2
0,6

1,4
2-3
1,4
2
0,6

1,8
3-4
1,4
2
0,6

2,4
4-5
2,1
2

0,1
2,3
5-6
2,4
3,16
0,76

3,06
6-7
3,1
3,16
0,06

3,12
7-8
3,8
4,3
0, 5

3,62
8-9
6,91
6,8

0,11
3,51
9-10
6,83
6,8

0,03
3,48
10-11
6,9
6,8

0,1
3,38
11-12
6,9
6,8

0,1
3,28
12-13
6,14
6,8
0, 66

3,94
13-14
6,4
4,3

2,1
1,84
14-15
6,35
4,3

2
-0,16
15-16
6,7
6,8
0,1

-0,06
16-17
6,23
6,8
0,57

0,51
17-18
4,64
4,3

0,34
0,17
18-19
4,3
4,3

0, 15
0
19-20
4
4,3
0,3

0,47
20-21
3,61
4,3
0,69

1,16
21-22
2,92
2

0,92
0,24
22-23
2,24
2

0,24
0
23-24
2
2


0
(
100
100
Режим роботи станції другого підйому.
Приймемо чотириступеневий графік роботи насосної станції другого підйому:
4 насоса - забезпечують 6,8% подачі і працюють 7 годин.
3 насоса - забезпечують 4,3% подачі і працюють 7 годин.
2 насоса - забезпечують 3,16% подачі і працюють 2 години.
1насос - забезпечує 2% подачі і працює 8 годин.

Визначення обсягу водонапірної башти.
Регулюючий обсяг водонапірної башти:

Протипожежний обсяг водонапірної башти:

Загальний обсяг водонапірної башти.

Визначимо розміри водонапірної башти (бак водонапірної башти циліндричний).

Діаметр бака дорівнює 10 м, а його ширина - 6,67м.
Визначення обсягів баків чистої води.
Загальний обсяг баків:

а) регулюючий об'єм:

б) протипожежний об'єм:

- три максимальних витрат води з таблиці водоспоживання міста.

В) власні потреби фільтрованої станції.

Приймаємо 2 резервуара чистої води по 665,76 м3 кожний. Вони за формою паралелепіпеди. Задаємося висотою h = 10 м і шириною в = 20 м. Тоді їх довжина:

Підготовка мережі до гідравлічного розрахунку.
В розрахунковий час максимального водоспоживання (10-11) місто споживає 6,9% від - 314,37м3 / год = 87,31л / с.
В цей час насоси другого підйому подають 6,8% від
Відсутня частина:
87,31-85-96 = 1,35л / с, надходить з водонапірної башти: при цьому населення споживає


Таблиця колійних та вузлових витрат.
№ уч.
L, уч
q, пут


Участок примикаючи. до вузла
(дорожніх витрат
Вузловий витрата
1-8
320
5,25

1
1-2,1-8
(5,57 + 5,25) / 2
5,41
8-3
375
6,13

2
2-1,2-3
(5,57 + 4,29) / 2
4,93
8-5
670
10,72

3
3-2,3-8,3-4
(4,29 + 6,13 + 10,48) / 2
10,45
1-2
340
5,57

4
4-3,4-5
(10,48 + 5,49) / 2
7,98
2-3
260
4,29

5
5-4,5-8,5-6
(5,49 + 10,72 + 3,68) / 2
9, 94
3-4
655
10,48

6
6-7,6-5
(10,72 + 3,68) / 2
7,2
4-5
335
5,49

7
7-8,7-6
(3,68 + 10,72 ) / 2
7,2
5-6
230
3,68

8
8-1,8-7,8-5,8-3
(5,25 + 3,68 + 10,72 + 6,13) / 2
12,89

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар